UPDATE Rezultatele inițiale de la Bacalaureat vor fi publicate luni, 3 iulie / Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise electronic în aceeași zi până la ora 18 – model de cerere

31.429 de vizualizări
Foto: © Maurice Van Den Bosch | Dreamstime.com
Rezultatele inițiale de la Bacalaureat 2023 vor fi afișate luni, 3 iulie, până la ora 12, potrivit Ministerului Educației. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice în aceeași zi, de la ora 12, până la ora 18.

UPDATE Rezultatele de la Bacalaureat 2023 au fost publicate la ora 11. Vezi listele cu notele și mediile candidaților, pe județe

Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare asoluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

  • Pentru a depune o contestație online, candidații trebuie să trimită cererea pe adresa de e-mail a centrului de examen, care este de obicei afișată la avizierul școlii unde au susținut probele. Dacă nu găsesc la școală nicio adresă de e-mail dedicată pentru contestații, trebuie să contacteze telefonic centrul de examen pentru a întreba despre ea.

FOTO DOCUMENT Model de cerere pentru contestație la BAC 2023:

Potrivit procedurii Ministerului Educației, rezultatele candidaților vor fi anonimizate: „Aflarea rezultatelor se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia”.

„Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă”, se arată în documentul cu precizări pentru BAC 2023.

Ce scrie în ordinul de ministru pentru organizarea BAC 2023 despre corectarea lucrărilor și acordarea notelor

Art. 12. — (1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

— președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

— după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare dintre cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;

— președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note — valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note — valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1)—(3), nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.

Rezultatele finale vor fi afișate vineri, 7 iulie, conform calendarului oficial.

Foto: © Maurice Van Den Bosch | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like