Elevii care câștigă premiul I la concursurile școlare naționale nefinanțate, dar recunoscute de Ministerul Educației vor primi bursa de merit de 450 de lei. Noi tipuri de burse și criterii din proiectul legii învățământului preuniversitar

8.097 de vizualizări
Foto: © Ian Allenden | Dreamstime.com
Ministerul Educației va acorda burse de merit de 450 lei și pentru elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale nefinanțate, dar recunoscute de Ministerul Educației și câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de Federațiile Sportive Naționale în sporturi olimpice, potrivit proiectului de lege a învățământului preuniversitar. În prezent, dacă un elev câștigă premiul I la un concurs nefinanțat, dar recunoscut de Ministerul Educației, nu primește bursă. 

„Elevii de la cursurile cu frecvență zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt adoptate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFÎP)”, potrivit proiectului de lege a învățământului preuniversitar. 

Prin excepție, în proiectul legii, pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

 • bursă de merit – 450 lei/lună;
 • bursă socială – 300 lei/lună;
 • bursă tehnologică – 300 lei/lună;
 • bursa de excelență olimpică I/internațională – 1.000 lei/lună;
 • bursa de excelență olimpică II/națională – 700 lei/lună.
Bursa de merit

„Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor.

Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, dacă acestea nu au fost finanțate de Ministerul Educației, și câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de Federațiile Sportive Naționale în sporturi olimpice.

Elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursa de merit în anul școlar următor”.

Bursa socială 

„Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor personale și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzută la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor”.

Bursa tehnologică 

„Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației”.

Bursa de excelență olimpică 

„Bursele de excelență olimpică (I și II) reprezintă o formă de stimulare a excelenței și sunt alocate în funcție de distincțiile primite de elevi și se acordă după cum urmează:

Bursa de excelență olimpică (I) se acordă elevilor care obțin distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică (I) se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

Bursa de excelență olimpică (II) se acordă elevilor care obțin distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică (II) se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar”.

Prevederi legate de finanțarea și cumularea burselor:

„Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

 • Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;
 • Bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;
 • Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;
 • Bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute în alin. 11, lit. a) și b), cu respectarea metodologiei-cadru.

Elevii și părinții sunt informați cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și documentelor justificative.

Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

Elevii străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular, inclusiv confesional:

 • beneficiază de bursele de excelență olimpică (I și II);
 • beneficiază de burse sociale dacă sunt școlarizați fără taxe;
 • beneficiază de burse tehnologice dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale”.

Foto: © Ian Allenden | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Surse: Dispar bursele de performanță și de studiu din proiectul legii Educației, varianta Deca / În schimb, crește valoarea burselor sociale și de merit pentru anul școlar viitor, 2023-2024

1 comment
 1. Ministerul nu a platit nici pana acum stimulentele pentru premiile obținute la olimpiadele naționale de anul trecut, asa ca…..vorbe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Patru directori de școală din România au fost premiați pentru că au redus abandonul școlar, analfabetismul funcțional sau au îmbunătățit rezultatele la Evaluarea Națională în școlile pe care le conduc

Patru directori de școală din România din Ditrău (jud. Harghita), Curcani (jud. Călărași), Popricani (jud. Iași) și Iași, care au avut rezultate excepționale precum reducerea abandonului școlar sau a analfabetismului…
Vezi articolul

Site-ul study-in-romania.ro, pentru studenții străini care vor să învețe în România, a rămas neschimbat din 2002, de când a fost inaugurat. Tot Ecaterina Andronescu era ministru

Scheletele Educației românești bântuie internetul. Dacă un student străin vrea să vadă ce-i propune România în materie de studii superioare, ajunge pe portalul study-in-romania.ro. Acesta este intact, exact ca în…
Vezi articolul