Peste 100 de ONG-uri solicită eliminarea unei prevederi din proiectul legii educației care va discrimina elevii cu cerințe educaționale speciale: Orice director de școală poate refuza copiii cu CES. Ne întoarcem în trecut când nu vedeam elevii cu minți și abilități diverse în școlile de masă, în anii în care erau izolați și invizibili

2.800 de vizualizări
Foto: © Mangpor2004 | Dreamstime.com
Rețeaua RO TSA și FEDRA însumând peste 100 de ONG-uri solicită Ministerului Educației și Senatului eliminarea articolului 68, alineatul 11 din proiectul legii educației, care prevede că „Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante”, într-o scrisoare deschisă și o petiție. „Elevii cu dizabilitate au dreptul să învețe în orice școală. Cu această lege pe masă, orice director de școală poate refuza părinții copiilor cu CES. Ne întoarcem în trecut, în anii în care nu vedeam elevii cu minți și abilități diverse în clasele școlilor de masă, în anii în care erau izolați și invizibili”, susțin ONG-urile.
 • Amintim că proiectul de lege a învățământului preuniversitar a fost adoptat de Camera Deputaților și a ajuns în Senat. Legile educației vor trece prin Senat în doar 11 zile, cu vot final pe 22 mai, susțin doi parlamentari.

Care ar putea fi impactul?

„Părinții ajung iar pe drumuri! Articolul 68 alin. (11) coroborat cu art. 70 alin. (1) preconizează o situația absolut jenantă pentru părinții copiilor cu CES. Ei vor fi:

 1. Respinși și puși pe drumuri de către inspectorat,
 2. Poate fi trimis la o școală departe de zona de intervenție terapeutică și de casă”, conform petiției.

Rețeaua RO TSA și FEDRA a lansat petiția „Spune NU discriminării copiilor cu dizabilități și CES din Legea educației”, prin care cere eliminarea Art. 68 Aliniatul 11 din Legea educației naționale.

Redăm scrisoarea deschisă adresată Ministerului Educației și Senatului:

„Pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie incluzivă al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru realizarea efectivă a acestuia în baza principiilor echității și egalității de șanse, drept garantat de art.32 din Constituţia României, dar și de art.23 și art.28 alin.(1) din Convenţia din 1989 cu privire la drepturile copilului și prin accesul la învațământ incluziv, reglementat expres de art.24 din Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

În numele comunității persoanelor cu autism și familiilor acestora,

Solicităm eliminarea din proiectul Legii învățământului preuniversitar a dispozițiilor art.68 alin. (11) care prevăd că Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursa umană și baza materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante.

Prevederile afectează grav dreptul copiilor cu CES în învățământul de masă, lăsând fără susținere principiile enunțate la art.67 din proiectul de lege privind garantarea dreptului la o educație incluzivă tuturor beneficiarilor primari ai educației.

Simpla invocare a lipsei resurselor umane și materiale corespunzătoare va constitui un temei suficient pentru justificarea refuzului înmatriculării elevilor cu CES în școlile de circumscripție și redirecționarea către școli foarte îndepărtate locuinței. 

Consecința va fi impunerea unor obligații împovărătoare pentru copiii cu CES și familiile lor, obligații absolut incompatibile cu dreptul fundamental la educație și care vor crește semnificativ riscul de excluziune școlară, astfel cum este definit la art.67 alin.(3) din proiectul de lege.

O astfel de reglementare este în vădită contradicție cu toate celelalte prevederi și obligații menite a asigura integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă.

Învederăm în acest sens:

 • art.67 alin.(1) și (8) (1) Statul garantează dreptul la o educație incluzivă de calitate tuturor beneficiarilor primari ai educației, respectând principiul incluziunii. (8) La nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, se realizează cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, conform standardelor aprobate prin ordin al ministrului educației, în termen de un an școlar de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Camerele-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic sunt dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/sau alte terapii specifice.
 • art.68 alin(8) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu CES în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă.
 • art. 70 alin.(2) și (3) (2) Serviciile de sprijin prevăzute la art. 69 sunt asigurate de către specialiștii din cadrul CJRAE/CMBRAE și din cadrul unităților de învățământ special, care reprezintă centre-resursă pentru educația specială din toate unitățile de învățământ. (3) În lipsa personalului necesar, directorul unității de învățământ, cu acordul consiliului de administrație, poate achiziționa serviciile necesare îndeplinirii obligațiilor legale, costurile fiind acoperite din finanțarea de bază potrivit dispozițiilor art. 139 alin. (2) lit. c).

Dispozițiile art.68 alin.(11) lipsesc de efecte juridice toate aceste prevederi și anulează toate progresele efectuate după modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 prin Legea nr.6/2016 potrivit căreia Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de masă. (art.12 alin.(12).

În egală măsură, reprezintă o încălcare gravă a reglementărilor internaționale în materie.

Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr.221/2010, reprezintă principalul instrument juridic internaţional de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi. Convenția reglementează expres obligația statelor semnatare de a asigura un sistem educațional incluziv la toate nivelurile, care să asigure persoanelor cu dizabilități dreptul la educație fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, precum și formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate nivelurile educaţionale.

De asemenea, Carta socială europeană prevede accesul efectiv și egal al copiilor și adulților cu handicap la educație și formare profesională în cadrul schemelor generale ori de câte ori este posibil sau, dacă nu este posibil, prin intermediul instituţiei specializate publice sau private (art.15).

Carta drepturilor fundamentale a UE include dizabilitatea printre motivele pe baza cărora este interzisă discriminarea, consacrând accesul la documente, protecția datelor și buna administrare printre drepturile fundamentale pe care le afirmă.

În Manualul de drept european privind drepturile copilului publicat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, 20151, se regăsesc numeroase repere privind incluziunea și nediscriminarea în raport de dizabilitate. Cele mai importante aspecte vizează:

 • integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de masă ar trebui să fie norma, iar instruirea în școlile speciale trebuie să fie excepția2. Statele nu beneficiază de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește tipul de școală pentru persoanele cu dizabilități, acestea trebuind să fie școli de masă3
 • regula generală ar trebui să fie integrarea copiilor cu dizabilități în școlile obișnuite și instituirea în aceste școli a unor măsuri adecvate pentru a răspunde nevoilor lor speciale, în timp ce școlile specializate ar trebui să reprezinte excepția. În plus, copiii care învață în școli speciale ce respectă articolul 17 alineatul (2) din CSE trebuie să beneficieze de suficientă instruire și formare, astfel încât numărul copiilor din școlile speciale care absolvă studiile să fie proporțional echivalent cu cel al copiilor din școlile obișnuite.

În speranța urmăririi unui deziderat de incluziune pentru orice persoană cu dizabilități din România, vă rugăm ca, în baza atribuțiilor legale, să formulați amendamentele necesare eliminării prevederilor mai sus-menționate.

1 https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf

2 CEDS, Mental Disability Advocacy Center (MDAC)/Bulgaria, reclamația nr. 41/2007, 3 iunie 2008, punctul 35

3 CEDS, International Association Autism Europe (IAAE)/Franța, reclamația nr. 13/2002, 4 noiembrie 2003”.

Foto: © Mangpor2004 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


13 comments
 1. Nu îți faci respectate drepturile încălcând drepturile celorlalți! Nu nenorocești cadrul didactic și întreaga clasă doar pentru că tu ai dreptul de a participa la învățământul de masă (dar nu-i faci față și nici aceasta nu-ți face față!). Cereți profesori de sprijin și itineranți pentru fiecare elev cu CES, așa cum prevede legea! Situația de până acum (inserarea lor fără însoțitor) nu ar fi trebuit să existe! Cereți respectarea legii, nu excepții de la ea!

 2. Am copil CES pentru ca are o paralizie cerebrala ce ii provoaca dificultati de mers. Nu are afectiuni cognitive, dimpotriva, are un IQ semnificativ peste medie.
  Conform legii de mai sus va trebui sa mearga la o scoala speciala.

 3. Lucrati voi cu elevi cu CES ! Acești elevi au nevoie de scoli speciale in care să li se poată acorda ajutor semnificativ…in scolile de masa nu este nici timp alocat pentru asta si nici ajutor specializat…Invatatorii si profesorii, nu sunt nici psihiatrii si nici psihologi…Plus ca acesti copii niciodata nu s au integrat intr o clasa cu copii normali… Trebuie create scoli speciale in care un învățător sau un profesor sa lucreze cu maximum 7 copii cu CES intr o clasa , pentru a le acorda toata atenția necesară, nu intr o clasa cu un efectiv enorm de 25-30 de elevi…Ce sa faca profesorul mai repede si mai bine in 50 de minute? Sa se ocupe de un copil cu CES, 2,3 care au nevoie de timp si atentie deosebită sau sa se ocupe de restul clasei ? Credeti ca pe salariile mizerabile pe care le avem merita asa o munca tiranică? Nu suntem roboti, domnilor din ONG uri…👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  1. ce insensibilă este prima parte a comentariului, dar cât de urâtă este ultima! adică până la urmă pe mai mulți bani, sunteți dispus la orice, nu? una este să spui că nu ai cum, că este greu, că nu cunoști nevoile acelor copii, și alta să spui că ce te împiedică să faci asta sunt “salariile mizere”.
   nu sunteți roboți, asta sigur. roboții pot sau nu, indiferent de ce li oferă în schimb

 4. Nu pot să mă pun cu adevărat în pielea unui părinților care au copii cu CES. Mă întreb doar dacă sunt câtuși de puțin mulțumiți de evoluția copiilor lor într-o școală în care nu există personal calificat pentru acești copii. Simplul fapt că stau printre copii obișnuiți le este suficient?

  1. nu este suficient simplul faptul că stau printre copii obișnuiți, dar faptul simplu de a sta printre ei îi ajută să evolueze, pentru că le copiază comportamentele, în loc să și le copieze unul altuia într-un mediu în care sunt doar copii cu probleme.
   până la urmă, care este drama? pe mine mă deranjează din clasa fiicei mele fetele machiate la 11 ani, băieții care butonează telefonul dinainte să meargă de-a bușilea și…părinții care scuipă semințe în parcul școlii și parchează pe trecerea de pietoni.

   1. Dar un elev cu CES care se caca sub scaun si apoi baga in buzunar te-ar deranja? Ca s-o dam asa si pe fata si pe sleau. Pentru ca asta traim in unele clase si avem nu unul, poate si 10 cu CES din 30 pe clasa.

    1. nu știu dacă ce descrii este un caz real. cunosc personal copii cu CES și merg la școală cu însoțitor. nici unul nu își face nevoile in clasă și dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar fi însoțitorul acolo și ar interveni.

    2. încă ceva. o rudă cu un copil cu CES mi-a spus că acești copii cu probleme trebuie distribuiți în mod egal în clasele unei școli. dar, surpriză, la școală unde învață fiul ei este o clasă specială, de copii de mari oameni, cu pile, și acolo nu ajunge nici un copil cu CES și deci celelalte clase sunt încărcate peste limita admisă, teoretic.
     clasele alea speciale, că se numește clasa A, clasa de intensiv engleză, clasa la care preda prietena directoarei, etc, voi profesorii le acceptați și din cauza profesorilor ele merg mai departe an de an. încă mă revoltă un profesor care mi-a spus la un alt comentariu că nu am “ales” bine școala fiicei mele, că el și-a dat copilul numai la școli de prestigiu, cu profesori de prestigiu. atunci când acceptați ca directorul sau acolitul lui sa își aleagă elevii, in funcție de ce oferă părinții, atunci voi perpetuați problemele acestui sistem și ajungeți, inevitabil, sa vă loviți de aceste probleme in moduri neașteptate, cum ar fi …10 copii cu CES într-o clasă cu 30 de copii!

    3. avem legea avertizorului de integritate, care protejează oamenii din sistem care semnalează probleme! semnalați problemele din sistem, ce vă împiedică? nu vreți să semnalați, vreți să stați la căldurică și să comentați pe site -uri că sunt salariile prea mici ca să aveți sentimente și că dreptul la educație ar trebui să fie așa, cam al cui considerați voi

     1. stimată duduiță, am o întrebare a va adresa ” lucrați în învățământ? Dacă nu sunteți bine venită sa participați 10 minute nu 6 ore cum “stă” un cadru didactic cu copiii cu ces și apoi vorbiți. Că la vorbe și sfaturi văd că nu vă intrece nimeni. Atotștiutoareo…..

 5. Pe principiul acesta, ar trebui desființate probele eliminatorii de la liceele vocaționale! Ce dacă copilul nu are ureche muzicală, ce dacă nu a văzut în viața lui un pian, trebuie să îl primiți la clasa de vioară, altfel e discriminare!

 6. >> inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante
  – profii de sprijin nu sunt angajati ai scolii de masa ci ai scolii speciale si sunt alocati in functie de numarul de copii cu CES dintr-o scoala la inceputul anului scolar
  – anul asta scolar inconstientii de la inspectorat si CMBRAE au eliberat COSP inclusiv luna trecuta si s-a ajuns ca un profesor itinerant sa aiba 25 sau mai mult copii cu CES; situatia asta ar trebui sa inceteze, 25-28 copii inseamna peste 3 norme.

  >> bază materială corespunzătoare
  Daca scoala are un cabinet sau doua acestea sunt dotate, daca sunt dotate, din banii profilor si consilierilor.

  >> dispune de resursă umană
  Corect ar fi resurse umane, dar ce pretentii sa ai de la niste ignoranti de partid care scriu legi.
  Ar trebui definit ce inseamna resursă umană (sic!) și bază materială corespunzătoare, altfel fiecare o sa ia decizii dupa cum il taie capul sau interesul. Probabil e scris asa ca sa fie loc de spaga. Dai spaga, ai loc, nu dai spaga, stai pe strada.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ludovic Orban: Numărul de elevi cu COVID-19, ca procent, a fost de 6,3% pe populație școlară. Nu există o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor pe această categorie de vârstă / În școli și universități, deciziile comitetelor pentru situații de urgență să țină cont cu strictețe de reglementările legale, nu de bunul plac al unor directori de școli

Premierul Ludovic Orban a declarat în această seară că “este evidentă o tendință de creștere a numărului de cazuri” de infectare cu noul coronavirus, motiv pentru care le-a cerut comitetelor…
Vezi articolul