Titularizare 2022. Au început înscrierile. Lista cu documentele necesare / Ministerul Educației a mutat angajarea profesorilor pe site-ul propriu, de pe platforma gestionată de fosta SIVECO

22.388 de vizualizări
Foto: © Nitinai Saguansri | Dreamstime.com
Candidații care participă la concursul național de Titularizare 2022 depun sau trimit dosarele în perioada 9-17 mai, potrivit calendarului oficial. Amintim că Edupedu.ro a scris că au fost reintroduse adeverința de integritate comportamentală și cazierul. Ministerul Educației a publicat pe 6 mai lista posturilor vacante pentru concurs.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Potrivit unui document trimis inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului are obligația de a configura o adresă de e-mail la care candidații să aibă posibilitate de a transmite dosarele.

O altă noutate se referă la obligația președintelui comisiei și a inspectorilor școlari pentru managementul resurselor umane de a consilia candidații în privința disciplinelor de concurs la care se pot înscrie în funcție de studiile pe care le-au efectuat, precum și posturile didactice / catedrele pe care le pot ocupa, conform documentului primit.

De menționat este că Ministerul Educației a mutat organizarea concursului și afișarea posturilor pe site-ul propriu, nu mai folosește platforma gestionată de fosta SIVECO. Ultima actualizare a posturilor pe site-ului companiei precizate anterior a fost pe data de 22 martie. 

Foto: Captură titularizare.edu.ro

Potrivit metodologiei de concurscandidații vor anexa în următoarea ordine actele în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcționează în anul şcolar 2021-2022 sau scanate color, după actele originale (documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi):

 1. solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, conform prevederilor art. 80 alin. (3) şi (4) din Metodologie (opțiunea nu poate fi modificată după comunicarea rezultatelor la proba scrisă). 
 2. fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);
 3. copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 4. copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
  • 5′) absolvenţii promoţiei 2022 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 6. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 7. copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 8. copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. avizul/adeverinţa medical(ă), emis (ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 14. adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
 15. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
 16. certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original (în cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă)
 17. numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2012 – 31.08.2022 (dacă este cazul). 
 • Vezi aici documentele pe care trebuie să le depună sau să le trimită candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani

Unele inspectorate școlare au anunțat că înscrierea se poate face online, iar altele au decis că dosarele se depun fizic, ceea ce înseamnă că profesorii sau viitoarele cadre didactice trebuie să meargă la centrul stabilit pentru a se putea înscrie.

 • Calendarul concursului poate fi consultat aici.

Fișa de înscriere la concursul de Titularizare 2022:

Cererea de înscriere la Titularizare 2022:

Foto: © Nitinai Saguansri | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


5 comments
 1. Sait mai prost facut n-am intilnit. Ministerul a facut ce stie mai bine: a complicat lucrurile. Daca n-au facut ceva care sa simplifice lucrurile mai bine le lasau asa cum erau. Este cit se poate de greoi, iti pierzi timpul cautind in zeci de pagini ceva care era atit de simplu inainte. Posturile nu sunt pe materii, trebuie sa ai timp sa ajungi la judetul care te intereseaza, etc. Probabil trebuie trecut si acest pomelnic fara sfirsti la capitolul „realizari„…Groaznic !

 2. Au facut mutarea pe saitul Ministerului dar este foarte greu sa te orientezi, este prost facut .Cel putin asta este parerea mea.

 3. Va rugam frumos sa publicati posturile în formă în care am fost obișnuiți!Nu ne puneti sa cautam acul în carul cu fân!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de BCR

Conferință pentru profesori și învățători la Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Aula Magna – pe 16 noiembrie: Școala de Bani începe școala – discutăm despre educație financiară într-un context transdisciplinar / Înscrieri deschise pentru cadrele didactice

Seria de conferințe regionale din seria „Școala de bani începe școala: resurse educaționale transdisciplinare de educație financiară“, se încheie luna aceasta la Iași. Evenimentul este organizat pe 16 noiembrie 2023,…
Vezi articolul

VIDEO Un profesor bun creează emoție, își construiește curriculumul în funcție de elev, nu îl reproduce: Ne aducem aminte ce emoție trăiam la o lecție pe care ne-o preda un profesor extraordinar. Acea trăire te motivează atât de tare, încât uneori îți alegi cariera așa, spune profesorul și psihologul Mircea Miclea

Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cercetător și psiholog, a enumerat patru lucruri pe care profesorii trebuie să le știe atunci când predau: „Un…
Vezi articolul

Prima de carieră didactică – 6 sfaturi utile pentru profesorii care vor să achiziționeze echipamente IT. Cum puteți alege laptopul potrivit pentru nevoile digitale specifice (P)

Sistemul educațional din România s-a confruntat cu numeroase provocări de-a lungul anilor, una dintre cele mai importante fiind găsirea fondurilor necesare pentru dotarea școlilor și profesorilor cu echipamente de lucru…
Vezi articolul