UPDATE Rezultatele Bacalaureat 2022 au fost publicate – Model de contestație / rata de promovare – 73,3%

43.346 de vizualizări
Rezultate finale Evaluarea Națională 2020
Foto: INQUAM Photos – Bogdan Dănescu
Absolvenții de liceu care au susținut examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, au aflat astăzi notele, potrivit calendarului oficial. Rezultatele sunt disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii.

Amintim că numele elevilor sunt anonimizate. În această situație, codurile individuale înlocuiesc numele și prenumele candidaților și au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Model cerere contestație:

Model de cerere în format pdf:

Iată ce prevede ordinul 5.151/2021 în privința contestațiilor:

În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

Ce se întâmplă dacă diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct: acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

 • președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
 • după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;
 • președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor amintite mai sus.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

 1. să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 2. să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 3. să obţină media generală 6(cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Afișarea rezultatelor la BAC 2021 – exemplu de tabel:

Pe prima coloană sunt codurile candidaților, pe a doua se află poziția în ierarhia pe județ, iar pe a treia poziția în ierarhia pe țară. Pe a patra coloană se află unitatea de învățământ, fiind urmată de următoarele: promoție anterioară, forma de învățământ, specializare. După aceea, colonele sunt dedicate probelor susținute la examenul de bacalaureat:

 • limba și literatura română
 • limba și literatura maternă
 • limba modernă studiată – competențe
 • disciplina obligatorie a profilului – scris
 • disciplina la alegere – scris
 • competențe digitale
 • media
 • rezultatul final.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Amintim că la prima sesiune de Bacalaureat 2021 au fost depuse 56.000 de contestații, după cum a anunțat la acea vreme ministrul Educației.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Limba română ar urma să fie probă separată la BAC 2027, cu eliminarea fie „accentului pus pe învățarea mecanică”, printre modificările anunțate de Sorin Cîmpeanu în proiectul legii Educației / Proba facultativă nu va condiționa promovarea examenului

„Referitor la examenul național de bacalaureat a fost agreat ca limba și literatura română (inclusiv gramatica) să constituie o probă distinctă în cadrul acestui examen”, a transmis ministrul Educației, Sorin…
Vezi articolul

Bacalaureat 2023. Regulile de echivalare cu mediile de la clasă a probelor de competențe de comunicare la limba română, competențe de limbă străină și competențe digitale, puse în dezbatere de Ministerul Educației

Metodologia pentru echivalarea probelor de competențe lingvistice și digitale de la examenul de Bacalaureat 2023, în forma de proiect, a fost pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației, anunță instituția…
Vezi articolul