Subiect și barem română Bac 2020, etapa specială: Text la prima vedere din Mihail Sebastian, poezie de Vasile Voiculescu și un eseu despre particularitățile unui text narativ al lui Slavici sau Călinescu

25.379 de vizualizări
Foto: © Sebastia Bass | Dreamstime.com
Varianta extrasă pentru prima probă scrisă de la Etapa specială a Bacalaureat 2020 a fost varianta cu numărul 1, potrivit subiectelor publicate de Ministerul Educației. Elevii au primit la subiecul I un text la prima vedere din Mihail Sebastian, cu o serie de cerințe, la subiectul al II-lea a fost o poezie de Vasile Voiculescu și la subiectul de compoziție au avut un eseu despre particularitățile unui text narativ studiat, fie din opera lui Ioan Slavici, fie din a lui George Călinescu.

Subiectele de la Limba și literatura română au fost diferite în funcție de profil. Pentru filiera teoretică, profilul real și filiera tehnologică, filiera vocaţională – toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) subiectele au fost următoarele:

Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte următorul fragment:

„Miercuri, 1 ianuarie 1941

Am pierdut obișnuința de a ține un jurnal și acum îmi vine greu să-l reiau. Din iunie, de la căderea Parisului, de când am renunțat să mai scriu (mi-era silă și mai ales aveam un îngrozitor sentiment de inutilitate…), am mai încercat o singură dată, pe la sfârșitul lui octombrie să reîncep, dar n-am avut destulă stăruință.

Trebuie oarecare energie, anumită încăpățânare pentru a ține un jurnal – cel puțin la început, până te deprinzi, până găsești tonul just. În definitiv, este ceva artificios* în însuși faptul de a ține un jurnal intim.

Nicăieri scrisul nu mi se pare mai fals. Îi lipsește scuza de a fi un mijloc de comunicare, îi lipsește necesitatea imediată. (Îmi aduc aminte că, la Paris, cu Poldy, niciodată când eram singuri nu vorbeam franțuzește, deși am fi vrut s-o facem pentru exercițiu. Dar ni se părea nefiresc, pretențios. Ca să vorbim franțuzește în libertate, aveam nevoie să fim constrânși de prezența cuiva care nu știa altă limbă). E ceva din aceeași jenă în dificultatea mea de a scrie „pentru mine”. Scrisul, dacă nu mă ajută să comunic cu cineva (printr-o scrisoare sau printr-un articol sau printr-o carte), începe să mi se pară, cel puțin la început, un lucru absurd, lipsit de
intimitate.

Totuși am regretat de atâtea ori că n-am avut destulă vitejie ca să continui jurnalul meu în ultima jumătate de an. Trebuia să privesc cu ochii deschiși tot ce s-a întâmplat de atunci. Mă gândesc acum la lunile mele de „zonă”* și parcă nu regăsesc atmosfera lor de teroare. Îmi spun că eram atunci aproape de moarte […] – dar toate astea sunt acum șterse, indiferente, aproape de neînțeles. Noaptea mobilizării, plecarea din cazarmă, drumul, ireal parcă, spre Oltenița, sosirea în zori, pe ploaie, la Valea lui Soare, cele patru săptămâni de acolo, scenele repetate cu Niculescu, cu Căpșuneanu, scurta permisie de la București, la începutul lui august (cu sentimentul violent că „zona” și „cealaltă viață” sunt două lucruri absolut diferite, ca și cum ar fi pe două planete străine)… […] An tragic, an de coșmar, an plin de spaime, de mizerii, de nenorociri – și totuși l-am terminat astă-noapte fără deznădejde. Cu oroare, dar fără deznădejde. Mai sper încă, mai cred încă. În iunie, când a căzut Parisul, totul mi se părea terminat, pierdut, definitiv pierdut. Astăzi viața îmi pare într-un îndepărtat viitor posibilă. Este și
atâta foarte mult.

Mihail Sebastian, Jurnal 1935 – 1944

*artificios – artificial
*zonă – termen folosit în jurnalul lui Mihail Sebastian referitor la graniţă; spaţiu de manevre militare

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței cu ochii deschişi. 6 puncte
2. Menționează anul în care a fost ocupat Parisul, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte
3. Precizează un scop al scrisului, din perspectiva autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care autorul nu a scris în jurnal în ultima jumătate de an. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, părerea autorului despre comunicarea într-o limbă străină, aşa cum reiese din textul dat. 6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă starea sufletească a oamenilor este sau nu influenţată de evenimentele sociale sau istorice, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Jurnal 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea (10 puncte)
Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidenţiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Trec vremile… ca niște ape
Și fața lumilor o spală…
Se luptă sufletul să scape
Din furtunoasa-nvălmășală
Și din șivoaiele de apă.
Ca-n încleștarea agoniei
S-afundă iar și iar se suie.
Izbește-n porțile veciei,
Dar taina nimeni nu-i să-i spuie,
Și iar s-afundă… și se suie!

Vasile Voiculescu, Trec vremile

Notă: Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui G. Călinescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus

Descarcă:

La etapa specială a examenului de Bacalaureat s-au înscris 141 de absolvenți ai clasei a XII-a, a anunțat duminică Ministerul Educației și Cercetării.

Marți, 7 iulie, se desfășoară proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), iar miercuri, 8 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. Ultima probă scrisă (Limba și literatura maternă) este programată joi, 9 iulie.

Ministerul anunță că în 9 județe (Alba, Arad, Călărași, Dâmbovița, Ilfov, Neamț, Sălaj, Teleorman și Timiș) “nu s-au consemnat situații care să determine organizarea probelor scrise aferente acestei etape speciale”.

În București vor susține această etapă 12 candidați, iar în județele Caraș-Severin, Tulcea și Vaslui un singur candidat.

Foto: © Sebastia Bass | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

CNCD se autosesizează după ce Ministerul Educației a menținut pentru minoritari examenul de română la admiterea la facultate. Asztalos: În cazul câtor etnici români în funcții publice reflectă BAC-ul nivelul de stăpânire a limbii române?

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării se autosesizează în problema examenului de limba română pe care Ministerul Educației le permite universităților să îl organizeze pentru absolvenții minoritari care vor să dea…
Vezi articolul