Programul de Guvernare al Guvernului Cîțu, în bibliografia de concurs pentru angajarea a 14 consilieri și inspectori, funcționari publici, la Direcția „România Educată” din Ministerul Educației

1.862 de vizualizări
Foto: © Lacheev | Dreamstime.com
Programul de guvernare al Guvernului Cîțu se găsește în bibliografia de concurs pentru angajarea a 14 persoane, în cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului „România Educată”. Anunțul de concurs a fost făcut pe data de 19 octombrie, pe site-ul Ministerului Educației, în condițiile în care Executivul a fost demis de către Parlament, pe data de 5 octombrie 2021, cu cel mai mare număr de voturi din istoria moțiunilor.

Locurile scoase la concurs sunt următoarele:

 • 5 posturi de consilier în cadrul Unității de Politici pentru Digitalizarea Educației;
 • 1 post de consilier la Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii ”România Educată”;
 • 6 posturi de consilier la Direcția Monitorizarea Și Evaluarea Implementării Viziunii “România Educată”;
 • 2 posturi de inspector la Direcția Monitorizarea Și Evaluarea Implementării Viziunii “România Educată”;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.10 – 08.11.2021, la sediul instituției. Proba scrisă se va avea loc la sediul Ministerului Educației din București, în data de 18.11.2021, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform informațiilor de pe site-ul oficial.

Scopul posturilor este realizarea atribuțiilor corespunzătoare serviciului Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației, în vederea implementării priorităților de reformă în învățământul preuniversitar/ universitar, precum și realizarea atribuțiilor Direcției Monitorizarea și Evaluarea Viziunii “România Educată”, în vederea monitorizării, evaluării și îmbunătățirii politicilor de reformă în învățământul preuniversitar/ universitar, după cum se arată în anunț.

Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;  
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiția generală este ca toți candidații să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 
 • curriculum vitae, modelul comun european; 
 • copia actului de identitate; 
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări; 
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 
 • adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 • cazierul judiciar; 
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Programul de depunere al dosarelor: luni-joi: 8:00-16:00, vineri: 8:00-13:30.

Bibliografia pentru candidații de la Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației, din cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului “România Educată”:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlurile I și II
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Raportul Proiectului „România Educată” – http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele -proiectului/
 6. „România Educată” – Viziune și strategie 2018-2030 –http://www.romaniaeducata.eu/wpcontent/uploads/2019/01/Viziune-si-strategie-Romania-Educata.pdf
 7. Programul de Guvernare 2020-2024 https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Program_de_guvernare_2020_2024.pdf
 8. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020
  https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/
 10. Indicele economiei și societății digitale – profil de țară (Comisia Europeană, DG CONCT) https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania
 11. Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 Resetarea educației și formării pentru era digitală https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624 &from=RO
 12. Proiectul Strategiei de digitalizare a educației din România 2027 – SMART – Edu

Bibliografia pentru candidații la Direcția Monitorizarea Și Evaluarea Implementării Viziunii “România Educată”, din cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului “România Educată” este aceeași cu cea prezentată anterior, până la punctul 8 inclusiv, fiind inclus și programul de guvernare, la care se mai adaugă:

Informații de context

Pe 30 august 2021, Ministerul Educației scria într-un răspuns la solicitarea Edupedu.ro că “În conformitate cu HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, în directa subordine a ministrului, s-a constituit Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată”. În cadrul acestei direcții generale, funcționează Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii „România Educată” și Direcția Monitorizarea și Evaluarea Viziunii „România Educată”. În cadrul Direcției Strategii pentru Implementarea Viziunii „România Educată” se organizează, la nivel de serviciu, Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației.

În prezent, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată” este parțial încadrată cu personal provenind din direcțiile fostului Minister al Educației și Cercetării, prin mutare definitivă, conform art. 507 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ. În urma avizării interne a documentației necesare pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante din această direcție generală, a fost solicitat avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) în vederea demarării concursurilor. În ceea ce privește funcțiile de conducere din cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului „România Educată”, acestea sunt vacante, coordonarea activităților fiind asigurată, direct, de către conducerea ministerului”.

O direcție necesită pentru înființare un număr de 25 de angajați.

În cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată funcționează Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii România Educată și Direcția Monitorizarea și Evaluarea Viziunii România Educată. Direcția România Educată este subordonată direct ministrului, potrivit organigramei aprobată prin HG 369/2001.

Astfel, această direcție va implementa și va monitoriza proiectul România Educată, care se va face printr-o investiție de 3.6 miliarde de lei din PNRR, potrivit anunțului autorităților.

Ministerul Educației a mai scos la concurs în această perioadă și 5 posturi la Direcția Generală Minorități, 1 post la Direcția Managementul Programelor Universitare, 1 loc la Direcția Generală Economică, unul la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția Generală Învățământ Universitar.

Tematica pentru cele 5 posturi pe digitalizare poate fi consultată aici.

Tematica pentru cele 9 posturi pe implementare poate fi consultată aici.

Foto: © Lacheev | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Asociația lui Cumpănașu și Academia de Poliție îi învață „etică, integritate și anticorupție” pe angajații din Ministerul Educației, într-un proiect de 4,8 milioane lei / Ministrul Cîmpeanu: Este semnat în 2018. Am solicitat o analiză cu privire la cât de adecvat este parteneriatul

Asociația pentru Implementarea Democrației, a lui Alexandru Cumpănașu și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” predau lecții de „etică, integritate și anticorupție” la mese rotunde, ateliere și seminarii funcționarilor din…
Vezi articolul