Educația atrage educație. Părinții cu peste 10 ani de școală își duc copiii în școli în care aproape că nu există profesori necalificați

442 de vizualizări
SURSA: pixabay.com
Elevii ai căror părinți au în medie mai puțin de 10 ani de studiu au șanse mai mici să primească o educație de calitate. Asta au demonstrat specialiștii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), într-un raport de cercetare care a corelat calificarea profesorilor cu gradul de educație al părinților.

Raportarea s-a făcut la numărul anilor de studiu ai părinților. În urma analizei situației din 6.727 de școli primare, gimnaziale și licee, a reieșit că procentajul de cadre didactice necalificate este între 2 și 4.4 % din totalul de cadre didactice din unitate, acolo unde părinții au mai puțin de 10 ani de studiu.

Ca o curiozitate, și în şcolile unde părinţii au în medie 16 ani de studiu, procentul personalului didactic necalificat ajunge până la 2%.

Raportul explică această situație prin trei posibile scenarii.

  • Sunt mai puține şcoli: din totalul de 111 şcoli (cu părinți al căror nivel de studii este de 16 ani), 89 au 0 % personal didactic necalificat, dar următoarele 22 de şcoli au valori cuprinse între 2 și 28 %, ridicând media generală, chiar dacă acestă medie ar fi mai mică decât la altă categorie. Existând un număr mai mic total de școli, media este mai mare.
  • Sunt școli cu un număr mic de elevi, respectiv de profesori, iar media personalului necalificat apare ca fiind, procentual, mai mare din totalul profesorilor.
  • Unele școli funcţionează și ca gradiniţe, iar personalul necalificat este posibil să lucreze în gradiniţă. Nu avem cum să ştim, cu siguranță, întrucât nu există o separare a personalului angajat în gradiniţă față de cel angajat în şcoală.

Un alt element studiat de ARACIP este legătura dintre supra-calificarea profesorilor și nivelul de studii al părinților care au copiii în școlile studiate. Cadrele didactice cu doctorat sunt de 10 ori mai multe în școlile spre care se îndreaptă părinții cu un nivel de studii de 14-16 ani, potrivit graficului de mai jos.

Potrivit metodologiei, studiul a fost realizat pe 6,727 de unității de învățământ din 2,352 de localități diferite aflate pe teritoriul României. Datele agregate sunt cele de la nivelul anului școlar 2013-2014, studiul fiind publicat pe pagina ARACIP în februarie 2018.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like