Aproape 4 din 5 elevi de clasa a VIII-a, din mediul rural, nu au luat 5 la simularea evaluării la Matematică în județul Iași / La clasa a XII-a a scăzut numărul celor care ar lua notă de promovare pentru toate profilurile

11.686 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
39.58% dintre elevii de clasa a VIII-a din județul Iași au luat note mai mari sau egale cu 5, la ambele probe, la simularea Evaluării Naționale 2023, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași (IȘJ Iași), cu 0.87% mai puțin față de simularea din 2022, când rata generală de promovare a fost de 40.44%, potrivit raportului IȘJ Iași. În privința simulării examenului de Bacalaureat 2023, doar 37.74% dintre elevi au promovat, fata de 42.89% la simularea de anul trecut. Rata generală de promovare a elevilor școlarizați la învățământul seral este de 0%, se precizează în raport.
 • În perioada 17 – 19 ianuarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, în toate unitățile de învățământ cu nivel gimnazial și liceal din județ, simularea probelor scrise din cadrul examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a.
 • Amintim că Edupedu.ro a publicat anul trecut raportul ISJ despre rezultatele simulărilor din 2022 în care se preciza că 76% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural nu au luat 5 la Matematică. De asemenea la limba și literatura română, la clasa a XII-a, rezultatele au fost cu 10 puncte mai slabe față de testarea inițială din toamna anului 2021.

Informațiile pe scurt:

 • La Simularea Evaluării Naționale 2023 din județul Iași mai mulți elevi au promovat proba de limba și literatura română și mai puțini proba de matematică, comparativ cu anul trecut. Se observă un decalaj mare între urban și rural, în ceea ce privește rezultatele elevilor, rata generală de promovare este mai mică în rural, la fel si ratele de promovare pe discipline: 78% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural nu au luat 5 la Matematică. În aceeași situație sunt 37% dintre elevii din mediul urban.
 • Un singur elev din județul Iași, școlarizat la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, a obținut media 10 la simularea examenului de Evaluare Națională. 
 • La Simularea examenului de Bacalaureat 2023 din județul Iași se înregistrează o scădere a ratei de promovare la matematică pentru toate profilurile, cea mai pronunțată este în cazul specializării științe ale naturii, cu o promovare de 46.03%, cu aproape 20% mai puțin față de simularea din ianuarie 2022, cand rata de promovare a fost de 65.82%.
 • Niciun elev nu a obținut media 10 la simularea examenului de Bacalaureat din luna ianuarie 2023 și, de asemenea, niciun liceu nu a înregistrat promovare 100%. De asemenea, niciun elev școlarizat la învățământul seral nu a promovat simularea examenului de Bacalaureat 2023.
Simulare Evaluare Națională în județul Iași

Simularea probelor scrise ale examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în 169 de unități școlare din județul Iași, dintre care 57 din mediul urban și 112 din mediul rural. 

Prezența elevilor la ambele probe ale simulării a fost de 92.54%

„Din totalul celor 8145 de elevi de clasa a VIII-a înregistrați în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), 7621 au fost prezenți la simularea examenului de limba și literatura română și 7591 la proba de matematică. 7537 de elevi au fost prezenți la ambele probe ale simulării, reprezentând un procentaj de 92.54%”, se precizează în raport.

Prezența elevilor la Simularea examenului de Evaluare Națională, în funcție de mediul de rezidență

„Din punct de vedere numeric, participarea elevilor din mediul rural la simularea examenelor naționale este superioară elevilor din mediul urban, însă procentual, prin raportare la totalul elevilor în funcție de mediul de rezidență, situația este inversată, în contextul în care județul Iași are o populație școlară predominant localizată în mediul rural, în ceea ce privește nivelul gimnazial.

Astfel, participarea elevilor din mediul urban la ambele probe a fost de peste 95%, iar cea a elevilor din mediul rural a fost ușor sub 90%”, conform raportului.

Elevii care au promovat ambele probe ale simulării examenului de Evaluare Națională reprezintă 39.58% din total.

Rata de promovare pe medii de rezidență 

Mai mulți elevi au promovat proba de limba și literatura română și mai puțini proba de matematică, comparativ cu anul trecut

„La proba de limba și literatura română, 5166 din totalul celor 7621 de elevi prezenți au obținut note egale sau mai mari decât 5.00, reprezentând un procent de 67.79% promovare, cu 2.8% peste rezultatul înregistrat la simularea din luna ianuarie 2022. 

În ceea ce privește proba de matematică, numărul elevilor care au obținut note mai mari sau egale cu 5.00 este de 3200 din totalul de 7591 elevi prezenți, cifră care reflectă un nivel de 42.16% al promovării. Față de simularea organizată în ianuarie 2022, acest rezultat este cu -0.57% mai scăzut, determinat în mai mare măsură, în acest an, de rezultatele obținute în mediul urban decât de cele din mediul rural”, potrivit raportului. 

Se menține decalajul substanțial între cele două medii de rezidență, reflectat în 33.22% diferență urban-rural la limba și literatura română și de 40.07% diferență urban-rural la disciplina matematică, potrivit raportului.

Decalaj mare între rezultatele elevilor din urban și rural: 78% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural nu au luat 5 la Matematică. În aceeași situație sunt 37% dintre elevii din mediul urban.

Numeric și procentual, pe medii de rezidență, situația tranșelor de note este redată în tabelul de mai jos.

„La proba scrisă de limba și literatura română, mediul urban este semnificativ reprezentat de tranșele notelor plasate în intervalele de notare 7.00-7.99 și 8.00-8.99, iar acestea, completate cu procentajul notelor situate între 9.00-9.99, aduc la peste 50% numărul elevilor cu rezultate ce reflectă un nivel optim de pregătire pentru acest moment. Pentru mediul rural, se remarcă faptul că cea mai reprezentativă proporție este cea a notelor din intervalul de notare 5.00-5.99, cu o importantă reprezentare și în tranșa imediat inferioară, de 4.00-4.99, remediabilă în contextul unui program susținut de pregătire.

La matematică, este reprezentativă, pentru mediul urban, tranșa notelor situate între 5.00-5.99, imediat peste pragul de promovare, însă și zona plasată imediat sub acesta se regăsește într-o proporție însemnată în tabloul rezultatelor. 

Pentru mediul rural, se constată faptul că, la momentul ianuarie 2023, 58.33% dintre elevi nu ating nici măcar pragul notei 4.00. Contextul socio-economic precar, lipsa susținerii familiilor și, în consecință, lipsa de orizont se regăsesc printre cauzele care determină această stare de fapt, evidențiată mai ales acolo unde în interiorul aceleiași clase de elevi, care au beneficiat de aceeași pregătire, au fost obținute și rezultate bune”, portivit documentului.

Simularea examenului de Bacalaureat în județul Iași

Simularea examenului de Bacalaureat s-a desfășurat în 49 unități de învățământ de stat și privat cu nivel liceal din județul Iași, dintre care 43 sunt situate în mediul urban, iar 6 în mediul rural.

Prezența elevilor la Simularea examenului de Bacalaureat 

„Pentru susținerea probelor scrise, au fost înscriși 5445 de elevi, dintre care au fost prezenț elevilor la toate probele  a fost de  (91.59%), mai ridicată cu cca. 2% pentru fiecare dintre cele trei probe, față de simularea din ianuarie 2022”, potrivit raportului.

Prezența la simularea examenului de Bacalaureat a candidaților de la învățământul seral se menține extrem de slabă, de doar 2.49% la toate probele de examen.

Rezultatele elevilor din Iași la Simularea examenului de Bacalaureat 

„În urma centralizării rezultatelor obținute de elevi la simulare, se constată un procentaj de promovare de 37.74% a elevilor de la învățământul de zi (1882 de elevi din totalul de 4987 prezenți la toate probele care au obținut medii egale sau mai mari cu 6.00), cu 5.15% sub cel înregistrat în contextul simulării organizate de I.S.J. Iași în luna ianuarie 2022, care a fost de 42.89%. Rata generală de promovare a elevilor școlarizați la învățământul seral este de 0%”, se precizează în raport.

Rezultatele la proba E.a) – Limba și literatura română se mențin la un nivel optim pentru această etapă, apropiindu-se de pragul procentajului de 80%. Cel mai ridicat nivel de promovare pentru proba de limba și literatura română se înregistrează la filiera teoretică, unde 94.14% din totalul celor 2490 de elevi prezenți au obținut note egale sau mai mari decât 5.00 (cu 2.4% peste nivelul de promovare de la simularea din ianuarie 2022), în timp ce la filiera tehnologică, 62.94% din cei 2275 elevi prezenți au reușit să obțină notă de promovare, iarăși, cu 3.88% mai mulți elevi față de anul anterior. De asemenea, se constată un procentaj ridicat al elevilor care au obținut note cuprinse între 5-5.99. Pentru filiera teoretică, există un procentaj consistent de elevi ale căror note se situează în zona superioară a tranșelor de notare (46.82% dintre elevi au obținut note între 8.00 și 10).

Analiza rezultatelor obținute la proba E.c) – proba obligatorie a profilului are în vedere, pe de o parte, rezultatele obținute la disciplina matematică, cu detalieri asociate profilului și specializării și, pe de altă parte, notele obținute la disciplina istorie de elevii de la filiera teoretică – profil uman și filiera vocațională.

Rata generală de promovare la disciplina matematică este de 37.43% la simularea din luna ianuarie 2023, sub cea înregistrată la simularea din ianuarie 2022, care a fost de 43.68%. 

Scăderea se înregistrează pentru toate profilurile, cea mai pronunțată este în cazul specializării științe ale naturii, care a avut o promovare de 46.03%, cu aproape 20% mai puțin, față de simularea din ianuarie 2022, cand promovarea a fost de 65.82%.

La filiera tehnologică, rămâne o constantă faptul că pragul notei 5 este depășit, în această etapă, de doar un sfert dintre candidați. 

Procentajele de promovare obținute la disciplina matematică atrag atenția asupra necesității de a aborda în sens remedial pregătirea elevilor în perioada următoare, cu accent pe exersarea și fixarea itemilor din zona standardelor minime de performanță pe disciplină.

La disciplina istorie, au fost înscriși 1440 de elevi, dintre care au prezenți la proba scrisă 1375.

Proba E.d) – Proba la alegere a profilului și specializării presupune, în contextul simulării examenului de Bacalaureat, o rată generală de promovare de 64.53%, ușor mai ridicată față de simularea din ianuarie 2022, care a fost de 63.16%.

Cele mai ridicate procentaje de promovare s-au înregistrat la disciplinele chimie organică (91.87%), informatică MI C/C++ (89.66%) și geografie (84.83%), acestea reprezentând confirmare a rezultatelor obținute la simularea din anul școlar anterior.

O situație îngrijorătoare reiese din analiza rezultatelor obținute la disciplina biologie vegetală și animală, unde din cei 624 elevi care au susținut proba, au promovat doar 52, aceștia reprezentând un procentaj de 8.33%. Din totalul elevilor care au susținut proba, 616 sunt elevi de la filiera tehnologică, iar 8 provin de la filiera teoretică. Pentru elevii care nu au promovat simularea probei scrise la această disciplină, este necesară familiarizarea acestora cu standardele de evaluare ale disciplinei și, totodată, cu specificul cerințelor.

Niciun elev nu a obținut media 10 la simularea examenului de Bacalaureat din luna ianuarie 2023 și, de asemenea, niciun liceu nu a înregistrat promovare 100%”, potrivit raportului IȘJ Iași.

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Simulare examene Iași: 76% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural nu au luat 5 la Matematică / La Română, la clasa a XII-a, rezultatele sunt cu 10 puncte mai slabe față de testarea inițială din toamnă
Simulare Evaluare Națională 2023. Subiecte și bareme la limba și literatura română și matematică din județul Iași
Simulare BAC 2023. Subiectele la limba și literatura română, matematică, istorie și proba la alegere, pe care le-au avut de rezolvat elevii din județul Iași și bareme

2 comments
 1. Se vede aici si rezultatul faramitarii anului scolar – vacante fara rost. Intr-o saptamana elevul nu are cum se relaxa, iar la revenirea la scoala se vede ca s-a rupt ritmul.
  Elevii nu mai au teze, ele fiind de fapt o exersare a examenelor. Siu se doreste in continuare aceeasi cale eronata, doar din ambitii neintelese de nimeni.
  Pacat

 2. Nu trebuie sa ne mire,asta este Romania reală și educata,când părinții nu au bani pentru meditații ani de zile.In mediul urban rezultatele mai bune au la baza meditațiile făcute de copii în particular ani de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii cer oficial un Corp Național de Experți în Evaluare și sesiuni de formare în evaluare pentru profesori, după greșelile de corectare și numărul record de contestații de la BAC și Evaluarea Națională 2020

“Elevii solicită reforma sistemului de evaluare la examenele naționale, prin înființarea unui Corp Național de Experți în Evaluare și organizarea unor sesiuni de formare pentru profesori”, anunță Consiliul Național al…
Vezi articolul

EXCLUSIV Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat pe o posibilă faptă de discriminare a elevilor făcută de Ministerul Educației prin eliminarea burselor de merit pentru clasa a V-a și a celor rurale pentru liceeni / La început de octombrie au loc audierile

Autosesizarea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în cazul eliminării burselor rurale pentru liceeni și a burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a a fost înregistrată, iar Ministerul…
Vezi articolul