Ce conține programa pentru religie de la examenul de Titularizare 2022

3.138 de vizualizări
Foto: Pixabay.com – Klimkin
Programa de Religie ortodoxă pentru examenul de titularizare a fost publicată joi în Monitorul Oficial nr. 935. Aceasta conține bibliografia pentru concurs și competențele specifice pe care trebuie să le aibă profesorul de religie.

Mai jos, programa pentru examenul de titularizare de la religie ortodoxă:

A. Nota de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, disciplina Religie ortodoxă.

Absolvenții facultăților de profil și profesorii care susțin examenul la disciplina Religie ortodoxă pot preda în învățământul preuniversitar disciplina Religie ortodoxă și discipline teologice de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru disciplina Religie. Competențele și conținuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităților didactice, specifice disciplinei.

În realizarea Programei pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de Religie să aibă cunoștințe temeinice despre conținuturile tematice ale programei școlare în vigoare, folosite în procesul de predare-învățare a disciplinei Religie.

Programa pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar a fost structurată astfel încât să abordeze conținuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică, Teologie biblică, Morală și spiritualitate creștină, Istoria bisericească universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Liturgică, Misiune creștină, catehetică și apologetică ortodoxă, precum și din domeniul Didacticii disciplinei și al metodicii predării Religiei.

Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaționalizează profilul absolventului de învățământ secundar superior, filiera teologică, urmărind:

– cunoașterea conținuturilor fundamentale și a principalelor tendințe în evoluția predării disciplinei Religie ortodoxă, precum și a Didacticii disciplinei și a metodicii predării Religiei;

– probarea capacităților necesare pentru proiectarea, realizarea și evaluarea activităților didactice;

– demonstrarea abilităților de comunicare, empatice și de cooperare necesare realizării actului educațional.

B. Competențe specifice profesorului de Religie

Programa vizează, pe lângă conținuturile științifice și cele de didactică a disciplinei și metodică a predării Religiei, anumite competențe specifice profesorului de Religie ortodoxă, competențe pe care acesta trebuie să le dezvolte și să le probeze pe parcursul desfășurării activității didactice. Într-o formulare sintetică aceste competențe sunt:

– cunoașterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credință și a elementelor de didactică și de metodică a predării Religiei, într-o varietate de contexte educaționale;

– capacitatea de a înțelege, practica și transmite valorile morale și spirituale specifice acestei discipline;

– cunoașterea și utilizarea competentă a principalelor documente școlare reglatoare: planuri-cadru, programe școlare, programe pentru examene naționale;

– capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la activitățile de învățare și conținuturi, precum și capacitatea de a construi și menține un climat educativ stimulativ și eficient;

– capacitatea de a adecva conținuturile și demersurile didactice la particularitățile de vârstă și la specificul dezvoltării cognitiv-afective/intelectuale a elevilor;

– probarea capacităților necesare pentru proiectarea, realizarea, evaluarea activităților didactice și a competențelor dobândite de elevi; elaborarea de teste inițiale, formative și sumative, în funcție de obiectivele sau competențele vizate;– valorificarea în demersul didactic a relațiilor inter-, intra- și multidisciplinare;

– folosirea și contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor și metodelor interacțiunii educaționale și ale unor elemente de retorică didactică;

– evaluarea capacităților cognitive, comprehensive și de aplicare a achizițiilor, în scopul reglării competențelor, a stilului didactic, precum și a abordării strategiilor didactice moderne;

– comunicarea didactică empatică și eficientă, în contextul activităților specifice disciplinei Religie.

Anexa cu programa integrală pentru concurs o puteți accesa aici.

2 comments
  1. La școală lăsați toți elevii sa vina, indiferent de infectare, la CONGRESE lăsați 5000 oameni ÎN SPAȚIU INCHIS! La MOASTE permiteți doar 1000 ÎN SPAȚIU DESCHIS ??? LĂSAȚI SA VINA TOATĂ LUMEA CARE ÎȘI DORESTE!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Evaluarea Națională 2021

Guvernul să adopte o strategie pentru digitalizarea educației pornind de la Smart-Edu, cere o organizație de elevi / România Educată “nu cuprinde multe dintre propunerile” făcute deja în privința digitalizării

Elevii unei organizații care pledează pentru digitalizarea educației solicită Ministerului Educației să adopte o strategie pentru digitalizare în sistemul educațional care să se bazeze pe proiectul de strategie în acest…
Vezi articolul

Întoarcerea studenților din străinătate nu ține de un credit populist, ci de ce se întâmplă aici. Oamenii vor un sistem de sănătate solid, un sistem de educație echitabil și performant, servicii publice prompte – Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara

Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara, critică dur inițiativa anunțată de consilierul de stat Mara Mareş ca studiile tinerilor români care vor să învețe în străinătate să fie…
Vezi articolul

EXCLUSIV Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat pe o posibilă faptă de discriminare a elevilor făcută de Ministerul Educației prin eliminarea burselor de merit pentru clasa a V-a și a celor rurale pentru liceeni / La început de octombrie au loc audierile

Autosesizarea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în cazul eliminării burselor rurale pentru liceeni și a burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a a fost înregistrată, iar Ministerul…
Vezi articolul
Formatori pentru profesori de gimnaziu

Moment decisiv pentru profesori: Ce efecte practice va avea trecerea la statutul de autoritate publică, conform proiectului inițiat de Șerban Nicolae. De la 8 ore prestate efectiv pe zi, la evaluarea profesională ierarhică și interdicția totală a meditațiilor

Învestirea profesorilor cu statutul de autoritate publică va transforma cadrele didactice, din punct de vedere juridic, într-un “veritabil funcționar public”. Oricine îl va agresa va intra la ultraj, la fel…
Vezi articolul