EXCLUSIV Cazul de agresiune de la Târgu Mureș, mușamalizat. Raportul Inspectoratului: „Se recomandă reluarea urgentă a comunicării amiabile” între învățătoarea agresoare și mama elevei agresate / Cât timp au fost inspectorii în clasă „s-a constatat o atmosferă de colaborare și interacțiune corectă cu elevii, manifestând respect și toleranță”

4.801 de vizualizări
Foto: © Igor Zakharevich | Dreamstime.com
Cazul învățătoarei Mariana Alexa, care i-a abuzat verbal pe unii dintre elevii săi de la Școala Gimnazială „Romusul Guga”, s-a încheiat cu un avertisment pentru aceasta, iar în raportul Inspectoratului Școlar Județean din Mureș scrie că se recomandă „reluarea urgentă a comunicării amiabile între dna învățătoare Alexa Mariana Lucia” și mama care a depus plângerea, potrivit surselor Edupedu.ro. Mai mult, potrivit inspectorilor școlari care au anchetat cazul în ultimele săptămâni, „pe parcursul activităților asistate, s-a constatat o atmosferă de colaborare și interacțiune corectă cu elevii, manifestând respect și toleranță”, se arată în raportul obținut de Edupedu.ro.

„Din discuțiile avute cu conducerea unității de învățământ a rezultat faptul că doamna învățătoare Alexa Mariana Lucia și-a luat angajamentul de a-și revizui limbajul și atitudinea față de eleva (…) și față de ceilalți elevi”, dau asigurări inspectorii de la Mureș în raport.

Amintim că directoarea Luminița Macavei a declarat pentru Edupedu.ro, săptămâna aceasta, că învățătoarea Mariana Alexa a primit doar un avertisment scris. Potrivit informațiilor Edupedu.ro, în urma anchetei, comisia școlară ar fi indicat aplicarea sancțiunii privind scăderea salariului cu 15%. Însă în colaborare cu specialiștii juriști de la Inspectoratul Școlar Județean, în final s-ar fi decis acordarea celei mai ușoare sancțiuni.

Întrebată dacă ea consideră că s-a făcut dreptate, că există echitate acum în acest caz, Luminița Macavei a răspuns: „Nu este o băgare sub preș, nu e așa de puțin lucru… o cunosc pe doamna învățătoare de 10 ani de zile, îi cunosc și pe elevi… doamna psiholog din școală, cu acordul părinților, a intrat la copii la clasă și copiii au reacționat foarte bine și nu a sesizat doamna absolut nimic în neregulă cu tot ce apare în presă… probabil vi se pare paradoxal”. Însă, în raportul inspectoratului școlar, psihologul recomandă „monitorizarea permanentă a activității profesionale a cadrului didcatic”.

Mai amintim că Edupedu.ro a publicat în aprilie primele înregistrări audio de la școala „Romulus Guga”, care relevă un limbaj umilitor în clasă față de elevi, învățătoarea Alexa folosind expresii ca: „ce-i cu capul ăsta al tău, groapă de nisip”, „minte îngustă!”, „specimene de colegi”, „unul mai bătut în cap ca altul”, „la școală specială pentru ăștia care nu învață”.

Mai jos, fragmente din raportul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, făcut în urma anchetei desfășurate în perioada 4-18 mai la Școala Gimnazială „Romulus Guga” din Târgu Mureș:

„Proiectarea activităților didactice asistate a scos în evidență preocuparea învățătoarei pentru actul didactic. Aceasta s-a bazat pe analiza curriculumului școlar și pe particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. A abordat conținuturile în mod integrat. Există concordanță între componentele actului didactic, strategii și forme de evaluare.

Doamna învățătoare relaționează conținuturile instruirii determinând structuri acționale pertinente pentru atingerea obiectivelor stabilite. Conținuturile transmise au fost corecte din punct de vedere științific, organizate în parcursuri logice bine structurate.

Elevii au dovedit o pregătire adecvată, corespunzătoare standardelor curriculare, îndeplinind cu succes sarcinile primite, implicându-se activ în rezolvarea lor.

În derularea actului didactic s-a urmărit permanent evoluția elevilor, nu doar în ceea ce privește achizițiile intelectuale, dar și comportamentul social și deprinderile practico-aplicative ale acestora, elevii fiind încurajați și motivați pentru învățare.

Prin strategiile alese în concordanță cu resursele folosite, doamna învățătoare a reușit să mențină interesul elevilor pentru lecții.

Pe parcursul activităților asistate, s-a constatat o atmosferă de colaborare și interacțiune corectă cu elevii, manifestând respect și toleranță.

Aspecte privind relaționarea cu elevii și părinții

Pe parcursul activității de inspecție, sub coordonarea doamnei psiholog, profesorul consilier școlar al unității de învățământ, s-au aplicat chestionare privind satisfacția școlară a elevilor din clasa (…), de la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Tg Mureș, în conformitate cu fișa postului profesorului consilier școlar în Centre Cabinete de Asistență Psihologică.

În urma prelucrării și evaluării chestionarelor aplicate, s-au concluzionat aspecte și recomandări, conform Raportului de evaluare a răspunsurilor la itemii chestionarului privind satisfacția școlară a elevilor din clasa (…), de la Școala Gimnazială „Romulus Guga”, Tg. Mureș, (…).

Se recomandă:

– monitorizarea permanentă a activității profesionale a cadrului didcatic;

– implementarea asistențelor și interasistențelor în cadrul învățământului primar, în vederea optimizării activității didactice;

– medierea periodică a dialogului doamnei învățătoare cu părinții clasei;

– facilitarea unui dialog real între părinți și învățătoare, între învățătoare și elevi.

Aspecte privind managementul educațional

– în anul școlar 2021-2022, dna (…) nu a depus nicio sesizare scrisă la secretariatul sau direcțiunea Școlii Gimnaziale „Romulus Guga” din Târgu-Mureș;

– în jurul datelor de 16-17.02.2022, dna (…) a avut o comunicare verbală directă cu dna director adjunct prof. Matyas Andrea Borbala în care i-a adus la cunoștință faptul că limbajul folosit la clasă în acest an de dna învățătoare Alexa Mariana Lucia nu s-a schimbat (față de anul școlar trecut);

– dna director adjunct prof. Matyas Andrea Borbala a informat-o verbal de dna director prof. Macavei Luminița asupra relatărilor dnei (…).

– dna director Macavei Luminița a luat legătura telefonică cu dna (…) și a invitat-o la școală pentru un dialog, dar, deși a promis, dna (…) nu s-a prezentat la întâlnirea convenită;

– în această situație, dna director prof. Macavei Luminița, într-o zi ulterioară, observând-o pe dna (…), a ieșit în fața școlii și a dialogat cu ea;

– dna (…) i-a comunicat dnei director că dna învățătoare (Alexa Mariana Lucia) nu și-a schimbat comportamentul față de copilul ei (…) și că vorbește urât cu copiii;

– dna director a invitat-o la o discuție față-n față cu dna învățătoare, dar dna (…) a refuzat pe motiv că dna învățătoare nu dă crezare plângerilor ei;

– dna director i-a comunicat dnei învățătoare Alexa Mariana Lucia, individual, în sala de clasă, că are din nou reclamații din partea dnei (…) și i-a atras atenția să aibă grijă cum vorbește cu copiii și să mai folosească expresii jignitoare (la adresa elevilor);

– dna învățătoare Alexa Mariana Lucia a răspuns că nu-i vine să creadă că în acest an sunt probleme și că anul acesta a avut grijă asupra limbajului, comportamentului și a atitudinii față de elevi la ora de curs;

– ca urmare, dna director a informat-o de dna învățătoare că-i va asista la ore și, atât la ora anunțată, cât și, secvențial, la încă două ore neanunțate la care a participat, nu a sesizat niciun derapaj verbal al dnei învățătoare;

– din informațiile primite de la cadrele didactice ale comisiei metodice a învățătoarelor, precum și din observațiile proprii, dna director a concluzionat că dna învățătoare Alexa Mariana Lucia ar fi realizat un progres din acest punct de vedere în acest an școlar comparativ cu anul trecut;

– în data de 2.05.2022, dna director a solicitat în scris Comisiei de disciplină a Școlii Gimnaziale „Romulus Guga” cercetarea aspectelor semnalate de presă, respectiv în adresa Avocatului Poporului, privitoare la conduita verbală la clasă a dnei învățătoare Alexa Mariana Lucia;

Concluzii: dna învățătoare Alexa Mariana Lucia (confruntată cu transcrierea înregistrărilor) a recunoscut indirect, în prezența inspectorilor și directorilor, și și-a exprimat regretul că a încălcat prevederile art. 39, alin. (5) din ROFUIP 5447/2020, care interzice agresarea verbală sau emoțională a elevilor;

(n.red. Articolul respectiv prevede: „Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii”).

Se recomandă abordarea corectă, etapizată, a speței, de către conducerea Școlii Gimnaziale „Romulus Guga” din Târgu-Mureș; reluarea urgentă a comunicării amiabile între dna învățătoare Alexa Mariana Lucia și dna (…), mama elevului (…).

Sesizarea înregistrată la ISJ Mureș cu nr 33/17.06.2021 de către doamna (…), referitoare la comportamentul doameni învățătoare Alexa Mariana Lucia față de copilul acesteia, (…)

În urma sesizării înregistrate la registratura ISJ Mureș (…) reprezentanții ISJ Mureș au început o anchetă. Sesizarea a fost trimisă și la conducerea unității de învățământ precum și la Consiliul Județean Mureș, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a redirecționat-o spre soluționare Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Din partea ISJ Mureș s-au deplasat în luna iunie 2021, la Școala Gimnazială „Romulus Guga”, inspectori școlari, (…). Au avut loc discuții cu conducerea unității de învățământ și cu doamna Alexa Mariana Lucia, (…).

Conducerea unității de învățământ a inițiat cercetarea aspectelor sesizate de către doamna (…), în acest sens fiind constituită la nivelul unității Comisia de disciplină. În urma activității desfășurate de membrii comisiei, cu ocazia întrunirii acestora, s-a încheiat un proces-verbal în data de 15.06.2021, prin care i se recomandă doamnei învățătoare Alexa Mariana Lucia „să aibă o mare grijă în exprimarea față de elevi”.

Din discuțiile avute cu conducerea unității de învățământ a rezultat faptul că doamna învățătoare Alexa Mariana Lucia și-a luat angajamentul de a-și revizui limbajul și atitudinea față de (…) și față de ceilalți elevi.

Comisia a propus conducerii unității de învățământ, doamnei director, prof. Macavei Luminița Daniela, să desfășoare asistențe la orele doamnei învățătoare Alexa Mariana Lucia, până la încheierea anului școlar.

Doamna (…) a primit răspuns la petiții atât din partea ISJ Mureș cât și din partea conducerii Școlii Gimnaziale „Romulus Guga” Târgu Mureș, în data de 28.06.2021.

Conducerea unității de învățământ o informa pe doamna (…) că nu au mai fost aduse acuze la adresa doamnei profesor privind folosirea unui limbaj necorespunzător. De asemenea, doamna (…) a fost informată de faptul că a fost demarată o activitate de cercetare privind aspectele sesizate în petiție, precum și de faptul că s-a propus ca doamna învățătoare să mențină o legătură strânsă cu părinții elevilor, iar pe perioada verii să se organizeze întâlniri individuale cu părinții elevilor din clasa doamnei învățătoare.

Pe perioada verii și la începutul anului școlar 2021-2022, în primul semestru, nu s-au semnalat alte reclamații la adresa doamnei învățătoare Alexa Mariana Lucia.

Conducerea unității de învățământ a inițiat cercetarea aspectelor sesizate de către doamna (…), în acest sens în data de 3 mai 2022 a fost constituită la nivelul unității de învățământ Comisia de cercetare disciplinară a cadrului didactic în cauză. La data prezentei, cercetarea disciplinară a fost finalizată, iar cadrului didactic i s-a aplicat sancțiunea de avertisment, prevăzută de art. 280, alin. 2, lit. b din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Reamintim că în ultimii doi ani școlari, potrivit surselor Edupedu.ro, 6 familii și-au retras copiii de la clasa învățătoarei, o parte dintre părinți contactând Edupedu.ro pe adresa redactie@edupedu.ro cu mărturii despre agresiunile la care copiii lor erau martori sau victime.

Ce se aude pe înregistrările primite de Edupedu.ro de la mama care a depus sesizările și dovezile audio la instituțiile competente:

„Ce-i cu capul ăsta al tău, groapă de nisip, ce-i în capul tău, creier nu este nici într-un caz, nici într-un caz”.

„2 împărțit la 8! Tu, deșteaptă care ești! 2 împărțit la 8!? Așa se află jumătatea lui 8?! Le împarți pe 2 la 8, tu, tu, minte îngustă! Minte îngustă!”

„Ce-i cu capul tău, măi, (…) ce-i în capul ăla al tău, varză că învățătură nu-i, varză! Nu știu ce e în capul ăla al tău că minte nu ai deloc”.

„Mulțumită câtorva specimene de colegi care nu se străduiesc să învețe, dar sunt campioni la prostii și la bârfe și la povești, dar la învățat ferescă sfântul!”

„Uite ce specimente avem în clasă! Vedeți?! O …, o … [nume de copii – N.Red.] care nu-și fac temele oră de oră, zi de zi, zi de zi, zi de zi, nu-și fac temele ca lumea, uitați-vă și voi cum ne trag înapoi și stăm pe loc”.

„Ce să-ți zic, măi, copile, ce să-ți zic? Care-i prima întrebare, că deja m-am lămurit cu tine! (…) Doamne, dă-mi răbdare! Doamne, unul mai bătut în cap ca altul, și moldovean, și (…)”.

„Bun, la școală specială pentru ăștia care nu învață, eu nu o să mă mai… cu ei, este școală specială pentru copiii care nu învață sau nu pot să învețe, dragă, și este loc suficient și pentru voi, n-am ce să vă fac”.

Foto: 54926709 © Igor Zakharevich | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Mușamalizarea cazului de la Târgu Mureș, Școala „Romulus Guga”. Învățătoarea Mariana Alexa a primit un avertisment scris pentru abuzurile verbale repetate, zilnice, la adresa elevilor săi de 8-9 ani: „Ce-i în capul ăsta al tău, groapă de nisip? Creier în niciun caz”, „minte îngustă!”, „unul mai bătut în cap ca altul”
Încercare de defăimare la adresa părintelui care a expus comportamentul abuziv al învățătoarei de la o școală din Târgu Mureș. Părintele care încearcă să o compromită pe mamă a trimis și un text de susținere pentru cadrul didactic „luat la cunoștință” de 14 persoane prezente la ședința cu părinții
„Copiii sunt problema dacă doamna are acest comportament” abuziv, spun doi părinți din clasa învățătoarei care-i umilea și agresa pe elevii de clasa a II-a într-o școală din Târgu Mureș. Aceștia „s-au activat” brusc după o ședință convocată la școală de cadrul didactic
„Psihologul ne-a recomandat să o mutăm de urgență” – mărturiile părinților care și-au retras copiii de la clasa învățătoarei din Târgu Mureș care-i umilea și agresa fizic și verbal pe elevi
Mărturiile părinților care și-au retras copiii de la clasa învățătoarei din Târgu Mureș care-i umilea și agresa fizic și verbal: Îi trata așa pe cei din familii cu probleme sau care nu se descurcau la fel de bine la învățătură / Fata mea venea mereu mai nervoasă de la școală și începuse să strige la surorile ei
„O învățătoare din Târgu Mureș, către elevii ei de clasa a III-a: „Ce-i în capul ăsta al tău, groapă de nisip? Creier în niciun caz”, „minte îngustă!”, „unul mai bătut în cap ca altul, și moldovean și…”, Un părinte a făcut multiple sesizări la autorități, fără niciun rezultat: Fata mea merge la psiholog. A lovit-o cu cartea în cap, a luat-o de maxilar, a bruscat-o din bancă”

6 comments
 1. Adică mama fetiței nu comunică amiabil și vrea ca învățătoarea să mai participe la cursuri de perfecționare și examene?

  1. Mama, își apăra copilul. Și eu, dacă aș fi avut copil aș fi făcut la fel. Cum ați fi vrut să vorbească cu aia, care i-a distrus psihic copilul? Cu “sărumâna” și să o ia cu lugu lugu? Ați fi vrut să îi zică: “vă mulțumesc frumos, pentru faptul că i-ați distrus încrederea copilului meu”? Aveți o gândire comunistă. Comunismul a murit, dar spiritul a rămas același.

 2. Nu a fost o situatie singulara,nu este o situatie singulara,invatamantul a ajuns o structura politica,cine nu intelege…asta este. Iti muti copilul la cate scoli este nevoie,sau il retragi in particular(homeschooling sau online),pana gasesti acel mediu care sa ofere copilului o crestere frumoasa,echilibrata,si sa iasa din scoala cu un minim de bagaj de notiuni generale,insa cu un EDUCAT simt moral,cu respect,si cu intelepciunea de a invata sa aleaga in viata ceea ce este si bun,si moral si in respectul vietii.
  Altfel “scoala” este o pepiniera de frustrati,si copiii si tinerii jertfele acestui sistem. Daca producem fiinte schilodite emotional ,atunci ce inseamna si ce rol are “scoala moderna”?
  Sa creem o societate de dezechilibrati,spre comfortul unor submediocri?

 3. Nu cred ca are pile pe la partid. E pur si simplu o incompetenta in gestionarea crizei. Chiar si institutiile bugetare ar trebui sa aiba un plan de criza inainte sa apara o criza.

  Cat despre controlul facut pare ca invatatoarea stie ce are de facut si face, nu are vreo scuza.

  Solutiile sunt vagi si cam stiintifico-fantastice:
  – profa nu a fost trimisa la un curs despre violenta si/sau la unul de comunicare ca sa inteleaga mai bine consecintele comportamentului sau
  – monitorizarea permanentă – cum se face asta? cu camera video? cu alt prof care asista a ore??
  – în vederea optimizării activității didactice – nu totul a fost minunat la inspectie? ce sa mai optimizeze?
  – medierea periodică a dialogului – cine mediaza? ce inseamna periodic?
  – facilitarea unui dialog real – adica acum e unul virtual sau cum?

 4. Este o situație din țară, dar cred că puteți găsi suficiente la București.
  Doamna în cauză este sigur cu potențial politic sau financiar sau și una și alta.

 5. Așa zisa învățătoare s-a purtat frumos cu copiii, pentru că erau inspectorii acolo și dorea să dea impresia că este armonie la clasă și că ea ține la micuții aceia, dar a jucat un teatru ieftin, că după plecarea inspectorilor școlari va reveni la metehnele dinaintea acestei inspecții. Părinții trebuie să fie tari pe poziție și să nu accepte împăcarea amiabilă dorită de acești inspectori puși politic în funcție, ca și învățătoarea aia bolnavă psihic, probabil și să meargă până în pânzele albe pentru aș apăra copiii de acest specimen care nu are ce să caute la catedră și să dea Dumnezeu, ca acești părinți să reușească excluderea din învățământ definitiv și irevocabil și să fie obligată așa zisa învățătoare, la plata daunelor morale și materiale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Școlile, grădinițele și ONG-urile din zonele defavorizate pot primi 4 mii de calculatoare recondiționate, anunță asociația Ateliere fără frontiere. Înscrierile se fac până pe 14 mai

4.000 de calculatoare recondiționate pentru școlile, grădinițele, ONG-urile și instituțiile sociale deficitare la acest capitol, de la nivel național, sunt anunțate de asociația Ateliere fără frontiere, potrivit unui comunicat primit…
Vezi articolul