Admitere 2021 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș – peste 4.300 de locuri pentru sesiunea iulie-septembrie. Înscrierile online au început (P)

12.776 de vizualizări
UMFST / Foto: Lucian Morariu
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST G. E. Palade Tg. Mureș) se evidențiază ca o instituție de învățământ superior și de cercetare, multiculturală, comprehensivă și dinamică, cu învățământ în limbile: română, maghiară, engleză, germană, franceză etc. 

„România are numeroase universități publice și private, fiecare dintre ele aducând valoare științifică și educațională. Între toate acestea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș este diferită și unică, motiv pentru care motto-ul de dezvoltare instituțională pe care și l-a asumat și care o reprezintă cel mai bine este: E Pluribus Unum – Dintre multe, Una!”

Rector Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

Reforma curriculară a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș vizează modernizarea procesului didactic prin diversificarea programelor de licență, masterat și a celor postuniversitare din cadrul UMFST, ca și componente ale procesului de formare profesională de vârf și de formare continuă, a facilitat extinderea competențelor și implicit a oportunități în carieră.

Viziunea de dezvoltare a Universități de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș conturată în planul strategic instituțional, ancorată în valorile prezentului, realizabilă prin implicarea fiecărui membru al comunității academice, prin interesele și motivațiile sale, dar canalizate spre provocărilor educaționale și științifice viitoare, a fost și continua să fie o provocare majoră.

 • Prezentare UMFST „G.E. Palade” Tg. Mureș (tur virtual)

În cadrul UMFST, pe baza autonomiei universitare în corelație cu focusarea pe implementarea unui management educațional modern și complex, în vederea centrării învățării pe student, accentul se pune pe dezvoltarea programelor de mentorat academic și științific, precum și pe implementarea de servicii de consiliere educațională și de orientare în carieră. 

Obiectivul strategic al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se concretizează într-o viziune comună pentru excelența în educație și cercetare obținută prin inovație, integrare și internaționalizare.

Axele academice si strategice inovative din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se focusează spre următoarele programe:

 • University to Business – U2B
 • UniX – Centrul High Tech de pregătire și testare a studenților
 • Junior Researcher Academy
 • Smart University
 • Universitatea la un click distanță – UMFST Today
 • Programe de tip Joint degree
 • Programul Green Development
 • UMFST- network
 • Universitate europeană într-o Europă fără granițe

UMFST lansează oferta educațională pentru sesiunea de admitere iulie/septembrie 2021 și vine în întâmpinarea candidaților cu opțiuni diversificate incluzând programe de studii de licență, masterat și doctorat. Pentru admiterea 2021, UMFST are o capacitate de școlarizare aprobată de ARACIS pentru: 

 • studii licență de 3.135 de locuri, dintre care 1.080 locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat; 
 • studii de masterat de 1.250 de locuri, dintre care 330 locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat; 
 • studii de doctorat de 42 locuri/granturi de studii, dintre care 29 finanțate de la bugetul de stat. 

Pentru admiterea 2021, UMFST pune la dispoziția candidaților web-site-ul: https://adminfo.umfst.ro/. UMFST oferă un proces online de înscriere și admitere, unde candidații pot găsi informații relevante și detaliate despre fiecare program de studii, condițiile de admitere, calendarul admiterii, taxe, tematica examenului de admitere (biologie, chimie, chimie organică, educație fizică și sportivă) etc.

Cele mai importante informații privind calendarul admiterii 2021 la programele de studii de licență: Medicină, Medicină Militară, Medicină Dentară și Farmacie:

 • înscrieri online 24/24 în perioada 18 iulie 2021, orele 8:00 – 22 iulie 2021, orele 12:00, la adresa web-site-ului dedicat https://adminfo.umfst.ro/
 • examen admitere: 25 iulie 2021
 • afișare rezultate: 25 iulie 2021
 • confirmări locuri admiși/depuneri cereri redistribuire: 26 iulie 2021 – 27 iulie 2021 – confirmarea locurilor în platforma de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților

Cele mai importante informații privind calendarul admiterii 2021 la programele de studii de licenţă: Asistenţă medicală generală, Nutriţie şi dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, precum și la programele specifice Facultăţii de Inginerie şi Tehnologia Informaţiei, Facultății de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior” și Facultății de Economie şi Drept:

 • înscrieri online 24/24, 18 iulie 2021, orele 8:00 – 22 iulie 2021, orele 12:00 la adresa  web-site-ului dedicat  https://adminfo.umfst.ro/
 • probă eliminatorie la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP): 23 iulie 2021
 • proba practică programul de studii Educație fizică și sportivă: 23 iulie 2021 
 • afișare rezultate: 24 iulie 2021
 • confirmări locuri admiși/depuneri cereri redistribuire 24 iulie 2021 – 26 iulie 2021, ora 14:00 – confirmarea locurilor în platforma de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților

Precizări importante privind prezența fizică la probele de admitere

Vor putea participa la examenul de admitere unde se susțin probe ce necesită prezența fizică doar candidații care vor demonstra una dintre condițiile:

 • persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

UMFST pune la dispoziția candidaților posibilitatea de a efectua test antigen rapid cu 24 ore înainte de desfășurarea examenului de admitere.  

La programele de studii care au alocate locuri la buget (B), locuri finanțate de universitate (F) și locuri cu taxă (T), ocuparea acestor locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform succesiunii: locuri la buget – locuri finanțate de universitate – locuri cu taxă. Precizăm ca pentru locuri finanțate din bugetul universității studentul nu achită taxă de școlarizare.

Oferta educațională a UMFST și repartizarea locurilor UMFST pentru admiterea din sesiunea iulie 2021 pe facultăți la programele de studii de licență specifice vizează:

 • Facultatea de Medicină: Medicină, Medicină militară, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică;
 • Facultatea de Medicină Dentară: Medicină dentară, Medicină dentară (în limba engleză), Tehnică dentară;
 • Facultatea de Farmacie: Farmacie (linia de studii română și linia de studii maghiară), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic;
 • Facultatea de Medicină în Limba Engleză: Medicină (în limba engleză);
 • Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: Automatică și informatică aplicată, Energetică și tehnologii informatice, Tehnologia construcțiilor de mașini, Sisteme de producție digitale, Inginerie economică industrială, Inginerie medicală
 • Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”: Istorie, Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană), Comunicare și relații Publice, Comunicare și media emergente, Studii de securitate, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Educație fizică și sportivă
 • Facultatea de Economie și Drept: Management – IF, Management – ID, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Contabilitate și informatică de gestiune – IF, Contabilitate și informatică de gestiune – ID, Finanțe și bănci, Administrație publică, Drept – IF, Drept – ID.

Ca o noutate pentru admiterea 2021, UMFST a primit avizul de autorizare provizorie pentru încă două noi programe de studii de licență, iar admiterea și înmatricularea în anul universitar 2021/2022 se va face după emiterea H.G. de confirmare a lor în structura universității pentru programele de licență:

 • Chimie medicală: 30 locuri, 
 • Arhitectură (în limba engleză): 30 locuri.
Foto: UMFST.ro

Oferta educațională a UMFST și repartizarea locurilor UMFST pentru admiterea din sesiunea iulie 2021 pe facultăți la programele de studii de masterat specifice vizează:

 • Facultatea de Medicină: Laborator clinic, Managementul serviciilor de sănătate, Nutriție clinică și Comunitară, Terapie fizică și reabilitare funcțională, Cercetare științifică avansată medico – farmaceutică;
 • Facultatea de Medicină Dentară: Reabilitare orală estetică;
 • Facultatea de Farmacie: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului, Biotehnologie medicală (în limba maghiară), Cosmetologie și dermofarmacie;
 • Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: Sisteme automate de conducere a proceselor; Industriale, Managementul sistemelor de energie, Proiectare și fabricație asistate de calculator, Managementul sistemelor calității – IF, Bioinformatică, Inteligența artificială.
 • Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”: Istorie și turism cultural, Scriere creatoare și compoziție digitală, Traducere multimodală, Educație fizică și consiliere sportivă;
 • Facultatea de Economie și Drept: Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii, Contabilitate și audit, Instituții judiciare și profesii liberale, Achiziții publice, Servicii și tehnologii financiare, Managementul resurselor umane, E-business management și marketing, Administrația publică și politici europene, Poliție locală și siguranță publică.

Oferta educațională a UMFST și repartizarea locurilor UMFST pentru admiterea din sesiunea iulie 2021 pe facultăți la programele de studii de doctorat vizează:

 • Școala Doctorală de Medicină și Farmacie: Medicină, Medicină dentară, Farmacie;
 • Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate: Filologie, Istorie, Informatică,  Inginerie și management.

UMFST continuă bunele practici și pentru admiterea 2021 și oferă oportunitatea candidaților: rromi, românii de pretutindeni, celor care provin de la liceele din mediul rural și pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială de a opta din numărul total de locuri bugetate, în funcție de opțiunile existente pentru următoarele variante:

 • pentru rromi sunt alocate: 10 locuri pentru studii de licență, 5 locuri pentru studii de master, 6 locuri pentru studii de doctorat;
 • pentru români de pretutindeni sunt alocate 22 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 10 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă; 
 • pentru absolvenții de licee situate în mediul rural sunt alocate 40 locuri pentru studii de licență; 
 • pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție social sunt alocate 10 locuri pentru studii de licență.

Întreabă-l pe Victor – un instrument inovativ bazat pe inteligența artificială

Pentru a veni în sprijinul viitorilor candidați, specialiștii Universității au creat pe platforma dedicată admiterii un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, care are menirea de a răspunde instant întrebărilor referitoare la preadmitere și admitere.

Victor oferă răspunsuri la întrebări frecvente ale candidaților și capabil să extragă răspunsuri noi din propria bază de cunoștințe formată din documente, metodologii și regulamente publicate pe site-ul Universității și pe platforma dedicată admiterii.

Documente pentru înscriere la admiterea UMFST:

 • Adeverință de la instituția unde candidatul a urmat/urmează studiile liceale care indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenții de liceu ai promoțiilor anterioare anului 2021;
 • Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu. Candidații cu afecțiuni cronice îşi vor viza adeverinţa eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene potrivit Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după un act de identitate în termen de valabilitate (Carte de identitate sau Pașaport);
 • O fotografie a candidatului în format electronic;
 • Dovada achitării taxei de înscriere; se achită on-line sau on-site la casieria universității, iar o copie scanată a chitanței se încarcă pe platforma de înscriere on-line.

Informații privind evaluarea candidaților la admiterea 2021

 • Clasificarea candidaților înscriși la programele de 6 sau 5 ani de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat

Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor chestionare (teste) conținând 100 de întrebări cu răspunsuri multiple.

Candidații înscriși la programul de studiu Medicină Militară, în cazul în care nu vor fi admiși pe loc la acest program de studiu, vor fi clasificați în ordinea mediei obținute la admitere și în cadrul programului de studiu Medicină, cu achitarea unei singure taxe de înscriere.

 • Clasificarea candidaților înscriși la programele de 3 sau 4 ani (excepție programul Educație fizică și sportivă) se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, pe bază de dosar, astfel:

Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere (clasele IX și X (dacă disciplina relevantă s-a studiat doar în clasa a IX-a și clasa a X-a) sau clasele IX, X și XI (dacă disciplina relevantă s-a studiat și în clasa a XI-a).

Notă finală admitere = 90% x media probelor practice specific de concurs + 10% x media examenului de bacalaureat. 

Probele specific de concurs: proba de triatlon motric (eliminatorie: alergare pe 30 m plat cu start din picioare, pentasalt de pe loc, aruncarea mingii medicinale cu doua brate de deasupra capului, de pe loc) si proba de aptitudini motrice generale (traseu aplicativ). 

Probele video pentru programul de educație fizică și sport pot fi vizionate aici

Activități dedicate studenților din cadrul UMFST:

 • programul Voluntariat în folosul universității –  a fost perfecționat și reprezintă, în prezent, o acțiune singulară, de acest tip, la nivel national.
 • Sistemul de studenți-tutori, pentru o perioadă de 1 lună, pentru noii studenți – cetățeni străini.
 • consultări si întâlniri online, periodice, ale conducerii UMFST “G. E. Palade” cu studenții.
 • sprijinirea financiară a tuturor organizațiilor studențești din UMFST “G. E. Palade”.
 • organizarea de webinarii.
 • susținerea organizațiilor studențești în proiectele pe care acestea le desfășoară.
 • Activitatea sportivă:
 • reorganizarea Clubului sportiv după preluarea acestuia de către universitate, cu extinderea domeniile sportive;
 • reorganizarea Asociaței Sportive Universitare.

Media și link-uri UMFST

Pentru informații suplimentare despre Admiterea 2021 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș accesați https://adminfo.umfst.ro/, iar pentru înscriere accesați https://admitere.umfst.ro/.

Foto: Lucian Morariu / UMFST


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

EXCLUSIV Activitatea CNATDCU a fost blocată când au apărut situații sensibile “ale unor personalități politice actuale”. Acest Consiliu nu poate fi controlat politic – Reacție dură a vicepreședinților instituției-cheie în soluționarea plagiatelor, Mircea Dumitru, Marius Andruh și Dorel Banabic, la acuzațiile și ironiile lansate de ministrul Sorin Cîmpeanu

Reacție fără precedent a vicepreședinților instituției-cheie care soluționează plagiatele, la ironiile și acuzațiile ministrului Sorin Cîmpeanu care își susține ideea de-a desființa CNATDCU spunând că “MIT nu are nici cea…
Vezi articolul

Alianța organizațiilor studențești cere creșterea fondului de burse, bani pentru dotări în universități, subvenții mai mari pentru cămine și sprijin pentru centrele de orientare în carieră

Creșterea fondului de burse și a subvenției pentru cămine, o subvenție pentru centrele de orientare în carieră și bani pentru îmbunătățirea dotărilor din Universități sunt printre principalele cereri ale Alianței…
Vezi articolul

Liga Studenților din Iași acuză că proiectul Legii învățământului superior propus de Ligia Deca îi “scapă pe rectori de răspunderea publică și de sancțiunea revocării din funcție”, prin limitarea posibilității de a reclama încălcări ale legislației

Proiectul legii învățământului superior, ce urmează să fie dezbătut în Parlament, “îi scapă pe rectori de răspunderea publică și de sancțiunea revocării din funcție”, pentru că organizațiile studențești sau alte…
Vezi articolul