DOCUMENT Ministerul Educației introduce bursele pentru învățământul primar în noul ordin cu criteriile de acordare a burselor. Cele 17 modificări față de actul normativ inițial

65.498 de vizualizări
Foto: captură – ordin de ministru
Noul ordin cu criteriile de acordare a burselor în gimnaziu, liceu și învățământul profesional a fost semnat și va fi publicat în Monitorul Oficial. Actul normativ obținut de Edupedu.ro este ordinul 3.073/31.01.2022 și conține nu mai puțin de 17 modificări și completări ale vechiului ordin.

Sunt introduse bursele de ajutor social și cele de performanță în învățământul primar, acestea nefiind incluse în prima variantă a ordinului, 5.870 din 22 decembrie 2021 și nici nu erau prevăzute expres în ordinul 5.576/2011.

Redăm conținutul documentului:

Articolul 1:

1) Elevii înscris la cursurile cu frecvență în din învățământul preuniversitar de stat, nivel: gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de bursa de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.

2) elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de bursa de performanță și burse de ajutor social.

Articolul 3. Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținere valori naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanței școlare, cu excepția cazurilor menționate la articolul 18.

Articolul 4. Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților de administrativ teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în hotărârea de guvern numărul 1094 / 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă în anul școlar 2021 – 2022, din bugetele proprii ale acestora.

Articolul 6. Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor articolului 5, alineatul 1 literele a, b, c și d, atestate prin documente școlare, respectiv copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, ne fiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Articolul 8, alineatul 1 litera a și litera b alineatul 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art 8, alin 1: Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

 • a) În anul școlar anterior a obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a V-a și a IX-a
 • b) au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a

Alineatul 3. Lista elevilor care beneficiază de burse de merit obținute în baza prevederilor alineatului 1 literele a, b și c este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listaei elevilor care beneficiază de burse de merit conform prevederilor se înțelege:

 • suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea .
 • eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile alineatului 1, litera a.
 • situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de burse de merit, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 1 literele b și c.

Articolul 9. Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alineatului 1 literele a, b, c, d și e, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Articolul 10.

Alineatul 1, b) au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absenți e nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

3). Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții elevilor minori depun la Comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Articolul 13 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor articolului 14 alineatul 1, literele a-d este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă lista beneficiarilor de burse sociale din semestrul 1 acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul 1 literele a-d, prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării.

Articolul 14, alin 1. Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscris la cursurile cu frecvență, inclusiv ce școlarizați la domiciliu care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una din categorii din următoarele situații:

 • a) elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu lunar net, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv calcul alocația complementară pentru copii. Se va lua în calcul salariu minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.
 • b) elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv plasamentul sau plasament de urgență, acordarea Bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.
 • c) elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea burselor nefiind condiționată de un venit net lunar al familiei.

Articolul 15: Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de atribuire a burselor din unitățile de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedește dreptul de acordare a bursei de ajutor social în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.”

La articolul 17 se adaugă un nou alineat 4): Pentru elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică și din învățământul profesional, media semestrială avut în vedere pentru acordarea burselor de merit și de studiu se va calcula ca media aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului al II-lea.

Atenție, în document paginile 2 și 3 sunt inversate:

Varianta publicată în Monitorul Oficial este aici:
Vezi și: UPDATE Depunerea dosarelor pentru burse școlare se prelungește cu două săptămâni, până pe 14 februarie

23 comments
 1. Bună ziua.sînt mama la care fetiță mea primește bursa socială dar țin să vă anunț că ea nu a mai primit bursa din luna aprilie 2022 la care am sunat la școală și întreb ce se întâmplă cu bursa restanță ,dar din păcate tot același răspuns.nu știm cînd vom primi bani,că nu de noi depinde,ci de minister.Acum întrebarea mea este ,ce se întâmplă de ce nu nu se da bursa la timp? Noi nu avem nevoie de acești bani? Mai ales cu scumpirile astea și mai ales mamele care sînt singure,și au de crescut copii? Va rog frumos să faceți ceva .Va mulțumesc.

 2. Bună ziua. Fiți liniștiți că nu ne umple nimeni de bani. Eu sunt o mamă cu 7 copii din care 3 sunt elevi la scoala gimnaziala nr. 6 suceava. Am făcut dosare pentru Bursă de ajutor social la toți trei in ianuarie și nu am primit banii nici acuma. Mi se zice că nu sunt bani la buget. Totul e o minciună și o hoție.

 3. Bună ziua.Fetita mea care a terminat acuma clasa aVa și care a avut pe primul semestru peste 9.50 și pe semestrul II tot peste 9.50 a primit bursa doar pe semestrul II sau cel puțin asa mi sa spus de la secretariat .De ce? Pentru ca după cum vam spus și pe primul semestru a avut peste 9.50.Putea sa le acorde în semestrul II bursa pe primul și acuma bursa pe semestrul II la fel cum sa facut la celelalte clase.
  Aștept un răspuns de la dvs.
  Mulțumesc!

 4. Se pot acorda elevilor acum, in semestrul II, burse de mediu rural daca nu au facut cerere la inceputul anului scolar, in semestrul I ?

 5. Buna ziua,

  ma puteti ajuta cu formularul de cerere pentru bursa sociala pentru copiii ce provin din familii monoparentale?
  Multumesc!

 6. Dacă nu au pus condiții suplimentare, vor fi multe burse de ajutor social pentru cei care locuiesc în mediul rural. Vor beneficia de burse sociale și copii ai căror părinți au venituri cel puțin decente și care locuiesc în case foarte mari.
  Foarte bine gândit!👎
  Locuiești într-o casă mare, nu îți pasă cât sunt facturile la utilități și copilul primește bursă socială. Interesant!

 7. Buna ziua. Cum.de nu sesiseaza nimeni ca bursele de performanta au crescut, dar se se ,,dau” pt concursuri care nu s au tinut (olimpiadele scolare in majoritatea cazurilor nu s au tinut ). La sport, sigur nu s au tinut. Elevii de la liceele sportive, nu pot lua burse de performanta pt ca rezultatele lor la campionatele nationale ale ferderatiilor (la care ei participa pe banii ministerului educatiei) nu sunt recunoscute. Ce este aceasta?

  1. Exact pentru acest lucru sunt si eu revoltat. Am scris si la ministerul educatiei si ministerului sportului, inspectorat scolar insa, deocamdata fara raspuns. Este o aberatie!!!

 8. De ce unele grădinițe acorda bursa de orfan și altele nu ? Tot învățământ preuniversitar este….ține de ministerul educației și cercetării, nu ?

 9. Prescolarii au calitate de elev atribuita tot prin Ordin de Ministru, de ce școlile nu doresc sa le recunoasca calitatea de elevi si nu le acorda burse sociale de boală? Copii de grădiniță nu au voie sa fie bolnavi, ei nu au cheltuieli si nevoi la fel ca si copii de peste 7 ani? Cum Dumnezeu sunt gândite legile? Sunt mai mult in defavoarea oamenilor

 10. Din învățământul preuniversitar face parte și grădinița, totuși lor nu li se da nici o bursa, nici chiar copiilor instituționalizați (în plasament ) De ce ? Și ei au nevoi la grădiniță. Și lor le cumparam caiete speciale și rechizite. Și lor le trebuie îmbrăcăminte, încălțăminte, pachețel și multe alte lucruri. Ei de ce nu primesc ? Ei nu sunt viitori elevi ? Ei nu fac parte din învățământ ? Dacă nu fac parte de ce mai avem educatori ? Pe ei care minister îi plătește? Părerea mea este ca deși sunt cum sunt copii astia(cei din plasamente )statul are o mare contribuție la situația în care se afla și îi mai și discriminează. Toată stima !!!

 11. Bună seara calculați toate veniturile dar voi stiti ca am patru copiii si abia lunar din salariul lui tatăl lor ne putem descurca calculați lunar nu anual si degeaba copilul meu are 10 pe carnetelul de note daca voi calculați banii

 12. Bună seara! În speranța că domnul ministru va citi aceste informații, vă aduc la cunoștință următoarele 2 situații concrete:1)elev în clasa a Xll-a a beneficiat de Bursă de merit în baza mediei 9,47 obținută în clasa a Xl – a, dar pierde bursa în semestrul II, conform prevederilor acestui ordin, deși are media 9,80 în semestrul I din acest an școlar!!! Și a doua situație, la fel de aberantă:un elev major, aflat în clasa a Xll – a nu poate beneficia de Bursă socială, chiar dacă prevederile hotărârii judecătorești, emise în urma divorțului părinților, încetează la majorat. Răspunsul primit de la școală a fost să-și dea părintele în judecata pentru a putea sa obțină pensie alimentara și după majorat!!! Trăim în România educată și asta ne ocupa tot timpul!?

 13. Domnilor, nu mai comentez decât atât: Bursele de performanță și bursele de ajutor social s-au dat din 2011 si elevilor din invățământul primar.

 14. Nu va mai ajunge…va imbogatiti din banii luati de la copii acum! Rusine sa va fie la toti din Ministerul Educatiei si Inspectoratele Scolare care primesc bani degeaba: “timpul trece, leafa merge” si invatamantul este la pamant. Dar ce, are cineva impresia ca-si doreste cineva copii educati? Nu, cu cat mai prosti cu atat mai bine …asa pot fi manipulati fara prea mult efort din partea Statului Roman “Dormi linistit, Statul vegheaza!”

 15. Bună ziua ! In cazul unei eleve dintr o clasa de profesională cu certificat medical nu i se aprobă bursa medicală pe motiv că are bursa de școală profesională, aceea de 200 de lei! Aș vrea un raspuns ,poate beneficia de bursa medicală ?

 16. Bună ziua! Celor care au învățat foarte bine în clasa a 8-a, și are media generala peste 9.50 de ce nu li se acorda bursa de merit. Meritul e al lor. Copiii au muncit mult și în clasa a 8-a

  1. O intrebare foarte buna! In aceeasi siatuatie este fiul meu, 9.90 in claa a 8-a, acum in sem 1, clasa a IX-a, 9.37…nu va lua nimic!

 17. In invatamantul profesional si in cel liceal exista deja Bursa Profesionala si bursa Bani de liceu, care nu pot fi cumulate cu alte burse de studiu sau sociale (ar fi si absurd altfel, ar ajunge un elev fara merite sa ia aceasi cuantul cu unul cu bursa de performanta). Bursa profesionalaspre exemplu specifica clar in regulamentul ei de aplicare ca nu poate fi cumulata cu alta bursa sociala sau de studiu! Nu mai puneti oamenii pe drumuri degeaba!

  1. Bursa profesionala nu este o bursa sociala, ci o bursa pentru stimularea invatamantului profesional. Bursa bani de liceu se acorda exclusiv elevilor de liceu , si da, este o bursa sociala care se acorda pe baza venitului familiei.
   Cu atat mai mult in ordinul 3073 exprimarea este cat se poate de clara :
   Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.
   (2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanță și burse de ajutor social.
   La nivel de scoli si inspectorate scolare , in mod deliberat sau pur si simplu din incapacitatea de intelege ce este scris in ordin se refuza inscrierea elevilor de la scoala profesionala la bursa !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Bacău: 13 profesori și secretara unei școli din Neamț, condamnați la un an de închisoare după ce au trecut elevi fictivi în catalog, ca să nu își piardă catedrele. Decizia nu este definitivă

Treisprezece profesori din judeţul Neamţ şi o secretară de liceu au fost condamnaţi în primă instanţă pentru fals intelectual în înscrisuri oficiale, după ce ar fi falsificat cataloage pentru a-şi…
Vezi articolul

Lista copiilor admişi la Clasa Pregătitoare 2019-2020 în prima etapă, în fiecare şcoală, pe judeţe. Lista locurilor rămase libere la Clasa Pregătitoare

Înscriere învăţământ primar 2019. Listele cu toţi copiii admişi în prima etapă la Clasa Pregătitoare 2019 au fost publicate de majoritatea Inspectoratelor şcolare din ţară. Edupedu.ro a strâns toate aceste…
Vezi articolul

Articol susținut de NextLab.Tech

Au început înscrierile pentru ediția 2023 a concursului de robotică școlară Nextlab.tech. Tradiționalul asistent virtual al concursului va fi integrat și cu ChatGPT. 600 de elevi vor primi kit-uri gratuite din partea sponsorului concursului – BCR

Pe 6 martie 2023 s-au deschis înscrierile la Concursul național de robotică Nextlab.tech ediția 2023, cea mai mare competiție de robotică școlară din România. Participarea este gratuită. Se pot înscrie…
Vezi articolul