Ghidul pentru digitalizarea universităților cu 234 de milioane de euro, publicat de Ministerul Educației. Proiectele se depun până pe 17 iunie / Documentele necesare

707 vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Ghidul pentru digitalizarea universităților a fost publicat de Ministerul Educației. Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum și informaţii generale privind implementarea proiectelor, potrivit sursei citate. Proiectele se pot depune până pe 17 iunie în platforma electronică dedicată PNRR.
 • Amintim că Ministerul Educației a pus Ghidul solicitantului în consultare publică pe 25 mai, după ce fusese anunțat de Sorin Cîmpeanu în aceeași zi: „Vom lansa în consultare ghidul pentru apelul în valoare de 234 de milioane de euro, fonduri PNRR, care are ca scop digitalizarea tuturor proceselor din universitățile românești (…)”, spunea ministrul Cîmpeanu.

Banii provin din PNRR, iar ținta acestuia este ca cel puțin 60 de universități să fie sprijinite cu noi „centre tehnologice inovatoare pentru dezvoltarea competențelor viitorului, prin inovarea continuă a programelor de studiu”.

„Pentru a primi finanțare în cadrul Apelului, un proiect trebuie să obțină minimum 70 puncte din punctajul maxim total de 100 puncte. Toate propunerile care au obținut un punctaj final de minimum 70 puncte vor fi aprobate pentru finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita bugetului disponibil”, potrivit ghidului.

Calendarul apelului de proiecte:
 • 9-17 iunie 2022 – deschiderea sistemului informatic de depunere a aplicațiilor (platforma)
 • 18-19 iunie 2022– evaluarea eligibilității solicitanților și a proiectelor
 • 20 iunie 2022 – publicarea Listei intermediare a proiectelor admise/respinse în urma evaluării eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 20 iunie 2022 – depunerea contestațiilor după etapa de evaluarea eligibilității solicitanților și a proiectelor, în termen de 24 ore de la data/ora publicării listei intermediare;
 • 21 iunie 2022 – analiza și soluționarea contestațiilor privind etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 22 iunie 2022 – publicarea Listei finale a proiectelor declarate admise/respinse în urma contestațiilor din etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor;
 • 20 – 24 iunie 2022 – evaluarea calitativă a proiectelor;
 • 24 iunie 2022 – publicarea Listei intermediare a proiectelor admise/respinse, rezultate în urma etapei de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 24-27 iunie 2022 – depunerea contestațiilor după etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 28-29 iunie 2022 – analiza și soluționarea contestațiilor depuse privind etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 29 iunie 2022– publicarea Listei finale a proiectelor admise/respinse în urma contestațiilor din etapa de evaluare calitativă a proiectelor;
 • 30 iunie 2022 – publicarea Listei universităților selectate pentru finanțare pe site-ul Ministerului Educației.

„În cadrul proiectului, universitățile vor utiliza 10% din valoarea totală a grantului solicitat pentru dezvoltarea programelor de formare pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare. Formatorii vor fi selectați printr-o procedură deschisă, transparenta, necondiționată, astfel încât să fie plătit prețul pieței.”, potrivit sursei citate.

Perioada de realizare a investiției de digitalizare a universităților este de la semnarea contractului de finanțare, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025. 

„Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului dintre costul mediu per student și nr. total de studenți fizici înscriși în ciclurile de licență, master, doctorat, la toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, din universitatea eligibilă. Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro”, conform ghidului citat.

În ghid apar următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru echipamente si dispozitive digitale – echipamente digitale care sunt necesare activității didactice și de cercetare, în funcție de domeniile de specializare ale universității
  • Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale;
  • Echipamente de calcul, echipamente periferice și simulatoare;
  • Cablare rețea internă;
  • Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități;
  • Cheltuieli pentru conectivitate si asigurarea utilităților și/sau reabilitarea și modernizarea acestora;
  • Echipamente IT și pentru comunicații;
  • Instalații, echipamente și instrumente independente pentru cercetare;
  • Aplicații informatice și licențe software și cheltuieli pentru dezvoltarea acestora, cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc. (max. 25% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
  • Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, aplicații informatice;
  • Abonamente pentru accesarea bibliotecilor digitale; routere wireless;
  • Cheltuielile pentru servicii informatice și de comunicații: dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal;
  • Taxe sau abonamente la platforme educaționale sau pentru managementul școlarității, subscripții pentru resurse educaționale și publicații online;
  • Taxe pentru conectarea la baze de date internaționale în domeniul cercetării.
 • Cheltuieli pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe, în limita a 10% din valoarea totală a grantului solicitat
  • Onorarii formatori/ cheltuieli pentru furnizarea de servicii pentru dezvoltarea programelor de formare de competențe;
  • Cheltuieli pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe;
  • Servicii pentru realizarea activităților de digitalizare pentru care universitățile nu au expertiza sau capacitatea necesară.

O propunere de proiect completă conține următoarele documente, care vor fi depuse și semnate electronic, scanate, în format pdf.:

Anexa 1 – Cererea de finanțare (inclusiv bugetul solicitat)

Anexa 2 – Chestionar privind impactul asupra mediului

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

Anexa 4 – Declarație privind numărul de studenți înmatriculați în universitate la data de 01.10.2021

Anexa 5 – Declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor

Anexa 6 – Grila de evaluare a eligibilității solicitantului și a proiectului

Anexa 7 – Grila de evaluare a calității proiectului

Anexa 8 – Documentele statutare ale solicitantului

Anexa 9 – Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului sau mandatul special/ împuternicire speciala pentru semnarea a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul)

Anexa 10 – Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 11 – Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat

Anexa 12 – Declarație privind conflictul de interese

Anexa 13 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 14 – Declarație privind eligibilitatea TVA

Studii de piață pentru justificarea costurilor propuse

Documentul prevede că „instituțiile de învățământ superior particulare trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, fie natura neeconomică a activităților pentru care va fi utilizată investiția finanțată prin proiect, fie că potențialul avantaj financiar ce ar putea fi acordat prin finanțarea investițiilor prin proiect nu se încadrează în categoria celor cu caracter economic, prin prezentarea în cererea de finanțare a modului prin care investiția este transferată integral către beneficiarul final, studentul (de ex. organizarea de cursuri gratuite pentru diferite categorii defavorizate, asigurarea accesului liber și gratuit Ia infrastructura achiziționată a mai multor utilizatori in afara studenților înmatriculați, organizarea de cursuri de vară pentru elevii de liceu din anii terminali, includerea în grupul țintă a unui 11 procent de minim 10% a studenților cu dizabilități, proveniți din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic, acordarea de burse sau reduceri/scutiri de taxe studenților proveniți din medii dezavantajate etc)”, prevede documentul.

Ghidul solicitantului:

Citește și:
DOCUMENT Ghidul pentru digitalizarea universităților, pentru proiecte în valoare de 234 milioane euro, pus în consultare de Ministerul Educației. Care sunt condițiile și cheltuielile eligibile
Apel de 234 de milioane de euro din PNRR pentru digitalizarea în universități – ghidul va fi pus în consultare miercuri, anunță ministrul Cîmpeanu: “De la aproape 3 milioane până la circa 8 milioane de euro” per instituție de învățământ superior

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Reprezentanții studenților semnalează că universitățile au crescut tarifele pentru cămin cu peste 50% față de anul trecut, iar autoritățile nu au luat măsuri / „Este inacceptabil ca statul să presupună faptul că un student se poate hrăni din 18 lei pe zi”, potrivit ANOSR

„Multe universități au crescut, la începutului acestui an universitar, tarifele pentru regia de cămin, aceasta situându-se, în medie, între 150 și 450 RON/lună, existând majorări chiar și de peste 50%…
Vezi articolul
CIVIS Open Lab

Universitatea din București anunță cele 3 scenarii pentru începerea cursurilor: activități față în față, blended cu o perioadă de „inducție” destinată studenților de anul I sau exclusiv online

Universitatea din București anunță scenariile de lucru pentru desfășurarea activităților academice în anul universitar 2020-2021. Instituția de învățământ superior informează că are în vedere activități față în față, activități academice…
Vezi articolul

Alianța Studenților, despre modificările aduse la funcționarea Consiliului care verifică tezele de doctorat: CNATDCU va publica de acum încolo, pe site-ul propriu, lista sesizărilor depuse al căror termen de soluționare este depășit cu mai mult de 15 zile

Pe lângă participarea studenților la ședințele CNATDCU, anunțată mai devreme de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, reprezentanții studenților au mai obținut o serie de modificări cum ar fi: publicarea raportului privind…
Vezi articolul