DOCUMENT Ministerul Educației decontează câte 60 de lei de participant pentru fiecare activitate extracurriculară organizată online de universități, de 6 ori mai mult față de cele organizate fizic. Rectorii trebuie să trimită lista pentru bani până pe 2 decembrie

39.328 de vizualizări
Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com
Ministerul Educației aprobă decontarea unei sume de câte 60 de lei pentru fiecare participant la o activitate extracurriculară organizată online de universități, potrivit ordinului de ministru al educației publicat în Monitorul Oficial. Suma este de 6 ori mai mare față de cea decontată pentru cheltuielile de organizare fizică, de 10 lei de participant.

Este vorba despre un ordin cu nr. 5.505 din 28 octombrie 2021, care modifică și completează anexa ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe.

Documentul prevede că la articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: „e) cheltuieli specifice de organizare a acțiunilor online: 60 lei/persoană/activitate”.

Celelalte deconturi permise pentru aceste activități extracurriculare sunt:

  • transport dus-întors: 30 lei/participant (Se acordă doar o singură dată/acțiune.)
  • cazare: 25 lei/zi/participant;
  • masă: 35 lei/zi/participant;
  • cheltuieli de organizare: 10 lei/participant.
    • Devizul estimativ de cheltuieli se întocmește pe baza cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli și în funcție de numărul de participanți care se deplasează pentru desfășurarea activității, numărul de nopți de cazare/participant, numărul de zile pentru care se solicită masa/participant, cheltuieli de organizare (se vor deconta maximum 10 lei/participant), pe surse de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Actul normativ prevede că instituțiile de învățământ superior de stat organizatoare de activități extracurriculare – științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale transmit la Ministerul Educației (M.E.), centralizat până la data de 2 decembrie a anului în curs (data de înregistrare în M.E.), solicitările de aprobare a acțiunilor pentru organizarea în anul bugetar următor a acestora, precum și devizele estimative de cheltuieli aferente fiecăreia.

Ce pot deconta universitățile de 60 de lei de persoană

„În cazul organizării online a activităților extracurriculare, cheltuielile specifice de organizare
vor fi destinate închirierii de platforme on-line, acces la baze de date și aplicații virtuale, cheltuieli pentru publicarea lucrărilor științifice ale studenților, cheltuieli pentru asigurarea vizibilității activităților extracurriculare, închiriere softuri etc”, potrivit actului normativ.

Cum verifică ministerul aceste cheltuieli

Suma totală aprobată se virează instituțiilor la începutul anului calendaristic în care se desfășoară activitățile extracurriculare și va cuprinde sumele fiecărei acțiuni extracurriculare supuse aprobării.

După desfășurarea activităților se întocmește un raport, în două exemplare, în care se vor prezenta pentru fiecare acțiune devizul postcalcul care să cuprindă numărul participanților, al zilelor de desfășurare și al sumelor finale utilizate, precum și al sumelor rămase neutilizate, prevede ordinul inițial din 2012.

Noutatea adusă de ordinul aprobat în 2021 prevede că „în cazul organizării online a activităților extracurriculare, devizul estimativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 indice 1 la prezentele norme metodologice, se întocmește pe baza cuantumului aprobat, conform alin. (1) lit. e)”.

Anexa 1 indice 1 este următoarea:

Această anexă nu cuprinde niciun detaliu, doar numărul de participanți înmulțit cu suma decontată.

Ordinul integral este aici:

Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Consultare publică online pe tema proiectului de ordonanță ce prevede o sumă forfetară pentru transportul elevilor, anunțată de Ministerul Educației pentru joi / Documentul fusese criticat de elevi și ar fi trebuit să fie discutat luni, în Comisia de Dialog Social

Ministerul Educației a anunțat, luni, că va organiza o consultare publică în format online pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență ce prevede introducerea unei sume forfetare pentru decontarea transportului…
Vezi articolul