Un șef din Ministerul Educației a candidat pe postul de Director general al Direcției România Educată, care era și în subordinea lui. A luat concursul cu 100 de puncte la interviu / „Dacă era conflict de interese, nu făceam asta”, susține Sorin Decă

11.329 de vizualizări
Secretarul general adjunct al Ministerului Educației, Sorin Decă, a candidat pentru funcția de Director general al Direcției România Educată, direcție aflată și în subordinea sa, conform surselor Edupedu.ro. Concret, acesta a dat concurs la o direcție pe care el o coordonează, potrivit prevederilor din legislație care îi stabilesc atribuțiile. Rezultatele finale de la concurs au fost publicate pe 25 august, iar la acel moment Sorin Decă avea două funcții publice: una de secretar general adjunct al Ministerului Educației și alta de director general al Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată. Edupedu.ro l-a contactat pe Sorin Decă, dar acesta a negat că ar fi un conflict de interese și a spus că joi, 6 octombrie, ar trebuie să fie data când va fi încadrat pe postul de director.

În data de 22 iulie a fost publicată în Monitorul Oficial decizia prin care Sorin Decă ocupă funcția de secretar general adjunct al Ministerului Educației pentru o perioadă de 6 luni: „Începând cu data de 22 iulie 2022, domnul Sorin Ștefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU — Serviciul implementare asistență tehnică, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației pentru o perioadă de 6 luni.”

Foto: Captură Monitorul Oficial

Pe 15 iulie Ministerul Educației scotea la concurs, printre altele, și două funcții publice de conducere din cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată: Director general la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată și Director la Direcția Monitorizarea șI Evaluarea Implementării Proiectului România Educată.

Foto: Captură edu.ro/concursuri

La concursul pentru cele 2 funcții de conducere s-au înscris 3 candidați. Pentru funcția de director general au fost 2 candidați, printre care și Sorin Decă, iar pentru funcția de Director la Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Proiectului România Educată a candidat o singură persoană. Dosarul lui Decă a fost înregistrat cu numărul 619/DGIPRE. Candidații au avut de susținut două probe: proba scrisă și interviul.

Rezultatele finale au fost publicate de Ministerul Educației pe 25 august 2022. De menționat este că Sorin Decă a obținut punctajul maxim la interviu, adică 100 de puncte. La proba scrisă a luat 83.20 de puncte și a avut un punctaj final de 183.40. De precizat este că celălalt candidat înscris pentru funcția de director general nu s-a prezentat la proba de interviu, deoarece la proba scrisă a obținut punctajul de 11.20, ceea ce înseamnă că nu a promovat proba. Cealaltă funcție de Director la Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Proiectului România Educată a fost ocupată de singura candidată, adică de Andreea Nadolu, șef serviciu al ISJ Vâlcea.

Foto: Captură edu.ro

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației, secretarul general adjunct are atribuții de coordonare a departamentelor care asigură:

 • „a) implementarea componentei aferenta educației și formării profesionale, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca beneficiari structuri ale sistemului national de educație și formare profesională;
 • b) monitorizarea, evaluarea si raportarea progresului în implementarea investiţiilor şi reformelor stabilite in cadrul componentei educație, finantată prin PNRR;
 • c) elaborarea, întocmirea și aprobarea rapoartelor de implementare a proiectelor de investiții/reformelor, așa cum acestea sunt reglementate prin mecanismul de implementare și mecanismul financiar al PNRR;
 • d) transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la proiecte, investiții sau reforme, și anume condițiile contractuale, inclusiv rezultatele și etapele și obiectivele respective;
 • e) punerea la dispoziția MIPE, și a oricăror structuri de audit și control naționale sau ale UE, a documentației necesare pentru efectuarea de acțiuni de control, până la închiderea investițiilor respective;
 • f) îndeplinirea oricăror alte atribuţii necesare pentru asigurarea implementării proiectelor de investiţii/componentelor care fac obiectul finanţării din PNRR.”

Art. 16 alin. (1) prevede că „în cadrul ministerului, pe funcţii de execuţie, subordonaţi direct directorilor generali/directorilor direcțiilor, șefilor de serviciu, șefilor de birou și de compartimente, sunt încadrate următoarele categorii de personal: funcţionari publici, manageri publici, în condițiile legii, consilieri pentru afaceri europene şi personal contractual.

În același regulament este precizat că directorii generali din cadrul Ministerului Educației se subordonează ministrului, secretarilor de stat, respectiv secretarului general și secretarului general adjunct.

Analizând care sunt funcțiile acestei direcții, putem observa că secretarul general adjunct are în atribuții ce vizează Direcția Generală pentru Implementarea proiectului „România Educată”.

Cu toate acestea, el a declarat pentru Edupedu.ro că postul pe care a candidat nu era în coordonarea sa: „În primul rând, nu am candidat pentru un post pe care îl aveam în coordonare. Nu aș fi putut să fac asta. Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată este o direcție în subordinea ministrului Educației, conform organigramei. Acesta este motivul pentru care am putut să candidez pe acest post.”

Întrebat de relația ierarhică pe care o avea cu oamenii din comisia de concurs, Decă a precizat că „nu există nicio relație de subordonare între persoanele din comisia de evaluare și mine, în calitate de secretar general adjunct”. De menționat este că a evitat să spună cine a făcut parte din comisie.

Redăm dialogul dintre Sorin Decă și Edupedu.ro:

Edupedu.ro: Ați participat la concursul pentru funcția de Director general la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată. De ce ați candidat pe un post pe care îl aveați în coordonare?

Sorin Decă: În primul rând, nu am candidat pentru un post pe care îl aveam în coordonare. Nu aș fi putut să fac asta. Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată este o direcție în subordinea ministrului Educației, conform organigramei. Acesta este motivul pentru care am putut să candidez pe acest post.

Edupedu.ro: Potrivit regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației, aveți atribuții de coordonare a departamentelor care asigură, de exemplu, „monitorizarea, evaluarea si raportarea progresului în implementarea investiţiilor şi reformelor stabilite in cadrul componentei educație, finantată prin PNRR”.

Sorin Decă: Nu, nu am în coordonare Direcția. Am avut, cât a fost domnul Cîmpeanu ministrul al Educației, tot ce a ținut de componenta PNRR – educație, dar sunt două lucruri diferite.

Edupedu.ro: Considerați că este conflict de interese acolo?

Sorin Decă: Dacă era conflict de interese, nu făceam asta.

Edupedu.ro: Cine a fost în comisia de concurs?

Sorin Decă: Cred că ar trebui să faceți o solicitare direct către colegii mei de la resurse umane să vă răspundă. Nu știu dacă trebuie sau pot să vă răspund eu la întrebarea aceasta, dar cu siguranță ei vă vor răspunde, dacă faceți o solicitare.

Edupedu.ro: Ce relație ierarhică aveți cu acei oameni din comisie la momentul concursului?

Sorin Decă: Nu există nicio relație de subordonare între persoanele din comisia de evaluare și mine, în calitate de secretar general adjunct.

Edupedu.ro: Acum ocupați acel post câștigat prin concurs?

Sorin Decă: Nu, nu ocup acel post obținut prin concurs, dar cred că cu data de 6 octombrie este termenul când trebuie să fiu încadrat pe post. Nu știu exact când e termenul procedural, știu că am făcut o solicitare, dar nu mai știu exact care era data până la care era prevăzut în codul administrativ. (…)

Conform anunțului, condițiile specifice pentru postul de Director general sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii universitare de master absolvite cu diplomă, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani;

Atribuțiile postului de Director general la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată pot fi consultate mai jos:

Foto: Captură edu.ro

Amintim că Edupedu.ro a scris că Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată” din Ministerul Educației are două alte direcții în componență, una care se ocupă de strategii pentru implementarea proiectului și alta care are în sarcină monitorizarea și evaluarea implementării acestuia.

La art. 20 alin. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Educației apare că Direcția Strategii pentru Implementarea Proiectului România Educată îndeplinește următoarele funcții și atribuții:

A. Transpunerea obiectivelor și măsurilor stabilite în Proiectul România Educată în documente suport pentru implementarea acestora.

B. Asigurarea organizării cadrului administrativ, tehnic și metodologic necesar pentru coordonarea stadiului îndeplinirii obiectivelor Proiectului România Educată și al reformelor/investițiilor din PNRR.

C. Verificarea îndeplinirii țintelor și indicatorilor din Proiectul România Educată și a țintelor și jaloanelor din PNRR.

D. Realizarea corelării necesare între obiectivele Proiectului România Educată și reformele/investițiile PNRR, pe de o parte, și obiectivele programelor operaționale/proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, pe de altă parte.

E. Asigurarea selecției și contractării unor categorii de proiecte/scheme de granturi din PNRR.

F. Reprezentarea în grupuri de lucru/ comitete/ consilii interne, interinstituţionale, la reuniuni interne, europene şi internaţionale (la nivelul Comisiei Europene ș.a.).

Prin Hotărârea nr. 90 din 19 ianuarie 2022 a fost introdus următorul alineat la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 369/202: „(5) Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă pentru educație în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, are responsabilitatea implementării componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor din domeniul Educație, asigurând organizarea cadrului administrativ necesar mecanismelor de programare și selecție, implementare, monitorizare și control necesare atingerii obiectivelor aferente.”

Direcția România Educată este subordonată ministrului, secretarului general și secretarului general adjunct, potrivit organigramei aprobată prin HG 369/2001.

Organigrama Ministerului Educației, în format .pdf:


2 comments
 1. Domnul secretar de stat LIXANDRU cum a câștigat concursul de director la Colegiul SAVA ? El centrează el da cu capul ,el secretar de stat și sa câștige altul. Nu se satura Politrucii de furăciuni.

 2. Toți directorii, inspectorii și alți ” mari ” specialiști din educație au câte 3,4,5 locuri în care lucrează în același program orar. Vedeți declarații de avere….
  Ar putea fi angajați și alți oameni dar nu au loc de aceștia care nu se mai satura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

USR solicită prelungirea termenelor pentru dezbaterea noilor legi ale Educației la Senat, forul decizional pentru aceste proiecte: „O adoptare grăbită a unor proiecte de o asemenea complexitate ar aduce grave servicii educației din România”

USR solicită Biroului permanent al Senatului stabilirea unor „termene rezonabile” pentru „o dezbaterea serioasă” a proiectele legilor Educației, intrate joi dimineață în circuit parlamentar și la Senat, după ce au…
Vezi articolul

Harta școlilor dezavantajate există deja din 2016, susține Asociația Human Catalyst, după ce Ministerul Educației a anunțat că “inițiază demersul de realizare a Hărții școlilor dezavantajate din România”

Harta școlilor dezavantajate este realizată deja de Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro. Anunțul vine la o zi după ce Ministerul Educației…
Vezi articolul