Elevii din București primesc carduri de transport gratuit de luni, 11 februarie, anunță STB. LISTA centrelor de unde pot fi ridicate

12.612 vizualizări
FOTO: STB
Prima zi de școală din semestrul al II-lea este ziua în care Societatea de Transport București anunță că de la centrele sale de vânzare elevii vor putea lua abonamentele gratuite. Este vorba despre toți elevii care învață la o școală acreditată/autorizată în Capitală, indiferent de localitatea de domiciliu. Actele pe care trebui să le prezinte la ghișeele STB sunt carnetul de note și fie copie de pe certificatul de naștere, fie cartea de identitate, acolo unde ea există.

”STB SA va începe emiterea/ încărcarea de abonamente gratuite pentru elevi începând data de 11 februarie 2019. în conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018”, precizează instituția într-un comunicat.

Elevii vor primi carduri de călătorie, care vor funcționa pe principiul abonamentelor, doar că vor avea aplicată o reducere de 100%. Cu alte cuvinte, STB va primi de la Primăria Capitalei contravaloarea acestor călătorii, ele fiind subveționate de către PMB.

Găsiți mai jos LISTA centrelor de vânzare STB de unde pot fi ridicate cardurile.

Actele necesare pentru abonamentul gratuit pe STB

Elevul trebuie să arate vânzătorului STB carnetul de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum și cartea de identitate – în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani – cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii claselor pregătitoare și cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinței doveditoare sau a carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate/autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere.

  • Elevii care frecventează o unitate de învăţământ din Bucureşti, beneficiază de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu şi indiferent de forma de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă).
  • De prevederile actelor legislative menționate beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.
  • Abonamentele cu reducere/ gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres și pe liniile speciale.
  • Validarea acestor carduri este obligatorie la fiecare călătorie.

LISTA centrelor de vânzare abonamente și carduri STB

Sector 1
Nr.Punct EmitereAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 Aeroport Baneasa Sos. Buc. – Ploiesti 06.00-20.00 06:00-20:00 07:00-14:00 1
2 Agronomie Bd. Marasti 06:00_20:30 INCHIS INCHIS 1
3 Averescu (Miciurin) Ion Mihalache /Averescu 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:00 1
4 Chibrit Bd. 1 Mai – Cal. Grivitei 06:00-20:30 07:00-14:30 07:00-14:30 1
5 Damaroaia Cap. Linie 331-Bdul -Gloriei 06:00-20:00 07:00-14:30 07:00- 14:30 1
6 Domenii P-ta. Domenii- I. Mihalache 06:00-20:30 07:00-14:30 07:00-14:30 1
7 Dunarea Bd. N. Balcescu/Facultatea de Arhitectura 06.00-20:30 06.00-20.30 06:00-20:30 1
8 Galeriile Orizont Str.Dem.I.Dobrescu Galeriile de Arta 06.00-20.30 INCHIS INCHIS 1
9 Gara Metrou Pta. Garii de Nord-Statuie Duca 06.00-20.30 07.00-14.00 INCHIS 1
10 Gara Oras Bd. Dinicu Golescu, str. Gara de Nord 06:00-20:30 INCHIS INCHIS 1
11 IKEA Sos.Bucureşti – Ploieşti 06:00_20:00 13:00-20:00 13:00-20:00 1
12 Laromet Buc. Noi. Cap linie 20 06:00-20.30 NCHIS 07:00-14:30 1
13 Leonida Romana Romana Mendeleev INCHIS INCHIS INCHIS 1
14 Nicolae Titulescu Cal. Grivitei 06:00-20:30 07:00-14:30 07:00-14:30 1
15 Perla Sos. St. cel Mare/Dorobanti 06.00-20.30 06:00-20:30 06.00-20.30 1
16 Piata 1 Mai Bd. Ion Mihalache/pta. 1 Mai 06.00-20.30 07.00-14.30 INCHIS 1
17 Piata Presei Libere Pta. Presei Libere nr. 1 06:00-20:15 06:00-20:15 06.00-20.15 1
18 Pipera Pipera/A. Vlaicu 06.00-20.30 06:00-20:30 07:00- 14:00 1
19 Pta Victoriei Pta Victoriei 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 1
20 Romana ASE ASE 06.00-20.30 13.00- 20.15 INCHIS 1
21 Televiziune Cal. Dorobanti 252 06.00-20:30 INCHIS INCHIS 1
22 Vanatorul Vanatorul 06:00-20.30 06.00-20.15 06:00-20:00 1
23 Witing Coloane P-ta Garii de Nord 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 1
Sector 2
Nr.Punct emitereAdresăZi lucratoareSâmbătăDuminică
1 Calea Mosilor Calea . Mosilor nr.137 06:00-20:00 07:00-14:00 07:00- 14:30 2
2 Colentina (Teiul Doamnei) Sos. Colentina nr. 25 B / str.Teiul Doamnei 06:00-20:30 07:00-14:30 07:00-14:30 2
3 Ferdinand Bd. Ferdinand nr. 129 /Sos Bravu 06:00-20:00 07:00-14:00 07:00- 14:00 2
4 Foisorul de Foc Pta. Foisorul de Foc 07.00-14.00 INCHIS INCHIS 2
5 Fundeni Str. Sportului nr.57 (Intr.Spitalul Fundeni prin Str.Sportului) 06:00-20:30 INCHIS 07:00- 14:30 2
6 Granitul Sos. Pantelimon/Cap linie Granitul 06:00-20:15 06:00-20:15 06:00-20:15 2
7 Grozovici Sos. Stefan Cel Mare 06.00-20.30 07:00-14:00 07:00-14:00 2
8 Iancului Sos. Mihai Bravu nr. 130 06.00-20.30 07:00-14:15 07:00-14:15 2
9 Lacul Tei BulevardulLacul Tei nr.123 /str. D-na Ghica 06:00_20:30 INCHIS INCHIS 2
10 Lizeanu Sos. Stefan Cel Mare / Lizeanu 06:00_20:30 INCHIS INCHIS 2
11 Maica Domnului Str. Maica D-lui nr.57 / B-dul Lacul Tei 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 2
12 Mihai Bravu(OBOR) Sos. Colentina nr. 1-2 (statie metrou Obor) 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 2
13 Morarilor Sos. Pantelimon 06:00-20:15 INCHIS 07:00-14:15 2
14 Raul Colentina Sos.Colentina nr. 84 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 2
Sector 3
Nr.Punct EmitereAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 Ambrozie Bd. Camil Ressu 06:00-20:15 07:00-14:30 07:00-14:30 3
2 Baba Novac Str. Dristor nr.81-88 06:00-20:15 INCHIS INCHIS 3
3 Barajul Dunarii Str. L. Rebreanu 06:00-20:15 07:00-14:30 07:00-14:30 3
4 Bucuresti Mall Cl. Vitan nr.55 06:00-20:30 06:00-20:00 06:00-20:00 3
5 Cet Sud B-ul Energeticienilor, nr. 13-15 07:00_14:30 INCHIS INCHIS 3
6 Dristor Bd. Camil Ressu 06:00-20:30 06:00-14:30 07:00-14:30 3
7 Dudesti Cal. Dudesti nr. 119 06:00_20:30 INCHIS INCHIS 3
8 Energeticienilor Calea Vitan 231 06:00-20:30 06:00-20:00 06:00-20:00 3
9 I.O.R. Str. C. Brancusi 06:00_20:15 INCHIS INCHIS 3
10 Macaralei Bd. 1 Decembrie 06:00-20:00 06:15-20:00 07:00-14:30 3
11 Metrou Muncii Lucretiu Patrascanu 06:00-20:15 06:00-20:15 06:00-20:15 3
12 Metrou Titan Bd.N. Grigorescu 06:00-20:15 06:00-20:00 06:00-20:00 3
13 Nic. Grigorescu Bd. N. Grigorescu 06:00-20:15 07:00- 14:30 07:00-14:30 3
14 Ozana Bd. Th. Pallady 06:00-20:00 07:00-14:30 07:00-14:30 3
15 Piata Muncii Hurmuzachi Sos. Mihai Bravu 06.00-20.30 06:00-20:15 06:00-20:15 3
16 Poarta 3 FAUR SA Poarta 3 06:00-20:00 07:00-14:30 07:00-14:30 3
17 Sf. Gheorghe Pta. Sf. Gheorghe, cap linie 21 06.00-20.30 06:00-19:45 06.00-20.00 3
18 Sf. Vineri Bd. Coposu 06.00-20.30 07:00-14:30 INCHIS 3
19 Unirii Str. Halelor nr. 17 06.00-20.30 07:00-14:30 07:00- 14:30 3
20 Unirii Pod Bd. Unirea Pod Serban Voda 06:30-20:30 06:30-20:30 06:30-20:30 3
Sector 4
Nr.Punct Emitere/ReîncărcareAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 Bagdasar Sos. Berceni 06.00-20.30 07:00-14:30 07.00-14.30 4
2 BIG 2 Sos. Oltenita/Big Berceni 06.00-20.30 06:00-20:00 06.00-20.00 4
3 Brancoveanu Bd. Brancoveanu/N. Vasile 06.00-20.30 06:00-20:00 07:00-14:30 4
4 Call Center Calea Serban Voda, nr. 164 6:00-21:00 6:00-21:00 6:00-14:00 4
5 D-tru Petrescu Metalurgiei cap linie 313 06.00-20.30 06:00-20:00 07:00-14:30 4
6 Natiunile Unite Natiunile Unite 06.00-13:30 INCHIS INCHIS 4
7 P-ta Unirii II Bd. Regina Maria 06.00-20.30 06:00-20:00 06:00-20:00 4
8 Piata Progresul SosGiurgiului /Pta. Progresul 06:00-20:30 06:00-20:00 07:00-14:30 4
9 Pieptanari Sos. Viilor/Pta. Pieptanari 06.00-20.30 07:00-14:30 07:00-14:30 4
10 Pta Resita Pta Resita 06.00-20.30 06:00-20:00 06:00-20:00 4
11 Sincai Bd. Ghe. Sincai 06.00-20.30 13:00-20:00 07:00-14:30 4
12 Sudului Big Berceni 06.00-20.30 06.00-20.00 06.00-20.00 4
13 Sura Mare Giurgiului/Sura Mare 06.00-20.30 07.00-14.30 INCHIS 4
14 Unirii Express Str. Bibescu voda nr. 1 06.00-20.30 06:00-20:00 06:00-20:00 4
Sector 5
Nr.Punct emitereAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 13 Sept. Cal. 13 Septembrie 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 5
2 Alexandria Sos. Alexandria 06:00-20:30 06:00-13:30 06:00-20:30 5
3 Antiaeriana Sos. Alexandria/Antiaeriana 06.00-20.30 INCHIS INCHIS 5
4 Eroilor Sp. Independentei 06:00-20:00 INCHIS 06:00-20:30 5
5 P-ta. Ferentari Pta. Ferentari 06:00-20:00 INCHIS INCHIS 5
6 Piata Rahova Pta. Rahova 06.00:20.30 INCHIS INCHIS 5
7 Puisor Pta. Puisor/Cl. 13 Sept. 06.00-20.00 INCHIS INCHIS 5
8 Sebastian Str. Sebastian/Cal. Rahovei 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:00 5
9 Trafic Greu Str. Progresului Cal. Rahovei 06:00-20:30 06:00-13:30 06:00-13:30 5
Sector 6
Nr.Punct Emitere/ReîncărcareAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 Apaca Bd. Gen. V. Milea/I. Maniu 06.00-20.30 07:00-14:30 07.00-14.30 6
2 Apusului Complex Comercial Apusului 06.00-20.30 INCHIS 07.00-14.30 6
3 Autogara Militari Bd. Pacii/Val. Cascadelor 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 6
4 Brasov Bd. Brasov/Bd. Timisoara 06:00-20:30 06:00-20:30 06:00-20:30 6
5 Crangasi (metrou) Cl. Crangasi/P-ta. Crangasi 06:00-20:30 06:00-20:00 06:00-20:00 6
6 Crangasi Pod Cal. Crangasi /Bd. Ceahlau 06:00-20:30 07:00-14:30 07:00-14:30 6
7 Dr. Taberei Str. Dr. Taberei 34 06:00-20:15 INCHIS 07:00-14:00 6
8 Favorit Str. Dr. Taberei 34 06:00-20:15 INCHIS 07.00-14.00 6
9 Frigocom B-dul Timisoara 06:00-20:30 INCHIS 07.00-14:30 6
10 Ghencea Cap linie 41 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00
11 Giulesti Cl. Giulesti 119 06:00-13:30 INCHIS INCHIS 6
12 Gorjului Bd. Iuliu Maniu/Gorjului 06:00-20;30 07:00-14:30 07.00-14.30 6
13 Raul Doamnei Al. Vlasiei/Dr. Taberei 06:00-20:00 06:00-20:15 06:00-20:15 6
14 Regie Bd.Regiei sect.6 06:00-20:00 07:00-14:00 07.00-14.00 6
15 Tricodava Str. Brasov nr. 5-6, sec. 6 06:00-20:15 06:00-20:15 06:00-20:15 6
16 Uverturii Bdul Uverturii Str.Fabricii 6:00-20:15 06:00-20:15 06:00-20:15 6
17 Valea Ialomitei Dr. Taberei nr. 37 06:00-20:00 07:00-14:00 07:00-14:00 6
18 Veteranilor Bd. Iuliu Maniu-Complex Veterani 06.00-20.30 06:00-20:30 07:00-14:30 6
Sector IF
Nr.Punct Emitere/ReîncărcareAdresaZi lucratoareSâmbătăDuminicăSector
1 Aeroport Otopeni Aeroport Otopeni NON-STOP NON-STOP NON-STOP IF
2 Buftea Sos. Bucuresti-Tragoviste nr. 246 06:30-12:45 INCHIS INCHIS IF
Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI:RO76BTRLRONCRT0471641001

CONT EURO:RO26BTRLEURCRT0471641001

Deschis la BANCA TRANSILVANIA
Donează prin Patreon

Donează

3 comentarii
  1. De ce trebuie validate de fiecare data?
    Daca este foarte aglomerat mijlocul de transport, cum ajunge copilul la un validator?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Prima zi de școală, după redeschidere, în Danemarca: Unele clase au învățat afară, pentru a putea respecta regulile de distanțare fizică / Greutăți cu igiena sporită în grădinițe / Mulți părinți și-au ținut copiii acasă

Danemarca a devenit, miercuri, prima țară europeană care a redeschis o parte dintre școli, după restricțiile extinse impuse în campania de combatere a noului coronavirus. Nu s-au deschis toate școlile,…
Vezi articolul

Oana Moraru: Pentru generaţia asta de copii regăsitul stării de plictis cu care noi ne-am obişnuit mult în copilărie e un triumf pentru că în sfârşit copilul se întâlneşte cu el, încep să îi funcţioneze rotiţele imaginaţiei

“Cred că pentru generaţia asta de copii regăsitul stării de plictis cu care noi, generaţia noastră, ne-am obişnuit mult în copilărie e un triumf pentru că în sfârşit copilul se…
Vezi articolul