Calendar admitere la liceu și în învățământul profesional și dual pe locurile speciale pentru romi, pentru anul școlar 2024-2025 / Pe 13 mai se afişează locurile alocate

2.503 vizualizări
Foto: John Schnobrich on Unsplash
Inspectoratul Şcolar Județean Neamț a publicat calendarul admiterii la liceu și în învățământul profesional și dual pe locurile speciale pentru romi, pentru anul școlar 2024-2025. Pe 13 mai se afişeaza locurile speciale pentru candidații romi și 21 iunie este data limită pentru eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă.

Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024-2025, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, peste numărul de locuri repartizat unităţilor de învăţămâni, 1-2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, respectiv 1-2 locuri suplimentare la clasă, distincte în unitățile de învăţământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învăţământul de masă și din învăţământul special, care susțin evaluarea naţională pentru absolventii clasei a VIII-a, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi, potrivit Ordinului nr. 615431 august 2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul școlar 2024-2025:

Informaţiile referitoare la locurile distinct alocate în unitaţile de învăţământ de masă pentru candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru elevii romi, respectiv pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, documente necesare şi instituţii care le eliberează, data-limită de eliberare a documentelor si data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broşura de admitere.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidatii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024-2025.

Calendarul admiterii in învăţământul liceal pe locurile speciale pentru romi

15 aprilie 2024:
– „şedinţă de instruire (online) a profesorilor diriginți de către inspectorul școlar pentru minorități, pentru prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi;
– ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi, organizate de către profesorii diriginți.

La ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome. După fiecare şedință, se va întocmi proces-verbal de informare/ instruire.

13 mai 2024: afişarea locurilor speciale pentru candidații romi (1-2 locuri/ clasă/grupă pentru fiecare filieră/ profil/ specializare/ domeniu de pregătire/ calificare/ limba de predare).

21 iunie 2024: data-limită pentru eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă.

Notă: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi confinutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.

21 iunie 2024: data-limită pentru depunerea si înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învăţământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.

15-16 iulie 2024:
–  completarea opțiunilor în fişele de înscriere de către candidatii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ;

–  introducerea în aplicaţia informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli in baza de date computerizată si listarea fișelor corectate din calculator. 

Notă: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată in considerare. Orice opțiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

18 iulie 2024: repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi si comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul şi pe site-ul inspectoratului scolar.

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.

Nota: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024-2025.

Admiterea în învăţămânul profesional si învăţământul dual 

Pentru admiterea în învăţămânul profesional si învăţământul dual pentru anul scolar 2024-2025, inspectoratele şcolare județene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale, CES, proveniți din învățământul de masă si din învăţământul special, precum și pentru elevii romi, locuri distincte în unitățile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi, potrivit Ordinului nr. 6070/31 august 2023 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învăţământul dual pentru anul școlar 2024-2025. 

Informațiile specifice, precum: locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES şi pentru candidații romi, condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective, sunt cuprinse în broșura de admitere.

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES şi pentru candidații romi la calificările la care se organizează preselecție si nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

Calendarul admiterii în învăţământul profesional/dual pe locurile speciale pentru romi

15 aprilie 2024:

– ședințe de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorul şcolar pentru minorități, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi;

– şedinţe de informare şi instruire cu părinții şi elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi, organizate de către profesorii diriginți.

La ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome.
Notă: Dupa fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

13 mai: afişarea locurilor speciale pentru candidații romi.

Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/grupele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.

21 iunie 2024: data-limită pentru eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia roma.

Notă: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate şi online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învăţământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât si Părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.

21 iunie 2024: data-limită pentru depunerea şi înregistrarea de către părinte/ reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.

15-16 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional şi dual pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru şi de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. 

Notă: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată in considerare. Orice opțiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

17 iulie 2024: depunerea fişelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB, comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti.

18 iulie 2024: repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi şi comunicarea rezultatelor candidaților prin afişarea la sediul şi pe site-ul inspectoratului școlar

Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza optiunilor completate în fisa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului Bucuresti si comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024.

Mediile de admitere, pentru candidaţii pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale si cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează sau nu probă suplimentară de admitere.

Candidații nerepartizați vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.” 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Programul-pilot în care profesorii creează resurse educaționale aplicate de educație financiară pentru mai multe discipline, iar elevii învață despre viață – LifeLab By BCR

Lansat în două școli din România, „LifeLab by BCR” este un program-pilot de educație financiară și dezvoltare a abilităților de viață, inițiat de BCR și Școala de Bani. Prin acest…
Vezi articolul

Din anul școlar 2023-2024, disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” va fi cuprinsă în planurile-cadru de liceu, reamintește Ligia Deca / Disciplina nu este inclusă în proiectul Legii învățământului preuniversitar

Din anul școlar 2023-2024, disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” va fi cuprinsă în planurile-cadru de liceu, după cum a reamintit ministrul Educației, Ligia Deca, într-o postare pe Facebook. Anunțul vine în…
Vezi articolul

Andy Varga, elevă în clasa a XII-a: Dacă nu v-ați mai da cu pumnii în piept (unii) despre ce părinți extraordinari sunteți, și ne-ați întreba și pe noi ce vrem cu adevărat, ați vedea că cei mai mulți vrem să susținem examenele

„Dacă nu v-ați mai da cu pumnii în piept (unii) despre ce părinți extraordinari sunteți, și ne-ați întreba și pe noi ce vrem cu adevărat, ați vedea că cei mai…
Vezi articolul