Profesoara Ileana Topologeanu: Cu bacalaureatul spre normalitate / Ce subiecte au picat din 2022 încoace la Limba română

10.877 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
În 2024, examenul de bacalaureat se desfășoară într-un mod normal, așa cum apare în metodologia în vigoare, cu o programă completă, din care nu sunt exceptate conținuturi. Avem un bacalaureat cu o desfășurare normală a probelor, cu prezență fizică, spune profesoara Ileana Topologeanu într-un text trimis redacției Edupedu.ro, în care analizează contextul examenului din acest an și subiectele la limba română care au picat din 2022 încoace.

„Promoția 2024 a desfășurat ore online și a avut incertitudini legate de organizarea Evaluării Naționale din 2020. A traversat o perioadă de care nu dorim să ne amintim (măști, teste, izolare etc.), a revenit la cursuri în sistemul fizic.

Mai mult decât atât, încheie al doilea an într-un sistem ce folosește modulele de învățare, alături de programul mai vechi „Școala altfel”, cu activități extrașcolare, și „Școala verde”, ce include acțiuni de reciclare, de protecția mediului, de conștientizare a legăturii cu lumea vie în care trăim. Ca o concluzie, elevii ce finalizează studiile în 2024 și-au recuperat abilitățile sociale, au eliminat sechelele postpandemice și s-au pregătit pentru simulări, preadmiteri și valorificarea oportunităților de carieră”, prezintă profesoara în analiză despre generația 2020-2024.

Ileana Topologeanu este profesor de Limba și literatura română la Colegiul National “Ion C. Brătianu” din Pitești, cu o experiență la catedră de 30 de ani.

Citește și:

Redăm mai jos analiza integrală, semnată de profesoara Ileana Topologeanu:

„În 2024, examenul de bacalaureat se desfășoară într-un mod normal, așa cum apare în metodologia în vigoare, cu o programă completă, din care nu sunt exceptate conținuturi. Anterior, în 2023, probele de competențe au fost echivalate, ca o urmare a revendicărilor sociale, cu notele obținute de-a lungul celor patru ani de liceu la materiile respective (limba și literatura română, TIC – tehnologia informațiilor și a comunicațiilor și o limbă modernă). În perioada pandemiei, 2020-2021, s-a realizat echivalarea probelor prin utilizarea notelor obținute la disciplinele numite anterior.

Așadar, în 2024, avem un examen de bacalaureat cu o desfășurare normală a probelor, cu prezență fizică. Competențele la limba română au avut loc în zilele de 17 și 18 iunie, competențele digitale: 19-21 iunie și limbile străine: 25-27 iunie. Este preambulul probelor scrise din 1 iulie – limba și literatura română, 2 iulie – proba de profil (matematică sau istorie) și 4 iulie – disciplina la alegere.

De ce se dau examenele de competențe? În primul rând pentru a ne pregăti pentru viață. Pentru a stabili un nivel la care se află elevul la 18-19 ani. Un fapt este clar, după finalizarea cursurilor liceale, toate certificatele ulterioare, prin care se atestă o anumită calificare, că este curs de bucătar sau de surf, vor fi plătite de cursant sau de angajator. Ca o paranteză, de ce este 13 ora de începere a probelor de competențe digitale și limbi moderne? Nu știm rațiunea din spatele fixării acestei ore, dar ideală ar fi ora 9 pentru începerea probei scrise. A fost cod portocaliu sau roșu de caniculă și sunt prea puține unități școlare care ar putea să asigure confortul termic în aceste condiții. Sugestia ar fi să înceapă toate probele, inclusiv cele de competențe, la ora 9.

Promoția 2024 a desfășurat ore online și a avut incertitudini legate de organizarea Evaluării Naționale din 2020. A traversat o perioadă de care nu dorim să ne amintim (măști, teste, izolare etc.), a revenit la cursuri în sistemul fizic. Mai mult decât atât, încheie al doilea an într-un sistem ce folosește modulele de învățare, alături de programul mai vechi „Școala altfel”, cu activități extrașcolare, și „Școala verde”, ce include acțiuni de reciclare, de protecția mediului, de conștientizare a legăturii cu lumea vie în care trăim. Ca o concluzie, elevii ce finalizează studiile în 2024 și-au recuperat abilitățile sociale, au eliminat sechelele postpandemice și s-au pregătit pentru simulări, preadmiteri și valorificarea oportunităților de carieră.

Surpriză, însă… A mai intervenit un factor.

Dragi părinți, știți că „minunea voastră” de acasă, elev la gimnaziu, când vă scrie un bilet foarte emoționant prin care își cere scuze că nu a îndeplinit anumite sarcini, apelează la inteligența artificială? Dragi profesori, ați aflat că site-urile de unde copiau elevii temele s-au upgradat și pot rezolva probleme dificile, eseuri, compuneri etc. prin intervenția inteligenței artificiale?

Ca o consecință, generația actuală are misiunea de a depăși limitele unui simplu test care poate fi rezolvat instantaneu de o interfață care se dezvoltă exponențial. Altfel, evaluările vor părea „inuman” de grele.

Și revenim la tema unui bacalaureat cu un nivel mediu de dificultate, cu o desfășurare normală. Statistica subiectelor de bacalaureat la limba și literatura română din anii 2022, 2023 și subiectele din 2024 până acum:

AnulText argumentativ Subiectul I BSubiectul al II-leaSubiectul al III-lea (profil real)Subiectul al III-lea (profil umanist)
2022 – modelInspirația este sau nu stimulată de lecturăModalități de caracterizare a personajului (text narativ)Particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai EminescuParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga
2022 – simularePăstrarea discreției în legătură cu viața privată este importantă sau nuRolul notațiilor autoruluiParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor ArgheziParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu
2022 – sesiune specialăSeveritatea este sau nu eficientă în educarea copiilorRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (Încă o zi, de Grigore Alexandrescu)Particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu sau George CălinescuParticularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu sau George Călinescu
2022 – iunieÎntâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoțiePerspectiva narativă (obiectivă)Particularități ale unei comedii studiateParticularități de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată
2022- iunie rezervăUn incident influențează sau nu o relație de prietenieRolul notațiilor autoruluiParticularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiatRelația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat
2022- sesiunea augustExperiențele de viață influențează sau nu procesul de creațiePerspectiva narativă (obiectivă)Particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai EminescuParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga
2023 – modelMuzica este importantă sau nu în viața oamenilorRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (Lumina de ieri, de Lucian Blaga)Particularități de construcție a unui personaj într-un roman postbelic studiatRelația dintre două personaje într-un roman postbelic studiat
2023 – simulareSuccesul este influențat sau nu de mediul de lucruRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (Versuri, de Tudor Arghezi)Particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiatRelația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat
2023 – sesiune specialăFamilia are sau nu un rol important în dezvoltarea gustului artisticRolul notațiilor autoruluiParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau Lucian BlagaParticularități ale unui text poetic studiat aparținând lui Ion Barbu sau Nichita Stănescu
2023 – sesiunea iunie-iulieOamenii trebuie să exprime sau nu recunoștință față de școlile în care s-au formatRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (A mele visuri, de Alexandru Vlahuță)Particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil PetrescuParticularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu
2023 – augustEmoțiile influențează sau nu comportamentul unei persoaneRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (S-a spulberat, de Tudor Arghezi)Particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu sau G. CălinescuParticularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu sau G. Călinescu
2023 – august, rezervăVârsta este un obstacol sau nu în inițierea unor proiecte artistice, științifice, sociale etc.Două modalități de caracterizare a personajuluiParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai EminescuParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi
2024 – modelProcesul creației trebuie să fie influențat sau nu de așteptările publiculuiRelația dintre ideea poetică și mijloacele artistice (Același freamăt, de Ion Pillat)Particularitățile unui text dramatic postbelic studiatParticularități de construcție a unui personaj într-o dramă studiată
2024 – simularePresa contribuie sau nu la formarea gustului artistic al publiculuiRolul notațiilor autoruluiParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian BlagaParticularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu
2024 – sesiunea specialăVorbitul excesiv este sau nu o dovadă de impolitețePerspectiva narativă (obiectivă)Particularitățile unui text dramatic studiatParticularități de construcție a unui personaj dint-un text dramatic studiat

Modelele de subiecte și subiectele date la examen pot fi consultate pe: http://subiecte.edu.ro/2024/”.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024, Sesiunea iunie – iulie 2024:

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

  • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like