DOCUMENT Ghidul pentru digitalizarea universităților, pentru proiecte în valoare de 234 milioane euro, pus în consultare de Ministerul Educației. Care sunt condițiile și cheltuielile eligibile

1.961 de vizualizări
Foto: © Ratz Attila | Dreamstime.com
Ministerul Educației a pus miercuri noaptea, în consultare publică, Ghidul pentru digitalizarea universităților, pentru proiecte în valoare de 234 milioane euro. Documentul fusese anunțat de miercuri dimineața de ministrul Cîmpeanu.

Banii provin din PNRR, iar ținta acestuia este ca cel puțin 60 de universități să fie sprijinite cu noi „centre tehnologice inovatoare pentru dezvoltarea competențelor viitorului, prin inovarea continuă a programelor de studiu”.

Proiectele se pot depune doar online, ia universitățile eligibile le pot transmite începând cu data de 9.06.2022, ora 8, până cel târziu pe 17.06.2022, ora 16.

„Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 mil euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de studenți fizici de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă”, potrivit documentului.

Universitățile pot utiliza 10% din bugetul grantului maxim solicitat pentru dezvoltarea programelor de formare pentru îmbunatatirea competentelor digitale ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare.

Sunt două tipuri de investiții care pot fi făcute cu acești bani, conform proiectului de Ghid.

 1. Investiții în infrastructura digitală a universităților (modernizarea laboratoarelor, computing centers, noduri/ centre/ hub-uri de inovare și de lansare/ găzduire a unor startup-uri):
  • Proiecte de infrastructură digitală pentru crearea de noi departamente/ centre/ laboratoare de cercetare în cadrul universității, însoțite de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare, sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică;
  • Proiecte de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unui departament/ centru/ laborator de cercetare existente în cadrul universității, însoțite de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare, sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică.
 2. Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice:
  • Studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea în programe de formare, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;
  • Personalului didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare, programe de formare și stagii de pregătire practică, in corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.
   În plus, pot fi finanțate programe de formare pentru:
   • dezvoltarea modulelor/unităților de învățare care conduc la formarea prioritară a competențelor pentru profesii emergente;
    dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente – AI, Blockchain, IoT etc. – în sensul creșterii valorii adăugate a serviciilor și produselor dezvoltate de către companiile din domeniul IT&C românești și pentru a rămâne o economie competitivă la nivel mondial;
   • derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs etc.
   • instrumente de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților.

Calendarul apelului este următorul:

26 mai – 8 iunie 2022 – publicarea ghidului în consultare, pe site-ul ME
9-17 iunie 2022 – deschiderea sistemului informatic de depunere a aplicațiilor (platforma)
18-23 iunie 2022- evaluarea eligibilității și calității aplicațiilor depuse
23 iulie 2022 – publicarea rezultatelor evaluării
24-25 iunie 2022 – depunerea contestațiilor
28-29 iunie 2022 – soluționarea contestațiilor depuse
30 iunie 2022 – publicarea listei universităților selectate pentru finanțare pe site-ul ME

Pentru a primi finanțare în cadrul apelului, un proiect trebuie să obțină minimum 70 puncte din punctajul maxim total de 100 puncte. „Toate propunerile care au obținut un punctaj final de minimum 70 puncte vor fi aprobate pentru finanțare în cadrul acestei runde, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute în limita bugetului disponibil”, se arată în Ghid.

În grila de evaluare a proiectului punctajul cel mai mare îl au univeristățile cu grad de încredere ridicat – 20 de puncte, iar cele cu grad de încredere limitat – 0 puncte. Cele cu calificativ „lipsă de încredere” nu pot participa la apel.

Potrivit surselor Edupedu.ro, la evaluarea ARACIS 47% dintre universități au obținut grad de încredere ridicat, 28% au obținut calificativul „încredere”, 12% au „grad de încredere limitat”, iar 13% „lipsă de încredere”.

Ghidul complet:

Cheltuielile eligibile sunt:

Cheltuieli pentru echipamente si dispozitive digitale (enumerate doar cu titlu de exemplu):

 • Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcționale;
 • Echipamente de calcul, echipamente periferice si simulatore;
 • Cablare rețea internă;
 • Achiziționare și instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități;
 • Cheltuieli pentru conectivitate si asigurarea utilităților şi/sau reabilitarea şi modernizarea acestora;
 • Echipamente IT şi pentru comunicaţii;
 • Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare;
 • Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • Aplicaţii informatice si licenţe software;
 • Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, aplicații informatice;
 • Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.
 • Cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicații: dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal

Cheltuieli pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe, în limita a 10% din valoarea totală a grantului solicitat (enumerate doar cu titlu de exemplu):

 • Cheltuieli cu resursa umană pentru dezvoltarea programelor de formare de competențe
 • Cheltuieli pentru autorizarea/acreditarea programului/centrului ECDL
 • Cheltuieli cu resursa umană pentru susținerea cursurilor de formare
 • Taxe pentru obținerea certificării individuale.

Foto: © Ratz Attila | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Cerințele studenților pentru autorități, în contextul Covid-19: Amânarea plății taxelor, ajutor pentru studenții fără acces la calculator, mai multe burse sociale din toamnă, dezinfectarea spațiilor de cazare

“Nu ne izolați de educație!” suna apelul Alianței Naționale ale Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) către autorități, apel adresat, marți, în contextul măsurilor luate pentru combaterea epidemiei Covid-19. ANOSR formulează…
Vezi articolul

Piața Universității – 30 de ani de la cea mai amplă mișcare anticomunistă din Europa de Est. Interviuri-mărturii și expoziție digitală cu documente ale vremii, lansate de Universitatea din București

La împlinirea a 30 de ani de la cea mai amplă mișcare anticomunistă din Europa de Est – Fenomenul Piața Universității -, Universitatea din București lansează un exercițiu de memorie…
Vezi articolul

Decanul Facultății de Litere din București, apel la vot către studenți: Suntem în fața unei opțiuni dramatice: ori-ori. România va rămâne un stat ce recunoaște valorile UE sau nu există decât o singură altă direcţie: Rusia

„Încetaţi să vă omorâţi speranţele cetăţeneşti, dispreţuind votul. (…) Daţi-vă o şansă. Ieşiţi la vot!”, este îndemnul decanului Facultății de Litere, Emil Ionescu, de la Universitatea din București. Profesorul a…
Vezi articolul
De ce spun elevii că nu vor la școală, fizic

Daniel David: Ordinul ce obligă universitățile să verifice toate tezele de doctorat de după 1990 nu oferă “un câștig clar” / Tezele persoanelor cu funcții publice “ar trebui verificate cu prioritate”

Ordinul de ministru ca universitățile din România să verifice toate tezele de doctorat susținute după 1990 “nu are cum să ajute” și chiar poate afecta imaginea internațională a universităților de…
Vezi articolul

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București protestează față de proiectul Ministerului Educației de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București protestează față de proiectul Ministerului Educației și al ARACIS de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii. Indicatorii de…
Vezi articolul