Admitere liceu 2022. Candidații la probele de aptitudini și la cele de limbă modernă sau maternă vor avea numele anonimizate, potrivit unui precizări a Ministerului Educației / Probele încep astăzi, 18 mai, și țin până pe 20 mai

15.157 de vizualizări
https://www.dreamstime.com/three-students-talking-their-studies-campus-education-concept-friendship-group-people-image147648226
Foto: © Olha Romaniuk | Dreamstime.com
Numele elevilor de clasa a VIII-a care participă la susținerea probelor de aptitudini sau de verificarea a cunoștințelor într-o limbă modernă sau maternă, pentru admiterea la liceu 2022, vor fi anonimizate, potrivit unei precizări trimise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Amintim că aceste probe au loc în perioada 18-20 mai, potrivit calendarului de admitere. Rezultatele inițiale vor fi comunicate pe 23 mai.

„Comisiile de admitere din centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a Municipiului București pentru organizarea probelor de aptitudini/verificare de cunoștințelor de limbă modernă sau maternă vor informa candidații că datele personale: numele, inițială/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri)”, conform precizării Ministerului Educației.

Codurile le vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură, la susținerea probei, după cum se arată în document: „Codurile candidaților participați la probele de aptitudini/probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă sunt alocate de către comisiile de admitere din centrele menționate, conform unui algoritm stabilit de către acestea și sunt distribuite candidaților, pe bază de semnătură, la susținerea probei”.

Foto: Captură Inspectoratul Școlar Județean Mureș
  • Amintim că fișa de înscriere la liceu a fost publicată de inspectoratele școlare, după cum a scris Edupedu.ro. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 4-11 iulie 2022, potrivit calendarului.

În privința admiterii la profilul teologic, ministerul a trimis mai multe precizări inspectoratelor. Admiterea la liceele teologice presupune următoarele probe:

  1. „un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins, pentru toate specializările de la profilul teologic;
  2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase (VCR), constând în:
    • calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane;
    • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe;”

„Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural, respectiv ghid turistic religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA).”, conform documentului.

Foto: Captură Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Elevii care participă la probele de aptitudini pentru admiterea la liceele cu profil teologic vor afla rezultatele finale până la data de 8 iunie 2022: „Rezultatele finale la probele de aptitudini, pentru admiterea în liceele vocaționale, profil teologic, se stabilesc și se comunică după finalizarea cursurilor clasei a VIII-a, până la data de 8 iunie 2022.”

Calendarul pentru probele de aptitudini

11 – 13 mai 2022: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini 

16 – 17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini

8 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini 

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată 

30 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

1 iulie 2022: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată 

4 iulie 2022: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

Calendarul pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă:

11 – 13 mai 2022: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de  de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

16 – 17 mai 2022: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022. 

18 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

30 – 31 mai 2022: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

3 iunie 2022: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență 

8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată 

Cum se calculează media de admitere folosită la admiterea la liceu 2021

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). 

Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generală obținută la Evaluarea Națională

Citește și:
DOCUMENT Fișa de admitere la liceu 2022, publicată de inspectoratele școlare. Când au loc probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

Foto: © Olha Romaniuk | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Admitere liceu 2021. Cum alegem profilul potrivit? Psiholog școlar: Există mai multe prejudecăți care-i determina pe părinți să ignore realitatea. Costurile unei alegeri greșite sunt multiple: scăderea stimei de sine, frustrare, atacuri de panică, depresie, conflicte în familie, sacrificii, bani pe meditații

Săptămâna aceasta, vineri, 16 iulie, este prima zi când absolvenții claselor a VIII-a și părinții lor pot completa fișa cu opțiuni pentru licee în funcție pentru repartizarea computerizată care va…
Vezi articolul

Admitere Liceu 2020, în Monitorul Oficial. Obligativitatea școlii profesionale pentru elevii cu medii sub 5 a fost eliminată, iar școlile primesc o zi dedicată înscrierii candidaților

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial ordinul 5.532 din 11 decembrie 2019, care elimină obligativitatea școlii profesionale pentru elevii cu medii sub 5. Edupedu.ro a publicat în exclusivitate, informația…
Vezi articolul