Ghidul pentru digitalizarea universităților cu 234 de milioane de euro, publicat de Ministerul Educației. Proiectele se depun până pe 17 iunie / Documentele necesare

625 de vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Ghidul pentru digitalizarea universităților a fost publicat de Ministerul Educației. Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum și informaţii generale privind implementarea proiectelor, potrivit sursei citate. Proiectele se pot depune până pe 17 iunie în platforma electronică dedicată PNRR.
 • Amintim că Ministerul Educației a pus Ghidul solicitantului în consultare publică pe 25 mai, după ce fusese anunțat de Sorin Cîmpeanu în aceeași zi: „Vom lansa în consultare ghidul pentru apelul în valoare de 234 de milioane de euro, fonduri PNRR, care are ca scop digitalizarea tuturor proceselor din universitățile românești (…)”, spunea ministrul Cîmpeanu.

Banii provin din PNRR, iar ținta acestuia este ca cel puțin 60 de universități să fie sprijinite cu noi „centre tehnologice inovatoare pentru dezvoltarea competențelor viitorului, prin inovarea continuă a programelor de studiu”.

„Pentru a primi finanțare în cadrul Apelului, un proiect trebuie să obțină minimum 70 puncte din punctajul maxim total de 100 puncte. Toate propunerile care au obținut un punctaj final de minimum 70 puncte vor fi aprobate pentru finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita bugetului disponibil”, potrivit ghidului.

Calendarul apelului de proiecte:
 • 9-17 iunie 2022 – deschiderea sistemului informatic de depunere a aplicațiilor (platforma)
 • 18-19 iunie 2022– evaluarea eligibilității solicitanților și a proiectelor
 • 20 iunie 2022 – publicarea Listei intermediare a proiectelor admise/respinse în urma evaluării eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 20 iunie 2022 – depunerea contestațiilor după etapa de evaluarea eligibilității solicitanților și a proiectelor, în termen de 24 ore de la data/ora publicării listei intermediare;
 • 21 iunie 2022 – analiza și soluționarea contestațiilor privind etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 22 iunie 2022 – publicarea Listei finale a proiectelor declarate admise/respinse în urma contestațiilor din etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 20 – 24 iunie 2022 – evaluarea calitativă a proiectelor;
 • 24 iunie 2022 – publicarea Listei intermediare a proiectelor admise/respinse, rezultate în urma etapei de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 24-27 iunie 2022 – depunerea contestațiilor după etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 28-29 iunie 2022 – analiza și soluționarea contestațiilor depuse privind etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 29 iunie 2022– publicarea Listei finale a proiectelor admise/respinse în urma contestațiilor din etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 30 iunie 2022 – publicarea Listei universităților selectate pentru finanțare pe site-ul Ministerului Educației.

„În cadrul proiectului, universitățile vor utiliza 10% din valoarea totală a grantului solicitat pentru dezvoltarea programelor de formare pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare. Formatorii vor fi selectați printr-o procedură deschisă, transparenta, necondiționată, astfel încât să fie plătit prețul pieței.”, potrivit sursei citate.

Perioada de realizare a investiției de digitalizare a universităților este de la semnarea contractului de finanțare, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025. 

„Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului dintre costul mediu per student și nr. total de studenți fizici înscriși în ciclurile de licență, master, doctorat, la toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, din universitatea eligibilă. Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro”, conform ghidului citat.

În ghid apar următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru echipamente si dispozitive digitale – echipamente digitale care sunt necesare activității didactice și de cercetare, în funcție de domeniile de specializare ale universității
  • Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale;
  • Echipamente de calcul, echipamente periferice și simulatoare;
  • Cablare rețea internă;
  • Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități;
  • Cheltuieli pentru conectivitate si asigurarea utilităților și/sau reabilitarea și modernizarea acestora;
  • Echipamente IT și pentru comunicații;
  • Instalații, echipamente și instrumente independente pentru cercetare;
  • Aplicații informatice și licențe software și cheltuieli pentru dezvoltarea acestora, cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc. (max. 25% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
  • Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, aplicații informatice;
  • Abonamente pentru accesarea bibliotecilor digitale; routere wireless;
  • Cheltuielile pentru servicii informatice și de comunicații: dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal;
  • Taxe sau abonamente la platforme educaționale sau pentru managementul școlarității, subscripții pentru resurse educaționale și publicații online;
  • Taxe pentru conectarea la baze de date internaționale în domeniul cercetării.
 • Cheltuieli pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe, în limita a 10% din valoarea totală a grantului solicitat
  • Onorarii formatori/ cheltuieli pentru furnizarea de servicii pentru dezvoltarea programelor de formare de competențe;
  • Cheltuieli pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe;
  • Servicii pentru realizarea activităților de digitalizare pentru care universitățile nu au expertiza sau capacitatea necesară.

O propunere de proiect completă conține următoarele documente, care vor fi depuse și semnate electronic, scanate, în format pdf.:

Anexa 1 – Cererea de finanțare (inclusiv bugetul solicitat)

Anexa 2 – Chestionar privind impactul asupra mediului

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

Anexa 4 – Declarație privind numărul de studenți înmatriculați în universitate la data de 01.10.2021

Anexa 5 – Declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor

Anexa 6 – Grila de evaluare a eligibilității solicitantului și a proiectului

Anexa 7 – Grila de evaluare a calității proiectului

Anexa 8 – Documentele statutare ale solicitantului

Anexa 9 – Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului sau mandatul special/ împuternicire speciala pentru semnarea a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul)

Anexa 10 – Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 11 – Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat

Anexa 12 – Declarație privind conflictul de interese

Anexa 13 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 14 – Declarație privind eligibilitatea TVA

Studii de piață pentru justificarea costurilor propuse

Documentul prevede că „instituțiile de învățământ superior particulare trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, fie natura neeconomică a activităților pentru care va fi utilizată investiția finanțată prin proiect, fie că potențialul avantaj financiar ce ar putea fi acordat prin finanțarea investițiilor prin proiect nu se încadrează în categoria celor cu caracter economic, prin prezentarea în cererea de finanțare a modului prin care investiția este transferată integral către beneficiarul final, studentul (de ex. organizarea de cursuri gratuite pentru diferite categorii defavorizate, asigurarea accesului liber și gratuit Ia infrastructura achiziționată a mai multor utilizatori in afara studenților înmatriculați, organizarea de cursuri de vară pentru elevii de liceu din anii terminali, includerea în grupul țintă a unui 11 procent de minim 10% a studenților cu dizabilități, proveniți din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic, acordarea de burse sau reduceri/scutiri de taxe studenților proveniți din medii dezavantajate etc)”, prevede documentul.

Ghidul solicitantului:

Citește și:
DOCUMENT Ghidul pentru digitalizarea universităților, pentru proiecte în valoare de 234 milioane euro, pus în consultare de Ministerul Educației. Care sunt condițiile și cheltuielile eligibile
Apel de 234 de milioane de euro din PNRR pentru digitalizarea în universități – ghidul va fi pus în consultare miercuri, anunță ministrul Cîmpeanu: “De la aproape 3 milioane până la circa 8 milioane de euro” per instituție de învățământ superior

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Bâlbâială a Guvernului Ciucă: Executivul a adoptat de 2 ori săptămâna aceasta Ordonanța de Urgență pe educație prin care universitățile pot înființa societăți comerciale și consorții duale, articole preluate copy-paste din proiectul de lege Cîmpeanu

Bâlbâială a Guvernului Ciucă în adoptarea în regim de urgență a două modificări la actuala lege a educației, după ce toată vara executivul a promovat o așa-numită viitoare lege a…
Vezi articolul
Examenele pentru admiterea la Medicină Carol Davila

VIDEO Profesoară suspendată și cercetată disciplinar la Universitatea de Medicina din București, după ce și-a umilit studenții și le-a cerut să i se adreseze cu „doamna Doctor” la orele online, făcându-i „proști” și „răi”

O profesoară de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a fost suspendată din activitate și este supusă unei anchete interne a univesității după ce a apărut…
Vezi articolul
https://www.dreamstime.com/three-students-talking-their-studies-campus-education-concept-friendship-group-people-image147648226

Programul “Turing” de schimb pentru studenți, anunțat de Marea Britanie după ieșirea din Erasmus. Investiție viitoare de 100 milioane lire sterline, pentru 35.000 de elevi și studenți, din septembrie 2021

Marea Britanie intenţionează să investească peste 100 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea unui nou program de schimb pentru studenţi deoarece nu mai participă la programul Erasmus după decizia…
Vezi articolul

Marian Preda, rectorul Universității din București, la o întâlnire inițiată de comisarul european pentru Educație: Utilizarea micro-creditelor și a micro-certificatelor poate oferi un acces mai larg studenților non-tradiționali și studenților cu cerințe educaționale speciale, la experiențe valoroase de învățare

Rectorul Universității din București, Marian Preda, a propus în cadrul unei consultări inițiate de comisarul european pentru Educație “promovarea standardelor transformaționale la nivel național și regional, menite să producă modernizarea…
Vezi articolul