Admitere 2023: două programe noi de studii de licență, un nou colegiu pentru asistenți medicali generaliști la Târnăveni, acreditarea studiilor de pregătire medicală de la filiala de la Hamburg, programe de studiu în română, maghiară și engleză, totul la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș (P)

5.044 de vizualizări
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș a cunoscut în ultimii ani cea mai dinamică dezvoltare în rândul instituțiilor de învățământ superior medical din România în ceea ce privește creșterea numărului de studenți, infrastructură, noi specializări de licență, internaționalizare precum și acreditarea studiilor universitare de pregătire medicală, filiala de la Hamburg, Germania, fiind singura universitate din domeniul sănătății, cu programe de studiu în limbile română, maghiară și engleză. Admiterea 2023 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș vine în întâmpinarea candidaților cu noutăți.

Printre noutățile anunțate pentru admiterea din acest an, UMFST din Târgu-Mureș anunță:

 • înființarea a două programe noi de studii de licență: Tehnică dentară – extensia Bistrița din cadrul Facultății de Medicină Dentară cu o durată de 3 ani  și Asistență de farmacie – Bistrița din cadrul Facultății de Farmacie cu o durată de 3 ani;
 • înființarea Colegiului UMFST „George Emil Palade”, filiala Târnăveni, unde vor fi scoase la concurs 112 locuri bugetate de asistenți medicali generaliști. Acest program de studii de 3 ani va asigura pregătirea și formarea profesională a elevilor înmatriculați, fiind proiectat conform celor mai înalte standarde de calitate și ale cerințelor din domeniul sănătății, respectând exigențele pieţei muncii interne şi internaționale.
Facultatea de Medicină, reper în domeniul sănătății la nivel național și internațional

În cadrul Facultății de Medicină studiază astăzi peste 3500 de studenți la programele de licență, la care se adaugă studenții masteranzi sau doctoranzi. Numeroși medici rezidenți din toate specialitățile medicale se află, de asemenea, sub îndrumarea cadrelor didactice care activează în clinicile universitare din Târgu –Mureș.

Absolvenții Facultății de Medicină își pot continua studiile prin programele de masterat: Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică, Terapie fizică și reabilitare funcțională, Nutriție clinică și comunitară, Managementul serviciilor de sănătate, Tehnici avansate de laborator, prin programul de doctorat sau prin programele de educație medicală continuă sub formă de cursuri postuniversitare, simpozioane, conferințe, congrese sau școli de vară.

Oferta educațională a Facultății de Medicină, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Medicină (6 ani, Română, Maghiară)
 • Medicină Militară (6 ani, Română)
 • Asistență medicală generală (4 ani, Română, Maghiară)
 • Asistență medicală generală – extensia Bistrița (4 ani, Română)
 • Nutriție și dietetică (3 ani, Română)
 • Balneofiziokinetoterapie și recuperare (3 ani, Română)
Facultatea de Medicină în Limba Engleză, valențe multiculturale într-un model de succes

Facultatea de Medicină în Limba Engleză, cea mai tânără structură administrativă din cadrul instituției, are în prezent peste 1000 de studenți înmatriculați ce provin din cincizeci și cinci de țări, de pe cinci continente.

Pentru studenți, în special cei din ciclul preclinic, există o atracție pentru tot ceea ce înseamnă digitalizare, simulare și inteligență artificială. Aceste aspecte pot fi exemplificate prin studiul anatomiei în system virtual 3D cu ajutorul Anatomage Table în campusul din Hamburg, platformele de e-learning utilizate în ambele campusuri – Blackboard și CANVAS – sau activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Simulare și Abilități Practice al Universității.

Oferta educațională a Facultății de Medicină în Limba Engleză, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Medicină în Limba Engleză – Târgu- Mureș (6 ani, Engleză)
 • Medicină în Limba Engleză – Hamburg (6 ani, Engleză)
Facultatea de Medicină Dentară, între tradiție, modernitate și dinamism european

La Facultatea de Medicină Dentară studiază aproximativ 900 de studenți, la patru programe de studii universitare de licență și de masterat: Medicină Dentară, seria română și seria maghiară, Medicină dentară în limba engleză, un program dedicat studenților internaționali ce doresc să învețe stomatologia în Târgu-Mureș, Tehnica dentară și programul de studii de master – Reabilitare orală estetică.

Baza de învățământ modernă, organizată sub forma Centrului Integrat de Medicină Dentară, garantează un proces educațional dinamic și complex. Aici se regăsesc amfiteatre modulare, noul centru de simulare, laboratoare didactice, laborator de tehnică dentară și o zonă largă destinată activității clinice a studenților dotată cu 90 de unituri dentare. Noul compartiment de imagistică dentară este dotat cu aparatură și tehnologie de ultimă generație în domeniul radiologiei stomatologice, oferind astfel pacienților servicii imagistice moderne și accesibile, iar studenților posibilitatea de a efectua studii diverse și multiple facilitând astfel dezvoltarea abilităților practice.

Recent, un nou spațiu didactic a îmbogățit baza materială ce asigură studenților cele mai moderne instrumente de practică: noul laborator de materiale dentare, cu un design personalizat având drept inspirație conceptele de tehnologie, digitalizare și medicină dentară a viitorului, a fost edificat în parteneriat cu grupul de clinici DENT ESTET. Structurat sub forma mai multor ateliere de lucru preclinice și a unei zone de transpunere a cunoștințelor preclinice direct în zona clinică, laboratorul este perfect adaptat nevoilor studenților.

Oferta educațională a Facultății de Medicină Dentară, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Medicină dentară (6 ani, Română, Maghiară)
 • Medicină dentară – limba engleză (6 ani, Engleză)
 • Tehnică dentară (3 ani, Română)
 • Tehnică dentară – Bistrița (3 ani, Română)
Facultatea de Farmacie, plurivalență în programe de studii

Tradiția de peste șaptezeci și cinci de ani a învățământului superior farmaceutic din Târgu-Mureș asigură astăzi viitorilor studenți multiple facilități necesare formării de competențe profesionale din domeniul sănătății, precum profesia de farmacist sau cosmetolog licențiat sau în domeniul științelor vieții: chimist medical, chimist tehnolog.

Pentru un învățământ integrat și dezvoltarea abilităților practice a studenților, facultatea dispune de amfiteatre, săli de curs, laboratoare dotate cu cele mai moderne mijloace audio-vizuale, cu aparatură de laborator corespunzătoare standardelor de calitate impuse la nivel european, spațiu destinat simulării activității dintr-o farmacie, o grădină botanică și una de plante medicinale, dar și centre de cercetare.

Absolvenților programelor de licență din cadrul Facultății de Farmacie, indiferent de programul de studii urmat, universitatea le oferă șansa aprofundării cunoștințelor în domeniu printr-o ofertă generoasă de studii de masterat: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului, Cosmetologie și dermofarmacie, Biotehnologie medicală.

Oferta educațională a Facultății de Farmacie, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Farmacie (5 ani, Română, Maghiară)
 • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (3 ani, Română)
 • Asistență de farmacie – Bistrița (3 ani, Română)
 • Chimie medicală (3 ani, Română)
 • Chimie tehnologică (3 ani, Română)
Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației, promotor al conceptului educațional inovator „Ingineria +”

Tradiția de aproape o jumătate de secol de învățământ superior tehnic, cadrul educațional inovator, baza modernă de învățământ, cu echipamente didactice și de cercetare complet tehnologizate în acord cu progresul tehnologic ce caracterizează secolul XXI, mobilități de studii Erasmus de tip outgoing în universități partenere din Europa: Italia, Spania, Franța, Germania, Ungaria, stagii de internship în întreprinderi din Europa sunt doar câteva dintre atuurile pe care viitorii studenți le au în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației. Iar la finalizarea anilor de studiu, inserția profesională pe piața muncii este de 100%, fiind facilitată de mecanismele existente în cadrul universității.

Laboratoarele didactice și de cercetare, reprezentând „Smart campusul” pentru pregătirea studenților, sunt dotate cu echipamente și tehnologii complet digitalizate. Un rol de avangardă în pregătirea studenților îl au laboratoarele cu caracter unicat ”Industria 4.0” și „Fabricare inteligentă (Smart manufacturing) – Sisteme de producție digitale” care au menirea să ilustreze conceptele de combinare a sistemelor cyber-fizice, internetul lucrurilor și internetul sistemelor.

Oferta educațională a Facultății de Inginerie și Tehnologia informației, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Arhitectură (6 ani, Engleză)
 • Automatică și informatică aplicată (4 ani, Română)
 • Energetică și tehnologii informatice (4 ani, Română)
 • Tehnologia construcțiilor de mașini (4 ani, Română)
 • Sisteme de producție digitale (4 ani, Română)
 • Inginerie economică industrială (4 ani, Română)
 • Inginerie medicală (4 ani, Română)
 • Informatică (3 ani, Română, Maghiară)
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, inovație prin educație

Facultate aproape unică la nivel de țară datorită compoziției domeniilor de studiu pe care le administrează, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” oferă o multitudine de domenii care să-i ajute pe proaspeții absolvenți de liceu să își aleagă viitorul parcurs profesional în specializări umaniste, socio-umane, științele educației ori sportive.

Facultatea derulează la nivelul studiilor universitare de licență opt programe de studii, cu durată de trei ani, programe inovative, capabile să răspundă provocărilor lumii contemporane, ce pot fi continuate cu programele de masterat: Scriere Creatoare și Compoziție Digitală, Traducere multimodală, Istorie și Turism Cultural, Educație fizică și Consiliere Sportivă și mai târziu, cu studii de doctorat.

Oferta educațională a Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, programe de studii de licență Admitere 2023
 • Istorie (3 ani, Română)
 • Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (3 ani, Română)
 • Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, italiană, germană (3 ani)
 • Comunicare și relații publice (3 ani, Română)
 • Comunicare și media emergente (3 ani, Română)
 • Studii de securitate (3 ani, Română)
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar (3 ani, Română)
 • Educație fizică și sportivă (3 ani, Română)
 • An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini (1 an, Română)
Facultatea de Științe și Litere – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Facultatea de Economie și Drept, educație adaptată la realitatea și nevoile profesionale ale societății

Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii, accentul pe metodele noi de învățare oferite de personalul didactic înalt calificat și experiențele unice sunt o parte dintre atuurile pe care absolvenții de liceu, viitorii studenți, le pot accesa în cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

În cadrul facultății sunt organizate șase programe de studii de licență și nouă programe de studii masterale, toate specializările fiind acredidate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitate în urma evaluărilor externe ARACIS. Paleta de programe acoperă un spectru larg de calificări din domeniile afacerilor, contabilității, finanțelor, administrației publice și științelor juridice, toate fiind continuu adaptate la cerințele și competențele necesare în prezent și viitor.

Oferta educațională a Facultății de Economie și Drept,  programe de studii de licență Admitere 2023
 • Management (3 ani, Română, IF/ID)
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor (3 ani, Română)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani, Română, IF/ID)
 • Finanțe și bănci (3 ani, Română)
 • Administrație publică (3 ani, Română)
 • Drept (4 ani, Română, IF/ID)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se remarcă și prin unitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică care cuprinde centre de cercetare, laboratoare moderne dotate cu tehnologie de ultimă generație, departamente de cercetări. Centrul Național de Realitate Virtuală Aplicată în Medicină din cadrul Centrului UniX, Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice, Centrul de Simulare și Abilități Practice, Laborator de Testarea Medicamentului, Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice, Centrul de Cercetări Interdisciplinare Biomedicale, Centrul de Cercetări în Ingineria Calității și Fabricație Digitală, Centrul de Cercetări Avansate în Tehnologia Informației/Centru de Cercetare în Inteligența Artificială, Știința Datelor și Inginerie Inteligentă sunt doar câteva dintre exemplele relevante cu privire la infrastructura didactică și de cercetare de care dispune Universitatea.

Universitatea beneficiază și de o bază sportivă de excepție, cu facilități moderne. Centrul de Recuperare și Instruire Salus per Aquam, extrem de apreciat în cadrul comunității academice cuprinde piscină, jacuzzi, saună umedă și uscată, salon de masaj și un aparat de bronzat de ultimă generație.

Așadar, vă invităm să intrați pe porțile universității noastre pentru a simți din plin bucuria și mândria de a fi student la una din facultățile universității.

Pentru informații referitoare la admitere accesați: adminfo.umfst.ro.

Pentru înscrierea la admitere accesați: admitere.umfst.ro.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Studenții și masteranzii se pot înscrie până pe 24 octombrie într-o competiție pentru combaterea birocrației din țară și încurajarea plăților online – hackathonul “România fără dosar”

Studenții și masteranzii de la orice universitate din țară pot participa la o competiție organizată de Universitatea din București și Camera Deputaților prin care să se găsească modalități de colaborare…
Vezi articolul