Apel de aproape 30 de milioane de euro pentru construirea a trei campusuri școlare rurale, lansat de Ministerul Educației / Proiectele se depun până pe 8 mai 2024

364 de vizualizări
Foto: © Nitinai Saguansri | Dreamstime.com
Ministerul Educației a lansat apelul competitiv de proiecte „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale”, pentru construirea și dotarea infrastructurii a trei campusuri școlare rurale. Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro și data limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai 2024, ora 17:00, anunță ministerul.

Se vor acorda granturi pentru construirea și dotarea infrastructurii a trei campusuri școlare rurale, fiecare dintre acestea asigurând suportul necesar desfășurării actului educațional pentru minimum 300 de elevi/copii din unitățile administrativ-teritoriale limitrofe. Au prioritate în obținerea finanțării proiectele care vizează elevi/copii provenind din zonele rurale, izolate și subdezvoltate/ defavorizate. 

Suma alocată: 29.970.000 de euro (fără TVA), echivalentul a 149.109.741,00 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei).

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei), informează Ministerul Educației.

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Finanțarea se alocă în funcție de punctajul obținut, în limita bugetului disponibil.

Documentele necesare în procesul de aplicare:

Calendarul apelului „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale”

„În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, conform următorului calendar: 

Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel va fi finalizată, cel mai târziu, până la data de 30 iunie 2026, conform calendarului stabilit în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023. (CID). ”

Activitățile eligibile

„În cadrul acestui apel vor fi susținute investiții care să sprijine îndeplinirea țintei 493 din PNRR, menționată anterior, prin:

1. asigurarea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea consorțiilor și campusurilor școlare rurale,

2. dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a clădirilor nou construite, inclusiv dotarea cu un parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor și pentru excursiile școlare.

Fiecare consorțiu școlar rural va primi un grant pentru construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, respectiv, infrastructura școlară, constând în spații de învățământ, fiecare cu o capacitate cuprinsă între 300-1500 de locuri, inclusiv spații pentru activități de tip SDS, baze sportive (săli și terenuri de sport), spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi etc.

Clădirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Activitățile eligibile din cadrul apelului vizează:

a) proiectare și asistență tehnică,
b) construirea de clădiri noi eficiente energetic, inclusiv achiziția de panouri fotovoltaice șipompe de căldură,
c) lucrări pentru amenajarea terenului,

d)  dotarea obiectivului de investiții nou realizat,
e)  asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții nou realizat,
f)  asigurarea transportului elevilor, inclusiv prin achiziționarea de microbuze destinate acestora;

Infrastructura nou construită a consorțiilor școlare rurale poate include spații cu următoarea destinație:

 1. săli de curs;
 2. laboratoare: de informatică, de științe, multidisciplinare;
 3. cabinete școlare, cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică/de logopedie etc.
 4. ateliere de practică;
 5. spații pentru activități de tip SDS/extracurriculare;
 6. vestiare/spații de depozitare;
 7. baze sportive (săli și terenuri de sport);
 8. săli de lectură/bibliotecă;
 9. spații de cazare și/sau microbuze destinate transportului elevilor;
 10. spații pentru luat masa/cantine și bucătărie;
 11. spații pentru activități recreative; 
 12. grupuri sanitare.

În ceea ce privește dotarea noilor campusuri școlare rurale, vor fi asigurate:
1. dotarea cu materiale, echipamente și mobilier pentru toate spațiile destinate actului educațional, precum și a celorlaltor spații, așa cum au fost mai sus menționate;

2. dotarea cu echipamente IT pentru fiecare sală de clasă, conform OME 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;

3. dotarea cu aparate, truse de laborator, echipamente și mobilier a laboratoarelor de științe/multidisciplinare

4. asigurarea facilităților pentru desfășurarea activităților SDS/extracurriculare;

5. asigurarea facilităților pentru cazare și cantină a elevilor;

6. parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor și pentru excursii școlare.”

Solicitanți eligibili

„Solicitanții eligibili ai prezentului apel de proiecte sunt:

1) Grupurile de acțiune locală (GAL-urile), care trebuie să includă obligatoriu ca entități partenere, UAT-urile în care se află unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați elevii/copiii (care reprezintă grupul țintă al proiectului);

2) Parteneriate locale constituite prin Acordul de parteneriat (Anexa 1.11), care pot fi formate din: grupurile de acțiune locală (GAL)/ asocieri de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL-uri), unități de învățământ și unități administrativ-teritoriale;alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu art. 89 din OUG nr. 57/2019.

În cadrul unui parteneriat eligibil să solicite finanțare este obligatorie fie existența unui GAL, fie a unei asocieri de UAT-uri.

Au prioritate în obținerea finanțării proiectele care vizează elevi/copii provenind din zonele rurale, izolate și subdezvoltate/ defavorizate. 

Acestea au obligația să transmită, la momentul depunerii cererii de finanțare, documente care dovedesc faptul că sunt organizate juridic în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale OUG nr. 57/2019, cu modificările ulterioare pentru a putea primi finanțare în cadrul prezentului apel.

În cadrul apelului, fiecare solicitant/parteneriat poate depune un singur proiect prin care să obțină finanțare atât pentru construirea infrastructurii necesare funcționării consorțiilor școlare rurale, cât și pentru dotarea infrastructurii construite și operaționalizarea acestora”, conform Ghidului solicitantului. 

DOCUMENT Ghidul solicitantului

Foto: © Nitinai Saguansri | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Consiliul Național al Elevilor atrage atenția că trecerea inspectoratelor școlare județene în subordinea autorităților locale, așa cum prevede proiectul de ordonanță de urgență a guvernului, ar facilita politizarea excesivă a acestora / O poziție similară a anunțat și Federația Părinților

Consiliul Național al Elevilor nu susține trecerea inspectoratelor școlare județene în subordinea autorităților locale, așa cum prevede proiectul de ordonanță de urgență a guvernului privind măsuri de reducere a cheltuielilor…
Vezi articolul

VIDEO Cinci liceeni au câștigat un concurs cu tema „Drepturile omului în timpul pandemiei”, organizat de Ambasada SUA. Atașatul cultural, William O’Connor: Pentru mine e uluitor să văd unde a ajuns această națiune în 30 de ani

Câştigătorii concursului „Drepturile omului în timpul pandemiei”, organizat pentru liceeni de Ambasada SUA la București, au fost desemnați, miercuri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc online, transmite Agerpres.…
Vezi articolul

Federația Părinților cere public ministrului Educației să prezinte școlile cu clase supra-aglomerate care încalcă legea numărului maxim de elevi, după ce nu a primit niciun răspuns timp de peste o lună: Tăcerea reprezintă un refuz tacit de a dispune măsurile

„Să ne comunicați dacă ați sesizat organele de cercetare penală, conform obligațiilor legale, precum și autoritățile implicate în activitate de evaluare și acreditare a acelor unități de învățământ care încalcă…
Vezi articolul

Ligia Deca, ministrul care acceptă o alocare de 2,1% din PIB pentru Ministerul Educației, spune că s-a întors în România, după studii în străinătate, pentru a se “dedica construirii unui buget echitabil, care să susțină un învățământ mai bun, incluziv, de calitate” 

Ministrul Educației, Ligia Deca, a spus luni, într-un discurs susținut la Parlament pe tema proiectului de buget pe 2023, că ea s-a întors în țară, după studii “la o universitate…
Vezi articolul