Ce conține programa pentru religie de la examenul de Titularizare 2022

2.814 vizualizări
Foto: Pixabay.com – Klimkin
Programa de Religie ortodoxă pentru examenul de titularizare a fost publicată joi în Monitorul Oficial nr. 935. Aceasta conține bibliografia pentru concurs și competențele specifice pe care trebuie să le aibă profesorul de religie.

Mai jos, programa pentru examenul de titularizare de la religie ortodoxă:

A. Nota de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, disciplina Religie ortodoxă.

Absolvenții facultăților de profil și profesorii care susțin examenul la disciplina Religie ortodoxă pot preda în învățământul preuniversitar disciplina Religie ortodoxă și discipline teologice de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru disciplina Religie. Competențele și conținuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităților didactice, specifice disciplinei.

În realizarea Programei pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de Religie să aibă cunoștințe temeinice despre conținuturile tematice ale programei școlare în vigoare, folosite în procesul de predare-învățare a disciplinei Religie.

Programa pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar a fost structurată astfel încât să abordeze conținuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică, Teologie biblică, Morală și spiritualitate creștină, Istoria bisericească universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Liturgică, Misiune creștină, catehetică și apologetică ortodoxă, precum și din domeniul Didacticii disciplinei și al metodicii predării Religiei.

Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaționalizează profilul absolventului de învățământ secundar superior, filiera teologică, urmărind:

– cunoașterea conținuturilor fundamentale și a principalelor tendințe în evoluția predării disciplinei Religie ortodoxă, precum și a Didacticii disciplinei și a metodicii predării Religiei;

– probarea capacităților necesare pentru proiectarea, realizarea și evaluarea activităților didactice;

– demonstrarea abilităților de comunicare, empatice și de cooperare necesare realizării actului educațional.

B. Competențe specifice profesorului de Religie

Programa vizează, pe lângă conținuturile științifice și cele de didactică a disciplinei și metodică a predării Religiei, anumite competențe specifice profesorului de Religie ortodoxă, competențe pe care acesta trebuie să le dezvolte și să le probeze pe parcursul desfășurării activității didactice. Într-o formulare sintetică aceste competențe sunt:

– cunoașterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credință și a elementelor de didactică și de metodică a predării Religiei, într-o varietate de contexte educaționale;

– capacitatea de a înțelege, practica și transmite valorile morale și spirituale specifice acestei discipline;

– cunoașterea și utilizarea competentă a principalelor documente școlare reglatoare: planuri-cadru, programe școlare, programe pentru examene naționale;

– capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la activitățile de învățare și conținuturi, precum și capacitatea de a construi și menține un climat educativ stimulativ și eficient;

– capacitatea de a adecva conținuturile și demersurile didactice la particularitățile de vârstă și la specificul dezvoltării cognitiv-afective/intelectuale a elevilor;

– probarea capacităților necesare pentru proiectarea, realizarea, evaluarea activităților didactice și a competențelor dobândite de elevi; elaborarea de teste inițiale, formative și sumative, în funcție de obiectivele sau competențele vizate;– valorificarea în demersul didactic a relațiilor inter-, intra- și multidisciplinare;

– folosirea și contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor și metodelor interacțiunii educaționale și ale unor elemente de retorică didactică;

– evaluarea capacităților cognitive, comprehensive și de aplicare a achizițiilor, în scopul reglării competențelor, a stilului didactic, precum și a abordării strategiilor didactice moderne;

– comunicarea didactică empatică și eficientă, în contextul activităților specifice disciplinei Religie.

Anexa cu programa integrală pentru concurs o puteți accesa aici.

2 comentarii
  1. La școală lăsați toți elevii sa vina, indiferent de infectare, la CONGRESE lăsați 5000 oameni ÎN SPAȚIU INCHIS! La MOASTE permiteți doar 1000 ÎN SPAȚIU DESCHIS ??? LĂSAȚI SA VINA TOATĂ LUMEA CARE ÎȘI DORESTE!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

DOCUMENT Urmează o reorganizare a Ministerului Educației cu „diminuarea semnificativă a structurii posturilor”, scrie Sorin Cîmpeanu într-o decizie de anulare a achiziției de servicii de pază pentru instituție

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu susține că reorganizarea ministerului pe care-l conduce se va face cu „diminuarea semnificativă a structurii posturilor”, potrivit unei decizii de anulare a achiziției de servicii de…
Vezi articolul

Termenele de evaluare pentru școli și grădinițe de către ARACIP se prelungesc până la sfârșitul anului școlar 2022-2023, prevede un proiect de ordonanță de urgență

Termenele pentru evaluarea școlilor și grădinițelor de stat, particulare și confesionale în vederea acreditării sau a menținerii acesteia de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar)…
Vezi articolul

VIDEO Un nou algoritm de funcționare a școlilor în care să conteze și proporția persoanelor spitalizate. Ministrul Sănătății: Un algoritm care să fie rațional și să nu repete erorile majore în care școlile au fost închise când aveam 100 sau 200 de cazuri pe zi

Despre menținerea școlilor deschise, Alexandru Rafila a declarat în cadrul unei conferințe că „decizia trebuie să țină cont de modul în care se manifestă această variantă din punct de vedere…
Vezi articolul