INTERVIU Directorul unei școli „clar nu mai are ce să caute într-o funcție de conducere, dacă nu este capabil să respecte acele standarde de calitate” – Ioana Lazăr, secretarul general al Ministerului Educației

8.114 vizualizări
Foto: © Eval Miko | Dreamstime.com
„Directorul respectiv clar nu mai are ce să caute într-o funcție de conducere, dacă nu este capabil să respecte acele standarde de calitate”, a declarat Ioana Lazăr, secretarul general al Ministerului Educației, pentru Edupedu.ro. Aceasta a menționat că Autoritatea Naţională pentru Inspecție Școlară și Asigurare a Calității (ANISAC) poate să propună încetarea contractului de management în situația în care directorii de școli nu respectă standardele de calitate.

De subliniat este că Ioana Lazăr a spus că „din păcate, evaluările periodice nu prea au fost făcute de ARACIP în ultima perioadă”. Cu toate acestea, în 2021 au fost în total 192 de evaluări periodice, potrivit ARACIP. Anul acesta s-au făcut 70 de evaluări periodice.

Secretarul general al Ministerului Educației a mai spus că „am primit semnale că există o neliniște generală la nivelul actualelor inspectorate, cu privire la stabilitatea inspectorilor în funcții. Birourile teritoriale ANISAC vor gestiona inspecția tematică”.

Reamintim că Guvernul a aprobat noul regulament de organizare al ARACIP pe 2 februarie 2022. Actul normativ care reorganizează Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar a abrogat hotărârea prin care instituția a fost organizată în 2005 și a instituit o nouă organigramă, noi reguli pentru stabilirea conducerii, pentru noi direcții, un număr mai mare de angajați și o cu totul altă abordare în privința acestei agenții, care până în ianuarie 2022 a fost una specializată.

Noile reguli privind ARACIP prevăd că cei 15 membri ai Consiliului acestui for trebuie să fie “actori relevanți implicați în procesul educațional din România” și să aibă experiență didactică. Ei trebuie să fie 6 experți din Direcția pentru asigurarea calității, 5 reprezentanți ai Ministerului Educației, 2 reprezentanți ai altor autorități din sistemul de educație (responsabili cu activitățile de învățământ din MAI și MApN), un reprezentant al Asociației Școlilor Particulare și un reprezentant ARACIS. Mai multe detalii aici.

Redăm discuția pe această temă:

Edupedu.ro: Ce fel de instrumentele oferiți, de exemplu, inspectorilor din noua instituție, ce instrumente au ca să sancționeze școala, directorul, profesorul sau ca să regleze lucrurile acestea acolo unde se pot regla?

Ioana Lazăr: Pot să vă spun că în situația în care ANISAC (Autoritatea Naţională pentru Inspecție Școlară și Asigurare a Calității – n. red.) constată că managementul unei școli nu respectă standardele de calitate poate să propună…

Edupedu.ro: La evaluare.

Ioana Lazăr: La evaluare, bineînțeles, poate să propună încetarea contractului de management, bineînțeles cu o anumită procedură, este firesc să se respecte anumiți pași procedurali, dar directorul respectiv clar nu mai are ce să caute într-o funcție de conducere, dacă nu este capabil să respecte acele standarde de calitate.

Edupedu.ro: Standardele acestea de calitate vor fi redefinite, astfel încât să…

Ioana Lazăr: Cu siguranță. ARACIP oricum a făcut pași importanți, știți că au fost modificate hotărârile de guvern. Cu siguranță, standardele vor fi updatate. La elaborarea Hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea ANISAC, care va îngloba și componenta de asigurare a calității, se vor lua în considerare toate aceste aspecte și vor fi reglementate, pentru că nu puteau fi cuprinse toate în lege.

Edupedu.ro: Au fost situații în care nu s-a respectat calitatea evaluată de către ARACIP, la evaluările periodice?

Ioana Lazăr: Din păcate, evaluările periodice nu prea au fost făcute de ARACIP în ultima perioadă. Acum s-au făcut pași în această direcție și tocmai asta vrem să se schimbe.

Edupedu.ro: Practic, le dați și personal, și instrumente, astfel încât să reușească să acopere rețeaua școlară.

Ioana Lazăr: ANISAC-ul va funcționa cu birouri teritoriale.

Edupedu.ro: Cine vor fi oamenii din teritoriu ai ANISAC?

Ioana Lazăr: Oamenii din teritoriu ai ANISAC vor fi cadre didactice, cu experiență de cel puțin doi ani în inspecție școlară, care vor fi detașate până la ocuparea posturilor prin concurs. Am primit semnale că există o neliniște generală la nivelul actualelor inspectorate, cu privire la stabilitatea inspectorilor în funcții. Inspecția sistemică va fi gestionată de ANISAC. Birourile teritoriale vor gestiona inspecția tematică. La inspectorat rămâne componenta de inspecție de specialitate.

Edupedu.ro: Adică pe fiecare disciplină.

Ioana Lazăr: Da. În timp, ne dorim să profesionalizăm această componentă de inspecție, tocmai pentru că efectele care sunt în prezent sunt de amploare. Dumneavoastră ați vorbit de lipsa evaluărilor periodice. Nu este normal, lucrurile acestea trebuie să se remedieze (…)”.

Ce prevede proiectul de lege:

Art. 96 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Inspecție Școlară și Asigurare a Calității, denumită în continuare Autoritatea, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației, prin reorganizarea Agenției Române pentru Asigurarea Calității care se desființează și prin preluarea atribuțiilor de inspecție școlară de la inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București”.

Art 96. (8) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:

a) inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar privind realizarea scopurilor şi obiectivelor proprii diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, aşa cum sunt acestea definite prin legislaţia în vigoare;

b) inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar și inspecţia tematică;

c) inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar este realizată de structura centrală a Autorității, aceasta reprezentând o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora și se realizează inclusiv în cadrul unităților de învățământ particular;

d) inspecţia tematică, prin birourile teritoriale, care reprezintă o activitate de evaluare sau control a/al unui domeniu particular/mai multor domenii particulare al/ale activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a/al personalului care deserveşte aceste instituţii, în principal, a/al activităţii cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecţie, se realizează inclusiv activităţi de consiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate, în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii unităţii de învăţământ;

e) colaborează cu structurile teritoriale CNFDCD pentru asigurarea, în baza recomandărilor de formare continuă formulate după fiecare inspecție școlară generală sau tematică, a cursurilor specifice de formare pentru personalul didactic;

f) evaluarea calităţii educaţiei realizate în unitățile de învăţământ preuniversitar;

g) evaluarea externă periodică a calităţii pentru unitatea de învățământ preuniversitar prin colaboratori externi, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, în vederea autorizării de funcționare provizorie, acreditării unității de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, după caz;

h) propune Ministerului Educaţiei înființarea și acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei;

i) propune Ministerului Educației aprobarea cadrului general privind politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele, standardele ce trebuie asumate și îndeplinite de unitățile de învățământ din sistemul național, în funcţionarea acestora;

j) atestarea, pe baza standardelor de calitate, a capacității organizaţiilor furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor prin activităţi de evaluare şi acreditare;

k) producerea şi diseminarea informaţiilor publice despre calitatea educaţiei, în vederea asigurării protecţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi;

l) elaborarea cadrului legal care să asigure dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;

m) propune Ministerului Educaţiei politicile şi strategiile de asigurare a calității învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior”.

Despre standardele de calitate din proiectul de lege:

Art. 200 Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei unități de învăţământ preuniversitar de a oferi educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Asigurarea calităţii este realizată printr-un ansamblu de acţiuni pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii sau programe de calificare profesională și prin care se urmăreşte asigurarea încrederii beneficiarilor că sunt îndeplinite standardele de calitate de către furnizorul de educație”.

Art. 204

(1) Nerespectarea de către unitatea de învățământ preuniversitar a criteriilor, standardelor și normelor privind calitatea educaţiei constituie abateri, care aduc atingere bunului mers în funcționarea sistemului naţional de învăţământ, pentru care Ministerul Educaţiei, la propunerea ANISAC, are dreptul să dispună prin ordin al ministrului, următoarele măsuri:

a) avertizarea unităţii de învăţământ preuniversitar;

b) monitorizarea unității de învățământ preuniversitar;

c) demararea procesului de reorganizare, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;

d) desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar și demararea procesului de lichidare, cu aplicarea principiului respectării interesului superior al elevului.

(2) În ordinul menționat la alin (1) se stabilesc în mod obligatoriu măsurile privind situația școlară a elevilor, precum și cele privind baza materială a unității de învățământ”.

Art. 210 alin. (2) „În condiţiile în care prin evaluarea externă ANISAC constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate asumate, propune Ministerului Educaţiei să emită ordinul de ministru de aplicare a măsurii de avertizare a furnizorului de educație – şi acordarea unui termen de un an pentru aducerea activităţii educaţionale la nivelul standardelor naţionale în vigoare. Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educaţie, Ministerul Educaţiei dispune o nouă evaluare externă de către ANISAC. Dacă şi noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei, la propunerea ANISAC dispune aplicarea măsurilor prevăzute la art. 204″.

 • Producție realizată cu sprijinul agenției WebEfektiv.

Foto: © Eval Miko | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
VIDEO Inspecțiile vor fi unificate sub o singură instituție, în noul proiect de lege a Învățământului, spune secretarul de stat Bogdan Cristescu: Directorul de școală își pierde funcția dacă nu folosește corect fondul de burse pentru elevi – interviu
INTERVIU Vor exista 5 niveluri de intervenție pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, iar cei între 1 și 4 vor învăța în școlile de masă, potrivit proiectului de lege a Educației / VIDEO Ioana Lazăr: Costul standard per elev este mărit cu 75% pentru nivelurile 1 și 2 și cu 100% pentru nivelurile 3-4
Elevii din clasele a V-a și a IX-a vor da testare de alfabetizare, potrivit proiectului de noua lege a Educației
INTERVIU Se va ști cu un an înainte cine face subiectele pentru admiterea la colegiile naționale, iar profesorii își pot pierde titulatura dacă fac meditații în acest sens, spune secretarul de stat Bogdan Cristescu, despre modificările propuse în noua lege a Educației
Ioana Lazăr, secretar general al Ministerului Educației, despre transferul la primării al palatelor și cluburilor copiilor, pe care tot ministerul spunea acum 3 luni că refuză să îl facă: Prin noua lege nu se face descentralizarea, ci abia după doi ani de la intrarea în vigoare încep procedurile
INTERVIU În fiecare școală va exista un registru al declarațiilor de interese pentru profesori. Ioana Lazăr, secretarul general al Ministerului Educației: Dacă nu completează acest registru și sunt prinși că dau meditații, se intră în zona de sancțiuni
VIDEO Admiterea la clasa a V-a în colegiile fără ciclu primar, desființată potrivit proiectului noii Legi a învățământului. Interviu cu Ioana Lazăr, secretar general al Ministerului Educației: Experții în educație nu recomandă un proces de selecție până la 12 ani

7 comments
 1. Ministerul si ISJ-urile sunt cei mai mari dusmani ai invatamantului. Niste politruci rupti total de realitate, care nu fac altceva decat sa invarta niste hartii care sa le justifice functiile bine platite. Cand se va face curatenie ( reducerea cu cel putin 50% din personalu) în aceste institutii, atunci va merge invatamantul bine.Insa pentru a face curatenie trebuie vointa politica. Ori actuala conducere a Romaniei nu doreste acest lucru. De aceea este nevoie de oameni noi, care nu au mai fost la putere sau in diferite functii.

 2. Cât timp politrucii noștri fac legea, interesele politicianiste vor prevala oricărui alt interes. Iar când spun interese politicianiste mă refer la: controlul politic al resurselor, controlul politic al privilegiilor, prezervarea monopolului politic, centralizarea puterii, maximizarea birocrației subordonate politic. Legile sunt expresia acestor deziderate. Armatele de experți de care oamenii politici se folosesc pentru a-și atinge scopurile sunt formate fie din naivi bineintenționați, dar orbiți de propriile orgolii, fie din idioți utili, fie din cinici pragmatici care știu perfect regulile și scopurile jocului. Ei reprezintă perdeaua de fum în spatele căreia operează experții în înșelăciune. Chiar proiectul România educată, venind în ultimii ani ai mandatului prezidențial, ce reprezintă altceva decât un instrument eminamente politicianist, urmărind cu totul alte scopuri decât cele ale educației din România (vezi instituții noi, angajați noi, mecanisme noi de multiplicare și prezervare a privilegiilor, a puterii, lipsa mijloacelor democratice de control, instituționalizarea corupției etc.)?

 3. A face 7000 de inspectii pentru mine este un stres inutil care ma face sa imi doresc sa ies dim sistem. Ca tot se declara ca se vor angaja oameni fara modul sau master(liber la pile). Inseamna ca oricum sunt dispensabil. Nu inspectiile ziua si inspectia aduc rezultate. Ca nu hartoagele impun valoarea unui cadru didactic la catedra, ci, reformele, motivarea elevilor, sanctiunile, programa, planurile cadru, finantarea si salarizarea. Nu poti face din rahat bici si sa mai si pocneasca.

 4. Cine verifică nerespectarea normei didactice care ajunge la unii profesori la 30 de ore și peste, pe motive de genul că anumiți directori nu vor să accepte cadre noi, de teama că nu știu pe cine aduc. Aceasta în condițiile în care tineri bine pregătiți nu pot accede în învățământ, întrucât nu se fac publice aceste posturi. Este o practică care se perpetuează an de an și mă îndoiesc ca aceste lucruri nu se cunosc la nivelul inspectoratelor.

 5. Vrăjeli! Acesta este mesajul doamnei din minister. Directorii, în marea lor majoritate sunt căței de partid, iar respectarea de către aceștia a obligațiilor legale sunt doar mofturi – care sunt verificate de către alți numiți politic, de la ARACIP.
  Am sesizat toate instituțiile statului corup în legătură cu faptele de bullying din școală, iar directorul nu a catadicsit nici măcar să convoace comisia antibullying – prevăzută în lege și pe care susține că ar fi încropit-o.
  Pe lângă comportamentul mizerabil și submediocru al politrucului uns director, nici poliția înființată pentru școli nu ia nicio măsură; chiar dacă ambele instituții se bat cu cărămizile în piept cu privire la încheierea de parteneriate între instituții. În fapt, polițiștii și politrucii sunt mână în mână, refuză să respecte prevederile legale și fac tot ce pot pentru a mușamaliza faptele – știind că o mediatizare a acestora l-ar arunca pe cățelul de partid la gunoi, iar pe polițieni iar pune la treabă ( în timp ce ei și-au aranjat participarea la acest birou pentru a trândăvi).
  Statul corupt, profund corupt, eșuat nu face decât să conserve metehnele căpătate de pe vremea comuniștilor, lăsând lucrurile să se disipeze odată cu trecerea timpului. Exact ca în arhicunoscuta zicere: N-ai ce să le faci dom”le, dacă nu sunt bani! Ei, bine, în acest caz, sunt bani, prea mulți, dar politruci refuză să-și facă jobul, știind că salariile le vin oricum, iar liniștea lor și a haitei politice depinde de ascunderea adevărului crunt. Așa cum, în fiecare an ies de pe băncile școlilor analfabeți, iar responsabilii ridică din umeri… cu un ministru suspectat de plagiat, cu un prim-ministru acuzat de plagiat…
  Să le fie rușine obrazului (gros)!

  1. Câinii latră, ursul trece, domnule Popescu. Niciodată nu o să le fie rușine. Știu toți că directorul răspunde la comenzile politice și nici nu intenționează să schimbe lucrurile. Mulți am avea de exemplificat prin situația din școala noastră. Dar toți sunt de acord, de la director la ministru, să nu schimbe nimic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Soluții radicale pentru a stopa violența în școli, propuse de Asociația Vedem Just: Exmatricularea elevilor pentru acte grave de indisciplină să fie reintrodusă, jignirea sau amenințarea la adresa profesorilor să fie considerate infracțiune de ultraj, iar părintele obligat să plătească o sumă profesorului defăimat

Să se reintroducă exmatricularea elevilor pentru acte grave de indisciplină sau comiterea de infracțiuni, începând cu vârsta de 14 ani, indiferent de nivelul clasei frecventate și regulamentul-cadru școlar să prevadă…
Vezi articolul

Sunt prea puține cabinete și cadre medicale în școli, stocurile de măști trebuie verificate, sute de unități de învățământ nu au autorizație sanitară, avertizează Consiliul Elevilor, înaintea deciziei privind reluarea școlii

Capacitatea cabinetelor școlare de a realiza teste rapide este semnificativ scăzută, iar multe dintre cadre medicale școlare, și așa puține, sunt în acest moment detașate către alte instituții, arată Consiliul…
Vezi articolul