Elevii care dau admitere la clasa a V-a pentru clasele cu predare într-o limbă străină intensiv/bilingv nu pot aplica la mai multe școli, ca până acum, după ce Ministerul a decis că subiectele sunt unice și se dau în aceeași zi / Mâine, 9 iunie, este examenul pentru clasele de limba engleză

17.219 vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial în luna aprilie, stabilește că “testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a la clasele cu predare într-o limbă străină intensiv/ bilingv va fi organizat și elaborat de câte o comisie județeană.” În consecință, Inspectoratele școlare județene elaborează subiecte unice pentru fiecare limbă străină, ceea ce înseamnă că examenul pentru admitere în clasa a V-a pentru fiecare limbă străină se dă într-o singură zi, limitând astfel posibilitatea elevilor de a aplica la mai multe școli.
  • Examenul de admitere pentru clasa a V-a la o clasă cu predare intensiv/ bilingv engleză are loc joi, 9 iunie, în București și 10 iunie pentru limba germană.

Până acum, testarea competenței lingvistice pentru admiterea la clasa a V-a la clasele cu predare într-o limbă străină intensiv/bilingv era organizată de unitatea de învățământ, iar absolvenții de clasa a IV-a puteau aplica la mai multe unități de învățământ pentru admiterea în clasa a V-a. Însă, prin ordin al ministrului Educației, publicat în Monitorul Oficial în aprilie, o comisie județeană elaborează subiectele pentru fiecare limbă străină. Asta înseamnă că este subiectul este unic pentru fiecare limbă străină: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană.

Deși depunerea dosarului de înscriere se face la școala unde elevul vrea admiterea, fiind subiect unic, inspectoratele au stabilit un calendar al acestor examene: un examen pe zi pentru fiecare limbă străină. Așadar, toți elevii care doreau să aplice la o clasă de intensiv/ bilingv franceză, au dat examen pe 6 iunie, la școala unde vor să intre. Nu au putut opta decât pentru o singură școală / liceu. La fel și și în cazul celor care vor să urmeze clasă de limba spaniolă italiană, germană și engleză intensiv/ bilingv.

Examenul pentru admiterea în clasa a V-a la o clasă cu predare intensiv/bilingv în limba engleză se dă în București, joi, 9 iunie, potrivit calendarului stabilit de ISMB.

În ordinul emis se preciza doar faptul că examenul trebuie susținut până la finalul semestrului al II-lea sau după încheierea anului școlar, iar inspectoratele trebuie să decidă un calendar.

Potrivit Graficului de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv/bilingv de studiu, emis de inspectoratul școlar București, “pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în unitatea de învățământ de proveniență, înscrierea se face, pe bază de cerere scrisă, la această unitate.
Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în altă unitate de învățământ decât cea de proveniență, înscrierea se face, pe bază de cerere scrisă, la unitatea la care aceștia doresc să studieze începând cu clasa a V-a.

Pe 15 iunie:

  • se afișează rezultatele inițiale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională.
  • Se depun contestațiile la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

Pe 16 iunie:

  • Rezolvarea contestațiilor

Pe 17 iunie:

  • Afișarea rezultatelor finale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Photo 111112665 © Syda Productions | Dreamstime.com /  / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului

Lipsa unei reforme a carierei didactice și a formării profesionale continue din PNRR, remarcată de Camera de Comerț Americană în România, AmCham: O reformă este necesară și pentru a încuraja atragerea talentelor în sistemul de învățământ

„O reformă a carierei didactice este necesară și pentru a încuraja atragerea talentelor în sistemul de învățământ din România”, dar „remarcăm, din nefericire, lipsa unei reforme a carierei didactice și…
Vezi articolul