Admitere liceu 2023. Corectarea în baza de date a opțiunilor elevilor transcrise greșit și rezolvarea cazurilor medicale au loc în perioada 26-28 iulie / Model de cerere pentru situații speciale și ce trebuie să conțină dosarul

14.322 de vizualizări
Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com
În perioada 26-28 iulie 2023, comisiile de admitere județene rezolva situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată la Admiterea la liceu 2023, cum ar fi cazuri medicale speciale, schimburi de elevi, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu sau corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date a opțiunilor exprimate de elevi, potrivit procedurii publicate de ISJ Iași.

Situațiile speciale sunt prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Situațiile speciale se referă la:

 • situații medicale speciale;
 • schimburi de elevi;
 • redistribuirea candidaților gemeni;
 • distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu;
 • corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi.

La etapa de soluționare a cazurilor speciale pot participa doar candidații care:

– au participat la repartizarea computerizată din prima etapă de admitere și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învăţământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost admiși la liceele /clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învățământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru rromi și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învăţământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023;

– candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru candidații cu CES și au depus dosarul de înscriere în unitățile de învățământ liceal în perioada 20-25 iulie 2023, potrivit procedurii.

În toate situațiile, cu excepția candidaților gemeni/tripleți, soluționarea cazurilor speciale se realizează în baza ultimei medii de admitere.

Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații rromi şi pentru candidații cu CES.

Părinții divorțați depun / transmit o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească. În situația în care există custodie comună, părintele care completează și depune /transmite cererea de înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la unitatea respectivă de învățământ liceal, prin completarea Anexei nr. 3 la prezenta procedură, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din Codul Penal, conform procedurii.

Dosarul de participare la etapa de soluționare a cazurilor speciale conține cererea de înscriere și documentele specifice fiecărei situații

În funcție de situația specifică în care se află, candidatul, prin părinte / reprezentant legal instituit, depune următoarele documente:

a) Situație medicală specială:

Cererea, însoțită de:

 • certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică;
 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părintele / reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare şcolară şi profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională (CJRAE). depus şi înregistrat de către părinte / reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

b) Redistribuirea candidaților gemeni:

Cererea, însoțită de:

 • copie a certificatului de naştere / copie a cărții de identitate a candidatului și a certificatului de naştere /cărții de identitate pentru fiecare frate;
 • copie a adeverinței cu media de admitere pentru fiecare frate;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

c) Distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu

Cererea prevăzută în Anexa nr. 1, însoțită de:

 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenenţă la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părintele / reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare şcolară și profesională care atestă existenţa unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte / reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

d) Corectarea unor erori de transcriere în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi

Cererea, însoțită de:

 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini şi elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură;
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

e) Schimb între elevi (elevii trebuie să aibă aceeași medie de admitere)

 • copie a certificatului de naștere /copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • acordul scris al părintelui /tutorelui elevului care doreşte schimbul de loc;
 • copie a anexei fişei de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini şi elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, în cazul dosarelor transmise online;
 • declarație-acord în cazul părinților divorțați, conform Anexei nr. 3 la prezenta procedură:
 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați, conform documentului publicat de ISJ Iași.

DOCUMENT Cerere înscriere în etapa de soluționare a situațiilor speciale:

DOCUMENT Declarație-acord pentru etapa de soluționare a situațiilor speciale:

DOCUMENT Declarație pe propria răspundere pentru etapa de soluționare a situațiilor speciale:

DOCUMENT Procedura de rezolvare a situațiilor speciale, publicata de ISJ Iași:

Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației calculează participarea la grevă pe baza discuțiilor informale ale profesorilor pe grupurile de WhatsApp, potrivit secretarului de stat Florian Lixandru. Acesta folosește manipulator informațiile ca să anunțe că „o parte dintre profesori ar ieși din grevă”

Ministerul Educației urmărește zilnic situația greviștilor din școli, conform declarațiilor făcute de secretarul de stat Florian Lixandru, la Euronews România. Acesta a spus inițial că are informații conform cărora „o…
Vezi articolul

Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost modificat. Pe 25 iulie toți părinții care vor să depună fizic dosarele de înscriere trebuie să dea telefon sau e-mail la școlile la care copiii lor au fost repartizați, ca să se programeze

Calendarul Admiterii la liceu 2021, stabilit prin ordin de ministru din august anul trecut, a fost modificat la finalul lunii trecute. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe…
Vezi articolul

Ministerul Educației va introduce în curriculumul școlar tematici de educație psiho-emoțională, managementul emoțiilor și siguranța online, anunță guvernul / Program de sprijin psihologic pentru copii, în contextul pandemiei Covid-19

Tematici legate de educație psiho-emoțională, managementul emoțiilor și siguranța online vor fi introduse în curriculumul școlar, ca parte a unui program dedicat sănătății emoționale și siguranței copiilor, în contextul pandemiei…
Vezi articolul