Universitățile pot înființa departamente cu minimum 2 persoane specializate, care să ofere servicii pentru studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale  – proiect

3.165 de vizualizări
Foto: © Kasto80 | Dreamstime.com
Universitățile pot înființa departamente cu minimum 2 persoane, care să ofere servicii pentru studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale si pot angaja pe perioadă determinată, în regim plată cu ora, specialiști (interpreți mimico-gestuali, logopezi, personal de sprijin, conform normelor privind accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale, puse în consultare publică de către Ministerul Educației.

Persoanele cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale au acces liber la orice formă de educaţie, indiferent de tipul și gradul dizabilității şi/sau nevoile educaţionale ale acestora, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, potrivit proiectului. 

Studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale au dreptul la resursele educaționale într-un format adaptat si la reducerea, la cerere, cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la căminele şi cantinele studenţeşti.

Universitățile trebuie să includă în regulamentul privind activitatea profesională a studenților prevederi privind prezența la activitățile prevăzute în planurile de învățământ, promovarea într-un an superior și condițiile pentru întreruperea și reluarea studiilor pentru persoanele cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale, conform normelor.

Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să asigure accesul studenților cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale în spațiile campusului universitar (amfiteatre, săli de curs, săli de laborator/ activități practice/ seminarii, biblioteci, săli de sport, spații de cazare, cantine, etc.), conform prevederilor legale în vigoare.

Universitățile elaborează și adoptă Strategia proprie privind incluziunea și accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale de la nivelul comunității academice”, potrivit proiectului. 

Ministerul propune o serie de măsuri instituționale pentru accesibilizarea învățământului superior pentru studenţii cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale

„În baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior pot înființa structuri administrative pentru prestarea serviciilor de incluziune, în mediul academic, a persoanelor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale.

În cadrul structurii își desfășoară activitatea minimum două persoane specializate, în funcție de numărul studenților cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale înmatriculați în instituția de învățământ superior. În desfășurarea activităților acestei structuri pot fi implicați și voluntari, în condițiile legislației în vigoare.

În cadrul structurii își desfășoară activitatea, fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele categorii de personal specializat: psihologi, pedagogi, psihopedagogi, sociologi, asistenți sociali, cadre didactice cu expertiză în domeniul fundamental Științe socio-umane.”

Câteva dintre atribuțiile departamentului, prevăzute de Art. 4

 • „Centralizează date cu privire la candidații cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale la concursurile de admitere la programele de studii universitare din structura instituției de învățământ superior.
 • Oferă consiliere candidaților cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale în vederea optimizării alegerii programului de studii universitare, realizării înscrierii și participării la concursul de admitere.
 • Centralizează informațiile cu privire la studenții cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, înmatriculați în instituția de învățământ superior (ciclul de studii/facultate/domeniul fundamental/ specializare/ an de studiu/ situație școlară/ tipul și gradul de dizabilitate etc.).
 • Informează studenții cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale cu privire la drepturile și obligațiile care le revin, în raport cu regulamentele interne ale instituției de învățământ superior.
 • Îndrumă studenții cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale către serviciile de sprijin disponibile în instituția de învățământ superior sau în comunitate, la cererea acestora.
 • Identifică nevoile studenților cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, precum și tehnologiile asistive necesare în desfășurarea activităților didactice și propune structurilor de conducere ale instituției de învățământ superior realizarea de investiții în vederea facilitării accesului și integrării acestora în comunitatea academică.
 • Elaborează planul de intervenție specializată pentru fiecare student cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale din instituția de învățământ superior, în funcție de tipul și gradul acesteia și de programul de studii la care este înmatriculat.
 • Informează conducerea facultății/departamentului și cadrele didactice cu privire la tipul și gradul de dizabilitate a studenților înmatriculați la programele de studii universitare din structura pe care o conduc/ la care desfășoară activități didactice.
 • Oferă sprijin cadrelor didactice în identificarea metodelor de predare și evaluare adecvate dizabilității/cerințelor educaționale speciale ale studenților.
 • Monitorizează parcursul educațional al studenților cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, precum și rata de promovabilitate/absolvire, gradul de angajabilitate etc.
 • Colaborează cu cadrele didactice și cu structurile specializate ale instituției de învățământ superior în vederea adaptării materialelor de studiu/a resurselor educaționale la nevoile studenților cu dizabilități/cerințe educaționale speciale înmatriculați în cadrul programului de studiu.”
Drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

„Persoanele cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale care au calitatea de student într- o instituție de învățământ superior, în baza documentelor medicale doveditoare, au dreptul la:

 •  Locuri finanțate de la bugetul de stat atât la programele de studii universitare de licenţă, cât și la programele de studii universitare de master, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, conform art. 128, alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 • Servicii de informare și comunicare pentru facilitarea incluziunii în comunitatea academică;
 • Acces adaptat în spațiile instituției de învățământ superior (spații de învățământ, spații administrative, spații de cazare și masă, spații de lectură, săli pentru activitățile sportive etc.);
 • Acces la informațiile și resursele educaționale într-un format adaptat;
 • Acces gratuit cu autoturismul personal în campusul universitar și loc de parcare a acestuia, după caz;
 • Spații de cazare și grupuri sanitare adaptate nevoilor acestora, precum și prioritate la ocuparea locurilor de cazare situate la parter/în clădiri adaptate accesului persoanelor cu dizabilități;
 • Servicii specializate gratuite de consiliere și asistență psihopedagogică/ consiliere vocațională/ consiliere pentru carieră, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră;
 • Servicii de asistenţă medicală, stomatologică şi psihologică gratuită în cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din instituţia de învăţământ superior, în policlinici şi unităţi spitaliceşti, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Locuri bugetate la programele de studii universitare de licenţă, cât şi la programele de studii universitare de masterat, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate;
 • Acces la oportunităţi de învăţare oferite de programe de mobilitate naţionale şi internaţionale, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Servicii de asistență în desfășurarea activităților didactice, adaptate nevoilor individuale; Resurse educaționale adaptate nevoilor individuale; învățământ superior pentru facilitarea desfășurării procesului de predare-învățare;
 • Acces gratuit la dispozitivele/ echipamentele/ software-urile asistive existente în instituția de învățământ superior
 • Acces la activitățile non-formale/ extracurriculare organizate de instituția de învățământ superior;
 •  Burse, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Reducerea, la cerere, cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la căminele şi cantinele studenţeşti ale instituției de învățământ superior la care sunt înmatriculate;
 • Reducere sau gratuitate, după caz, a costurilor de transport, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Metode de admitere și de evaluare adaptate nevoilor individuale ;
 • Sprijin în identificarea și derularea practicii de specialitate;
 • scutirea/motivarea absențelor de la activitățile prevăzute în planul de învățământ cu ocazia participării la controale medicale/terapii/tratamente specifice/impuse de dizabilitatea proprie cu opțiunea, în limita posibilității, a recuperării în regim gratuit a acestor absențe.”

Alte măsuri organizatorice

„Instituțiile de învățământ superior pot configura pagina web, în raport cu situațiile concrete, pentru facilitarea obținerii informațiilor și de către persoanele cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale. Pagina web a instituțiilor de învățământ superior va include informații despre măsurile și politicile de incluziune a studenților cu dizabilități/cerințe educaționale speciale puse la dispoziția acestor persoane de către instituție.

Instituțiile de învățământ superior pot asigura dotarea bibliotecilor cu materiale informative pe suport audio-video și digital (biblioteca virtuală) și pot achiziționa dispozitive /echipamente/ soft-uri asistive necesare facilitării desfășurării procesului didactic pentru studenții cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, în raport cu necesitățile studenților înmatriculați și în limitele fondurilor bugetare disponibile. Accesul studenților la aceste dispozitive/echipamente/softuri asistive se face gratuit;

Instituția de învățământ superior poate angaja pe perioadă determinată, în regim plată cu ora, specialiști (interpreți mimico-gestuali, logopezi, personal de sprijin etc.) pentru desfășurarea optimă a activităților didactice și/sau a activităților non-formale/ extracurriculare la care participă studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale.

Instituția de învățământ superior poate întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura de formarea continuă a cadrelor didactice, în vederea creșterii capacității lor de a adapta metodele de predare și evaluare a rezultatelor învățării studenților cu dizabilități/cerințe educaționale speciale, la nevoile specifice ale acestor studenți.

Instituțiile de învățământ superior pot încheia parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale sau care desfăşoară activităţi cu și pentru aceste persoane și/sau în domeniul promovării şi apărării drepturilor omului.”

DOCUMENT Normele privind accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi și/sau cu cerințe educaționale speciale,  puse in consultare publica de catre Ministerul Educatiei

Foto: © Kasto80 | Dreamstime.com/ Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cum a dezinformat Ecaterina Andronescu în 2009 Guvernul și în 2019 Parlamentul: “Nu am desființat niciodată şcoala profesională!”. Școlile de Arte și Meserii au fost desființate de Ecaterina Andronescu

Ministrul Educației a cerut parlamentarilor să nu o mai acuze că a desființat școala profesională în 2009. ”Nu am desființat niciodată școala profesională, așa încât vă rog să vă opriți”,…
Vezi articolul

Andronescu despre propunerea de tăiere peste noapte a 30.000 de locuri la liceu: Nu am acum cifrele în faţă ca să vă spun, sunt două locuri mai sus sau două locuri într-o parte sau 10 locuri în partea cealaltă

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, reacţionează după ce Edupedu.ro a scris că aproximativ 30 de mii de locuri din licee au dispărut în proiectul de HG privind cifra de şcolarizare…
Vezi articolul

Secretarul de stat din Ministerul Educației Sorin Ion, îndemn către toți contabilii și secretarii din școli să plătească pe 14 aprilie toți banii pentru profesori pe OUG 48 și decizii ale instanțelor: Vrem să fim și alături de colegii noștri pentru ca de sărbătorile pascale să aibă un plus de buget

Contabilii și secretarii din școli să plătească în aprilie toți banii pentru profesori, obținuți prin hotărâri judecătorești, conform ordonanței de urgență (OUG) 48, le-a transmis secretarul de stat pentru Învățământ…
Vezi articolul