DOCUMENT Regulile de redeschidere a școlilor – varianta modificată a ordinului de ministru

14.447 de vizualizări
Foto: captură youtube.com / Peter Camiciottoli
Ministerele Educației și Sănătății au modificat documentul prezentat joi dimineața, care aprobă setul de reguli pentru redeschiderea școlilor și grădinițelor în România din 8 februarie 2021. Documentul agreat de cele două ministere joi seara și obținut de Edupedu.ro are câteva schimbări față de cel inițial, după cum reiese din comparația celor două texte.

În primul rând numărul de pagini este diferit – primul avea 14, acesta are 17 pagini.

Prima modificare din text este aceea potrivit căreia Comitetul pentru Situații de Urgență județean emite hotărârea pentru scenariile de funcționare a școlilor nu doar după vacanțele școlare, cum era în prima variantă, ci „ori de câte ori este nevoie”.

Varianta nouă: „CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie”.

La articolul 3, pentru universități, în loc de “senatul universitar stabilește scenariile de funcționare”, cum era în varianta inițială, noua formă este: “conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabilește scenariile de funcționare”.

Pentru profesorii cu vulnerabilități, este introdusă opțiunea ca certificatul medical să vină și de la medicul curant, nu numai de la cel de medicina muncii, cum era inițial.

În plus, pe lângă faptul că directorul va adapta orarul, a apărut și adăugirea: „sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor”. Noul articol 7 (1) are următoarea formă:

”Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz conducerea unității/instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor”

La art. 7 (2) sunt adaugate bolile cardio-vasculare în lista afecțoiunilor pentru care copii sau elevii pot fi scutiți de prezența fizică la cursuri. Noua formă este:

”Art (2) Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiți de prezența fizică în școală”

Articolul 7 (6) este și acesta rescris, a fost eliminată propoziția „dacă aceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2”, iar noua formă este: „Art 7 (6) Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal”.

Articolul 7 (8) este modificat, fiind completat cu referirea la elevii cu dizabilități care participă la cursuri, noua formă fiind: „Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice”.

Articolul 9 (1) are finalul completat cu propoziția: „după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă”, în loc de „după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă”, cum era în prima variantă de proiect.

Articolul 9, punctul b este rescris, astfel încât apare la 1 caz ancheta epidemiologică:

Vechiul articol: „La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), procesul de învățământ continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020”.

Noua formă a articolului: „La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSP/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.”

Aici apare un nou punct, c), care era inclus în punctul b) în prima formă și care explică ce se întâmplă la apariția a două cazuri de infectare într-o clasă.

„c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020”.

Interesant este că nu mai există în acest articol nou indicația desfășurării procesului de învățământ online.

Articolul 9, puntul (3) aduce o completare, subliniată aici cu text îngroșat. Este vorba despre procedura prin care cursurile sunt suspendate dacă sunt profesori infectați: „La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB”.

Apare un nou articol 9 (5) astfel: „Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”.

La articolul 12 e introdus punctul (3) astfel: „În situațiile prevăzute de alin (2), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior”.

În Anexa ordinului, la capitolul „accesul în unitatea de învățământ”, e introdus un nou punct: „Conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate”.

Tot aici, ultimul punct privind accesul persoanelor care nu sunt elevi sau angajați ai unității de învățământ are o schimbare: „Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.”

La instrucțiunile pentru părinți, punctul 2 este modificat astfel: „În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea prescolarului /elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz”.

La protocolul pentru transport, la punctul a) e introdusă nebulizarea după fiecare cursă, astfel: „Pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și reprezentații autorităților administrației publice locale vor colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se desfășoară transportul cu microbuze și autobuze școlare, în condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare după fiecare cursă)”.

La capitolul „Alte dispoziții”, punctul b) are câteva precizări în plus (de ex., pentru elevii de 18 ani), astfel:

„În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale.

Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.

Tot la Alte dispoziții, e introdus un punct c cu totul nou: „Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
1) „cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.”

Tot la Alte dispoziții, vechiul punct c) devine d) și e rescris astfel: „Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic dirigintelui/învățătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical”.

Noua formă a proiectului de ordin de ministru poate fi descărcată de aici

Descarcă de aici varianta inițială a documentului de lucru – Ordinul comun pentru redeschiderea școlilor


2 comments
 1. Acest ordin nu contine nimic despre activitatea la cabinet a consilierilor, logopezilor si a profesorilor itineranti. Bine ca si-au adus aminte de elevii cu dizabilitati, meritau si ei macar un rand acolo.

  In concluzie:
  – puciul pentru modificarea pragului 1 semaforizat a esuat; oricum au reusit sa modifice scenariul 3, ceea ce ar fi trebuit sa fie de ajuns
  – a disparut pepsiglasul
  – distantarea lasa de dorit si nu exista nici o masura care sa compenseze micsorarea distantei
  – calcularea incidentei lasa in continuare de dorit; umblatul cu cioara vopsita e mai important si sperie covidul 🙂
  – testarea in scoala lasa de dorit, oricum exista o fobie generalizata a autoritatilor fata de testare, face sa apara mai multe cazuri si nu mai tine figura cu cioara vopsita

 2. Nu e deloc interesant. E doar logic si realist ca online sa faca mama online ului cand omul e bolnav sau spitalizat. Cum sa fi cerut online daca profesorul ar fi fost la pat? O cretinatate. Bine ca si-a dat seama la timp ce aberatii erau sa scrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

EXCLUSIV Profesor universitar din Ucraina: Și eu și toți colegii mei suntem bine, suntem în viață. Eu am plecat din Kiev, cursurile sunt complet suspendate pentru 2 săptămâni / Avem un sistem în care verificăm zilnic dacă toată lumea e în siguranță

Profesorul universitar Igor Zaitsev de la Universitatea Națională Taras Shevchenko din Kiev, despre care am scris săptămâna trecută, a părăsit Kievul și se adăpostește acum într-un sat din apropiere. Când…
Vezi articolul

Într-o clasă de liceu vor fi maximum 26 de elevi. Președintele Federației Părinților susține că ministrul Educației i-a anunțat că se face recalibrarea cifrelor de școlarizare pentru filiera teoretică, după apariția criticilor privind desființarea claselor

În clasele de liceu, pe filiera teoretică, numărul maxim de elevi într-o clasă va scădea de la 28 la 26, conform asigurărilor pe care Iulian Cristache, președintele Federației părinților, spune…
Vezi articolul

Regulamentul pentru admiterea la Academia de Poliție 2023: Ce candidați se pot înscrie, fără să susțină probele scrise, pe locurile finanțate de la bugetul de stat – document

Regulamentul pentru admiterea la studiile de licență de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru anul universitar 2023-2024, a fost publicat de instituția de învățământ. Conform regulamentului,…
Vezi articolul