Etapele managementului cazurilor ușoare de violență între elevi. În ce situații se aplică, ce trebuie să facă părinții, profesorii și directorul școlii – proiect al ministerului Educației

2.624 de vizualizări
Foto: INQUAM Photos / George Călin
Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și personalului școlii a fost pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației. Aceasta contine responsabilitățile părinților, profesorilor, directorilor în sesizarea, analizarea, sancționarea și aplicarea măsurilor de sprijin pentru autori și victime în cazul violențelor din școală. Edupedu.ro vă prezintă drept exemplu managementul cazurilor ușoare de violență între elevi antepreșcolari/ preșcolari /elevi.

Procedura va fi aprobată prin ordin de Ministru, după 10 zile de consultări.

În proiect, se prezintă modalitățile de lucru, regulile de aplicat și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al următoarelor fapte:

a) „violență (cazuri ușoare și grave) între antepreșcolari/preșcolari/elevi, care au loc în mediul școlar;

b) violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșite de membri ai personalului școlii, în mediul școlar;

c) violență asupra personalului școlii, săvârșite de elevi, în mediul școlar;

d) fapte asupra cărora există suspiciunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase; suspiciune de implicare în alte infracțiuni – furt, tâlhărie;

e) suspiciune de consum de substanțe psihoactive;

f) fapte asupra cărora există suspiciune de violență comise asupra copilului în afara mediului școlar (violență domestică, trafic de persoane, pornografie infantilă).”

Vom prezenta drept exemplu managementul cazurilor ușoare de violență între elevi antepreșcolari/ preșcolari /elevi și obligațiile profesorilor și directorilor de școli 

Menționăm că în procedura pusă în dezbatere publică anumite acțiuni și responsabilități în sesizarea, analizarea, sancționarea și aplicarea măsurilor de sprijin nu sunt puse în ordine cronologică.

Etapele managementului cazurilor ușoare de violență între elevi
 1. Elevii, personalul școlar, părinții raportează cazul la personalul de conducere al scolii
 1. Personalul școlar si directorul școlii supraveghează și protejează la fața locului persoanele implicate
 1. Directorul școlii, care este și managerul de caz, transmite la DGASPC (direcția generale de asistență socială şi protecția copilului), o dată la 3 luni, o situație cu cazurile ușoare de violență între copii, în spațiul școlar, folosind Fișa de înregistrare a cazurilor de violență (vezi documentul la finalul articolului).
 1. Educatorul/ învătătorul/ dirigintele coordonează și înregistrează cazul (vezi documentul la finalul articolului) la nivelul unității de învățământ, pentru autori și victime
 1. Educatorul/învătătorul/dirigintele cu consultarea consilierului școlar, mediatorului și părinților – analizează cazul, stabilesc și aplică măsuri de sprijin pentru autori și victime
 1. Educatorul/învătătorul/dirigintele propun sancțiuni pentru autori la nivelul scolii
 1. Directorul școlii monitorizează rezultatele măsurilor și a sancțiunilor la nivelul scolii
 1. Directorul școlii solicită periodic re-evaluarea și îmbunătățirea (dacă e cazul) măsurilor și sancțiunilor
 1. Directorul școlii inchide cazul 
 1. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității (CPEV) propune și coodonează aplicarea unor măsuri de prevenire la nivelul unității de învățământ.
Situațiile în care se aplică managementul cazurilor ușoare de violență între elevi  

Potrivit procedurii, cazurile ușoare de violență între copii se caracterizează prin:


● „frecvență scăzută/ocazională: un caz de violență ușoară se repetă de cel mult 3 ori pe lună; în situația în care frecvența este mai mare e necesară încadrarea cazului ca formă gravă de violență;
● consecințele minore asupracopilului/copiilor victimă; cazurile în care este afectată integritatea sau sănătatea (sunt necesare servicii medicale) victimei/victimelor, a existat abuz psihologic (constatat de psiholog) și altele similare sunt încadrate ca forme grave de violență.
Dacă au frecvență scăzută, intensitate scăzută și consecințe minore, fără a se considera o enumerare exhaustivă, se consideră forme ușoare de violență între copii următoarele:
● abuz fizic: atingerea nedorită fără conotație sexuală, scuiparea, îmbrâncirea, trântirea, aruncarea cu obiecte etc.;
● abuz emoțional: ton ridicat cu intenție, tachinare, ironii, insulte/înjurături, poreclire, intimidare, etc.”

Obligațiile profesorilor când are loc un caz ușor de violență între elevi: 

 • „dacă este martorul sau i se raportează un caz de violență între antepreșcolari/ preșcolari/elevi, petrecut în spațiul școlar, are obligația de a aplana conflictul, a despărți preșcolarii/elevii aflați în conflict și de a elimina toate sursele de risc asupra persoanelor implicate (victimă/victime, martor/martori, autori/autori).
 • sprijină preșcolarii/elevii să gestioneze emoțiile declanșate de situație (mânie, furie, supărare, teroare, teamă, neliniște, tristețe) și să-și regleze comportamentul față de sine și ceilalți, folosind tehnici specifice.
 • informează verbal directorul UIP cu privire la situația de violență la care a fost martor sau care i-a fost raportată.
 •  completează Fișa de înregistrare a cazurilor de violență (Anexa 3) și o transmite spre înregistrare Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.”

Obligațiile directorului școlii când are loc un caz ușor de violență între elevi: 

 • „informează verbal și în condiții de confidențialitate părinții/reprezentanții legali ai tuturor elevilor implicați și le solicită sprijinul pentru prevenirea repetării/agravării situației de violență.
 • dacă școala nu are consilier și mediator școlar, solicită CJRAE/CMBRAE să desemneze un consilier școlar și/sau mediator școlar, dacă e necesar, pentru managementul cazului de violență.
 • convoacă o întâlnire de urgență cu educatoarea/invatatorul/dirigintele, consilierul școlar, mediatorul școlar, îi informează cu privire la faptul de violență săvârșit în spațiul școlar, la starea fizică și emoțională a elevilor implicați, la răspunsul părinților și le solicită să analizeze cazul de violență și să propună măsuri de sprijin pentru victimă/victime, respectiv măsuri de sprijin și sancțiuni pentru autor/autorii faptelor.”
Analiza cazului ușor de violență între elevi  

„Educatoarea/profesorul de învățământ primar/dirigintele, consilierul școlar, mediatorul școlar analizează cauzele și efectele cazului de violență asupra victimei/victimelor și autorului/autorilor. 

Consilierul școlar discută cu antepreșcolarii/preșcolarii/elevii, în prezența a cel puțin unui părinte/reprezentant legal. 

Educatoarea/profesorul de învățământ primar/dirigintele analizează cazul cu părinții/ reprezentanții legali, cu sprijinul mediatorului școlar, dacă există. Dacă e necesar, personalul școlii care poate oferi informații pentru înțelegerea nevoilor elevilor implicați este intervievat de directorul scolii. Dacă e necesar, directorul efectuează asistență la lecții/deleagă observarea preșcolarilor/elevilor în pauze.”

Sancțiuni și măsuri de sprijin. Obligațiile profesorilor și ale directorilor de școli 
 • „Educatoarea/profesorul de învățământ primar/dirigintele, consilierul școlar, părinții/reprezentanții legali și mediatorul școlar stabilesc împreună, cu consultarea elevilor din clasele implicate, măsuri de sprijin pentru victimă/victime, eventualii martori și autor/autori ai faptelor. 
 • Educatoarea/profesorul de învățământ primar/dirigintele propune sancțiuni pentru autor/autori si informează directorul scolii cu privire la măsurile de sprijin stabilite pentru victime, eventualii martori, dar și măsurile de sprijin și sancțiunile stabilite pentru autori.
 • Educatoarea/profesorul de învățământ primar/dirigintele, consilierul școlar, alte cadre didactice implicate/Consiliul clasei (dacă e cazul) și părinții pun în aplicare măsurile și sancțiunile asumate.
 • Consilierul școlar și educatoarea/profesorul pentru învățământ primar/dirigintele informează periodic directorul scolii privind dificultățile întâmpinate și efectele măsurilor de sprijin și sancțiunilor asupra elevilor și relației dintre elevi/elevi și personalul școlii.
 • Educatoarea/profesorul pentru învățământ primar/dirigintele consultă periodic Consiliul clasei și consilierul școlar privind efectele măsurilor de sprijin și ale sancțiunilor asupra comportamentului elevilor și a relației dintre elevi. 
 • Consilierul școlar și educatoarea/profesorul pentru învățământ primar/dirigintele informează periodic părinții privind efectele măsurilor de sprijin și sancțiunilor asupra elevilor și relației dintre elevi, observate în cadrul UIP. Părinții informează periodic directorul UIP privind efectele măsurilor de sprijin și ale sancțiunilor asupra elevilor, observate în familie.

În situația în care elevii nu participă la activitățile de sprijin organizate la nivelul scolii, personalul școlii informează părinții/reprezentanții legali în acest sens

Dacă există suspiciunea că părinții nu pun în aplicare măsurile asumate pentru îmbunătățirea relațiilor dintre elevi și profesori, directorul sesizează situația la serviciile publice de asistență socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS), în vederea efectuării unei vizite de monitorizare la domiciliul copilului. Dacă există suspiciunea că personalul școlii nu pune în aplicare măsurile asumate, părinții/reprezentanții legali sesizează situația directorului scolii.

Directorul monitorizează aplicarea măsurilor și sancțiunilor asumate de către educatoare/profesorul de învățământ primar/dirigintele, consilierul școlar, alte cadre didactice implicate/ Consiliul clasei (dacă e cazul) și părinți. 

Dacă măsurile de sprijin și sancțiunile nu au efecte pozitive asupra comportamentului antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, respectiv asupra relațiilor dintre aceștia, directorul UIP convoacă educatoarea/profesorul pentru învățământ primar/dirigintele, consilierul școlar, mediatorul școlar și părinții pentru stabilirea unor noi măsuri de sprijin și sancțiuni.”

Închiderea cazului ușor de violență între elevi  

„Dacă măsurile de sprijin și sancțiunile au efecte pozitive asupra comportamentului antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor, respectiv asupra relațiilor dintre aceștia, directorul şcolii propune închiderea cazului.

Cu acordul educatoarei/profesorului pentru învățământ primar/dirigintelui, consilierului școlar, mediatorului școlar și părinților/ reprezentanților legali, directorul închide cazul și informează Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.”

DOCUMENT Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și personalului școlii / Fișa de înregistrare a cazurilor de violență în școală


7 comments
 1. Pe bune?! Raman perplex ce hartogaraie mai inventeaza astia.
  Bai, politrucilor, voi chiar o faceti intentionat.
  Mereu s-au musamalizat astfel de cazuri.
  Cine naiba va plimba voua hartiile?
  Tot pe diriginti va cadea pocinogul sa fie ei țapi ispasitori.
  Pai, va dau caz real. Dirigintele aplica regulamentul ca la carte. Directorul impreuna cu psihologul acolit instiga parintele sa faca reclamație impotriva dirigintelui ca i s-a hartuit copilul. Directorul vrea sa fie,, calmat” părintele si astfel sa se musamalizeaza cazul. Sa pice dirigintele ca fraier.
  Alt caz real. Dirigintele musamalizeaza cazul, satul de atatea interventii. Nici el nu mai stie ce sa faca. In loc sa fie profesor, s-a transformat in politist, jandarm, scriitor de procese verbale, psiholog, judecator. Ii sar in cap ceilalți parinti din clasa, ca nu se iau masuri. Astia merg la director. Directorul trage la raspundere dirigintele.
  CA IN FILMELE CU PROSTI.
  Sa ai vreo 5 cazuri din astea intr – o clasa, iti vine sa blestemi zilele cand ti-ai dorit sa devii profesor. Profesor, nu jandarm, politist, procesoman, judecător, psiholog, bona, animator de petreceri si excursii.
  Si este din ce in ce mai rau. Proceduri peste proceduri, sa se justifice cele 8 ore din programul zilnic. Teatrul absurdului. Alături de alte hartii absurde sa isi justifice munca directorii, inapectorii si ministerul.
  Dragi studenti, NU VENITI IN INVATAMANT.
  Înainte era salariul mic dar era liniste, copiii erau buni, eram lasati sa ne facem meseria cu drag. Acum salariul tot mic, dar societatea a pervertit si parintii si copiii incat a fi profesor devine o mare umilinta. De la an la an, din ce in ce mai rau si asta se doreste.

  1. Ați pus punctul pe i. Exact asa este. Totuși nu ați precizat ca ne ocupam și de adunarea dosarelor de burse, tichete sociale, rechizite , Euro200 etc, trebuie sa ne înrolam pe o platforma Anaf sa verificam veniturile părinților…să nu mai facă dânșii un drum pana la Anaf. Am devenit o instituție de asistenta sociala, în timp ce la Primăriile de la sate 13 angajați nu știu cum sa își ocupe timpul 8 ore…DAR de educația elevilor în sine, când ne mai ocupam???

 2. Astia nu au spus tot in articol ca ar fi revolta. Dar se baga deja legea ca profii trebuie sa ia amsuri cand elevii sunt atacati si in afara scolii.
  Se mai mira ca nu vin cei mai buni absolventi in sistem. care absolvent foarte bun s-ar duce intr-o scoala cu delicventi sa se bage si prin afara scolii in lupte de strada?

 3. Sa vezi acum tone de hartii produse si plimbate pe la DAS SPAS CMBRAE / CJRAE UTC PCR ODP CPEV SP DGASPC PEESEEDEE ETC.

  Intreb asa ca sa ma aflu in treaba. Cati profi au fost la cursuri de management al emotiilor si pot aplica ceva in scoala?
  Cati profi sunt competenti sa analizeze un caz de violenta, de obicei complex.

  Cel mai grav nu e aiureala asta de procedura ci faptul ca nu exista nici o masura de preventie. Violenta nu apare asa din senin, exista semne timpurii care trebuie recunoscute si trebuie intervenit pana sa escaladeze conflictul.

  Alt lucru grav este ca procedura asta nu se bazeaza pe nici un fel de studiu facut de specialisti.

 4. …Măsuri de sprijin pentru victime și sancțiuni pentru vinovați…

  CARE sancțiuni?! Au avut grijă să nu existe nimic eficient în noua lege și în (actualul) ROFUIP.

 5. Politruci, directorii școlilor (cu mici excepții) vor mușamaliza toate abuzurile, pentru că de asta depinde scaunul lor, primit cadou de la gașca de partid. Pe lângă faptul că, incompetenți, fără pregătire pedagogică sau psihologică, directorii se cred deasupra prevederilor legale, așa cum i-a obișnuit gașca de partid.

 6. Tipic romanesc, daca nu au solutii atunci mai fac o comisie, le mai da dirigintilor o gramada de acte de facut si gata s-a ingropat cazul. Parca cei de la minister se laudau odata ca o sa scada birocratia si in schimb in fiecare an tot mai multe comisii, acte, raportari si responsabilitati. Scola cine mai face in ziua de azi, cine mai preda cand voi ne ingropati in acte?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SNSPA nu va intra în grevă: “Revendicările sindicatelor din învățământ trebuie să fie tratate cu seriozitate, dar nu prin grevă se rezolvă problemele semnalate”, spune rectorul instituției, Remus Pricopie

“Revendicările sindicatelor din învățământ trebuie să fie tratate cu seriozitate, dar nu prin grevă se rezolvă problemele semnalate. SNSPA nu va intra în grevă, toate activitățile didactice se vor desfășura…
Vezi articolul

BREAKING Teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode include “erori de citare” și “unele fragmente plagiate” – Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai / Fragmentele identificate cu problemă de tip plagiat reprezintă 2.95% din teză și “nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat”, dar aceasta “nu schimbă concluzia” privind plagiatul

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a constatat “o serie de abateri de la bunele norme de publicare” în cazul tezei de doctorat susținută în 2018 de actualul ministru…
Vezi articolul