Părerea profesorilor despre propunerile de lege a învățământului, solicitată de Fundația World Vision România, va fi trimisă Ministerului Educației – chestionar

2.979 de vizualizări
Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com
World Vision România invită toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar, cât și pe cele din învățământul terțiar interesate de situația școlilor, să-și exprime opiniile cu privire la Proiectul pentru Legea Învățământului Preuniversitar, potrivit unui chestionar lansat în cursul zilei de organizație.

„Fundația va colecta toate răspunsurile într-o analiză pe care o va transmite Ministerului Educației în contextul dezbaterii publice care are loc până pe 24 august”, precizează sursa citată.

„Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute, cuprinzând doar întrebări închise”, precizează autorii. La final, profesorii au posibilitatea de a adăuga alte comentarii, opinii, recomandări cu privire la proiectul de lege.

Chestionarul poate fi completat aici.

Educatorii, învățătorii și profesorii sunt invitați să-și exprime opinia cu privire la mai multe propuneri. Printre temele adresate în chestionar se află: educația timpurie, admiterea la liceu, Bacalaureatul, abandonul școlar, testarea standardizată, digitalizarea educației și salarizarea cadrelor didactice.

Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


3 comentarii
 1. Dacă elevii susține examenul de bacalaureat la cele 11 materii din trunchiul de baza,ce este mai au la liceu specializările,profilurile,și trebuie scoasă media de 20 la sută pentru admitere liceu

 2. Scrisoare deschisă

  Stimate Domnule Ministru al Educației / Stimați decidenți

  Prevederile din proiectul LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ROMÂNIA EDUCATĂ referitoare la Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și profesorii consilieri școlari provoacă indignare și revoltă! Iar dacă într-un fel sau altul vor ajunge în fața domniilor voastre aceste câteva rânduri, în această notă vă rog să le citiți, ca și cum cineva le-ar rosti foarte APĂSAT.
  Pentru că eu unul M-AM SĂTURAT ! Și sunt convins că sunt în asentimentul multor și multor alți colegi. M-am săturat ca noi, profesorii consilieri școlari, să mai fim ciuca bătăilor. Căci deși de felul meu sunt o persoană calmă și cu atât mai temperată prin prisma profesiei de consilier școlar, de data aceasta este chiar prea mult.
  Întrucât astfel de idei nu sunt noi, ci sunt vehiculate deja de ani de zile sub o formă sau alta și de prea mult timp ne îndeplinim atribuțiile tot sub presiune, sub diferite amenințări, prin care suntem vizați de tot soiul de restructurări și reorganizări, iar noile propuneri legislative nu vin să rezolve problema, ba dimpotrivă să acutizeze această stare, indicând nici mai mult, nici mai puțin, decât desființarea CJRAE.
  Dar oare nu sunt destule probleme arzătoare reale, de la cel mai mic și până la cel mai înalt nivel (inclusiv universitar, academic), de care ar trebui să fim preocupați mai degrabă decât să secerăm această instituție?! Probleme de genul: analfabetism funcțional, performanțe slabe la învățătură, rata de promovabilitate la bacalaureat, absenteism și abandon școlar, consum de substanțe stupefiante, comportamente agresive și violență, bullying, delincvență juvenilă, rezultatele obținute la concursurile de titularizare ale unora dintre candidații care doresc să devină dascăli, dotările financiare și materiale, ca să amintesc doar câteva dintre problemele din sistemul de învățământ preuniversitar…
  Nu ne întrebăm de ce elevul cutare sau cutare este corigent sau se află în pragul corigenței ori de ce are note de 3, 4 sau 5, în schimb suntem interesați să dizolvăm o instituție care și-a demonstrat din plin utilitatea și eficacitatea. Să ne amintim ca exemplu pentru aceasta, nu mai departe, doar efortul susținut din perioada pandemiei când, poate mai vizibil ca niciodată, această instituție a fost solicitată la maximum pentru a răspunde unor nevoi urgente legate de o diversitate de problematici create de contextul pandemic la diferite niveluri și paliere din sistemul educațional și nu numai.
  În limitele atribuțiilor și competențelor, CJRAE, ca instituție conexă sistemului de învățământ, prin resursa umană de care dispune, a răspuns întotdeauna cu promptitudine și profesionalism și a venit în întâmpinarea nevoilor, contribuind substanțial la reglementarea sau rezolvarea unor probleme care nu se reduc strict la sfera sistemului de învățământ, ci care au reverberații sau care se află într-o strânsă corelare cu fenomene mai largi ale întregului sistem social.
  Prin profilul și specificul activităților, rolul profesorului consilier școlar nu este unul limitat școlar, ci comportă în mod mai pronunțat prin comparație cu celelalte cadre didactice anumite valențe sociale, profesorul consilier școlar având legături mai strânse atât cu elevul, cât și cu părinții acestuia, deci cu mediul familial și intim al beneficiarilor, fiind un factor de bunăstare și stabilitate emoțională, comportamentală, civică, educațională în sensul larg al conceptului de educație.
  Și nu am subliniat întâmplător termenul „profesor”, deoarece se pare că prin noua lege nu ne învrednicim de această titulatură, termenul lipsind din dreptul consilierului școlar. Or, nu uitați stimate domnule ministru și stimați decidenți că avem statut de cadre didactice! Nu uitați că am susținut niște concursuri de titularizare și niște examene de obținere a gradelor didactice, având deopotrivă cu obligațiile și drepturile conferite de acest statut.
  Și atunci, de ce ar trebui desființată o instituție care funcționează foarte bine, care și-a demonstrat utilitatea și de care este în continuare nevoie?! Veți gândi sau veți spune că nu se pune în discuție să renunțăm la profesorii consilieri școlari, ci se dorește o reorganizare a acestei instituții. Însă de ce ar fi necesar acest lucru? Și ce ar aduce bun?
  Este adevărat că activitatea CJRAE consistă în cea mai mare parte din activitățile desfășurate în cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ, cum de altfel este și normal, dar tot atât de adevărat este că există și o serie întreagă de alte activități, mai ample, care nu pot fi realizate de la nivelul unui cabinet școlar sau interșcolar. Asemenea acțiuni sau activități cuprind un întreg județ sau chiar regiuni ori arii din aceste întinderi, activități care, în mod evident, nu pot fi altfel concepute și realizate decât printr-o proiectare și o coordonare din partea unei instituții, în speță CJRAE, aceste activități necesitând conlucrarea într-o echipă de specialiști din compartimente diferite, specializări diferite și de multe ori cu specialiști din alte instituții. Campaniile, proiectele, parteneriatele sau studiile și cercetările la nivel județean ori regional implică nu unul sau două, ci mai multe sau toate cabinetele din școli, profesori consilieri, profesori logopezi, mediatori școlari și vizează fenomene care nu s-ar mai afla în atenția specială a nimănui și pe cale de consecință nu ar mai fi cunoscute și tratate corespunzător deodată cu inexistența CJRAE. Este deci absolut necesară proiectarea și realizarea unor activități specifice care să aibă în vizor fenomene manifestate pe scară largă și care să asigure o viziune și o acțiune unitară și concertată. Acesta este rolul Centrelor Județene de Asistență Psihopedagogică (CJAP) din cadrul CJRAE. În caz contrar, activitățile sunt fragmentate, reduse la un nivel individual și supuse arbitrariului.
  Cu titlu de exemplu: opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a (Studiul opțiunilor – cercetare anuală), fenomenele absenteismului și abandonului școlar, prevenirea delincvenței juvenile, bullying-ul, prevenirea consumului de droguri și altele; chiar și numai din această enumerare se înțelege că e nevoie de o coordonare și implicit de o instituție pentru astfel de problematici.
  Mai departe, la fel de important este să amintim că CJRAE asigură prin Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) evaluarea și orientarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). În condițiile în care vedem că inclusiv prin noua lege se pune accent pe copiii cu CES, ne întrebăm cine va realiza evaluarea și orientarea acestora în situația desființării CJRAE?
  Într-o altă ordine de idei, încheierea raporturilor de muncă ale profesorilor consilieri școlari și profesorilor logopezi cu unitățile de învățământ și subordonarea acestora conducerilor din școli, dincolo de relațiile bune și foarte bune de colaborare existente în prezent, ar crea o presiune suplimentară atât asupra profesorilor consilieri și logopezi, cât și asupra conducerilor școlilor, fiind vizibile eventualele probleme care ar putea să apară în cazul unor mișcări ale personalului didactic sau problemele legate de finanțare. În condițiile în care chiar dl. ministru a sesizat nevoia de a avea profesori consilieri școlari în fiecare școală, în ce fel s-ar putea îndeplini acest deziderat dacă instituția dedicată ființării și funcționării cabinetelor de asistență psihopedagogică, adică CJRAE, nu ar mai exista?!
  Iată deci doar câteva aspecte, la care am putea adăuga multe altele, în susținerea ideii că fără CJRAE cabinetele de asistență psihopedagogică din școli nu pot funcționa sau ar funcționa în mod defectuos, iar acest lucru s-ar repercuta negativ asupra beneficiarilor, în speță și în mod special elevii.
  Este dreptul elevilor și al părinților lor de a beneficia de serviciile de consiliere și logopedie și obligația sistemului public de a asigura aceste servicii și funcționarea lor la parametri optimi și un anumit standard profesional și calitativ.
  Or, cum s-ar realiza coordonarea administrativă și metodologică a acestor servicii în lipsa CJRAE și a compartimentelor specializate? Această instituție se îngrijește de dezvoltarea și perfecționarea profesională a profesorilor consilieri și logopezi și de îndrumarea metodică a acestora, coordonează, monitorizează și evaluează activitățile specifice, fiind constituită deja o comunitate profesională în jurul acestei instituții.
  Prin urmare, stimate dle. Ministru și stimați decidenți, vă rugăm să reconsiderați normele legislative propuse și să păstrați instituția CJRAE în formula existentă în prezent, pentru continuitatea actului educațional specific și înspre binele beneficiarilor elevi, părinți și cadre didactice.
  Păstrarea CJRAE exact în formula actuală nu împiedică cu absolut nimic obiectivele proiectului privind „România educată”, ba dimpotrivă, se poate dovedi a fi o rampă de lansare și de susținere a acestui proiect, având deschiderea pentru dezvoltarea viitoare a unor mecanisme de colaborare și de implementare a unor acțiuni educaționale consistente de înaltă ținută profesională care să contribuie fundamental și substanțial la crearea reală a unei Românii educate, după cum indică și denumirea acestei instituții: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.
  Cred! Aș îndrăzni să spun, că CJRAE are potențialul și se poate dezvolta pe direcția devenirii unui pilon de forță al sistemului educațional, cu un spectru larg de acțiune, care să ofere servicii integrate tocmai pe problematicile spinoase care în prezent nu sunt tratate de sistemul de învățământ. Însă pentru aceasta, CJRAE are nevoie de susținere și dezvoltare deplină și nicidecum de opreliști. Nu retezați o instituție care ar putea avea, măcar parțial, răspunsul la o gamă de probleme care au suscitat și în continuare suscită intense dezbateri și confruntări.

 3. Am dori să se analizeze salariul unui ingrijitor copii in creșă, deoarece Ministerul Învățământului nu are ingrijitor copii ci doar ingrijitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Înscrieri deschise la Școala de vară de la Măgurele pentru liceeni, profesori de științe și consilieri școlari. Are loc în perioada 20 august – 3 septembrie / Se acordă burse integrale și burse parțiale

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (MSciTeh) se organizează anul acesta în perioada 18 august – 3 septembrie și așteaptă elevi de liceu, profesori din aria STEM (științele…
Vezi articolul

Părinții, despre examenele de final de gimnaziu prevăzute de lege pentru copiii aflați acum în clasa a VI-a: Avem garanția că se vor amâna sau modifica

Copiii aflați acum în clasa a VI-a nu vor da la final de gimnaziu examene transdisciplinare, spune președintele Federației de Părinți din Preuniversitar, Iulian Cristache. Este vorba despre “elevii uitați…
Vezi articolul

Protest al profesorilor în Câmpulung, Argeș. Cer demisia ministrului și susțin că schimbarea cifrelor de școlarizare afectează 30.000 de elevi

Cadrele didactice din Liceul Teoretic Dan Barbilian, Câmpulung, județul Argeș, protestează public față de prevederile Ordinului 4.057 semnat de ministrul Ecaterina Andronescu, prin care cifrele de școlarizare pentru fiecare școală…
Vezi articolul