Admitere 2024. Numărul locurilor la liceu pentru elevii romi și pentru cei cu cerințe educaționale speciale, publicat de inspectoratele școlare

3.189 de vizualizări
repartizare liceu 2020
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Numărul locurilor la liceu 2024 pentru elevii romi și pentru cei cu cerințe educaționale speciale a fost publicat de inspectoratele școlare. Conform ordinului care reglementează admiterea la liceu 2024, inspectoratele școlare județene alocă pentru elevii romi și pentru cei cu CES locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.

Este vorba despre ordinul nr. 6.154 din 31 august 2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025.

Art. 2 – „(11) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ, 1-2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, respectiv 1-2 locuri suplimentare la clasă, distincte în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, care susțin evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi.

Locurile distincte alocate pentru elevii romi, respectiv pentru elevii cu CES vor fi distribuite în mod egal între unitățile de învățământ liceal, stabilite de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel încât un număr cât mai mare de unități de învățământ liceal să poată asigura dreptul la educație al acestor elevi, pe toată raza județului/municipiului București, în vederea respectării principiului egalității de șanse. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru elevii romi, respectiv pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, documente necesare și instituții care le eliberează, data-limită de eliberare a documentelor și data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.”

Site-uri Inspectorate școlare județene, paginile de admitere la liceu 2024:

Până pe 12 aprilie, inspectoratele școlare au avut de transmis Ministerului Educației numărul elevilor romi care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar 2022-2023, au promovat Evaluarea Națională 2023 și au fost înscriși la liceu, potrivit unei document obținut de Edupedu.ro.

Calendarul admiterii in învăţământul liceal pe locurile speciale pentru romi

21 iunie 2024 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă

21 iunie 2024 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.

13 mai 2024 Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/ clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/ calificare/limba de predare)

15 – 16 iulie 2024 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

18 iulie 2024 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024- 2025

Calendarul admiterii în învăţământul liceal pe locurile speciale pentru elevii cu cerințe speciale educaționale (CES)

21 iunie 2024 Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 – 2024, emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

21 iunie 2024 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 – 2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

13 mai 2024 Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare).

7 iunie 2024 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

15 – 16 iulie 2024 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

18 iulie 2024 Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Calendar admitere la liceu și în învățământul profesional și dual pe locurile speciale pentru romi, pentru anul școlar 2024-2025 / Pe 13 mai se afişează locurile alocate
Până pe 12 aprilie, inspectoratele școlare vor transmite Ministerului Educației numărul elevilor romi care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar trecut, au promovat Evaluarea Națională 2023 și au fost înscriși la liceu

2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Admitere 2022. Nici jumătate din locurile de la școlile profesionale nu s-au ocupat în prima etapă / Au rămas peste 22.000 de locuri, iar cel puțin 1.860 de tineri vor ajunge aici

Joi au fost publicate rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2022. Elevii au completat peste 2,3 milioane de opțiuni. În total 6.852 absolvenți, adică 5,87%, au rămas nerepartizați, potrivit…
Vezi articolul

Premierul Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat în teza de doctorat se laudă cu “cel mai ambiţios program de aducere în România a cercetătorilor de top”: Ne mândrim cu tinerii noştri olimpici internaţionali, spune Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a spus la forumul “România Viitorului” organizat la Universitatea Politehnică din Bucureşti că “cercetarea şi inovarea trebuie să devină motoarele principale pentru dezvoltarea economiei româneşti”, scrie Agerpres.…
Vezi articolul

Salariile tuturor angajaților din sistemul de învățământ ar putea întârzia luna aceasta / Kitul actualizat al aplicației Edusal prin care se plătesc salariile nu a fost livrat școlilor, confirmă ministerul Educației: Miercuri, 8 februarie, este ultima zi în care kitul mai poate fi livrat pentru ca salariile majorate să poată fi plătite la timp, pe 14 februarie, spune liderul sindical Marius Nistor

Luna aceasta salariile majorate ale angajaților din sistemul de învățământ ar putea întârzia, anunță mai multe sindicate, pentru că ministerul Educației a purtat negocieri pentru prelungirea contractului cu firma SIMAVI,…
Vezi articolul