Structura probelor examenului de Bacalaureat 2024

16.770 de vizualizări
Foto: 103770695 | Baccalaureate © Tero Vesalainen | Dreamstime.com
În perioada 17-27 iunie 2024 are loc evaluarea competențelor. Probele scrise BAC 2024 se desfășoară între 1 și 5 iulie. Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 8 iulie, potrivit calendarului oficial al examenului. Elevii de clasa a XII-a au terminat primii cursurile, vineri pe 7 iunie. Potrivit legii actuale a Educației, examenul de Bacalaureat este pe structura veche, stabilită în urmă cu 12 ani, cu probe de competențe, care au înlocuit probele orale, structură impusă de fapt de legea 84 din 1995, forma Bacalaureatului din Legea 1/2011 nefiind niciodată aplicată, la fel ca și în cazul Evaluării Naționale.

Prezentarea structurii actuale a examenului de Bacalaureat este cea din Ghidul pentru profesori – auxiliar avizat de Ministerul Educației, realizat în proiectul PROF.

Examenul de bacalaureat din anul școlar 2023-2024, este organizat conform legii educației naționale nr. 1/2011, deși legea a fost abrogată de Legile 198 și 199 din 2023, dar va rămâne pe aceeași structură până când se va schimba curriculumul de liceu și până când prima generație care va învăța pe baza noului cadru va absolvi liceul. Acest examen își propune să evalueze competențele, nivelul de cultură generală și specializare al absolvenților de liceu. Acesta constă în susținerea a trei probe de competențe lingvistice și digitale, precum și trei probe scrise. Probele includ limba și literatura română (comună pentru toți absolvenții), o probă specifică profilului/specializării aleas și una la alegere. De asemenea, cei care au studiat în limba maternă pot opta pentru o probă de limbă și literatură maternă.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, proba de examen se referă la forma de evaluare programată să aibă loc la o anumită dată, în conformitate cu un calendar stabilit, constând în susținerea unui test oral, scris și/sau practic, la anumite discipline de examen. Candidații pot opta pentru una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilită în metodologie pentru fiecare filieră/profil/specializare/calificare profesională, pentru probele scrise de la E. d).

Pentru candidații din promoțiile anterioare, specializarea absolvită este asimilată cu una dintre specializările/calificările profesionale valabile pentru promoția curentă. În filierele tehnologică și vocațională, asimilarea specializărilor se realizează de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, după o analiză comparativă a planurilor-cadru urmate de candidat și a planurilor-cadru în vigoare pentru absolvenții promoției actuale.

Pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, disciplinele la care candidații susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat sunt cele specificate la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4812/2020.

Absolvenții specializării învățător-educatoare din cadrul profilului pedagogic susțin probele
scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele:

 • limba și literatura română (varianta comună cu profilul uman, toate specializările)
 • matematică (modul pedagogic)
 • discipline la alegere, comune profilului uman

Absolvenții specializării educator-puericultor din cadrul profilului pedagogic susțin probele
scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele:

 • limba și literatura română (varianta comună cu profilul uman, toate specializările)
 • istorie
 • discipline la alegere, comune profilului uman

Elevii din clasa a XII-a din secțiile cu predare bilingvă a limbilor franceză, italiană sau spaniolă, conform acordurilor bilaterale, susțin probele specifice ale examenului de bacalaureat conform reglementărilor stabilite, inclusiv metodologiile specifice.

Pot participa la examen atât candidații din seria curentă, cât și cei din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat. Probele specifice pentru elevii din clasele a XII-a din secțiile speciale de învățământ din România, conform Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania pentru colaborarea școlară, se desfășoară conform Regulamentului examenului pentru obținerea Diplomei de acces general în învățământul superior german și Diplomei de bacalaureat pentru absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, conform Ordinului nr. 5262/2009 aprobat de Ministerul Educației.

Examenul trebuie susținut în întregime și constă în probe scrise și orale.

Cerințele pentru disciplinele de examen aflate sub responsabilitatea părții germane trebuie să fie în concordanță cu programele aprobate de Comisia federație-landuri pentru activitatea școlară în străinătate și de Ministerul Educației din România.

Discipline de examen posibile pentru ambele profiluri sunt:

 • Limba germană
 • Limba română
 • Limba engleză
 • Istorie
 • Matematică

Discipline specifice ale profilurilor:

 • Matematică-Informatică:
  • fizică
  • chimie
  • informatică
 • Științe sociale
  • limba franceză
  • geografie
  • științe sociale

Pentru fiecare candidat, examenul constă în 8 elemente – probe scrise și probe orale:

Disciplinele din domeniul științelor naturii, respectiv științelor sociale trebuie să fi fost studiate până la examen cel puțin 4 ani consecutivi și în ultimii 2 ani școlari minimum 3 ore pe săptămână.

Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone care funcționează în baza Acordului interguvernamental franco-român se desfășoară conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului ordin.

Pentru a obține mențiunea specială “secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat,
elevii din secțiile bilingve francofone trebuie să susțină și să promoveze următoarele probe
specifice:

 • proba anticipată constă în:
  • prezentarea orală, în fața comisiei, a carnetului de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv, și a sintezei
  • susținerea orală a produsului final/proiectului, printr-un dialog cu comisia; durata probei nu va depăși 15 minute pentru fiecare elev
 • proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză este organizată de comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din unitatea de învățământ liceal; evaluarea se face prin 3 tipuri de probe:
  • probă scrisă, cu durata de 120 de minute;
  • probă orală, cu durata de 20 de minute;
  • probă de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 30 de minute.
 • proba scrisă la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.

Elevii din secțiile bilingve francofone beneficiază de un orar specific pentru disciplinele nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză pe durata celor 4 ani de liceu.

Aceste discipline includ Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie și Economie, în funcție de filiera, profilul și specializarea clasei.

Pentru a obține mențiunea specială “secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii din aceste secții susțin o probă scrisă în limba franceză la una dintre materiile nonlingvistice studiate în această limbă.

Proba scrisă la disciplina DNL studiată în limba franceză este programată la finalul clasei a XII-a, conform calendarului examenului de bacalaureat românesc pentru Limba și literatura maternă – proba E. b) – probă scrisă.

Durata acestei probe scrise este de 180 de minute.

Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve româno-spaniole care funcționează în baza Acordului dintre Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România și la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului ordin.

Pentru obținerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole trebuie să susțină și să promoveze probele prevăzute de reglementările în vigoare pentru examenul de bacalaureat românesc și să îndeplinească următoarele condiții:

a) susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal la limba spaniolă;

b) susțin o probă suplimentară de cultură spaniolă;

c) îndeplinesc, pentru probele menționate la lit. a) și b), condițiile prevăzute de prezenta metodologie.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba spaniolă se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Evaluarea competențelor lingvistice în limba spaniolă implică 3 tipuri de probe:

 • proba scrisă (120 de minute)
 • proba orală (10-15 minute)
 • proba de înțelegere a textului auditiv (20 de minute)

Proba de cultură spaniolă este scrisă și se desfășoară în perioada stabilită de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba scrisă la limba și literatura maternă – proba B. Este susținută în limba spaniolă, acoperind subiecte precum Istoria Spaniei, Geografia Spaniei și Istoria culturii și civilizației spaniole.

Foto: 103770695 | Baccalaureate © Tero Vesalainen | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Replică a sindicatelor din Educație, după anunțul pe Facebook al lui Marcel Ciolacu, că „e dispus“ să discute în weekend dezamorsarea grevei generale: Guvernul este singurul care poate detensiona situația din învățământ, doar cu el vom negocia, vom onora orice invitație oficială

Mesaj tranșant al celor trei federații sindicale din Educație, în replică la cel transmis pe Facebook de liderul PSD Marcel Ciolacu. Într-un comunicat, reprezentanții profesorilor și ai angajaților din Educație…
Vezi articolul

VIDEO Cîmpeanu: Competențele dobândite din învățarea informală și nonformală, alături de competențele formale, trebuie să fie certificate și recunoscute pe piața muncii / Curriculumul la decizia școlii trebuie să constituie un procent mai mare din numărul total de ore

Competențele dobândite din învățarea informală și nonformală, alături de competențele obținute din învațarea formală, trebuie să fie certificate și recunoscute pe piața muncii, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la…
Vezi articolul

Masterul „Studii vizuale și curatoriale”, cel mai vechi din istoria artei din țară, a fost desființat de conducerea Universității de Arte din București „de pe o zi pe alta”. Profesorii nu știu, în prezent, dacă vor mai avea catedre și masteranzii nu știu dacă mai pot finaliza studiile deja începute

Senatul Universității Naționale de Arte a hotărât, pe 23 martie, desființarea masterului „Studii vizuale și curatoriale”, singurul de acest tip din universitate și singurul derulat la acest nivel de studii…
Vezi articolul