Problema transportului elevilor între județe nu a fost rezolvată la prima rectificare bugetară, aprobată joi de Guvern

490 de vizualizări
transportul gratuit al elevilor
Foto: Pexels.com
Problema transportului elevilor între județe nu a fost rezolvată la prima rectificare bugetată din acest an, aprobată joi, 18 august, de Guvern. În proiectul ordonanței de urgență apare că a fost stabilit un prag de 30 de lei pe lună pentru fiecare elev, pentru transportul local. Banii urmează să fie dați primăriilor care au plătit transportul elevilor până la data de 30 iunie 2022, potrivit documentului consultat. 

Prin această ordonanță a fost stabilită suma medie de decont pentru elevii navetiști în interiorul localităților/județelor la 30 de lei/lună.

Art.32. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art.28 alin.(5) lit.d) se alocă în limita sumei de 30 lei/lună/beneficiar unităților administrativ-teritoriale care au efectuat plăți până la data de 30 iunie 2022 pentru gratuitatea acordată în anul 2022 elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval, conform prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021”, conform proiectului de ordonanță.

Pentru transportul local al elevilor au fost alocați 500 de milioane de lei, după cum apare în documentul menționat anterior. Suma este pentru perioada ianuarie-iunie 2022, ceea ce înseamnă că acoperă primele șase luni ale anului.

Conform calculelor Edupedu.ro pe baza datelor oficiale, fiecărui elev navetist i se alocă 180 de lei pentru șase luni, dacă pragul este de 30 de lei pe lună. Dacă împărțim suma de 500 de milioane la cei 180 de lei, ar rezulta 2,7 milioane de abonamente/bilete pe 6 luni. Acest lucru ar însemna că sunt 462.962 de abonamente pe lună.

Primăriile vor depune, până pe 15 septembrie 2022, la inspectoratele școlare județene, copii ale documentelor justificative care atestă plățile efectuate până la data de 30 iunie 2022, pentru transportul local rutier și naval, însoțite de listele beneficiarilor pentru care s-au efectuat plăți, după cum apare în document.

Inspectoratele școlare vor verifica dacă beneficiarii din listele date de primării, pentru care s-a acordat gratuitatea, au calitatea de elev și întocmesc situația centralizată la nivelul fiecărui județ/municipiului București, prevede proiectul de ordonanță.

Proiectul de ordonanță poate fi consultat mai jos:

Informații de context

Edupedu.ro a scris că reprezentanții părinților și elevilor au trimis Curții de Conturi o solicitare să spună cum se poate deconta transportul pentru elevi. Mai multe detalii aici.

În replică, Curtea de Conturi a specificat că este în sarcina autorităților din localitatea de domiciliu a elevului navetist să adopte acte normative care „să rezolve problemele cu care se confruntă copiii dintr-o colectivitate locală. Această prevedere legală indică modalitatea în care elevii ce urmează cursuri în altă localitate decât cea de domiciliu pot beneficia de servicii de transport, asigurate inclusiv cu sprijinul altor persoane juridice”.

Articolul 84, alineatul (1^3) al Legii Educației Naționale stabilește că „elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km”.

Iată ce prevede articolul 85 din Legea Educației Naționale:

„(1) În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării.”

Ordonanța 50 din 16 iunie 2021 prevede următoarele: la articolul 84, după alineatul (1^3) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^4)-(1^9), cu următorul cuprins:

  • (1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.
  • (1^5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1^3) și (1^4) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.
  • (1^6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.
  • (1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3) și (1^4), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.
  • (1^8) Prin excepție de la prevederile alin. (1^7), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.
  • (1^9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (1^7) și (1^8), și să asigure transportul elevilor.

În Ordonanța nr. 70 din 14 mai 2020 apare la art. 67 că „operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

a) încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean;

b) retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.”

Citește și:
Rectificare pozitivă la ministerul Educației, dar cu 30% mai puțini bani pentru plata salariilor, față de propunerea inițială din proiectul ministerului de finanțe
DOCUMENT Răspunsul Curții de Conturi pentru reprezentanții elevilor și părinților: Primăria din localitatea de domiciliu a elevului asigură transportul 
DOCUMENT Reprezentanții elevilor și părinților au solicitat Curții de Conturi explicații după ce instituția ar fi invocat în fața autorităților locale probleme legale pentru decontarea integrală a transportului elevilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Școlile vor transmite inspectoratelor școlare, până pe 15 iulie, datele profesorilor pentru primele de carieră didactică de 1.500 de lei. Datele pot fi extrase din EduSal, recomandă Ministerul Educației

Până pe 15 iulie, școlile vor transmite inspectoratelor școlare datele angajaților în vederea acordării primelor de carieră didactică (pentru personalul didactic și didactic auxiliar) și primelor de carieră profesională (pentru…
Vezi articolul

Educația are nevoie mai ales de investiții pe termen lung și măsuri pentru starea de bine a profesorilor și elevilor, nu doar de recuperarea învățării, ca măsuri de redresare post Covid-19 – experți britanici

În Marea Britanie, experți în educație au analizat timp de cinci luni, anul acesta, problemele resimțite efectiv de părinți, profesori, directori de școli din învățământul primar în pandemia Covid-19. Și…
Vezi articolul

Profesorii își vor primi astăzi salariile după ce au existat probleme tehnice la nivelul trezoreriilor, potrivit liderului sindical Marius Nistor / „Nu se poartă încă nicio discuție” despre indexarea cu inflația a salariilor cadrelor didactice, mai spune acesta

Cadrele didactice urmează să primească astăzi salariile, după cum a declarat pentru Edupedu.ro Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Aceasta a spus că a fost o problemă…
Vezi articolul

Raport care să arate impactul burselor în rezultatele școlare și participarea elevilor la ore, cerut școlilor de Ministerul Educației. Inspectoratele trimit documentele până pe 14 iulie – document

Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare un raport narativ cu privire la impactul burselor în rezultatelor școlare și participarea elevilor la ore, conform unui document obținut de Edupedu.ro. Datele trebuie…
Vezi articolul