OFICIAL Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului

3.430 de vizualizări
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului
Foto: Moose Photos – Pexels.com
Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost publicat, anunță ministerul într-un comunicat primit de Edupedu.ro.

Înscrierile pentru Titularizare au loc pe 9-16 iulie. Aici este calendarul integral.

Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului

În privința etapelor de detașare în interesul nvățământului și detașare la cerere, suspendate și acestea pe 17 iunie, în momentul suspendării Titularizării, noile calendare sunt următoarele:

Detașarea în interesul învățământului:

 • Până la data de 17 august 2020: numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs;
 • Termen: 18 august 2020 repartizarea posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum și cadreleor didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2020-2021 și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor după etapa de detaşare în interesul învățământului;

Detașarea la cerere:

 • Perioada: 9-16 iulie 2020 – înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;

Notă. În mod excepțional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri de înscriere pentru detașare la cerere, prin concurs specific, în data de 17 august 2020.

 • Termen: 17 iulie 2020 – afișarea punctajelor la sediul și pe pagina web a inspectoratelor școlare;
 • Perioada: 17-20 iulie 2020 – înregistrarea, la inspectoratele școlare, a contestațiilor privind punctajele acordate;

Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 16:00, în data de 20 iulie 2020, situație în care cadrul didactic anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

 • Termen: 21 iulie 2020 – soluționarea contestațiilor la punctaje;
 • Perioada: 17-21 iulie 2020 – organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv și comunicarea rezultatelor;
 • Termen: 20 august 2020 – soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
  • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
  • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
  • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
  • Termen: 24 august 2020 – solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • Termen: 24 august 2020 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;
 • Perioada: 27-28 august 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Foto: Photo by Moose Photos from Pexels


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Concursul de directori la București

Titularizare 2020: Peste 30.000 de profesori au început examenul de angajare în școli și concurează pe cele mai puține posturi din ultimii 5 ani, deși guvernul spune că nu a abandonat ideea de a reduce numărul de elevi la clasă

Examenul de titularizare 2020 se desfășoară astăzi, 29 iulie, începând cu ora 9:00. Profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele de concurs. Titularizarea este cel mai mare…
Vezi articolul

Numărul profesorilor a crescut ușor în ciclurile primar și gimnazial și a scăzut la liceu și școli profesionale în 2022, față de anul școlar anterior / Statistic, unui profesor îi revin 15 elevi în școala românească – date INS

În anul şcolar/universitar 2021-2022 au fost 237.900 de profesori, educatori, învățători, și profesori universitari, cu 3052 mai mulți față de acum doi ani, potrivit datelor INS. Sunt 211.345 de cadre…
Vezi articolul