DOCUMENT Calendarul pentru selecția profesorilor din corpul de experți în management educațional: înscrierea e online între 21-27 decembrie

7.265 de vizualizări
Foto: INQUAM Photos – Octav Ganea
Ministerul Educației organizează cea de-a 17-a selecție de directori de școli anul acesta, care începe astăzi cu publicarea pe site-urile inspectoratelor școlare și la aviziere a programului de înscrieri și a numărului de locuri scoase la concurs.

Mai exact, Ministerul a publicat Ordinul de Ministru privind aprobarea Calendarului Desfășurării procesului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, pepiniera pentru viitorii conducători ai unităților de învățământ din preuniversitar.

Astfel, potrivit calendarului, astăzi, 21 decembrie, este afișat pe site-urile inspectoratelor școlare programul orar al înscrierilor, numărul de locuri scoase la concurs și metodologia de concurs. În perioada 21-27 decembrie se completează formularul de înscriere online, în aplicația informatică, iar pe 28 decembrie se afișează listele cuprinzând candidații admiși în această etapă.

În perioada 28 decembrie – 4 ianuarie se depune la Inspectoratul Școlar portofoliul cu documentele cerute în Metodologie. Acestea se pot trimite și prin e-mail.

Inspectoratele trimit mai departe listele candidaților admiși la Ministerul Educației. Acestea sunt evaluate în perioada 4-7 ianuarie de către comisiile de evaluare de la inspectorate și minister, iar pe 8 ianuarie are loc validarea rezultatelor selecției și sunt afișate listele cu evaluările, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Între 11-15 ianuarie se pot depune contestații, iar rezultatele finale se publică pe 19 ianuarie, urmând ca pe 29 ianuarie să fie emis și ordinul de ministru prin care sunt numiți în funcție noii directori de școli.

Etapa în curs:

 • 21 decembrie 2020 – Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.
 • 21-27 decembrie 2020 – Completarea formularului de selecție online în aplicația informatică. Puteți consulta instrucțiunile de completare a formularului de înscriere dând click aici.
 •     – Dacă nu ați primit mesajul de confirmare a înscrierii pe adresa Dvs. de e-mail, puteți să solicitaţi retrimiterea lui dând click aici.
 •     – Puteți verifica data și ora înregistrării Dvs. în baza de date, introducând aici codul de confirmare al înregistrării Dvs., afișat după transmiterea formularului de înregistrare și primit prin e-mail.
 •     – Raport număr candidați înscriși în etapa de selecţie online.

Etape viitoare:

 • 28 decembrie 2020 – Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formular de selecție online.
 • 28 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021 – Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat.
 •     Notă: Portofoliile pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare, până la data de 04 ianuarie 2021 ora 16:30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
 • 04 ianuarie 2021 – Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei și Cercetării lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
 •     Notă: Listele pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Numărul de înregistrare se comunică inspectoratului școlar prin poștă electronică.
 • 04-07 ianuarie 2021 – Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării.
 • 08 ianuarie 2021 – Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
 • 11-15 ianuarie 2021 – Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educaţiei și Cercetării.
 •     Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică, la adresa comunicată de inspectoratele școlare/Ministerul Educaţiei și Cercetării, până la data de 15 ianuarie 2021 ora 14:00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
 • 11-18 ianuarie 2021 – Soluționarea contestațiilor.
 • 19 ianuarie 2021 – Transmiterea de către Ministerul Educaţiei și Cercetării a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar.
 • 19 ianuarie 2021 – Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației și Cercetării.
 • până la 29 ianuarie 2021 – Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Toate funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic sunt ocupate politic, prin detașare, conform unui raport al Ministerului Educației, instituție care refuză de doi ani să organizeze concursuri, așa cum îi cere legea / Peste 1.700 de directori de școli sunt puși tot politic

Politizarea funcțiilor în Educație a atins, în anul școlar anterior, cele mai înalte cote din ultimii cel puțin 10 ani. Conform Raportului privind starea învățământului preuniversitar 2022, publicat luni de…
Vezi articolul