Formarea a 100.000 de profesori în pedagogie digitală, prin PNRR – apel lansat în consultare publică. Cel puțin jumătate dintre ei ar trebui să facă resurse educaționale care vor fi publicate pe o platformă. Formarea cu 85 de ore de curs/practică și materialele trebuie să fie gata până în septembrie 2025

3.034 de vizualizări
Foto: © Kantver | Dreamstime.com
Apelul PNRR pentru formarea a 100.000 de profesori în pedagogie digitală, de 80 de milioane de euro, a fost pus în consultare publică de Ministerul Educației. Cel puțin 50.000 de profesori care participă la formare trebuie să producă materiale educaționale, care vor fi publicate pe educred.ro sau pe o altă platformă de resurse educaționale deschise. Valoarea unui proiect este de minim 4 milioane euro și ar trebui sa formeze cel puțin 5.000 de profesori. 

Acest apel a fost anunțat inițial de fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu, în mai 2022, dar lansarea a fost amânată. 

Secretarul general adjunct al Ministerului Educației, Sorin Decă, le spunea profesorilor în octombrie 2023 „să nu-și folosească banii din prima de carieră didactică pe cursuri de formare a competențelor digitale, pentru ca luna viitoare va fi lansată investiția pentru formarea gratuită a profesorilor în pedagogie digitală”, însă apelul nu a fost lansat în noiembrie 2023.

Secretarul de stat Sorin Ion a anunțat la finalul lunii noiembrie 2023 că „Ministerul Educației va lansa în curând apelul pentru formarea a 100.000 de profesori pe zona de pedagogie digitală”.

De fapt, lansarea apelului este prevăzută pentru 29 martie 2024, conform calendarului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Informații despre apel, pe scurt:

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2025.

Constă într-un program de formare a profesorilor de la predare, evaluare, comunicarea cu părinții și până la crearea și schimbul de conținut și resurse digitale, care are două obiective:

 • formarea a 100.000 de profesori din învățământul preuniversitar de stat, 
 • publicarea a 50.000 de materiale educaționale deschise create de 50% dintre cadrele didactice formate.

Presupune dezvoltarea competențelor de Pedagogie digitală pentru profesori prin participarea la un curs de formare pentru dezvoltarea competențelor de Pedagogie digitală oferit de un furnizor de formare autorizat și finalizat cu certificat de absolvire

Cine poate depune proiecte? Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu și furnizori publici sau privați de formare continuă.

Ce vor învăța profesorii? Iși vor dezvolta competențe-cheie digitale pe șase domenii: literație digitală, folosirea datelor și a informațiilor, colaborare și comunicare, creare de conținut digital, siguranța pe internet și rezolvarea problemelor. 

Alocarea financiară a apelului de proiecte

Alocarea financiară a apelului este de 80 milioane euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Valoarea unui proiect nu poate fi mai mică de 4 milioane euro și se va raporta la numărul participanților.

Bugetul proiectului trebuie să fie proiectat astfel încât costurile aferente unui participant să nu depășească 800 euro, conform Ghidului solicitantului.

Solicitanții eligibili, care pot depune proiecte:

 • Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu;
 • Furnizori publici sau privați de formare continuă.

Solicitanții și partenerii trebuie să demonstreze că:

(1)  dispun de logistica necesară pentru a organiza programul de formare în Pedagogie digitală propus;
(2)  au derulat programe de formare inițială și/sau continuă pentru cadre didactice în ultimii 3 ani, cu tematică pedagogică și/sau de pedagogie digitală/instruire asistată de calculator, medii digitale în educație și formare; acestea trebuie să fi avut o cuprindere de cel puțin 5.000 de participanți;
(3)  au implementat programe de formare online pentru cadre didactice, utilizând platforme de e- learning sincron și asincron; acestea trebuie să fi avut o cuprindere de cel puțin 5.000 de participanți. 

Profesorii care vor urma cursurile de formare / Eligibilitatea grupului țintă

Prin intermediul apelului se asigură formarea a minimum 100.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat de la toate nivelurile (educație timpurie, primar, gimnazial, liceal, postliceal).

Programul se realizează prin dezvoltarea de cursuri de formare pentru competențe de Pedagogie digitală, în special cadrelor didactice din zonele rurale și din alte medii defavorizate, care vor avea prioritate în selecția grupului țintă. 

Grupul țintă al unui Proiect eligibil nu poate fi mai mic de 5.000 persoane. Selectarea grupului țintă se va face în cadrul regiunilor de dezvoltare, astfel încât un beneficiar al finanțării poate selecta cadrele didactice din cadrul unei singure regiuni de dezvoltare a României. Evaluarea proiectelor va include prioritizarea formării la nivelul tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României.

Activitățile eligibile

Activitățile eligibile, obligatorii în cadrul prezentului apel, sunt:

 • Activități privind îmbunătățirea competențelor de Pedagogie digitală a cadrelor didactice (programul de formare în competențe de Pedagogie digitală);
 • Activități privind aplicarea în procesul didactic a competențelor îmbunătățite.
Cum se vor  desfășura programele de formare pentru profesori. Activități:

a)  Evaluarea preliminară a competențelor digitale ale cadrelor didactice, prin instrumente specifice în vederea elaborării unei analize de nevoi a programului de dezvoltare profesională continuă, prin raportare la competențele digitale definite în DigCompEdu și încadrarea acestora pe niveluri de formare (ex.: nivel de bază/mediu);

b)  Elaborarea documentației unui program de dezvoltare profesională continuă pentru domeniul tematic Pedagogie digitală, în vederea acreditării, în acord cu categoria și cu nivelul de competență al grupului țintă vizat;

c)  Acreditarea programului de dezvoltare profesională continuă în domeniul tematic Pedagogie digitală, destinat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;

d)  Implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă în domeniul tematic Pedagogie digitală, destinat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, acreditate;

e) Sprijinirea metodologică a cursanților prin activități de mentorat, coaching, shadowing, formare la locul de muncă, pentru aplicarea, în procesul didactic, a competențelor dezvoltate după finalizarea cursului, inclusiv prin facilitarea unor comunități de învățare;

f)  Sprijin în elaborarea materialelor educaționale deschise și publicarea pe o platformă care să servească drept modele de bune practici;

g)  Monitorizarea eficienței participării la cursul de formare prin observarea practicilor de utilizare a competențelor digitale în procesul didactic;

h)  Monitorizarea, evaluarea și raportarea calității programelor de formare;

i)  Certificarea competențelor dobândite în cadrul programului de formare

Ce anume vor învăța profesorii / Teme generale ale programului de formare

Programul de formare a competențelor în Pedagogie digitală trebuie să obțină acreditarea ME și să aibă o durată de minimum 84 de ore, acoperind competențele referitoare la toate cele 6 domenii, activități teoretice – 36 de ore și activități practice – 48 de ore. 

Cel puțin 40 ore se vor desfășura în format fizic sau sincron. Beneficiarul finanțării își poate alege, în funcție de nevoile grupului țintă, subteme subsecvente fiecărei dintre cele 6 tematici de mai jos, putând, de asemenea, să adauge și altele, însă este obligatoriu ca 

Trebuie să acopere toate cele 6 tematici aferente celor 6 categorii de competențe:

I. Rolul competențelor digitale ale cadrelor didactice (DigCompEdu 1)
– Noi competențe ale profesorului – cadrul DigCompEdu,
– Cursuri online și platforme pentru dezvoltare profesională continuă,
– Dezvoltare instituțională. Comunicare organizațională și colaborare profesională,

– Aspecte etice, limite și provocări ale utilizării tehnologiilor digitale în educație,

– Aspecte legate de siguranța și protecția datelor;

II. Resurse educaționale digitale (DigCompEdu 2)
– Resurse și practici educaționale deschise,
– Biblioteci cu resurse educaționale digitale, 

– Crearea resurselor digitale,

– Reutilizarea resurselor educaționale,
– Utilizarea responsabilă a resurselor digitale;

III. Predare, învățare și evaluare cu tehnologii digitale (DigCompEdu 3 și 4)

– Integrarea instrumentelor online și resurselor în format digital în activități didactice,
– Predarea cu tehnologii digitale. Suporturi vizuale. Predarea „interactivă”, predarea la distanță,

– Învățarea cu tehnologii digitale. Învățare prin colaborare. Învățare autoreglată,
– Evaluarea cu tehnologii digitale. Learning analytics. Feedback și planificare,
– Comunicarea și colaborarea online, prin utilizarea platformelor și instrumentelor de comunicare digitale;

IV. Tehnologii digitale în educație – privire de ansamblu (DigCompEdu 6)

– Introducere în instrumentele și tehnologiile digitale de bază pentru educație,
– Rolul tehnologiilor în parcursul profesional, social, cultural și în viața personală,
– Competența digitală a elevilor – domeniu de competențe-cheie. Reușita școlară și reușita profesională,

– Competențele digitale – cadrul DigComp,
– Dezvoltarea competențelor digitale prin întregul curriculum,
– Cetățenia digitală – alfabetizare digitală, gândire critică, responsabilitate;

V. Potențialul tehnologiilor pentru învățare activă (DigCompEdu 5)

– Abordări/orientări didactice actuale. Implicarea activă a elevilor. Rolul tehnologiilor în susținerea atenției, motivației și în dezvoltarea gândirii, imaginației,
– Modele de clase/grupe și maniere de lucru,
– Exemple de activități de învățare în sistem blended-learning,
– Accesibilitate și incluziune. Diferențiere și personalizare,
– Monitorizarea progresului elevilor prin intermediul instrumentelor/datelor digitale;

VI. Pedagogia digitală și provocările viitorului apropiat (DigCompEdu 1 și 6)

– Noi tipuri de parcursuri de învățare (clasa inversată, blended learning, mixed reality/AR/VR).
– Proiectare curriculară pentru educația digitală
– Inteligența artificială și schimbări în curriculum

– Experiențe didactice noi și practici reflexive

– Competențe pedagogice și roluri ale profesorului într-o societate digitalizată
– Gestionarea resurselor de învățare online

DOCUMENT Ghidul solicitantului pentru apelul „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”

Foto: © Kantver | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Ministerul Educației va lansa în curând un apel PNRR pentru formarea a 100.000 de profesori pe zona de pedagogie digitală, anunță secretarul de stat Sorin Ion: Nu ne gândim să învățăm profesorii să facă teleșcoală sau învățământ online, ci să integreze tehnologia în conținutul lecțiilor
Profesorii să nu-și folosească banii din prima de carieră didactică pe cursuri de formare a competențelor digitale. Sorin Decă, Ministerul Educației: Lansăm luna viitoare investiția pentru formarea gratuită a profesorilor în pedagogie digitală

3 comments
 1. Avem un AEL versiune upgrade?
  https://www.elearning-forum.ro/sisteme/ael.html

  Aceste competente ale profesorilor sunt problema lor, ele doar trebuie impuse ca și certificare de MEN la obiectele respective, profesorii poate vor sau nu vor . MEN trebuia sa organizeze evaluarea lor si să ii certifice – intr-o platormă tip moodle ce nu sărea de 50.000 euro.
  Iar formarea trebuia făcută de universități în cadrul cursurilor postuniversitare nu de firme FPC cu 0,5 angajati.
  La 100.000 profesori sunt 4000 de grupe x 85 ore x 50 euro /oră conf și prof univ = 17 mil euro.
  De restul banilor să răspundă cine semneaza bugetul proiectului din MEN!

 2. ce pedagogie digitala?! , Occidentul a renunțat la digitizare ca scoate analfabeti. deci asa , urmează firmele de casa sa se aboneze la bani pnnr. deci UE ne da bani ca sa dam bani la ” abonați “

 3. Poate ca acum se va face intr-adevar digitalizare. Pe canalele TV observ ca se tot vorbeste despre corectarea digitalizata a lucrarilor la evaluare nationala sau bacalaureat. Ce inseamna digitaluzarea astazi? Transmiterea scanata a lucrarilor dintr-un judet in altul in loc de transmiterea fizica a lucrarilor dintr-un judet in altul. Personal consider ca era mai bine ca lucrarea sa fie fie corectata fizic decat de pe ecranul calculatorului. Este aceasta digitalizare? Vorbim aici de corectura digitalizata? Nu. Daca nu am inteles bine, imi cer scuze si astept sa mi se spuna interpretarea corecta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Programul de ore remediale se derulează toată vara, până la 31 august, spune Sorin Ion, secretar de stat la Educație: Evident că la începutul anului școlar următor se impune un nou ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății cu regulile și condițiile de acces la școală

Programul de ore remediale se derulează toată vara, până la 31 august, spune Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educației, într-o declarație la Speranța TV. Oficialul a mai anunțat…
Vezi articolul