Drept la replică: Politizarea și “naționalizarea” fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

188 de vizualizări
Fundația pentru Tineret a Municipiului București a trimis redacției Edupedu.ro un drept la replică, referitor la articolul “Plângere penală la DNA împotriva ministrului Tineretului și Sportului, acuzat de complicitate la delapidarea patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (UTC)“.
Dreptul la replică integral:

“Politizarea și ‘naționalizarea’ fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

Am observat vehemența cu care, în ultima perioadă, personaje obscure, care “se dau’ mari cunoscători, avizați în materie, abordează un subiect despre care nu au habar și anume regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București.

Aceste personaje, care nu au habar despre ceea ce este o fundație pentru tineret, darămite despre istoria înființării și funcționării instituțiilor de acest fel, dar impinși în față de persoane interesate să “pună mâna” pe patrimoniul lor privat, vin să denigreze toată munca depusă, în atâția zeci de ani, pentru și in folosul tinerilor, de reprezentanții acestor structuri.

Ne facem datoria să informăm aceste persoane/personaje, care se dovedesc a fi, repetăm,  total neavizate, dar și publicul larg, asupra caracterului conferit prin lege fundaţiilor județene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi anume acela de persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al Municipiului București.

Se urmărește, cu vehemență și în mod constant, denaturarea adevărului despre înfiinţarea şi funcţionarea acestor structuri, incercând să se inducă în rândul cititorilor, prin susţineri mincinoase, ideea unor aşa-zise „nereguli” înfăptuite, chipurile, în cadrul acestor fundaţii, prin nerespectarea legii. Problema care se pune este dacă acest proces de denaturare a adevărului se datorează necunoaşterii şi/sau refuzului de a se realiza o informare corectă asupra istoricului infiinţării şi funcţionării acestor fundaţii, sau acest fapt se întâmplă „la comandă”, cu scopul ca patrimoniul aflat de fapt şi de drept în proprietatea privată a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipului Bucureşti să devină, în mod ilegal, proprietate de stat. Dacă acesta este țelul adevărat al campaniei de presă recent declanșate, nu avem absolut nicio îndoială asupra faptului că acest patrimoniu va căpăta, curând, o cu totul altă destinație decât cea pe care o are acum, și anume, servirea intereselor organizațiilor de tineret neguvernamentale.

Fundațiile funcționează in folosul tinerilor, sunt fundaţii pentru tineret

Legislaţia în materie, începând cu Decretul lege 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret şi continuând cu Legea 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi Legea 350/2006 – legea tinerilor arată clar, prin însăşi titulatura, dar şi prin conţinutul acestora, că aceste fundaţii s-au înfiinţat şi funcţionează pentru tineri și în folosul acestora. Faptul că se neagă realitatea, răspândind-se minciuni pe canale mass-media, prezentate ca şi adevăruri absolute, nu poate răsturna evidența conform căreia activitatea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se desfășoară cu, pentru şi în folosul tinerilor, în cadrul imobilelor aflate în proprietatea privată a acestor fundaţii, ceea ce se poate dovedi prin prezentarea  activităţilor/acţiunilor/ atât pe site-urile acestor fundaţii, dar şi prin rapoarte întocmite şi depuse la diverse instituţii ale statului.

Patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București este un patrimoniu de drept privat

La un studiu simplu al legislației în materie, coroborat cu interpelarea reprezentanților fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București cu privire la patrimoniul acestora, dacă domnul/doamna ”jurnalist” care nici măcar nu are decența de a-și dezvalui numele, semnând cu inițialele R.P., ar fi urmărit întradevăr redarea fidelă a adevărului, s-ar fi edificat, în situația în care ar fi dorit într-adevăr acest lucru, asupra caracterului privat al patrimoniului pe care îl dețin în proprietate fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București.

Părerile unora sau ale altora cu privire la patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist (UTC) conform cărora, chipurile, acesta ar trebui să aparțină statului și nu fundațiilor pentru tineret din județe și municipiul București (păreri la baza cărora stau, din nefericire, necunoașterea și/sau reaua-voință), preluate de ”jurnalistul” care nici măcar nu are decența de a-și dezvalui numele, semnând cu inițialele R.P. și distribuite apoi pe canale mass-media sunt, în mod evident, false și neavenite.

În toată perioada sa de tristă existență, Uniunea Tineretului Comunist (UTC) a funcționat ca o organizație obștească (de drept privat) la nivelul județelor și municipiul București, forma sa de organizare și funcționare putând să fie asimilată celei proprii organizațiilor neguvernamentale de astăzi.

Pe scurt, urmare a efectelor legislației în vigoare, bunurile mobile și imobile din județe și din municipiul București, gestionate anterior anului 1990 de Uniunea Națională a Tineretului Comunist, se constituie drept parte integrantă a patrimoniului fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, fiind intabulate la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobilară aferente fiecărei fundații în parte.

Domnule/Doamnă ”jurnalist” R.P.,

Dacă ați fi respectat codul deontologic al meseriei pe care susțineti că o practicați și ați fi dorit să vă informați, într-un mod corect și nepărtinitor, asupra statutului real al patrimoniului fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București – înainte de a difuza un material neadevărat, neavenit și defăimător  – apreciem că ar fi fost simplu și corect, în același timp, să vă adresați și acestor fundații pentru tineret (sau, mai degrabă, lor în primul rând!), cele mai în măsură să vă ofere date și documente reale cu privire la acesta și la cadrul legal în baza căruia fundațiile il dețin în proprietate, subliniem, privată.

Persoană juridică de drept privat și de utilitate publică

Caracterul privat al proprietății asupra imobilelor deținute de fundațiile pentru tineret din județe și municipiul București rezultă din însăși calitatea acestora de persoane juridice de drept privat statuată și de Legea 146/2002, prin art. 2 „În sensul prezentei legi, fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București”, dar și de Legea 350/2006 prin art. 13 alin. (1) „Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor Decretului-lege 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora.”

Încă ceva și am încheiat, deocamdată, stimate/stimată ”jurnalist” R.P., sperând că,  poate,de această dată veți înțelege și vă veți clarifica, odată pentru totdeauna, asupra statutului juridic al patrimoniului deținut de fundațiile județene pentru tineret și de cea a municipiului București: acest patrimoniu, preluat de la fostul UTC în baza legii, se află ÎN PROPRIETATEA acestor structuri care, în această calitate, au dreptul de a-și exercita cu plenitudine toate atributele care decurg de aici: posesie, folosință și dispoziție.

Adevarul este acesta: fundațiile județene pentru tineret și a municipiului bucurești au primit în proprietate un patrimoniu care nu a aparținut niciodată structurilor statului român, ci uniunii tineretului comunist (utc), al cărei statut de organizație obșteasca este perfect și complet asimilabil celui al unei structuri de drept privat! Pe cale de consecință, gestionarea și administrarea patrimoniului acestora se realizează prin exercitarea atributelor depline de proprietar, conferite prin prevederile legislației în vigoare.

Înțelegem că, prin atacurile concertate și spunem noi, absolut incorecte, se urmărește ”îndoctrinarea” cititorilor site-ului adevărul.ro (ca în trecutul de tristă amintire) încercând inocularea ideii de naționalizare a patrimoniului fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București care, în fapt și în drept, nu a aparținut niciodată statului, precum și politizarea conducerii acestor persoane juridice de drept privat, dar acest fapt ar fi practic de neconceput. Asta în cazul în care supremația legii și principiile statului de drept mai au vreo însemnătate în țara noastră și în timpurile în care trăim!

Consiliul de Conducere al
Fundației pentru Tineret a Municipiului București”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ecaterina Andronescu: Nu cred că vom avea mai mult de 70.000 de absolvenți de liceu peste trei ani. Ce se va întâmpla cu universitățile noastre? Soluția: studenții străini care aduc și taxe

Scăderea demografică “absolut dramatică” o face pe Ecaterina Andronescu să se întrebe “Ce se va întâmpla cu universitățile noastre?”. Într-o conferință la Constanța, ministrul Educației a interpretat astfel numărul copiilor…
Vezi articolul