DOCUMENT Fișa de admitere la liceu 2022, publicată de inspectoratele școlare. Când au loc probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

52.306 vizualizări
Admiterea la liceu
Foto: Fauxels – Pexels.com
Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 4-11 iulie 2022, potrivit calendarului admiterii de liceu 2022. Între 16 mai și 3 iunie vor avea loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la școală sau prin mijloace electronice.

De precizat este că, în perioada 11-13 mai 2022, școlile vor elibera anexele fișelor de înscriere pentru elevii care vor să participe la probele de aptitudini sau la cele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, conform calendarului.

Anexa fișei de înscriere la liceu pentru participarea la probele de aptitudini sau la cele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă:

Descarcă mai jos anexa fișei de înscriere la liceu în format editabil:

Înscrierea candidaților atât pentru probele de aptitudini, cât și pentru probele de limba modernă sau maternă are loc în zilele de 16 și 17 mai.

Amintim că a fost modificat numărul maxim de elevi pentru fiecare clasă de liceu și școală profesională. Constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/a-XI-a și anul I în învățământul de masă se realizează astfel, conform Legii Educației Naționale:

  • învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
  • învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;
  • instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;
  • clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;
  • învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
  • învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12;
  • învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

Fișă de înscriere admitere liceu

Descarcă mai jos fișa de înscriere – admitere la liceu 2022 în format editabil:

Calendarul pentru probele de aptitudini

11 – 13 mai 2022: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini 

16 – 17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini 

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată 

30 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

1 iulie 2022: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată 

4 iulie 2022: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

Calendarul pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă:

11 – 13 mai 2022: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de  de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

16 – 17 mai 2022: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022. 

18 – 20 mai 2022: Desfășurarea probelor probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

30 – 31 mai 2022: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

3 iunie 2022: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență 

8 iunie 2022: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată 

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat

Descarcă mai jos fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat:

  • Calendarul admiterii la liceu pentru elevii cu cei poate fi consultat aici.

Fișa de înscriere pentru elevii rromi și cei cu cerințe educaționale speciale:

Fișa de înscriere pentru elevii rromi și cei cu CES, în format editabil:

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). 

Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generală obținută la Evaluarea Națională

  • Amintim că, anul trecut, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora / reprezentanții legali s-a putut realizat la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul „Fișa de înscriere” transmis electronic. Citește aici ghidul de anul trecut

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DRAFT Adeverințele de apartenență la etnia rromă pentru elevii care intră la liceu pe locurile speciale, emise doar de organizații care au parteneriate cu inspectoratele școlare județene / Măsura s-ar aplica în cazul elevilor care încep clasa a VIII-a în septembrie 2022

Potrivit unui draft de ordin de ministru care reglementează Admiterea la liceu 2023, consultat de Edupedu.ro, adeverințele de apartenență la etnia rromă, cu ajutorul cărora elevii se pot înscrie la…
Vezi articolul

ULTIMA ORĂ Calendarul de admitere la liceu 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial: Repartizarea computerizată la liceu are loc pe 16 iulie / Când sunt probele de aptitudini, de limbă modernă și admiterea elevilor cu CES

Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial. Repartizarea computerizată la liceu se va desfășura pe 16 iulie, după completarea opțiunilor în fișele de înscriere. Media de…
Vezi articolul