DOCUMENT Ministerul Educației roagă grădinițele și creșele să asigure dreptul la educație pentru copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii, în contextul înscrierilor

8.713 vizualizări
Foto: © Sergey Novikov – Dreamstime.com
Ministerul Educației roagă unitățile de învățământ preuniversitar să asigure dreptul la educație pentru copiii care provin din familii cu 3 sau mai mulți copii, în contextul în care a început înscrierea la creșă și grădiniță, potrivit unei note primite de inspectoratele școlare. „În acest context, vă rugăm să vă asigurați că dreptul la educație pentru copiii din familii cu 3 sau mai multi copiii este respectat (…)”, conform sursei citate.

Înscrierile la creșă și grădiniță au început luni, 27 mai, și durează până pe 14 iunie. În această perioadă, părinții pot depune o cerere cu 3 opțiuni la o creșă/grădiniță și care cuprinde mai multe etape. Ministerul Educației a publicat un text cu rol de ghidaj pentru părinții care vor să își înscrie copilul la grădiniță.

În acest moment se derulează procesul de înscriere a copiilor antepreșcolari și preşcolari în unități de învăţământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, conform prevederilor din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare (OM nr. 4018/2024).

Cu privire la aplicarea metodologiei-cadru mai sus menționate, atragem atenția că, la criteriul general de departajare menționat la art.11 alin.(2), lit.f) și, respectiv la art.11 alin.(3), lit.(e) se consemnează atât solicitările primite din partea familiilor monoparentale, cât și cele venite din partea familiilor numeroase (cu 3 sau mai mulți copii).

În acest context, vă rugăm să vă asigurați că dreptul la educație pentru copiii din familii cu 3 sau mai multi copiii este respectat și că prevederile menționate anterior sunt respectate”, se arată în document. 

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinții copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale și specifice.

Unul dintre criteriile generale se referă la „existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă)”.

Foto: Captură OM nr. 4018/2024 / legislatie.just
Foto: Captură OM nr. 4018/2024 / legislatie.just

Nota Ministerului Educației poate fi consultată mai jos:

Informații de context

În grupele de creșă pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, conform unui ghid publicat în aprilie de Ministerul Educației. În grupele de grădiniță pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita planului de școlarizare aprobat.

Dosarul de înscriere într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

  • cerere-tip (disponibilă aici în format editabil): pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;
  •  copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  •  copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
  •  adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
  •  alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
  • (după caz) În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație  pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
  • (dacă este cazul) dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

După depunerea cererii și a dosarului de înscriere, acesta trebuie validat.

Indiferent de modalitatea de depunere a cererii-tip de înscriere, validarea se face la unitatea școlară la care se solicită înscrierea, în prezența părintelui/reprezentantului legal al copilului care trebuie să prezinte actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în  original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

În vederea evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură posibilitatea programării telefonice a părinților/reprezentanților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Un membru al comisiei de reînscriere/înscriere și distribuire va realiza programarea telefonică. Aceasta nu presupune crearea unei liste de preînscrieri și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Photo 66911365 © Sergey NovikovDreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Înscrierile la grădiniță sau creșă 2024 au început / Cum aleg grădinița potrivită și unde verific dacă este autorizată sau acreditată / Descarcă cerere-tip

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like