Ministerul Educației refuză să descentralizeze palatele și cluburile copiilor, pe baza unui studiu care nu a fost aprobat și este ținut secret

6.445 de vizualizări
Sursa foto: Ministerul Educației
Ministerul Educației „nu-și poate asuma descentralizarea palatelor, cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare”, potrivit unei note privind stadiul procesului de descentralizare la data de 28 februarie 2022, aprobată de Guvern pe 2 martie 2022. În justificare, ministerul spune că decizia a fost bazată pe un studiu făcut de un grup de lucru constituit în acest scop, dar care de fapt nu este un studiu aprobat, potrivit unui răspuns al instituției la solicitarea Edupedu.ro.

„Ministerul Educației a comunicat faptul că nu-și poate asuma procesul de descentralizare privind palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare”, conform documentului aprobat/prezentat în Guvern.

Edupedu.ro a solicitat Ministerului Educației studiul invocat în documentul aprobat de Guvern, pe baza căruia instituția și-a întemeiat decizia de a nu descentraliza palatele și cluburile școlare.

Răspunsul primit a fost că studiul de impact nu a fost trimis spre aprobare și că intră sub prevederile similare informațiilor clasificate, ceea ce înseamnă că acesta nu poate fi făcut public.

Cu toate acestea, concluzia a fost că Ministerul Educației nu își asumă descentralizarea. În nota de informare este menționat că ministerul a elaborat un studiu de impact și a aplicat un chestionar online atât reprezentaților palatelor și cluburilor copiilor, cât și inspectoratelor școlare, consiliilor locale și județene: 

„În acest sens, Ministerul Educației a arătat că Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Educației a elaborat studiul de impact „Analiza oportunității descentralizării competențelor exercitate de palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare” cu o metodologie de cercetare complexă, utilizând atât analiza documentară (strategii incidente, legislație relevantă), cât și sondajul de opinie publică, pe baza de chestionar aplicat on-line, adresat următoarelor categorii de respondenți, reprezentanți ai: palatelor și cluburilor copiilor; cluburilor sportive școlare; inspectoratelor școlare; consiliilor județene și consiliilor locale.”, apare în nota menționată anterior.

Ministerul a precizat că rezultatele nu au evidențiat „într-o proporție majoritară oportunitatea descentralizării competențelor”: „Demersul inițiat a avut în vedere posibilitatea adoptării unor soluții adaptate nevoilor/solicitărilor de la nivel județean/local, dar nu a evidențiat într-o proporție majoritară oportunitatea descentralizării competențelor propuse prin Strategia generală de descentralizare (adresa nr. 25209/22.02.2022, înregistrată cu nr.26623/MDLPA/23.02.2022)”.

Potrivit răspunsului Ministerului Educației, în anul școlar 2021-2022, sunt 42 de palate ale copiilor cu personalitate juridică, câte un palat al copiilor la nivelul fiecărui județ, respectiv Palatul Național al Copiilor la nivelul Municipiului București.

Cluburi ale copiilor își desfășoară activitatea 47 cu personalitate juridică (PJ) și 122 – structuri arondate (AR). În privința cluburilor școlare sportive, sunt 66 cu personalitate juridică (PJ) și 62 – structuri arondate (AR).

Strategia de descentralizare din 2017 vizează, în domeniul educației, „analizarea oportunităţii transferului la nivelul judeţelor al competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul educaţiei extraşcolare, exercitate în prezent de palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare”.

„În vederea continuării demersului de descentralizare în domeniul educaţiei preuniversitare este necesară creşterea implicării comunităţii locale şi societăţii prin descentralizarea, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi a altor competenţe, respectiv a celor ce privesc educaţia extraşcolară”, apare menționat în strategie.

Pentru acest lucru, Ministerul Educației are sarcina de a elabora analiza de impact, analiză care va fi supusă spre aprobare Guvernului României. Precizăm că analiza de impact nu a fost trimisă încă Guvernului.

Răspunsul ministerului la solicitarea Edupedu.ro a fost că „studiul de impact elaborat de Ministerul Educației (menționat de dumneavoastră) nu a fost transmis spre aprobare, iar potrivit Legii 544/2001, „informațiile privind deliberările autorităților” sunt exceptate de la liberul acces (art. 12, alin. 1 lit. b).

Iată ce prevede art. 12, alin. 1 lit. b): 

„1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, următoarele informații:

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;”

De asemenea, în răspuns mai apare că potrivit Strategiei generale de descentralizare, aprobată prin HG.229/2017 – Capitolul 3 – Metodologia transferului de competenţe: „În vederea fundamentării deciziei cu privire la oportunitatea transferului competenţelor de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, ministerele responsabile pentru cele şapte domenii supuse procesului de descentralizare vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului analize de impact. Ulterior aprobării acestor analize de impact şi în funcţie de rezultatele obţinute se va decide oportunitatea elaborării proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele”. 

Informații de context

Potrivit Strategiei generale de descentralizare, coordonarea procesului de monitorizare este asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Capitolul 4 al strategiei stabilește că domeniile incluse în procesul de descentralizare sunt următoarele: agricultură, cultură, turism, mediu, sănătate, educaţie – activităţi extraşcolare, tineret şi sport.

Într-o altă nota a Guvernului, din 2 februarie 2021, era menționat că Ministerul Educației a finalizat analiza de impact și a primit aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

În aceeași notă apare că proiectul de Memorandum „a fost avizat de MDLPA în data de 12.07.2018, dar, ulterior, ME (Ministerul Educației – n.red) nu a înaintat Guvernului spre aprobare Memorandumul care prezintă concluziile analizei de impact”.

Ministerelor implicate în procesul de descentralizare li s-a solicitat ca, până la data de 28 februarie 2022, să comunice angajamentul lor cu privire la continuarea implementării procesului de descentralizare, precum și demersurile concrete pe care le au în vedere pentru atingerea obiectivelor propuse, se arată în notă.

Nota Guvernului privind stadiul procesului de descentralizare (28 februarie 2022)


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

BREAKING Ministerul Educației a retras proiectul de ordonanță de urgență care dădea posibilitatea universităților să înființeze societăți comerciale și consorții de învățământ dual

Ministerul Educației a retras proiectul de ordonanță de urgență în care erau prevederi prin care universitățile puteau înființa societăți comerciale și prin care se puteau înființa consorții de învățământ dual.…
Vezi articolul

VIDEO Ministrul francez al educației, după asasinarea profesorului: Slujba profesorilor este cea mai importantă – să transmită copiilor noștri cunoștințele și valorile care sunt bunul nostru comun. Un atac asupra Republicii, pentru că Școala este coloana vertebrală a Republicii

“Acest profesor a fost asasinat pentru ceea ce a reprezentat: Republica. A fost asasinat pentru ceea ce întrupa: cunoștințele, în serviciul gândirii critice, adică în serviciul construirii unor cetățeni liberi…
Vezi articolul