Doar 21% dintre elevii din liceele cu profil agricol au participat la stagii de practică în cadrul unor parteneriate cu companii private în perioada 2020-2022 – raport / Școlile au nevoie de ajutor masiv pentru a încheia parteneriate pentru stagii de practică

262 de vizualizări
Foto: CEA
Puțin peste un sfert dintre elevii care învață la un liceu cu profil agricol, 21%, au făcut stagii de practică la companii private, în perioada 2020-2022, arată un raport privind „Organizarea stagiilor de pregătire practică la operatorii economici în învățământul agricol din România”, realizat la comanda Centrului Român de Politici Europene. Documentul scoate în evidență mai multe probleme legate de lipsa de interes al elevilor față de stagiile de practică, dar și implicarea redusă a companiilor, școlilor și autorităților locale. “Aceste școli au nevoie de un ajutor masiv pentru a putea încheia parteneriate de practică”, spune Alexandra Popa, Director Executiv al Centrului Român de Politici Europene, într-un comunicat de presă.
  • Studiul a fost realizat pe baza unui sondaj la care au răspuns 52 dintre cele 57 de licee și colegii cu profil preponderent agricol care funcționau în România în 2022, precum și 305 companii. 

Doar circa 3.400 de elevi ai liceelor agricole au participat în perioada 2020-2022 la stagii de practică în cadrul unor parteneriate cu companii private, un număr mic raportat la un total de circa 16.000 de elevi cât are, în medie, o promoție anuală la nivelul întregului învățământ preuniversitar cu profil agricol și conex din România, reiese din raportul „Organizarea stagiilor de pregătire practică la operatorii economici în învățământul agricol din România”. realizat la comanda Centrului Român de Politici Europene (CRPE).  

La nivel național, sub 400 de firme au organizat stagii de practică agricolă în ultimii 10 ani.

Studiul a fost realizat în contextul în care în ultimii ani se discută din ce în ce mai mult despre reforma învățământului din România, inclusiv a celui profesional și tehnologic cu profil agricol.

„Cercetarea noastră aduce informații importante în contextul dezbaterii pe tema noilor legi ale educației”, explică Alexandra Popa, Director Executiv al Centrului Român de Politici Europene.

„În cea mai recentă variantă disponibilă pentru consultare, proiectul noii legi a învățământului preuniversitar prevede că învățământul profesional și tehnologic se va desfășura, începând din anul școlar 2026-2027, exclusiv în sistem dual (într-o nouă accepțiune a termenului)”, scrie în raport.

Studiul CRPE arată că “nivelul de plecare, în învățământul agricol, este în ansamblu foarte jos, iar aceste școli au nevoie de un ajutor masiv pentru a putea încheia parteneriate de practică. Din acest motiv, susținem în continuare, alături de partenerii noștri de consorțiu, alinierea tranziției la învățământul dual pentru toate liceele tehnologice la nivel național, începând din 2030, nu 2026. Salutăm, de asemenea, modificări foarte recente, precum introducerea posibilității ca liceele tehnologice să poată îngloba multiple filiere, ca și atribuirea, către Ministerul Agriculturii, a capacității de a finanța specializări noi sau programe de perfecționare pentru profesori”.

  • Edupedu.ro a scris că o modificare legată de finanțarea manualelor școlare din liceele agricole este prevăzută în proiectele legilor Educației, în varianta prezentată Guvernului. Potrivit documentului, Ministerul Agriculturii poate finanța manualele pentru liceele agricole. Propunerea nu se regăsea în varianta anterioară a Ligiei Deca, obținută pe surse de Edupedu.ro. În prezent există 57-59 de licee cu profil agricol. Ministerul Agriculturii a încercat în nenumărate rânduri să preia în coordonare liceele agricole, dar Ministerul Educației s-a opus.

Potrivit CRPE, România este statul cu cele mai multe ferme agricole din Uniunea Europeană, peste 3,1 milioane, conform datelor din Planul Național Strategic al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Dintre acestea, circa 2,2 milioane sunt conduse de fermieri cu vârsta de peste 55 ani, conform Eurostat.

În perioada 2020-2022, doar 45 dintre cele 57 de licee și colegii agricole din România au declarat că au organizat activități de practică în colaborare cu companii partenere, numărul acestora din urmă fiind de circa 283. În total, 16.610 de elevi erau înscriși la aceste licee în 2022, dintre aceștia puțin mai mult de jumătate (51%), respectiv 8.475 elevi, având ca domeniu de specializare Agricultura, arată raportul.

În ultimii 10 ani, aproximativ 367 de companii au primit în practică elevi ai liceelor cu profil agricol sau conex, potrivit datelor furnizate de aceste instituții de învățământ. 

Câteva concluzii ale raportului
  • Marea problemă: fermele mici nu au capacitatea de a primi elevi în practică

Principalul obstacol cu care se confruntă liceele agricole care organizează stagii de practică este dimensiunea redusă a fermelor, acestea fiind prin urmare dispuse să primească doar 1-2 copii în stagii de practică, ceea ce îngreunează organizarea claselor în parteneriat.

CRPE estimează că pe durata unui ciclu complet de învățământ de patru ani sunt necesari circa 100 de parteneri de practică pentru fiecare specializare. Numărul mediu de elevi pe care companiile partenere îi preiau în practică este estimat, în cadrul raportului, la aproximativ 9 elevi.

  • Lipsa de informare în rândul companiilor, un mare obstacol pentru programele de practică

Ponderea companiilor care, din diferite motive, nu au niciun fel de contact cu liceele agricole este însă relativ mare. Din eșantionul de companii inclus în studiul CRPE, 40% nu au avut niciodată contacte cu liceele agricole, în vreme ce 24% au declarat că au fost contactate de către licee pentru organizarea de stagii de practică cu elevi, iar 36% dintre firme au căutat ele însele, în mod activ, astfel de parteneriate.

Alexandra Popa, Director Executiv al Centrului Român de Politici Europene, spune că: „Pe hârtie, sistemul care guvernează organizarea acestei componente esențiale a învățământului tehnologic cu profil agricol, adică stagiile obligatorii de practică, arată relativ bine. Din teren, însă, lucrurile se văd altfel. Am constatat, de exemplu, că o proporție mare dintre companii spun că nu știu cum funcționează acest sistem al stagiilor de practică. De cealaltă parte, companiile care organizează în mod regulat astfel de stagii, afirmă că informarea potențialilor parteneri din mediul privat cu privire la practica de specialitate este esențială. În acest sens, trebuie remarcată cvasi-absența facilitării din partea unor instituții ale statului, practica funcționând doar prin inițiativa managementului liceelor, a companiilor și/sau a elevilor și părinților. Administrația locală și centrală este practic inexistentă din acest punct de vedere, fapt remarcat de majoritatea celor implicați la nivel instituțional. Iar aici nu vorbim de investiții masive, ci de asigurarea funcționării unui cadru instituțional de colaborare între instituțiile de învățământ și firmele din domeniul agricol. Practic, liceele sunt lăsate să se descurce cum știu și cum pot, spune directoarea CRPE.

Principalul factor de care depinde numărul de elevi luați în stagiile de pregătire practică este, potrivit companiilor incluse în studiu, interesul elevilor față de această oportunitate, menționat de 69% dintre firmele respondente. Contrar așteptărilor, necesarul de forță de muncă cu care se confruntă compania în perioada respectivă este doar al doilea motiv ca importanță, la mare distanță, fiind menționat de 32% dintre firme.

  • Nivelul de pregătire al elevilor este puțin adecvat nevoilor companiilor sau deloc

Aproape o treime dintre firme (29%) consideră că nivelul de pregătire al elevilor din liceele agricole și conexe este adecvat puțin sau deloc nevoilor companiilor. De altfel, mai puțin de jumătate (48%) s-au declarat total sau parțial de acord cu afirmația că pregătirea elevilor este adecvată.

Aproape jumătate dintre firmele respondente (49%) afirmă că majoritatea elevilor reușesc, în urma stagiilor de pregătire practică, să își formeze deprinderi necesare practicării meseriilor pentru care se pregătesc. Însă și aici există o pondere semnificativă de respondenți care își declară dezacordul total sau parțial, respectiv unu din cinci (20%).

În Transilvania, deficitul de forță de muncă este cel mai pronunțat. Dacă la nivel național 17% din companiile din agricultură afirmă că au probleme cu ocuparea posturilor, 37% dintre cele din centrul țării sunt silite să își aducă angajați din județele învecinate, iar aproape o cincime (17%) apelează la angajați din alte județe, față de o medie la nivel național de 3%.

Din interviurile cu operatorii economici reiese că aceștia se confruntă în special cu lipsa de personal calificat. Calificarea angajaților se face de regulă la locul de muncă, foarte puține persoane fiind deja calificate în momentul angajării. În companiile din agricultură, media de vârstă a angajaților este de circa 50 de ani, aceștia fiind de asemenea calificați la locul de muncă. Firmele respondente au declarat că întâmpină dificultăți în a-i învăța pe acești angajați să utilizeze utilaje noi și performante, operate și coordonate prin intermediul computerelor sau al altor device-uri IT.

  • Elevii nu sunt plătiți pe perioada stagiilor de practică

Există o lipsă relativ mare de resurse în ceea ce privește organizarea practicii la operatorii economici. Astfel, conform datelor studiului, elevii nu sunt plătiți pentru munca prestată (73% dintre respondenți), nimeni nu decontează sau oferă cazare pentru elevi (50%), transportul pentru profesori nu se decontează (48%) și nimeni nu încheie polițe de asigurare împotriva accidentelor în beneficiul elevilor (77% – deși majoritatea partenerilor de practică, respectiv 69%, își asigură în general echipamentele).

Doar 60% din școli dețin o bază de date cuprinzând liste de firme, asociații care s-ar putea implica în organizarea stagiilor de pregătire practică. De asemenea, există un nivel relativ scăzut al interacțiunii liceelor cu asociațiile de fermieri (40%) și cu alte instituții precum primăriile (27%).

Astfel, reprezentanții liceelor cuprinse în studiu au declarat, în majoritatea cazurilor (67%), că practica se face în parteneriate sugerate de elevi sau părinți. În 65% din cazuri, discuțiile sunt inițiate de operatorii economici și doar în 48% din situații parteneriatele de practică se stabilesc în urma unor întâlniri cu Direcția pentru Agricultură Județeană.

  • Ce calificări în domeniul agricol se caută

Cel mai des menționate calificări dorite de către firmele cuprinse în studiu sunt cele de mecanic agricol (41%), tehnician în industria alimentară (28%), tehnician agronom (24%), angajat în comerț (7%), tehnician în agroturism (6%), calificări în domeniul economic (3%) și de tehnician veterinar (2%).

Studiul mai scoate în evidență deficitul parteneriatelor de practică cu agenții economici din sectorul agricol, doar 30% dintre potențialii parteneri ai acestui sector implicându-se în astfel de stagii. În acest context, creșterea ponderii elevilor înscriși în învățământul profesional și tehnologic cu specializarea agricultură, de la 47% în generația 2018-2022, la 57% în generația 2021-2025, pune o presiune suplimentară asupra pregătirii activităților de practică, având în vedere proporția mică de parteneri disponibili în acest domeniu.

Interesul pentru organizarea stagiilor de practică e unul ridicat, 4 din 5 operatori economici (81%) declarându-și interesul de a le găzdui. Pe de altă parte, 68% din companiile neinteresate sunt din sectorul agricol, motivându-și refuzul în special prin nivelul redus de pregătire al elevilor, lipsa personalului propriu disponibil sau calificat pentru supervizarea elevilor în timpul stagiului și, de asemenea, dorința de a evita riscurile.

Despre studiu: Scopul cercetării a fost de a construi o bază de referință pentru elaborarea politicilor educaționale pentru învățământul preuniversitar agricol din România, în ceea ce privește formarea practică a elevilor în cadrul colaborărilor cu parteneri externi din sectorul privat.

Studiul a fost realizat pe baza unui sondaj la care au răspuns 52 de instituții de învățământ preuniversitar cu profil agricol și conex, precum și 305 companii. 

Datele au fost culese prin metode cantitative (un chestionar la care au răspuns 52 de licee, respectiv un sondaj realizat în rândul a 305 de companii – operatori economici care au primit elevi în practică, dar și potențiali parteneri). De asemenea, au fost colectate date calitative, prin interviuri semi-structurate cu directori și coordonatori de practică din șase licee, studii de caz pe licee, focus grupuri cu elevi și părinți, precum și interviuri de profunzime cu agenți economici.

Despre învățământul agricol din România

În 2022, în România funcționau 57 de licee și colegii agricole, aflate în 40 de județe, inclusiv Capitala, excepțiile fiind județele Giurgiu și Satu-Mare, care nu au nicio astfel de școală. Un număr de 39 din aceste licee (70% din total) sunt situate în orașe, în timp ce 17 se află în mediul rural. 

În total, în 2022 au fost înscriși în aceste licee 16.610 elevi, din care ceva mai mult de jumătate (51%), adică 8.475 de elevi, au ca domeniu de bază Agricultura.

DOCUMENT Comunicatul de presă integral al Centrului Român de Politice Europene:

DOCUMENT Raportul integral „Organizarea stagiilor de pregătire practică la operatorii economici în învățământul agricol din România”:

1 comment
  1. Bursele de studiu pentru elevii de la scoli profesionale sunt o distorsiune majora de la economia de piata dupa definitia economistilor americani. Singurii indreptatiti sunt elevii de la cultura generala. Fondurile ar putea mai bine sa fie puse la diszitia scolilor pentru altceva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Profesoară de la Facultatea de Drept, cercetată disciplinar după ce a organizat un examen online cu 770 de studenți simultan și cu 90% din subiecte identice cu cele de anul trecut / Cadrul didactic a reclamat presiuni ale conducerii instituției în fața studenților

Conducerea Facultății de Drept a Universității din București a anulat un examen online susținut simultan de 770 de studenți și a început o anchetă disciplinară față de profesoara Simona Cristea,…
Vezi articolul

“Dacă Dragnea a avut un Iordache, Ciucă are un Cîmpeanu”, spune senatorul USR-PLUS Irineu Darău, despre proiectul de lege a învățământului superior care permite renunțarea la titlul de doctor “prin act unilateral de voință”

“Legea învățământului superior – dacă va fi aprobată în această formă – va avea efectul amnistierii de facto a plagiatorilor și a altor falsificatori. Dacă Dragnea a avut un Iordache,…
Vezi articolul

Mai multe asociații de elevi, despre decizia CNCD de a amenda ministerul Educației pentru că a tăiat bursele rurale pentru liceeni și cele de merit pentru cei din clasa a V-a: “Salutăm decizia și solicităm ministrului să revoce ordinul și să dea înapoi bursele elevilor”

Mai multe asociații ale elevilor salută decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de a amenda cu 10.000 de lei Ministerul Educației pentru tăierea burselor elevilor din mediul rural. Cele 6…
Vezi articolul