Ordonanța de Urgență prin care probele de competențe la Bacalaureat 2021 nu se mai susțin, ci sunt echivalate, aprobată fără avizul Consiliului Legislativ: Normele propuse trebuie revizuite, deoarece vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022

12.138 de vizualizări
Foto: gov.ro
Proiectul de Ordonanță de Urgență anunțat ca „adoptat” de Guvern miercuri, pe 19 mai, prin care era modificată Legea Educației, pentru a putea echivala competențele digitale și lingvistice la examenul național de Bacalaureat 2021, a obținut avizul obligatoriu de la Consiliul Legislativ pe 21 mai 2021, la două zile după ce a fost anunțată aprobarea actului normativ.

Avizul Consiliului Legislativ este obligatoriu pentru Guvern, pentru ca acesta să poată adopta formal un act normativ. Iar în acest caz, avizul respectiv conține anumite recomandări și observații pe care, potrivit legii, inițiatorul, în acest caz Ministerul Educației, trebuie să le ia în considerare: „are obligația de a reanaliza și, după caz, de a reface proiectul de document de politică publică sau de act normativ. În situația în care inițiatorul nu acceptă total sau parțial observațiile și propunerile formulate, acesta va întocmi o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neînsușirea observațiilor și propunerilor respective”, potrivit Regulamentului din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

La articolul 24 al Regulamentului de procedură la nivelul Guvernului, „pentru proiectele de acte normative primite la Secretariatul General al Guvernului, acesta solicită de îndată avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 24 de ore pentru proiectele de ordonanțe de urgență”.

Măsurile aflate acum în cumpănă prevedea că la examenul național de bacalaureat, se echivalează/se recunosc probele de evaluare a competențelor, respectiv:

  • proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  • proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  • proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
  • proba de evaluare a competenţelor digitale.

Ministerul Educației va emite ordinul de aprobare a metodologiei de punere în aplicare a acestei măsuri în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență”, potrivit comunicatului oficial.

Guvernul României a publicat Ordonanța drept „adoptată” pe pagina oficială. Este vorba despre „Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, a Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării, achiziționării de calculatoare și privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ”.

Într-un comunicat publicat de Ministerul Educației era dată drept aprobată această Ordonanță.

OUG-urile care nu au aviz nu pot intra în vigoare, ele neputând fi publicate în Monitorul Oficial. Actele ar trebui trecute din nou prin Guvern și adoptate cu avizul Consiliului Legislativ, aviz care vine în majoritatea cazurilor, ca și acum, cu observații care trebuie preluate obligatoriu. Existența avizului este o condiție formală pentru adoptarea unei Ordonanțe de Urgență în ședința de Guvern.

Curtea Constituțională a decis deja că „nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de urgență”. (Decizia nr. 140 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019, paragraful 80). La fel, în Decizia CCR 229, din 2 iunie 2020, paragraful 51, Curtea arată că: „avizul Consiliului Legislativ este de natură să contribuie la unitatea și coerența textului actului normativ care urmează a fi adoptat, astfel că art. 79 alin. (1) din Constituție nu se poate interpreta decât în sensul că solicitarea avizului trebuie să fie anterioară adoptării actului normativ vizat”.

În aceeași decizie, la paragraful 53: „Curtea reține că termenul în care trebuie exprimat punctul de vedere al Consiliului Legislativ curge de la data înregistrării la Consiliul Legislativ a solicitării de avizare a proiectului de act normativ. Nu este suficient ca solicitarea de aviz privind proiectul de ordonanță de urgență să fie înregistrată la Secretariatul General al Guvernului în ziua emiterii ordonanței de urgență și să se considere că de la această dată curge termenul de emitere a avizului, ci ea trebuie dublată, în mod obligatoriu, de înregistrarea solicitării la Consiliul Legislativ înainte de emiterea ordonanței de urgență, pentru că altfel s-ar compromite chiar rolul Consiliului Legislativ, deoarece ar putea apărea situația ca la momentul primirii solicitării de aviz actul normativ să fi fost deja adoptat, așa cum s-a întâmplat în cauza de față” (n. red. în cazul OUG 25/2020 care a fost declarată neconstituțională).

În cazul ordonanței de la Ministerul Educației, solicitarea de aviz a fost făcută de Secretariatul General al Guvernului și primită de Consiliul Legislativ la o zi după ce OUG a fost anunțată adoptată în ședința de Guvern din 19 mai. Adresa nr 150 din 20.05.2021 – la SGG și D412/20.05.2021 la Consiliul legislativ, potrivit documentului oficial cu nr. 359, emis pe 21 mai 2021.

Avizul este unul favorabil, cu mai mute observații și propuneri

Consiliul Legislativ atrage atenția, în privința punctului prin care OUG modifică Legea Educației pentru a putea fi echivalate competențele la Bacalaureat 2021, că la articolul 5 alineatul (2) din Legea Educaţiei Naţionale “orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului școlar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege”.

Așa că propunerea celor de la Consiliul Legislativ a fost ca “în lipsa unei derogări exprese de la textul de mai sus considerăm că normele propuse prin proiectul de ordonanță trebuie revizuite, deoarece modificările și completările propuse vor intra în vigoare începând cu prima zi a anului școlar 2021-2022”.

Modificarea bacalaureatului nu este una urgentă – susține CL

“În ceea ce priveşte motivarea situaţiei extraordinare şi a urgenţei reglementării, apreciem că aceasta trebuie îmbunătăţită prin Nota de fundamentare şi preambul, astfel încât să rezulte explicit necesitatea recurgerii la calea delegării legislative prevăzute la art.115 alin. (4) din
Constituţia României, republicată.”

Potrivit dispoziţiilor constituţionale mai sus menţionate, Ia emiterea unei ordonanţe de urgenţă, Guvernul trebuie să aibă în vedere existenţa unei situții extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar urgenţa să fie motivată corespunzător.

Consiliul Legislativ dă exemplu o decizie de anul trecut

„Amintim, în acest context, Decizia Curţii Constituţionale nr. 214/2020, prin care s-a statuat că „pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existența unei stări (de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public.”

„Precizăm că nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a urgenţei şi a situaţiei extraordinare reprezintă motive de neconstituţionalitate a ordonanţelor de urgenţă”, se arată în avizul CL.

Consiliul remarcă și faptul că Guvernul a mai trimis un proiect asemănător pe 19 mai, în ziua adoptării OUG (n. red. cel în care era forma inițială a proiectului de OUG, cu desființarea prin abrogare din Legea 1 a Corpului Național de Experți în Management Educațional), iar acesta care a fost anunțat ca adoptat era fără semnăturile inițiatorilor.


Avizul inițial era de neconstituționalitate, la fel ca al Ministerului Justiției

În avizul 345/19.05.2021, cel pentru forma OUG în care apărea și desființarea CNME prin abrogarea din lege, Consiliul Legislativ menționează că „proiectul de ordonanţă de urgenţă poate fi afectat de un viciu de neconstituționalitate întrucât prin Decizia nr.235/2020 Curtea Constituţională a reţinut că “normele care vizează statutul personalului didactic de conducere, de îndrumare și control din învăţământul preuniversitar” se circumscriu noțiunii de “organizare generală a învăţământului“, prevăzută de art. 73 alin (3) lit. n) din Constituţie, iar potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale s-a statuat, cu valoare de principiu, că, “în cazut tuturor categorřilor de personal al căror statut trebuie reglementat, potrivit Constituţiei, prin lege organică, aspectele esenţiale referitoare la ocuparea posturilor trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte administrative cu caracter inferior legii”, pe cale de consecinţă este necesară reanalizarea proiectului. Semnalăm că punctul de vedere al Consiliului Legislativ se regăsește în avizul Ministerului Justiţiei nr. 49.637/2021 care a formulat această observație de constituționalitate”.

Descarcă Avizul Consiliului Legislativ din 19 mai 2021

Descarcă de aici forma pusă în dezbatere publică a proiectului

Bacalaureatul 2021 începe pe 28 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar dacă nu se mai susțin probele de competențe, calendarul va arăta ca cel de mai jos:

Calendar BAC 2021
31 mai – 4 iunie 2021Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
28 iunie 2021Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
29 iunie 2021Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
30 iunie 2021Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
1 iulie 2021Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
5 iulie 2021Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
6-9 iulie 2021Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021Afișarea rezultatelor finale

Foto: gov.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Noul program Erasmus+ pentru 2021-2027

Noul program Erasmus+ pentru 2021-2027 a fost aprobat de Parlamentul European: Finanțare aproape dublă față de ultimii șapte ani, accent pe tranziția digitală, tranziția verde și post-Covid

Parlamentul European a adoptat, marți, noul program Erasmus+, ediția pe 2021-2027 al a principalului program european pentru educație și tineret. Potrivit unui comunicat al instituției, acesta, despre care structurile europene…
Vezi articolul

VIDEO Cîmpeanu: Trebuie organizate concursuri pentru inspectorii școlari generali și adjuncți, în luna martie-aprilie maximum, pentru ca mai apoi să putem organiza concursuri și pentru directorii de școli

Concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare ar trebui organizate în lunile martie-aprilie, pentru ca apoi să fie organizate și cele pentru directorii de școli, a anunțat ministrul…
Vezi articolul

VIDEO Aproape 177 de mii de angajați vaccinați în învățământul preuniversitar. Procentul este de 66,5% – anunță ministrul Educației: Am solicitat tuturor școlilor să afișeze pe site-urile proprii proporția profesorilor vaccinați

Rata de vaccinare în rândul personalului din învățământ este de 66,5% în învățământul preuniversitar, a anunțat ministrul Educației, într-un interviu pentru HotNews.ro. Sorin Cîmpeanu a spus că datele sunt obținute…
Vezi articolul