Manualul unic dispare. Ministerul Educației revine la cumpărarea de manuale prin licitație

7.193 de vizualizări
Manualul unic dispare
Foto: Pexels.com
Ministerul Educației renunță la manualul făcut de editura unică. Profesorii vor putea din nou să aleagă între mai multe manuale făcute de edituri sau firme diferite. Ecaterina Andronescu a pus în dezbatere publică un ordin care prevede revenirea la procedura cumpărării de manuale școlare prin licitație pe SEAP. Vor fi maximum 3 manuale școlare la fiecare materie, iar contractele cu câștigătorii vor fi încheiate pe 4 ani. Revenirea la concurența pe piața manualelor școlare vine la un an după ce fostul ministru Liviu Pop a impus monopolul de stat pe editare.
 • Amintim că anul trecut a fost singurul în care Ministerul, la inițiativa fostului ministru Liviu Pop, a renunțat fără nicio bază legală la cumpărarea de manuale prin licitație publică și a centralizat editarea la Editura Didactică și Pedagogică, din subordinea Ministerului Educației.
 • Descarcă din articolul Edupedu.ro Metodologia de achiziție a manualelor școlare 2019 – document pus în dezbatere de Minister.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică actele necesare achiziției de manuale școlare noi. Instituția a publicat pe 28 decembrie 2018, pe edu.ro, proiectul de ordin de ministru privind regimul manualelor școlare, precum și anexele care conțin metodologiile de evaluare a proiectelor de manuale, de gestionare și cumpărare a manualelor declarate câștigătoare.

Manualul unic dispare: Noua procedură de cumpărare a manualelor școlare

La licitație vor participa “operatori economici” care vor depune oferte. Contractele cu câștigătorii vor fi încheiate pe 4 ani, la fel ca înainte de impunerea editurii unice, prevăd noile metodologii puse în dezbatere de ministrul Educației.

Etapele cumpărării de manuale noi de către Ministerul Educației:

 • 1. Ministerul va anunța public pe www.edu.ro și pe SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice) licitația pentru achiziția de manuale școlare
 • 2. Operatorii economici depun pe platforma SEAP ofertele corespunzătoare proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini
 • 3. Experții cooptați de CNEE evaluează proiectele de manuale școlare, în baza criteriilor tehnice de calitate
 • 4. Transmiterea către ofertanți a cererilor de clarificări asupra calității proiectului de manual școlar
 • 5. Comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale școlare, la finalizarea procedurii de licitație
 • 6. Depunerea, de către ofertanți, a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale școlare și soluționarea acestora
 • 7. Lista proiectelor de manuale care au fost declarate Acceptate la licitație
 • 8. Încheierea acordurilor-cadru de achiziție publică a manualelor școlare cu ofertanții declarați câștigători, în urma realizării selecției și comenzilor de manuale școlare de către unitățile de învățământ

Cum se va desfășura licitația pentru manuale

Ministerul Educației este autoritatea contractantă, care organizează licitația. Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preț”. Licitația deschisă pentru cumpărarea de manuale noi este organizată pe loturi, ca până acum.

Licitația se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate eliminatorii și a ofertei financiare. Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate și pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziție în SEAP, prevede proiectul de Metodologie.

Criteriile tehnice de calitate contează în proporție de 90%, iar prețul are o pondere de 10% din punctajul total.

Ministerul Educației propune ca Oferta financiară să fie evaluată astfel: pentru cel mai mic preț ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 10 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula: Punctaj preț = (cel mai mic preț ofertat/preț ofertă) x 10.

Fiecare ofertant poate să participe la licitaţie cu un singur proiect de manual școlar pentru o disciplină, pentru o clasă, filieră, profil, specializare.

Ministerul Educației declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte. “MEN achiziționează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total”, se arată în proiectul de metodologie.

“MEN asigură organizarea licitației deschise în vederea achiziționării manualelor școlare”, stabilește ministrul Educației, în Metodologia de achiziție a manualelor şcolare pe care a pus-o în dezbatere publică.

Ministerul definește următorii termeni, în proiectul de metodologie:

 • “achiziționare de manuale școlare – cumpărarea, din bugetul MEN, a manualelor școlare noi și/sau a manualelor școlare reeditate”
 • “acord-cadru de furnizare a manualelor școlare – acordul încheiat în formă scrisă între MEN şi unul ori mai mulţi operatori economici, care are ca scop stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care stau la baza contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani”.
Descarcă de aici Metodologia de achiziție a manualelor şcolare 2019 – pusă în dezbatere de Ministerul Educației (Anexa 3)

Manualul unic dispare: Metodologia de gestionare a manualelor școlare

Manualul școlar se prezintă în varianta tipărită și în variantă digitală, accesibilă pe www.manuale.edu.ro, prevede Metodologia. Ministerul Educației definește “ofertantul” drept “operator economic care a depus oferte de proiecte de manuale şcolare în cadrul procedurii de atribuire în vederea achiziţiei de manuale şi care are capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare”.

“În baza libertății inițiativei profesionale, cadrele didactice selectează și recomandă elevilor, pentru utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare, doar manuale școlare aprobate de MEN”, se mai arată în document.

Ministerul poate cere noi manuale în următoarele situații, prevede propunerea pusă în dezbatere:

 • “au fost operate modificări la nivelul curriculum-ului național și au fost introduse discipline/module de pregătire noi”
 • “s-au elaborat programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire”
 • “există discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate în sesiunile anterioare”
 • “au fost modificate în proporție de minimum 25% programele școlare la anumite discipline/module de pregătire”

“Proiectele de manuale școlare selectate în urma procesului de evaluare şi achiziţie se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale”, prevede metodologia.

“Manualul şcolar aprobat se utilizează începând cu primul an școlar de după încheierea sesiunii de evaluare”, stabilește Ministerul.

Toate școlile selectează manualele pe care vor să le cumpere și dau comandă prin aplicația SNMS, iar inspectoratele școlare generează un Raport al comenzilor pe județ, după care monitorizează distribuirea manualelor școlare noi din depozitele de carte școlară către unitățile școlare.

Descarcă de aici Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare 2019 – pusă în dezbatere (Anexa 2)

Manualul unic dispare: Evaluarea calității proiectelor de manuale

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare, în forma în care a fost pusă în dezbatere, prevede următoarele:

 • Evaluarea proiectelor de manuale va fi coordonată, ca și până acum, de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) din subordinea Ministerului Educației
 • Ofertele de manuale vor putea fi depuse de către operatori economici

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) ar urma să:

 • publice pe site-ul său (www.rocnee.eu) lista disciplinelor pentru care sunt necesare manuale școlare,
 • să lanseze un apel pentru cooptarea de experți (profesori din preuniversitar sau universitar) care să evalueze proiectele de manuale,
 • să selecteze experții evaluatori

Vezi aici care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii ca să participe, în calitate de experți cooptați, la evaluarea proiectelor de manuale școlare (pg. 2, articolul 4)

Manualul unic dispare: Metodologia prevede că “evaluatorii care, în anul precedent, au înregistrat în procesul de evaluare greşeli cu consecinţe asupra calităţii manualului nu mai au dreptul de a se înscrie într-un nou proces de evaluare”.

“Identitatea membrilor comisiei de evaluare şi experţilor cooptaţi este confidenţială şi nu poate fi dezvăluită decât la solicitarea scrisă a instanţelor de judecată”, stabilește Ministerul Educației.

Un proiect de manual școlar este eliminat din evaluare dacă nu respectă oricare dintre descriptorii prevăzuți în fișa-tip A și acest lucru este constatat de către cel puțin trei dintre cei cinci profesori evaluatori.

Un proiect de manual școlar este acceptat la evaluarea calității științifice, dacă întrunește minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile, conform fișei-tip B.

“Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale școlare sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitație deschisă, în perioada stabilită prin Calendar”, stabilește Ministerul Educației, în proiectul de Metodologie.

Pentru manualele de Religie, odată cu depunerea proiectelor de manuale școlare pe platforma SEAP, ofertanții au obligația de a depune și avizul cultului respectiv”, prevede documentul.

“Toți profesorii evaluatori care au avut erori în activitatea desfășurată în procesul de evaluare nu vor mai fi selectați în evaluările proiectelor de manuale școlare viitoare și nici în grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru evaluările naționale, bacalaureat, titularizare și definitivare în învățământ”, stabilește Ministerul.

Descarcă de aici Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare – pusă în dezbatere de Ministerul Educației
Descarcă de aici Criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte manualele (document numit în metodologii drept Fișa-tip A)
Fișa-tip de evaluare a calității științifice a proiectului de manual școlar – Fișa tip B

În mod paradoxal, Ministerul Educației este obligat să cumpere manuale școlare noi la clasa a VII-a pentru anul școlar viitor, deși ministrul Andronescu a anunțat oficial că vrea să schimbe din nou programa școlară.

Însă Ministerul trebuie să cumpere manuale noi pentru la anul pentru că instituția a schimbat deja în 2017 programa școlară de gimnaziu. Copiii de clasa a V-a au învățat în anul școlar 2017-2018 după o programă nouă și manuale noi, în anul 2018-2019 programa nouă se aplică la clasa a VI-a și manualele conforme programei sunt pentru prima dată editate de EDP, iar anul școlar viitor copiii trebuie să aibă manuale conforme programei noi care se aplică pentru prima dată la clasa a VII-a.

Amintim că una dintre primele declarații făcute de Ecaterina Andronescu, despre manualul unic dispare – după ce a fost acceptată de președintele Klaus Iohannis pentru al patrulea mandat de ministru al Educației – a fost chiar legată de manualele unice. “Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită. Faptul că manualele au arătat așa ar trebui să ne pună pe gânduri. Prin competiție ar crește calitatea manualelor”, a declarat Ecaterina Andronescu pe 20 noiembrie 2018 pentru Știrile Pro TV.
Foto: Pexels.com

Citește și:

Ecaterina Andronescu: Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită – Pro TV
Manualul unic și modelul falimentar – Idealul miniștrilor PSD ai Educației a fost condamnat la CEDO
Ideologizarea educației – Manual de Geografie din Ungaria, cu caricaturi politice: Transilvania este casa maghiarilor, Germania este scroafa care nu hrănește Budapesta

 


4 comments
 1. Multi idioti pe lumea asta, incepand cu minustrul asta, care numai doamna nu este !
  Manualul unic era cea mai buna varianta a invatamantului, care si asa merge din prost in mai prost.
  Au afaceri cu castiguri mari, iar copii nostri sufera din aceasta cauza.
  Asta este si motivul pentru care copiii nu mai inteleg nimic si nu iau nici macar nota 5 la unele materii.
  Rusine sa va fie domnilor din sistemul de guvernare.
  Alta mare prostie este modificarea datei de incepere a scolii, care incepe si anul acesta in 09.09.2019, DE CE aceasta modificare ?
  Lasati copiii sa respire, ii distrugeti pe toate planurile, psihic, emotional, fizic……..
  Cu fiecare an care a trecut ati scurtat vacanta copiilor, data de incepere a scolii, si sfarsitul scolii, nu mai aveti de lucru acolo pe la voi ?, si de plictiseala dati tot felul de legi si directive care nu au nici un sens !!!!
  Rusine sa va fie, va bateti joc de copiii nostri !!!!!

 2. ministerul educatiei a vandut interesul copiilor si dreptul copiilor la invatamant pentru bani …

  statu roman nu e in stare sa scrie o carte unica pentru elevi …

  rusine ministerul invatamantului care sa vandut pentru bani ….

  si a vandut interesul copiilor romani pentru profitul javrelor private ….

  trebuie sa fi cretin sa crezi ca privati o sa faca o educatie mai buna si mai ieftina copiilor nostrii …

 3. … tot mizerii de manuale v-or fi. Nu au interes ca copiii noștri sa fie destepti. Prosti sunt mult mai usor de controlat. Vezi mitingul Pro PSD

 4. Spagi probabil ca se dadeau si cu manual unic si fara… Singura diferenta este aceea ca de acum se v-or da “atentii” la mai mulți profesori pt a folosii un anunit manual in loc sa dea numai unei persoane care pana acum decidea ce manual sa se foloseasca. Nu conta ca au greseli si ca sunt prost facute. Conta plicul cat de gros era.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Mai multe organizații ale elevilor și Federaţia Părinţilor şi Aparţinătorilor Legali cer Guvernului să nu aprobe ordonanța de urgență privind alocația “forfetară” pentru transport: “Ordonanța prevede decontarea transportului parțial, nu gratuitate”

Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Elevilor din Bacău, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov, Asociaţia Elevilor din Maramureş, Asociaţia Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din Timiș și Federația Părinților și…
Vezi articolul