Ultima zi pentru depunerea dosarelor de burse școlare e luni, 14 februarie, pentru acest semestru / Acte necesare și modele de cereri

20.906 vizualizări
Foto: © Nirat Srisongmuang | Dreamstime.com
Părinții și elevii au termen până în data de 14 februarie pentru a depune la secretariatele școlilor sau prin email, acolo unde școlile au această variantă, documentele necesare pentru acordarea burselor de studiu și de ajutor social. Pentru bursele de merit și performanță nu este nevoie de acte doveditoare, conducerea unităților de învățământ având situația școlară la dispoziție, iar cererile sunt depuse direct de către diriginte/învățător.

A fost prelungit termenul de depunere al dosarelor pentru acordarea burselor. Astfel, luni, 14 februarie, e ultima zi în care se mai primesc actele. Ministrul Sorin Cîmpeanu a subliniat că lista documentelor a fost simplificată și că cei care au depus dosarele pentru burse la începutul anului nu mai trebuie să aducă alte documente.

În ce condiții se acordă elevilor bursa de merit
 • a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a (dosarele s-au depus la începutul anului școlar pe vechiul barem de medie) + (se revizuiesc semestrial în baza situației la învațătură);
 • b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a  (dosarele se depun în sem. II) + (se revizuiesc semestrial în baza situației la învațătură);
 • c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa  a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea (dosarele se depun in sem. II) + (se revizuiesc semestrial în baza situației la învațătură)
 • d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME;
 • e) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter  sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.

Art. 8 (3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) si c) este revizuita semestrial în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

Art. 8, și Art 9.

 • a) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a (începând cu sem. I pe baza rezultatelor din anul școlar anterior) + (se revizuiesc semestrial în baza situației la învațătură din semestrul I);
 • b) au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a  (începând cu sem. II pe baza rezultatelor din semestrul I) 
 • c)  C1) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, 
 •   C2) respectiv au obţinut media de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor  beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea (începând cu sem. II din acest an școlar beneficiază de bursa elevii din clasa a IX-a care întrunesc condițiile de medie și absențe la sfârșitul sem. I) 
 • d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME;
 • e) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter  sportiv (se acorda pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele) + (este aprobată şi publicată de ME.)
Pentru acordarea bursei de studiu este nevoie de următoarele documente:

Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare lună (3 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursă) pentru ambii părinți/tutore după cum urmează:

 • Adeverință cu salariul net, pentru părinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverință ajutor social, de la primărie, pentru părinte/tutore care beneficiază de ajutor social – în original sau copie
 • Decizie indemnizație creștere copil și cupoane de indemnizație pentru părinte/tutore care primește indemnizație – copie
 • Decizie pensionare și cupoane pensie, pentru părinte/ tutore pensionar- copie
 • Decizie șomaj și cupoane șomaj, pentru părinte/tutore șomer – copie
 • Pensie alimentară – copie extras cont bancar
 • Alte documente din care să reiasă venitul net
 • Alocația complementară pentru copii 

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori, frați/surori peste 18 ani. Excepție fac cei care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritățile locale – primării), care vor prezenta adeverința de ajutor social din ultimele 3 luni – original sau copie,

3. Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ dacă a beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie,

4. Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie,

5. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6. Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotărâri judecătorești pentru tutori;

8. Cupon alocație suplimentară pentru cele 3 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeana de prestații sociale (ANPS) – original sau copie,

9. Cupon alocație de stat pentru cele 3 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeană de prestații sociale (ANPS) – original sau copie.

Modelul de cerere conține și restul documentelor pentru situații speciale.

Condiții pentru acordarea burselor de studiu:

a) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate/semestru în anul şcolar anterior, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a (se acorda începând cu sem. I + se revizuiesc în sem. II pe baza modificărilor intervenite în situația financiară a familiei și în situația școlară a elevilor);

b) au obţinut media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a (se acordă începând cu sem. II);

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I (se acordă începând cu sem. I + se revizuiesc în sem. II pe baza modificărilor intervenite în situația financiară a familiei și în situația școlară a elevilor); respectiv au obţinut media de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea (se acordă începând cu sem. II);

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Model de cerere pentru acordarea bursei de studiu:
Pentru acordarea bursei de ajutor social – venituri mici este nevoie de următoarele documente:

1. Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare lună (12 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursă) pentru ambii părinți/tutore după cum urmează:

 • Adeverință cu salariul net, pentru părinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverință ajutor social, de la primărie, pentru părinte/tutore care are ajutor social – original sau copie
 • Decizie indemnizație creștere copil și cupoane de indemnizație pentru părinte/tutore care primește indemnizație – copie
 • Decizie pensionare și cupoane pensie, pentru părinte/tutore pensionar – copie
 • Decizie șomaj și cupoane șomaj, pentru părinte/tutore șomer – copie
 • Pensie alimentară – copie extras cont bancar 
 • Alte documente din care s reiasă venitul net 
 • Alocația complementar pentru copii 

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele12 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori, frați/surori peste 18 ani. Excepție fac cei care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritățile locale – primării), care vor prezenta adeverința de ajutor social din ultimele 12 luni – original sau copie

3. Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ dacă a beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

4. Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

5. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6. Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotărâri judecătorești pentru tutori;

8. Cupon alocație suplimentară pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeană de prestații sociale (ANPS) – original sau copie

9. Cupon alocație de stat – pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeană de prestații sociale (ANPS) – original sau copie

Modelul de cerere conține și restul documentelor pentru situații speciale.

Model de cerere pentru acordarea bursei de ajutor social – venituri mici:
Pentru acordarea bursei de ajutor social – motive medicale este nevoie de următoarele documente:
 1. Copie certificat de naștere elev;
 2. Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar (Tip A5);
 3. Certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);
 4. Copie CI părinte/tutore;
 5. Copie hotărâre judecătorească tutore;
Model de cerere pentru acordarea bursei de ajutor social – motive medicale:
Pentru acordarea bursei de ajutor social – ocazională este nevoie de următoarele documente

1. Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare lună (12 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursă) pentru ambii părinți/tutore după cum urmează:

 • Adeverința cu salariul net, pentru părinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverință ajutor social, de la primărie, pentru părinte/tutore care are ajutor social – original sau copie
 • Decizie indemnizație creștere copil și cupoane de indemnizație pentru părinte/tutore care primește indemnizație – copie
 • Decizie pensionare și cupoane pensie, pentru părinte/tutore pensionar – copie
 • Decizie șomaj și cupoane șomaj, pentru părinte/tutore șomer – copie
 • Pensie alimentară – copie extras cont bancar 
 • Alte documente din care sa reiasă venitul net 
 • Alocația complementară pentru copii 

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori, frați/surori peste 18 ani. Excepție fac cei care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritățile locale – primării), care vor prezenta adeverința de ajutor social din ultimele 12 luni – original sau copie

3. Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ dacă a beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

4. Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

5. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6. Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotărâri judecătorești pentru tutori;

8. Cupon alocație suplimentară pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeană de prestații sociale (ANPS) – original sau copie

9. Cupon alocație de stat – pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agenția județeană de prestații sociale (ANPS) – original sau copie

Modelul de cerere conține și restul documentelor pentru situații speciale.

Model de cerere pentru acordarea bursei de ajutor social ocazională:

Foto: © Nirat Srisongmuang | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și: Ministerul Educației introduce bursele pentru învățământul primar în noul ordin cu criteriile de acordare a burselor. Cele 17 modificări față de actul normativ inițial
Alte modele de formulare pentru acordarea unor alte tipuri de burse

2 comments
 1. Nu vă stresați, că oricum școlile nu au primit bani suficienți ca să plătească toate bursele, asa că pentru mulți elevi și părinți va fi un efort inutil! La școală la fii-mea, deja i-au anunțat că nu au cum să dea burse tuturor copiilor care au solicitat, chiar dacă se încadrează în prevederile ordinului respectiv.
  Au avut grijă să prevadă în ordin prostia cu “cu încadrarea în bugetul alocat” și pe aia cu “consiliile de administrație stabilesc condițiile specifice de acordare a burselor”, asa că treaba vine invers: nu scoala spune de câți bani are nevoie pentru a plăti toate bursele, ci statul dă niște bani, iar școală trebuie sa decidă cum îi împarte… Deci nici nu am cum sa-i dau în judecată!
  Discriminare, prosteală pe față și populism cât casa!!
  Alooo, domnu’ ministru!!! Copiii noștri au, totuși, drepturi??????

 2. Bine ca ati introdus noi acte care trebuie puse la dosar pentru bursa și ați publicat abia pe 11 februarie ce trebuie depus, deoarece nu avem timp sa luam documentele cerute.
  Cred că nu vreți sa se ia bursele.
  Când mai au timp părinții să mai alerge după documente dacă azi e ultima zi de depunere a dosarelor?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Căpitanul Kirk a zburat pentru prima dată în spațiu. Actorul William Shatner din Star Trek a ajuns pe orbita Pământului în nava Blue Origin a lui Jeff Bezos: „Am urcat cu 20.000 de mile pe oră în acel spațiu întunecat unde nu poată să supraviețuiască viața, nici nu pot descrie cât de fragil pare totul de acolo”

Actorul William Shatner, care l-a jucat pe căpitanul James T. Kirk în seria originală Star Trek din anii 1960, a zburat pentru prima dată în spațiu cu racheta Blue Origin…
Vezi articolul

Dragoș Iliescu, autorul Raportului Național de Literație: Cu datele acestea nu ai ce politică publică să faci / Eșantionul a fost unul de conveniență, „nu zicem nicăieri că este reprezentativ”

Raportul prezentat în cadrul unui eveniment al organizației Alfabetar, care reunește mai multe asociații și companii private, raport numit „Raportul Național de Literație” este făcut pe un eșantion care nu…
Vezi articolul

Noi, cei din sistemul de educație, ar trebui să „rupem pisica în două” și să schimbăm acest tip de examen, înlocuindu-l cu o evaluare similară cu cea din clasa a VI-a, fără să mai punem o presiune imposibilă pe copii – apelul profesorului Viforel Dorobanțu pentru schimbarea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a

Viforel Dorobanțu, profesor de TIC și director al Școlii Gimnaziale Nr 1 din Curcani, județul Călărași, face un apel către colegii săi profesori în privința schimbării actualului sistem de evaluare…
Vezi articolul