Religia să poată fi aleasă ca disciplină de examen la Bacalaureat, solicită cultele religioase

6.088 de vizualizări
Foto: © Maria Dryfhout | Dreamstime.com
Religia ar trebui să poată fi aleasă de către elevi, la fel ca alte discipline din trunchiul comun, ca probă de examen la noul Bacalaureat, propus în proiectul legii Educației. Asta solicită 13 reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute de statul român, într-o adresă comună trimisă ministrei Educației, Ligia Deca, obținută de Edupedu.ro.

Reprezentanții bisericilor vorbesc despre faptul că Religia nu ar trebui discriminată ca disciplină școlară, în raport cu celelalte discipline din trunchiul comun, care pot fi alese de elevi pentru a susține probe la Bac.

„Nediscriminarea Religiei în raport cu alte discipline școlare din trunchiul comun, prin includerea acesteia în lista disciplinelor școlare, la alegere, în cadrul examenului național de Bacalaureat pentru ca elevii care frecventează orele de religie să aibă posibilitatea de a-și valorifica și verifica competențele dobândite la această disciplină, una dintre puținele care se studiază pe tot parcursul învățământului preuniversitar și singura care a fost validată de majoritatea covârșitoare a părinților”. 

Astfel, clericii semnatari cer modificarea Articolului 99 din proiectul legii învățământului preuniversitar, alineatele 4), 5) și 6).

Structura Bacalaureatului, cu organizare cel mai devreme în 2027, pe modelul din proiectul de lege:

”(4) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:

a) proba A01 – probă orală de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările/calificările – se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare;
b) proba A02 – probă orală de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale – se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare;
c) proba A1 – probă scrisă la Limba și literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările/calificările, cu excepția elevilor de la profilul umanist,
specializarea filologie și pentru elevii care au studiat disciplina Limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limba maternă, cu programă specială – se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare;

d) proba A2 – probă scrisă la Limba și literatura română pentru elevii de la profilul umanist,
specializarea filologie – se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare, cu excepția elevilor care au studiat disciplina Limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limba maternă, cu programă specială;
e) proba A3 – probă scrisă la Limba și literatura română pentru elevii care au studiat disciplina Limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limba maternă, cu programă specială;
f) proba B – două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație
internațională, în acord cu descriptorii elaborați pe baza programelor școlare. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competență corespunzătoare celor din Cadrul european comun de referință pentru limbi străine. Pentru prima limbă străină nivelul de competență vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi străine; pentru a doua limbă străină, nivelul de competență vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, în funcție de tipul de probă, la alegerea candidatului. Examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.
Prin excepție, elevii din învățământul în limba unei minorități naționale care studiază doar o singură limbă de circulație internațională susțin proba doar din această limbă;

g) proba C – proba de evaluare a competențelor digitale, în acord cu descriptorii elaborați pe baza programelor școlare. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelurile de competență în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale pot fi echivalate conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației;
h) proba D – probă scrisă la Limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale de la toate filierele, profilurile și specializările – se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare;
i) proba E – două probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării, pe baza standardelor naționale de evaluare;
j) Proba F – probă scrisă, obligatorie, pentru evaluarea competențelor de bază, complementare profilului/probelor scrise E.

(5) Proba E – probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării sunt desfășurate după cum urmează:

a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la Matematică și o probă, la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: Informatică, Fizică, Chimie, Biologie;
b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la Fizică/Chimie/Biologie și o probă la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică sau Informatică, alta decât cea la care a susținut proba obligatorie;
c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la istorie și o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între Geografie și științe socio-umane: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie;

d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la limba și literatura unei limbi de circulație internațională și o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: Istorie, Geografie sau științe socio-umane: Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie;
e) pentru filiera tehnologică, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire și o probă, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul real;
f) pentru filiera vocațională, două probe, dintre care, una obligatorie dintre disciplinele de specialitate și alta, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializării.

(6) Proba F va viza competențele de bază, după cum urmează:

a) pentru profilul umanist, filiera teoretică, proba scrisă pentru evaluarea competențelor de bază la alegere între: matematică, fizică, chimie, biologie;
b) pentru profilul real, filiera teoretică, probă scrisă pentru evaluarea competențelor de bază, la alegere, la una dintre disciplinele socio-umane studiate;
c) pentru filierele tehnologică și vocațională, probă scrisă pentru evaluarea competențelor prevăzute la litera a) sau b), complementar disciplinelor alese la proba E”.

Tot legat de disciplina Religie, clericii semnatari solicită păstrarea prevederilor din protocoalele existe privitoare la predarea acesteia. Ei mai vor modificarea articolului 84, alin. (2) din proiect despre care susțin că „ar putea crea confuzie și noi presiuni asupra elevilor, în vederea retragerii de la ora de religie”. Articolul respectiv prevede procedura de înscriere la ora de Religie a elevilor.

„Art 84, alin (2) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/reprezentantului legal, pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/reprezentantului legal, pentru elevul minor. Cererea scrisă este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar, se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevului care a solicitat să nu frecventeze orele de religie i se va asigura prezența în unitatea de învățământ pe durata
derulării cursurilor”.

Ce reproșează cultele: „Eliminarea precizării referitoare la stabilirea unei perioade de înscriere la religie sau de schimbare a opțiunii prin ordin al ministrului educației pentru anul școlar următor, care poate crea confuzie și noi presiuni asupra elevilor, în vederea retragerii de la ora de religie: „…într-o perioadă stabilită prin ordin al ministrului educației, pentru anul școlar viitor… în perioada specificată…”.”

În același document cultele au solicitat și ca diversitatea să nu mai fie definită în proiectul legii învățământului, iar profesorii să nu mai fie obligați să o promoveze, îi cer Ligiei Deca reprezentanții cultelor religioase, la inițiativa Patriarhiei ortodoxe. Acestea mai solicită ca sintagma „orientare sexuală” să fie ștearsă din document.

Documentul este semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfințutul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București – Biserica Romano-Catolică, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian – Biserica Unită cu Roma, Rego-Catolică, Preasfințitul Episcop Datev Hagopian – Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Episcopul Bela Kato al Bisericii Reformate din România, Episcopul Reinhart Guib – Biserica Evanghelică C.A. din România, Episcopul Dezso Zoltan Aorjani al Bisericii Evanghelice Lutherane din România, Episcopul Istvan Kovacs al Bisericii Unitariere Maghiare, Viorel Iugam, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Cornel Haureș – președintele Bisericii Creștine după Evanghelie din România, Pastorul Ioan Filip – președintele Bisericii lui Dumnezeu Apostolice din România – Cultul Creștin Penticostal, Aurel Neamțu – președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Mulfiul Iusuf Muurat – Șeful Comunității Musulmane din România.

Foto: © Maria Dryfhout | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


32 comments
 1. SUNT DE ACORD CU RELIGIA CA PROBA OPȚIONALĂ LA BAC! Nu înțeleg de ce atâta împotrivire pentru ceva care din start, a fost cerut clar ca OPȚIONAL! OPȚIONAL, ADICĂ DACĂ VREI O ALEGI, DACĂ NU, NU. Și fata de celelalte opționale, la fel de vehemenți sunteți?! Firește ca nu. Atunci cu religia ce aveti, mai ales ca e OPȚIONALĂ proba, nu obligatorie? FĂRĂ DUMNEZEU ȘI FĂRĂ CREDINȚĂ, SUNTEM NIMIC, INDIFERENT DE BANI, DE STUDII, DE RELAȚII, DE ORICE. DUMNEZEU e singura speranța, RESTUL SUNT DEȘARTE!

 2. Tot biserica este si plina de bani, de masini de lux, de dezmat, de trufie si obraznicie. Cautati pe net cate sute de copii au fost violati zeci de ani de “sfintii” din biserici.
  Nu are bor destui bani, nu sunt popii pupati in c-r de toti politicienii si de pupatorii de moaste si “unsi” cu bani de toti acestia?
  Jos labele bor (da, cu litere mici) de pe copiii nostri! Stati la voi in cotet ca aveti destule venituri!

 3. În România sunt de 4 ori mai multe biserici decât școli, dar nu le ajung… vor să invadeze complet viața oamenilor:
  ”Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la finalul anului 2017 în România existau 576 de spitale, dintre care 367 de stat, 7.047 de școli, atît de stat, cît și private, și peste 28.000 de lăcașuri de cult, aparținînd celor 18 biserici și culte recunoscute de stat. Dintre acestea, peste 16.500 de biserici și mănăstiri aparțin Bisericii Ortodoxe Române, reprezentînd un procent de 60% din totalul lăcașurilor de rugăciune, de iertare și de păcat – de cele trei compartimente ale celor lumești nu sînt scutiți nici preoții, predicatorii ori ierarhii bisericilor și cultelor religioase. Așadar avem de 50 de ori mai multe biserici, mănăstiri și case de rugăciune decît spitale, și de patru ori mai multe decît unitățile de învățămînt preuniversitar.”

 4. In 32 de ani s a vrut și le a ieșit să fim prosti,iar cei mai prosti din mulțime sa fie miniștri ,secretari de stat,parlamentari,șefi de deconcentrate,primari,………etc.

 5. N-aș arunca religia la gunoi. Lista oamenilor de știință profund religioși include: Sir Isaac Newton, Leonhard Euler, Lord Kelvin, Robert Boyle, Tycho Brahe, Francis Bacon, Isaac Barrow, Johannes Kepler, Gottfried von Leibniz, Georges Lemaitre, Carl Linne, Louis Pasteur, Blaise Pascal, William Ramsay, Thomas Young, Edward Morley, James Maxwell, Samuel Morse, Arthur Eddington etc.

  1. Așa, și? Cine a zis că va fi aruncată la gunoi? Religia este una, știința este alta. Religia să își vadă de treburile ei în lăcașurile de cult (care oricum au devansat cu mult numărul de școli, spitale, grădinițe), iar școala să își vadă de scopul ei principal, acel de a educa cetățenii, de a descoperi talente și de-a-i îndruma pe acei tineri etc. Ce este panarama asta cu ora de religie în școli?
   Cine are nevoie de biserică, s-o facă în timpul lor liber, duminica, sâmbăta sau când cred ei de cuviință, nu in timpul alocat învățăturii. Eu unul aș desființa toate orele de religie și le-aș înlocui cu orele de sport. Și aș mai adăuga încă vreo câteva ore in dreptul sportului.

 6. Popii au trimis Romania in epoca pietrei.Ei distrug Romania, vor sa stapaneasca mintea si sufletul romanilor transformandu-i in ROBI.
  Ei vorbesc despre robul lui Dumnezeu cand tin de slujba de inmormantare.
  Deci romanul e rob la Dumnezeu sau la popa?
  In tarile avansate spiritual din punct de vedere stiintific, copii devin spirituali invatand inteligenta artificiala, mecanica cuantica, matematica abstracta, inginerie, teleportare, holografie,astrofizica, teoria relativitatii,,etc.In opozitie Vin popii cu blesteme, prorociri apocaliptice mai rau ca Mama Omida.
  Nu te poti numi spiritual daca nu ai cunostinte minimale din domeniile stiintifice actuale.
  Popii blocheaza mental oamenii transformandu-i in zombii, adica viitorii sclavi ai celor ce vor avansa .
  Popii au un rol negativ deoarece ii fac pe oameni lenesi si amorali asa cum sunt ei.
  Munca din greu si vointa nu este indusa turmei (Asa cumin mod arogant pretind ei).

 7. Din captura adresei comune a cultelor nu rezultă solicitarea includerii religiei printre disciplinele opționale la bacalaureat. Unde se poate consulta textul integral?

 8. Pe modelul nu face rău dar de fapt nici nu il ajuta pe copil in viata ar trebui multe să includem şi la fel să eliminăm. Nu îi văd rostul , decât să încarce programa şcolară . Religia e o chestiune de suflet, de educaţie în familie cel mult, nu o poţi impune fără să îi alterezi esenţa. La fel de bine dacă nu mai indicat ar fi să dea bac din ceva legat de ecologie, mediu sau legislaţie … rutieră.

  1. Tocmai de aceea, fiind stat democratic, religia nu este impusă, ci este la cerere din clasa pregătitoare pana in clasa a XII-a – la fel, cu mila Domnului, și la Bacalureat (tot la cerere). Hristos nu a impus nimănui credința, cu forța, in Dumnezeu, lăsând oamenilor libertatea de a alege păcatul sau virtutea.

 9. Eu zic sa ne intoarcem in evul mediu. Sa faca la scoala numai religie, la care sa dea si examen. Eventual si proba practica…Ne mai miram ca avem analfabeti functionali…

   1. Indirect, da, putin. S-au scos materii importante: matematica, fizica, chimie, sport – si ne vaitam de obezitate in randul copiilor – si s-a bagat “materia” aceasta inutila pentru viitorul copiilor. Asta se face in familie sau la biserica. Sunt copii care nu sunt ortodocsi, dar trebuie sa stea in clasa la ora de religie, pai e optional ori ba? La gradi unde sa se duca in ora de religie?
    Ne vor prosti sa ne poata manevra, fara cunostinte temeinice si de baza. “Hai bah sa bagam religia si la bac”.
    Legi facute cu nepasare si fara viitor, haosul ne paste!

    1. LA OBEZITATE, DE CARE VA PLÂNGEȚI, POSTUL E NUMAI BUN! Prin post, care e mâncare cu puține calorii și cumpărată (putina= în post nu mănânci sa fi satul butuc, mănânci strictul necesar, cât sa trăiești), SE COMBATE OBEZITATEA! De ce sunteți mai de acord cu sălile de sport aiurea, unde oricum foarte putini au chiar slăbit, dar cu credința și postul nu?!?! RELIGIA E BINE SA FIE OPȚIONALĂ LA BAC. Va spun din calitate de părinte. Sunt de acord cu religia optionala la bac! NU ÎNȚELEG DE CE SUNTETI ASA DE ÎMPOTRIVA: CEREREA LOR A FOST CLARA: AU CERUT SA FIE OPȚIONALĂ, NU IBLIGATORIE. CE VA DERANJEAZĂ CA UNII UITW VREM SA OPTAM PENTRU RELIGIE CA PROBA DE BACALAUREAT? VA DERANJEAZĂ ȘI CELELALTE OPȚIONALE!? NU. DE CE? DE CE CELELALTE OPȚIONALE NU VA DERANJEAZĂ, DAR RELIGIA DA? Mare atenție la răspuns ca suntem TOȚI în postul Pastelui!

     1. EU, hai să o luăm metodic:
      1. Obezitatea, exceptând cea cauzată de anumite tulburări ale glandelor endocrine, este asociată cu o alimentație in exces. Dacă ai o alimentație bogată în calorii și duci și o viață sedentară, ai toate șansele să devii obez. Acum, copiii nu au nicio vină că părinții îi îmbuibă cu mâncare nesănătoasă, ei sunt copii și încă nu realizează efectul nociv al mâncatului prea des la Fast-food-uri. Părinții sunt primii vinovați de ce li se întâmplă copiilor lor. Apoi, faptul că s-au redus orele de sport din școli este un lucru foarte grav, fiindcă copiii vor deveni mai repede sedentari. De acest lucru se fac vinovați politicienii incompetenți care au acceptat reducerea orelor de sport. Așa că, pentru a preveni obezitatea este suficient să ai o alimentație sănătoasă și să faci mișcare, caz în care nu ai nevoie nici de post, nici de credință, nici de nimic altceva.
      2. Religia NU are ce căuta în sistemul de învățământ sub nicio formă, darămite să mai fie și probă de bacalaureat. Locul religiei este în lăcașurile de cult și nicăieri altundeva. Cine are nevoie de credință se duce la biserică și își alină sufletul. Sau și-o păstrează în suflet, fără să și-o fluture pe la TV, precum Gigi Becali.
      Dacă tu, ca părinte, vrei să îi insufli credință copilului tău, du-te cu el în fiecare duminică la biserică sau discutați în familie despre religie. Este stat democratic și nimeni nu îți interzice să te duci la biserică! Dacă îl vrei popă, trimite-ți-l la seminarul teologic, fiindcă nu te oprește nimeni!
      3. Potrivit unor statistici ale INS din anul 2017, în România existau 576 de spitale, dintre care 367 de stat și 7.047 de unitati scolare, atat publice cat si private. Numărul lăcaşurilor de cult la finalul anului 2015 era de 27.384, dintre care aproape 60% – 16.400 – aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Secretariatului de Stat pentru Culte.
      AVEȚI ATÂTEA LOCURI IN CARE SĂ VĂ MANIFESTAȚI CREDINȚA ȘI VOUĂ NU VĂ MAI AJUNGE? CHIAR VREȚI SĂ TALIBANIZAȚI ROMÂNIA?

     2. Postul e bun pentru sanatate, pentru organism in general, nu pentru dieta! Neavand proteine mananci paine pentru satietate adunand astfel mai multe calorii. Nu mai mintiti lumea cu prostii, cautati tabelul cu caloriile pe legume! Nu cred ca romanul mananca in post broccoli sau conopida, cartoful / fasolea are calorii multe si painea la fel, ca fara nu tine de foame.
      Nu, la optionalele de chimie si mate nu m-am impotrivit deoarece sunt stiinte valoroase pentru viitorul unui copil si care chiar trebuie studiate in scoala. Religia in scoala (doamne fereste si la bac sa fie bagata – azi optional, maine obligatoriu) este o intoarcere in timp, cam pe vremea bunicii cand era predata de popa din sat si dadea copiii cu capul de tabla daca nu “recita” lectia pe de rost.
      Suntem in secolul XXI ori ba?

  1. Popii sunt paraziti care iubesc luxul si bogatia.Fac exact invers de ce i-a invatat Isus.Deci nu sunt crestini si nici credinciosi. Romania inapoiata ii iubeste

   1. In privința unor preoți, exista Sfinți Părinți canonizați care au afirmat următoarele: întrucât intre cei 12 Apostoli a existat un Iuda trădătorul, asa va exista, din păcate, din cauza păcatului adamic și a tentațiilor acestei lumi trecătoare, și preoți sau oameni ai Bisericii care Îl vor trăda, practic, pe Mântuitorul. Dar noi, creștinii de rand, nu trebuie sa îi urmam, ci trebuie sa îi căutam pe acei preoți care sunt cu devotament, cu dedicatie fata de propovăduirea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.
    Religia oricum nu este predata doar de preoți, ci exista și numeroase profesoare care nu sunt preotese, ci sunt pregătite și apte pentru a preda aceasta cea mai minunata disciplina pentru suflet, mai ales, dar și pentru trup.

    1. Si pentru buget!
     Strict parerea mea: oamenii slabi de inger, cu afectiuni de suflet si sistem nervos (psihic) sunt usor de manipulat de aceasta sleahta “sfanta”. Ar zice unii ca religia e una si ce fac popii e alta, dar nu ar trebui ca ei sa ne fie model?
     Nu-i inteleg pe acesti oameni care citesc, aud, vad cate mizerii fac prea sfintii, preacuviosii nostri (cu masini de lux, cu salarii de la buget si cu donatii mari in buzunare) si care totusi mai au respect pentru biserica, including pt ei. Totusi suntem in anul 2023, stiu ca suntem niste amarati suprataxati pentru bor, politicieni, pensii speciale etc. Dar suntem luati de prosti? Chiar toti suntem?
     Ai mei copii au scapat, dar am suferit la una cu ei pentru toate neregulile prin scoli si licee, dar asta pune capac. E mafie peste tot.
     Ciolacu ia apararea examenului la bac la religie. Pai mai vede el voturi la anul daca se impotriveste? Mafie!

  2. Sir Isaac Newton a avut studii solide în teologie. Tatăl său era pastor. Newton a rămas o persoană religioasă până la moarte. Ca și Lordul Kelvin.

   1. Nu am nimic cu religia in sine (cu nici o religie). Fiecare este liber sa creada (sau nu) in ce doreste. Doar ca amestecul religiei cu scoala (in secolul XXI) nu mi se pare in regula. Acasa sau in lacasele de cult poti sa te rogi cui vrei…

   2. Ai ramas inapoi nene Dan.Traiti ca acum 300 de ani nu in epoca cuantica.
    Pentru Newton& Co.era normal pentru ca au trait sub dictatura bisericii.
    Argumentele abuse sunt valabile pentru Statul Islamic.

  3. Dacă scoatem de tot religia din scoli (ca doar “nu” suntem stat democratic unde sa fie apreciata libertatea fiecăruia) atunci hai sa mutam toată scoala înapoi la Biserica, întrucât primele scoli au apărut in sânul Bisericii. Da – Biserica Ortodoxa a susținut și promovat știința întotdeauna, precum și egalitatea de șanse și de respect a femeii cu bărbatul. Înainte de anii comunismului, religia se studia in scoli, chiar dacă statul era laic, fiind monarhie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

OFICIAL Noile modele de cataloage și carnete de elev pentru anul școlar structurat pe module, publicate de Ministerul Educației / Descarcă noile documente școlare în 2022-2023 pentru toate formele și ciclurile de învățământ, în format .pdf

Noile modele de cataloage școlare și de carnete de elev, pentru anul școlar 2022-2023, structurat pe module, au fost publicate de Ministerul Educației pe edu.ro, la secțiunea “Acte de studii…
Vezi articolul