Ghid pentru Bacalaureat 2021. Cum se fac înscrierile, când au loc, ce acte trebuie la dosar, cine face subiectele, când și cum se echivalează competențele și ce taxe plătesc

22.395 de vizualizări
Foto: © Arrowsmith2 | Dreamstime.com
Înscrierile pentru Bacalaureat 2021 încep luni, 31 mai, iar prima probă are loc pe 28 iunie 2021, proba scrisă la Limba și literatura română. Pe baza condițiilor actuale de organizare a examenului, prezentate în metodologia și în regulamentele oficiale, Edupedu.ro vă prezintă un Ghid pentru Bacalaureat, cu răspunsuri la cele mai importante întrebări, evident fără cea mai importantă: „ce subiecte vor pica?” :). Subiectele sunt secrete până la ora examenului, fiind elaborate și păstrate, printr-o procedură securizată, de către experții Centrului Național de Evaluare și Politici în Educație.
 1. Care este calendarul de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat (prima sesiune)?

Luni, 31 mai – vineri, 4 iunie 2021 are loc înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
Pe 4 iunie 2021 se încheie cursurile pentru clasele a XII-a/a XIII-a

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
6 – 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

2. Când are loc înscrierea candidaților?

Înscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, va avea loc în perioada 31 mai – 4 iunie. Pentru anul școlar 2020-2021, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi echivalate/recunoscute, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Educației, publicată recent.

3. Când și cum se desfășoară înscrierea?

În perioada prevăzută de metodologie (25 mai – 4 iunie – prima sesiune), candidaţii parcurg următoarele etape:

(1) toți candidaţii completează partea I din cererea de înscriere în săptămâna de dinaintea înscrierii propriu-zise;

(2) candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori/sesiunile anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere;

(3) candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei și Cercetării la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de Bacalaureat, şi care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III-a din cererea de înscriere;

(4) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare, prezentată în Anexa 2b.

(5) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D completează cererea de înscriere,  precum și o cerere de recunoaștere și echivalare, prezentată în Anexa 2c.

4. Documentele-tip de înscriere pot fi transmise și prin mijloace electronice?

Da. Documentele-tip de înscriere – completate și semnate – pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ.

5. În ce perioadă se echivalează/recunosc competențele lingvistice și digitale?

În perioada 14—25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie—iulie, respectiv în perioada 23—31 august 2021, pentru sesiunea august—septembrie, potrivit metodologiei.

În aceste perioade, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal, cu atribuții în acest sens, vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat 2021. Decizia este prevăzută în metodologia specifică, aprobată prin ordin de ministru. 

6. Cum se echivalează nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă?

Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina Limba și literatura română/Limba și literatura maternă. Astfel, prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste discipline, în clasele a IX-a – a XII-a, candidaților pot primi următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • utilizator mediu: medie cuprinsă între 5 și 6,99;
 • utilizator avansat: medie cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: medie cuprinsă între 8,50 și 10.

7. Cum se echivalează nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională?

Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei. Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.

Nivelul unic de competență se identifică în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi, și se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

8. Cum se echivalează nivelul de competență digitală?

Nivelul de competență digitală din cadrul probei D se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • utilizator începător: medie cuprinsă între 5 și 5,99;
 • utilizator de nivel mediu: medie cuprinsă între 6 și 6,99;
 • utilizator avansat: medie cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: medie cuprinsă între 8,50 și 10.

Atenție! Candidații care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente vor susține proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D).

9. Ce se întâmplă cu candidații care au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale?

Toți candidații aflați în situația menționată mai sus au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – proba C, respectiv recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale – proba D.

10. Ce taxe plătesc elevii din generațiile anterioare care se înscriu la această sesiune de Bacalaureat?

Absolvenţii învățământului preuniversitar de stat și particular se pot înscrie și pot susține examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2020-2021, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei privind organizarea și desfășurarea acestor examene, cu respectarea următoarelor precizări, potrivit Adresei 29330/27.05.2021 a Ministerului Educației:

Candidații din promoţii anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puţin de două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat achită suma de 367 lei;

În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoţiile anterioare care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3, 4, 36 și 37 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea și desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările și completările ulterioare, valabilă și pentru bacalaureatul 2021, conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021.

ISJ Sibiu, de exemplu, a transmis candidaților că taxa este de 60 de lei per probă.

11. Ce documente conține dosarul de înscriere?

Dosarele de înscriere se depun fie în format fizic, fie electronic sau prin poștă la liceul absolvit.

 • În dosar trebuie să fie
  • 2 Fotografii 3/4 pentru Diploma de bacalaureat
  • Copie certificat de naștere
  • Copie carte de identitate
  • Foaie matricolă
  • Adeverință recunoaștere probe (pentru absolvenții din promoțiile anterioare)
  • Cerere-tip de înscriere
  • Cereri pentru echivalarea/recunoașterea probelor de competențe
  • Cerere către inspectorul școlar general pentru candidații din alte județe

12. Cine face subiectele de la Bacalaureat?

Instituția care face subiectele pentru Bacalaureat și pentru toate celelalte examenele din sistemul de învățământ preuniversitar este Centrul Naţional de Evaluare Politici în Educație (CNEPE). A fost înfiinţat în 1998 într-un proiect al Băncii Mondiale privind profesionalizarea evaluărilor în România.

Testele de antrenament publicate sunt făcute tot de CNEPE.

Foto: © Arrowsmith2 | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ligia Deca, despre corectarea digitalizată la BAC 2023 – sesiunea de toamnă: Se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație

Ministrul Educației, Ligia Deca, transmite că „se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație, în vederea…
Vezi articolul

INTERVIU Ștefania Gîrjoabă, singura elevă din Olt cu media 10 la examenul de Bacalaureat 2023: Nu sunt de acord cu sistemul actual de învățământ. Ar trebui să se păstreze majoritatea materiilor până undeva în clasa a VII-a, de atunci copiii deja se orientează spre ceva anume și ar trebui să se concentreze pe acel lucru, ca înainte de facultate să fie 100% siguri că sunt competenți / Sfaturi de învățare pentru cei care dau BAC-ul anul viitor

Ștefania Gîrjoabă a terminat 12 ani de școală, iar la finalul acestora a luat media 10 la Bacalaureat. Asta s-a întâmplat, însă, după contestații, pentru că a simțit că a…
Vezi articolul

Subiect și barem română Bac 2020, etapa specială: Text la prima vedere din Mihail Sebastian, poezie de Vasile Voiculescu și un eseu despre particularitățile unui text narativ al lui Slavici sau Călinescu

Varianta extrasă pentru prima probă scrisă de la Etapa specială a Bacalaureat 2020 a fost varianta cu numărul 1, potrivit subiectelor publicate de Ministerul Educației. Elevii au primit la subiecul…
Vezi articolul

OFICIAL Restaurație la BAC, în an electoral: Ministerul Educației desființează corectarea încrucișată între județe a lucrărilor de la Bacalaureat, introdusă pentru reducerea fraudelor, și elimină obligativitatea ca profesorii corectori să fi fost formați

Regulile oficiale stabilite pentru Bacalaureatul din vara anului 2020 și publicate în Monitorul Oficial sunt marcate de 2 schimbări majore, esențiale pentru corectitudinea notelor obținute în final de elevi: Ministerul…
Vezi articolul