Admitere liceu 2022 pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale) din București: Locuri disponibile în învățământul de masă, în funcție de specializare / Calendar admitere

5.629 de vizualizări
testarea la Matematică
Foto: Freepik.com
Admiterea candidaţilor cu CES se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, aprobat de Ministerul Educației și se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Pe 07 iulie 2022 se va realiza repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 

În București, sunt disponibile 314 locuri pentru elevii cu CES, pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal de stat cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată.

CALENDAR Admitere liceu 2022 pentru elevii cu CES

08 aprilie 2022:

➢ Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.

➢ Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR

04 – 05 iulie 2022:

➢ completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ.

➢ introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator;

➢ verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.

*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

În data de 07 iulie 2022 se va realiza repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.

15 – 20 iulie 2022 ÎNSCRIEREA LA LICEU A ELEVILOR CU CES

Candidații depun/transmit, la unităţile de învățământ liceal la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

➢ cererea de înscriere;

➢ cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;

➢ adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Națională Clasa a VIII-a;

➢ foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

➢ fişa medicală;

➢ certificatul de orientare școlară și profesională

37 de locuri în planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal de stat cu frecvenţă – zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul Liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini

LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA”  – 2

LICEUL „DIMITRIE PACIUREA” – 2 

COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU”- 3

COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”  – 2

COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” -1 

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” – 3

COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”-1

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU – 1

COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” – 2

COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” – 1

LICEUL TEORETIC „TRAIAN” – 1

LICEUL TEORETIC WALDORF – 2

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON” – 1

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” – 2

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” –  2

LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” – 1

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „DINU LIPATTI” – 2

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” – 1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” – 4

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” – 1

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” – 1

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” – 1

Admiterea elevilor cu CES în învățământul special

În perioada 04 – 06 iulie 2022 se va realiza înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 03 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

24 de locuri în planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal special cu frecvenţă – zi, locuri care nu participă la repartizarea computerizată

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA” 

Filiera teoretică – UMANIST – Filologie – 12

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 

Filiera teoretică – REAL- Ştiinţe ale naturii -12


2 comments
  1. Suntem într-o mare dilemă….copil întrat în liceu pe loc special pentru copii cu ces,am întrat în clasa a 11a și nu putem obține certificatul ces în continuare deoarece nu există nici o bază legală pentru acest lucru. Am avut ces din clasa 1 până la terminarea clasei aX a.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Evaluările Naționale de la clasele a VIII-a, a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi evaluări standardizate, corectarea va fi digitalizată, anunță ministrul Educației: Avem fișa de proiect cu fonduri europene deja scrisă, va trebui să achiziționăm echipamentele și să formăm cadrele didactice

Evaluările Naționale din acest an școlar vor fi standardizate și corectarea va fi făcută computerizat. „Avem fișa de proiect cu fonduri europene deja scrisă”, „va trebui să achiziționăm echipamentele și…
Vezi articolul