BREAKING Regulile pentru deschiderea școlilor au fost publicate în Monitorul Oficial cu o săptămână înaintea primei zile de cursuri

39.585 de vizualizări
Foto: captură Ordin Comun pentru începutul de an școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial
Regulile pentru deschiderea școlilor au fost publicate în Monitorul Oficial luni seara, cu 7 zile înaintea debutului cursurilor din acest an școlar. Ordinul care aprobă aceste reguli este cel cu numărul 5.196/1.756 și este semnat de miniștrii Sănătății și Educației.

Documentul are două părți – regulile generale sunt în ordin, iar în anexă sunt metodologiile pentru fiecare situație în parte.

Scenariile rămân aceleași, care au fost deja anunțate – roșu peste 6 la mie, verde până la 6 inclusiv. Scenariul roșu înseamnă școală online.

Elevii care pot face școală onlinelista oficială a motivelor și afecțiunilor pentru care pot fi scutiți de prezența fizică a fost completată cu elevii care au în familie persoane cu risc;

Pentru prima zi de școală, de exemplu, școlile trebuie să pregătească:
 1. evaluarea infrastructurii şi identificarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;
 2. organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;
 3. stabilirea circuitelor funcţionale;
 4. organizarea spaţiilor de recreere;
 5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru situații de urgență;
 7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară.
Organizarea claselor și a activității în școală/sălile de curs:

a) La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;

b) organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este “1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupa;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măstii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;

c) organizarea grupurilor sanitare:

– este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;

– se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii;

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:

 • – accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ;
 • – este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
 • – căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;
 • – după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă;
 • – accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

3. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive:

 • – organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;
 • – intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;
 • – elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi;
 • – elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
 • – este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică în exterior. 
 • –  orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente;
 • – pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 • – la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;
 • – se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
 • – activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

    4. Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional:

 •     – instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;
 •     – atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică maxim posibilă;
 •     – va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
 •     – vor fi organizate activităţi individuale, pentru a evita schimbul de materiale;
 •     – materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
 •     – atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
 •     – se va asigura aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.

    III. Măsuri de protecţie la nivel individual

1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor

    Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de a-şi dezinfecta mâinile:

 •     a) imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
 •     b) înainte de pauzele de masă;
 •     c) înainte şi după utilizarea toaletei;
 •     d) după tuse sau strănut;
 •     e) ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măştii de protecţie:

 •     a) masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor în interior
 •     b) La orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. 
 •     c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică. 
 •     d) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis.

    IV. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2:

1. personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare;

2. cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;

3. instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

    V. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

    Sfaturi utile pentru părinţi:

    1. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;

    2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;

    3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;

    4. explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;

    5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;

    6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;

    7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;

    8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.

    9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

    10. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;

    11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a anului scolar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii şcolii;

    12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

    – elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;

    – elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

    – elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

    VI. Protocoale

    1. Protocol pentru cantine:

a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului şi intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;

b) respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;

c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate;

d) înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini şi vor folosi substanţe dezinfectante;

e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;

f) în cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;

g) sala de mese va fi aerisită în permanență; se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unităţii.

    2. Protocol pentru internate şcolare:

    a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare; 

    b) vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi;

    c) vor fi organizate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele;

    d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita interacţiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie;

    f) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid şi substanţe dezinfectante;

    g) portul măştii și păstrarea distanței fizice de 1m sunt obligatorii în spaţiile comune;

    h) elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;

    i) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;

    j) în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.

    3. Protocol pentru transport:

    a) pentru transportul şcolar dedicat, conducerea şcolii şi reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice locale vor colabora în vederea susţinerii şi monitorizării modului în care se desfăşoară transportul cu microbuze şi autobuze şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare şi nebulizare după fiecare cursă);

    b) pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice şi purtarea măştii.

Citește aici toate articolele relevante pentru anul școlar 2021-2022, care începe pentru elevi pe 13 septembrie.

7 comments
 1. Niste criminali sunteti. Nu v-a trecut prin capetele alea goale vreun gand legat de siguranta profesorilor? Elevii, daca se infecteaza, n-au nici pe naiba, insa exista multe cadre didactice cu varste de peste 50 de ani, pe care le obligati sa mearga sa se infecteze. Ca nici macar vaccinat nu trebuie sa fii ca sa intri in scoala, ce sa mai vorbim de teste si alte astfel de ”privilegii”. Sa aveti parte exact de ceea ce ii puneti pe bietii oameni sa suporte.

 2. Atunci cand n-ai cantina, mananci litere….art 6 alin (6) si anexa nr.2: ”elevii claselor VII (I-lipsa)-XII-XIII”……..

  1. E ok “VII-XII”, caci de la clasa a saptea este și referința pentru vaccinare, au peste 12 ani si sunt eligibili. Nicio litera vatamata! 😃😃

 3. “Principiul de urmat este “1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care SE VA APLICA PROTOCOLUL DE DEZINFECTARE DUPĂ FIECARE GRUPĂ.”

  Pe bune?! În mai puțin de 10 minute să dezinfectezi FIECARE LABORATOR (informatică/fizică/chimie/biologie) sau ATELIER, după FIECARE clasă/grupă? Pauză după pauză, zi după zi? Ce școală are posibilitatea să o facă (dacă e să fie făcută dezinfectarea la modul serios)? Cât dezinfectant se consumă? Voi sunteți COMPLET RUPȚI DE REALITATE….

  1. Si atunci ce facem? Informatica cu degetul pe tabla?
   Mai bine facem un efort si, la fel cu elevii din Japonia, punem mana pe dezinfectant si ne curatam fiecare locul de munca. Eventual se intra cu pauza de o ora!

 4. „Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi”… CE BĂTAIE DE JOC aceste reguli făcute doar să fie scris ceva!!! Și dacă se poate o distanțare de doar 10 cm …. ghinion că v-ați contaminat cu Delta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Un absolvent de liceu pedagogic care vrea să fie învățător și un tânăr cu studii superioare care vrea să se facă profesor pentru învățământ primar – ce trasee de angajare și profesionale vor avea, potrivit noii legi a Educației

Din anul școlar 2028-2029, absolvenții de liceu pedagogic vor da concursul național de ocupare a posturilor didactice, adică titularizarea, doar că vor putea fi angajați pe o perioadă determinată de…
Vezi articolul

Elevii de la Colegiul Pedagogic din Iași vor învăța în viitorii trei ani în containere / 600 de elevi au fost evacuați din sălile lor de curs, din cauza riscului seismic de gradul unu al clădirii principale / Soluția a fost agreată de părinți și profesori

Elevii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi vor învăţa, potrivit autorităţilor locale, într-o construcţie modulară, în arealul unităţii de învăţământ. Această soluţie ar urma să fie aplicată din toamnă, fiind…
Vezi articolul