Federația Părinților cere public ministrului Educației să prezinte școlile cu clase supra-aglomerate care încalcă legea numărului maxim de elevi, după ce nu a primit niciun răspuns timp de peste o lună: Tăcerea reprezintă un refuz tacit de a dispune măsurile

5.638 de vizualizări
Iulian Cristache, Sorin Cîmpeanu / Foto: colaj – gov.ro
„Să ne comunicați dacă ați sesizat organele de cercetare penală, conform obligațiilor legale, precum și autoritățile implicate în activitate de evaluare și acreditare a acelor unități de învățământ care încalcă legea”, este una dintre cerințele Federației Naționale a Părinților – Edupart, într-o scrisoare către ministrul Educației, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro.

Federația Națională a Părinților a sesizat în luna septembrie că formarea unor clase s-a făcut prin încălcarea legii: „Prin solicitarea înregistrată în cadrul instituției dumneavoastră sub nr. 20921 – 1, din data de 20.09.2021, vă sesizam faptul că, într-un număr semnificativ de unități de învățământ preuniversitar, constituirea formațiunilor de studiu s-a efectuat cu încălcarea dispozițiilor art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificat prin dispozițiile Legii 185/2020”.

“În acest context legislativ, dar și epidemiologic, este lesne a observa că, respectarea dispoziţiei legale imperative în privinţa reducerii numărului de elevi dintr-o clasă ar fi fost o măsură aptă să conducă la combaterea şi prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS COV 2 şi ar fi contribuit la asigurarea desfășurării activităților şcolare ı̂n condiții de siguranță sanitară”, se arată în comunicat.

Iată care sunt solicitările Edupart pentru ministrul Educației:
 1. să procedeze de urgență la inventarierea situației aplicării şi respectării art. 63 din Legea 1/2011 în unitățile de învăţământ preuniversitar și în caz de neconformare, să sesizeze ARACIP și/sau organele de urmărire penală, conform obligaţiei imperative rezultate din dispozițiile art. 35 alin. 21 și 3 din OUG 75/2005;
 2. în temeiul principiului transparenței și a bunei administrări a serviciului public de educație, să facă publică lista completă a unităților de învățământ care nu au pus în aplicare dispozițiile Legii 185/2020;
 3. să sesizeze organele de cercetare penală, conform obligațiilor legale, precum și autoritățile implicate în activitate de evaluare și acreditare a acelor unități de învățământ care încalcă legea şi să se dispună măsuri în vederea respectării în concret a legii, acolo unde directorii și consiliile de administrație nu au aplicat dispozițiile Legii 185/2020.
 4. să dispuneți inspectoratelor școlare, servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării, să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de art. 95 din Legea 1/2011, respectiv de a aplica politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării la nivel județean, respectiv al municipiului București și de a controla aplicarea legislației și de a monitoriza calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară.
Informații de context

Federația a criticat dur deciziile ministrului Educației in ultima perioadă, acuzând lipsa de transparența a masurilor și lipsa de dialog.

Amintim că Legea educației prevedea încă din 2011 o limită clară a numărului de elevi din clase, însă fostul ministru Liviu Pop a modificat legea și a permis ca limitele să poată fi încălcate, în situații excepționale, fără a stabili cu câți elevi pot fi suplimentate clasele în acele cazuri excepționale.

Legea educației a fost modificată de Parlament prin Legea nr. 185 publicată în Monitorul Oficial pe 20 august 2020. Acesta prevede că limitele maxime pot fi depășite în situații excepționale cu cel mult 3 elevi.

Articolul 63
(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

 • a) educația antepreșcolară [creșa – N. Red.]: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;
 • b) învățământul preșcolar [grădinița – N. Red.]: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
 • c) învățământul primar [clasa pregătitoare – clasa a IV-a]: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;
 • d) învățământul gimnazial [clasele V-VIII]: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;
 • d^1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;
 • e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
 • e^1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;
 • e^2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;
 • e^3) clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;
 • f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
 • g) învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12;
 • h) învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

(…)

(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

Redăm comunicatul integral:

“Stimate Domnule Ministru,

Prin solicitarea înregistrată în cadrul instituției dumneavoastră sub nr. 20921 – 1, din data de 20.09.2021, vă sesizam faptul că, într-un număr semnificativ de unități de învățământ preuniversitar, constituirea formațiunilor de studiu s-a efectuat cu încălcarea dispozițiilor art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificat prin dispozițiile Legii 185/2020.

Astfel, punctual, vă solicitam să dispuneți, în executarea dispozițiilor legale, măsurile care se impun pentru ca instituția pe care o conduceți:

 1. să procedeze de urgență la inventarierea situației aplicării şi respectării art. 63 din Legea 1/2011 în unitățile de învăţământ preuniversitar și în caz de neconformare, să sesizeze ARACIP și/sau organele de urmărire penală, conform obligaţiei imperative rezultate din dispozițiile art. 35 alin. 21 și 3 din OUG 75/2005;
 2. în temeiul principiului transparenței și a bunei administrări a serviciului public de educație, să facă publică lista completă a unităților de învățământ care nu au pus în aplicare dispozițiile Legii 185/2020;
 3. să sesizeze organele de cercetare penală, conform obligațiilor legale, precum și autoritățile implicate în activitate de evaluare și acreditare a acelor unități de învățământ care încalcă legea şi să se dispună măsuri în vederea respectării în concret a legii, acolo unde directorii și consiliile de administrație nu au aplicat dispozițiile Legii 185/2020.
 4. să dispuneți inspectoratelor școlare, servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării, să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de art. 95 din Legea 1/2011, respectiv de a aplica politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării la nivel județean, respectiv al municipiului București și de a controla aplicarea legislației și de a monitoriza calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară.

Până în acest moment nu am observat ca ministerul să fi dat curs acestor solicitări.

Totodată, constatăm faptul că ministerul a dispus ca fiecare unitate de învățământ să publice numărul de vaccinați, profesori și elevi, iar revenirea la cursuri în  format fizic sau online se va raporta, în mod corect, la situația epidemiologică, dar și la situația legată de rata de vaccinare din fiecare unitate de învățământ.

Constatăm, de asemenea, că, începând cu data de 08.11.2021, elevii pot participa la cursuri cu prezenţă fizică, dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță epidemiologică, “respectiv distanțare corectă”. 

Accesul la educație în regim normal, se pare a fi condiționată de situația concretă din fiecare unitate de învățământ, situație influențată fără echivoc, pe lângă vaccinare, de aglomerarea din clase.

Dispozițiile legale care reduc efectivele de elevi au atât un fundament educational cât și unul referitor la sănătatea și securitatea copiilor și a profesorilor.

În acest context legislativ dar și epidemiologic, este lesne a observa că, respectarea dispoziţiei legale imperative în privinţa reducerii numărului de elevi dintr-o clasă ar fi fost o măsură aptă să conducă la combaterea şi prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS COV 2 şi ar fi contribuit la asigurarea desfășurării activităților şcolare ı̂n condiții de siguranță sanitară.

Ce se întâmplă însă dacă, statistic va rezulta faptul că, unul din factorii de favorizarea a răspândirii SARS COV 2 este și supraaglomerarea clasei de elevi?

Ce se întâmplă dacă, statistic se va putea dovedi faptul că, în clasele supraaglomerare recuperarea materiei va fi mult mai greu de realizat decât în clasele cu efective deja reduse?

Ce se întâmplă dacă, statistic se va putea dovedi faptul că, supraaglomerarea copiilor în clase reprezintă o atingere adusă intereselor lor educaționale?

Ce se întâmplă cu contractele educaționale, încheiate în baza Legii 1/2011 și care obligă unitățile de învățământ să ofere un serviciu public de educație la standardele prevăzute de lege?

Credem că, toate aceste întrebări vor trebui să își găsească răspuns și mai ales, rezolvare, dacă nu administrativ, atunci în fața instanțelor de judecată.

Tocmai de aceea, „tăcerea” instituției pe care o conduceți reprezintă nu numai o lipsă de răspuns la o solicitare adresată instituției, dar și o lipsă de reacție la situația pandemică,  un refuz tacit de a dispune măsurile care se impun în vederea aplicării prevederilor legale obligatorii, acţiuni conştiente, cu impact asupra siguranţei sanitare şi situației educaționale a copiilor noștri, pentru care școala devine, cu zi ce trece, o iluzie.

Astfel fiind, față de situația descrisă și lipsa răspunsului instituției dumneavoastră, vă solicităm în temeiul Legii 554/2004 ca în termen legal:

 1. să ne comunicați situația aplicării şi respectării legii în unitățile de învăţământ preuniversitar din perspectiva respectării sau nerespectării dispozițiilor art. 63 din Legea 1/2011; și în caz de neconformare, să sesizeze ARACIP și/sau organele de urmărire penală, conform obligaţiei imperative rezultate din dispozițiile art. 35 alin. 21 și 3 din OUG 75/2005;
 2. să ne comunicați lista completă a unităților de învățământ care nu au pus în aplicare dispozițiile Legii 185/2020;
 3. să ne comunicați dacă ați sesizat organele de cercetare penală, conform obligațiilor legale, precum și autoritățile implicate în activitate de evaluare și acreditare a acelor unități de învățământ care încalcă legea;
 4. să ne comunicați măsurile administrative sau de altă natură dispuse de instituția dumneavoastră în vederea respectării în concret a legii, acolo unde directorii și consiliile de administrație nu au aplicat dispozițiile Legii 185/2020.
 5. să ne comunicați dacă ați solicitat inspectoratelor școlare să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de art. 95 din Legea 1/2011, respectiv de a aplica politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării la nivel județean, respectiv al municipiului București și de a controla aplicarea legislației, în legătură cu respectarea dispozițiilor art. 63 din Legea 1/2011.

În cazul, regretabil, în care nu veți considera necesar să dați curs solicitărilor noastre, ne vom adresa instanțelor de judecată competente pentru protejarea drepturilor și intereselor copiilor nostri, elevi ai sistemului de învăţământ preuniversitar de stat – serviciu de interes public.”


4 comments
 1. În clasă la unul din copii mei sunt 35, stau câte doi în bancă, îngrămădiți unul în altul pentru că clasele sunt mici. De ridicat din bănci se ridică dacă se împing toate băncile, care ajung în tablă. Ce să zic de distanțare, nu există, catedra este o băncuță mică lipită de prima bancă în care stau elevii, pe care abia încape laptopul. De scaun pt profesori nu se pune problema pentru că între așa zisa catedră și tablă nu sunt mai mult de 50 de centimetri. Dacă vrei să treci printre rânduri, mergi într-o dungă, dar nu garantează nimeni că după acest traseu nu ai hainele agățate sau rupte. Cum poate interacționa un profesor, cu 35 de elevi în 40 de minute, o oră pe săptămână.

  1. Nu poate. Si da, asta e crunta realitate. Dacă tot se trimit controale, să se verifice și numărul de elevi în clase. Ar fi de interes un astfel de inventar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 100 elevi ucraineni din clasele primare vor învăța după curriculum ucrainean la o școală de stat din București. Vor face ore online, dar vor fi prezenți în bănci și vor avea și cursuri de limba română

Luni, peste 60 de copii ucraineni refugiaţi în România au participat la o ceremonie prin care s-a marcat proiectul sprijinit de organizația Salvați Copiii la Şcoala nr. 73 “Barbu Delavrancea”…
Vezi articolul

Editura Didactică și Pedagogică nu a livrat manuale pentru clasele I-VI în valoare de peste 1,45 milioane lei, în 2018, când era editură unică, deși erau prevăzute în contract – Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a constatat ”numeroase deficiențe în derularea achiziției de manuale școlare de la Editura Didacticăși Pedagogică SA pentru clasele I-VI”, desfășurată în anul 2018, se arată în cel…
Vezi articolul

ULTIMA ORĂ Pentru prima dată Institutul Național de Sănătate Publică anunță că „trage un semnal de alarmă”: Rugăm populația să respecte măsurile de bază, singurele cu care putem preveni transmiterea virusului

„Rugăm populația să respecte măsurile de bază de protecție sanitară”, se arată într-un comunicat numit „INSP trage un semnal de alarmă cu privire la evolutia epidemiei de Covid-19”  transmis de…
Vezi articolul