DOCUMENT Modele de raportare pentru școli a activităților din Şcoala altfel și Săptămâna verde, publicate de ISJ Sibiu

14.876 de vizualizări
Model raportare la nivelul unității de învățământ a activităților desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel” – ISJ Sibiu
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat modele de raportare pentru școli a activităților desfășurate în Şcoala altfel și Săptămâna verde.  La cel târziu trei săptămâni după încheierea programelor, în fiecare unitate de învăţământ, se analizează modul în care s-au desfășurat, apoi, fiecare școală încarcă, în platforma dedicată, rapoartele privind Săptămâna verde și Şcoala altfel, conform metodologiilor.

Programul Școala altfel  

Metodologia de desfășurare a Programului Școala Altfel este prevăzută în Anexa la O.M.E. nr. 6479/05.10.2023. Legat de raportare, potrivit Art 23, la cel târziu trei săptămâni după încheierea Programului “Şcoala altfel”, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se vor analiza:

a) satisfacţia cadrelor didactice privind activităţile derulate şi rezultatele observate;

b) schimbările percepute privind aşteptările, atitudinile, motivaţia şi preocupările observate în rândul preşcolarilor/elevilor;

c) nevoile şi dificultăţile identificate în rândul elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;

d) soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul Programului “Şcoala altfel” pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educative organizate pe discipline şcolare;

e) soluţii de îmbunătăţire a modului de organizare a Programului “Şcoala altfel” în următorul an.

La activitatea de analiză/reflecţie din cadrul consiliului profesoral vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, precum şi ai altor instituţii/organizaţii nonguvernamentale implicate în activităţile de învăţare din Programul “Şcoala altfel”. 

În urma acestei analize se va întocmi un raport sintetic al programului, care va oferi informaţii privind prezenţa preşcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi şi va evidenţia reuşitele, dificultăţile, resursele şi soluţiile identificate de unităţile de învăţământ pentru dezvoltarea de către preşcolari/elevi a competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale, conform Art. 24.

Şedinţa de analiză va fi condusă de directorul unităţii de învăţământ, care va asigura colectarea informaţiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului “Şcoala altfel”, pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul şcolar. – Art. 25

Unităţile de învăţământ sunt încurajate să promoveze activitatea şi rezultatele Programului “Şcoala altfel” în rândul părinţilor şi al publicului larg. Vor fi folosite mijloace de promovare, precum prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe site-urile partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme. – Art. 27

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învăţământ va selecta o activitate din cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia “Şcoala altfel” desfăşurată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. – Art. 28

Pentru a participa la competiţia organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, unitatea de învăţământ va încărca pe site-ul inspectoratului şcolar dosarul celei mai bune activităţi selectate, la rubrica dedicată competiţiei din cadrul Programului “Şcoala altfel”. – 

La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul inspectoratului şcolar zece activităţi care s-au desfăşurat în cadrul Programului “Şcoala altfel” şi s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competenţelor de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale. – Art. 30

DOCUMENT Model raportare la nivelul unității de învățământ a activităților desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel”, publicat de ISJ Sibiu

Programul Săptămâna verde

Metodologia de desfășurare a Programului Săptămâna Verde este prevăzută în Anexa la OME nr 3629/2023. Este în consultare publică proiectul de metodologie Programului Săptămâna Verde.

La cel târziu trei săptămâni după încheierea Programului “Săptămâna verde”, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se analizează, conform art. 25:

a) gradul de apreciere al cadrelor didactice privind activităţile realizate şi rezultatele observate;

b) aşteptările, motivaţia şi atitudinile manifestate de către antepreşcolari/preşcolari/elevi în cadrul acţiunilor/activităţilor realizate;

c) nevoile şi dificultăţile identificate în rândul antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;

d) soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul Programului “Săptămâna verde”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educaţionale organizate pe discipline şcolare;

e) soluţii de îmbunătăţire a modului de organizare a Programului “Săptămâna verde” în următorul an şcolar, identificând acţiuni la nivelul unităţii de învăţământ orientate spre ecologie şi protecţia mediului, eventual cu relevanţă în oferta asociată curriculumului la decizia şcolii, cu parteneriate la nivelul comunităţii locale.

La activitatea de analiză/reflecţie din cadrul consiliului profesoral sunt invitaţi şi reprezentanţi ai consiliului elevilor şi ai comitetului de părinţi, precum şi ai altor instituţii/organizaţii nonguvernamentale implicate în activităţile din Programul “Săptămâna verde”. În urma acestei analize se întocmeşte un raport sintetic al programului, care să ofere informaţii privind prezenţa antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi şi evidenţierea reuşitelor, dificultăţilor, resurselor şi soluţiilor identificate de unităţile de învăţământ pentru dezvoltarea competenţelor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător. – Art. 26

Şedinţa de analiză este condusă de directorul unităţii de învăţământ, care asigură colectarea informaţiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului “Săptămâna verde”. Raportul fiecărei unităţi de învăţământ cuprinde numărul, denumirea şi tipul de activităţi desfăşurate în cadrul programului – conform anexei la prezenta metodologie, număr de participanţi: antepreşcolari/preşcolari/elevi/părinţi/reprezentanţi legali şi cadre didactice. Fiecare unitate de învăţământ încarcă în platforma dedicată informaţiile cuprinse în anexa la prezenta metodologie. – Art. 27

Unităţile de învăţământ sunt încurajate să promoveze activităţile şi rezultatele Programului “Săptămâna verde” în rândul părinţilor/reprezentanţilor legali ai antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, precum şi publicului larg. Sunt folosite mijloace de promovare şi diseminare, precum prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicaţi în activităţi, pe platforma dedicată, informări/articole în mass-media de la nivel local sau central, fotografii, filme, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor. – Art. 29

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învăţământ selectează o activitate dintre cele desfăşurate, cu care să participe la Competiţia “Săptămâna verde” desfăşurată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în baza unui regulament elaborat de inspectoratul şcolar. – Art. 30

Pentru a participa la competiţia organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, unitatea de învăţământ transmite electronic la inspectoratul şcolar dosarul celei mai apreciate activităţi selectate. – Art. 31

„La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare includ în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la programul „Săptămâna verde”;
Inspectoratele școlare elaborează un raport sintetic, pe baza informațiilor furnizate de toate unitățile de învățământ, conform modelului din anexa la prezenta metodologie. 

Raportul se transmite la Ministerul Educației, în termen de o lună de la încheierea anului școlar.

Raportul sintetic oferă informaţii privind prezenţa preșcolarilor/elevilor şi cadrelor didactice la activităţi și va evidenţia dificultăţile, resursele şi soluţiile identificate de unitățile de învățământ pentru exersarea de către preșcolari/elevi a competențelor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător”, conform proiectului pus în dezbatere publică.

DOCUMENT Model raportare la nivelul unității de învățământ a activităților desfășurate în cadrul programului „Săptămâna verde”, publicat de ISJ Sibiu

Fiecare școală stabilește o echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde și un profesor responsabil de mediu. 

În vederea planificării activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde”, fiecare unitate de învățământ stabilește următoarele:

(1)  echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde”, alcătuită din:

 • director/director adjunct;
 • 4-5 membri ai consiliului profesoral – 1 membru având calitatea de responsabil de mediu, cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului;
 • 1-2 reprezentanţi ai consiliului elevilor, pentru unitățile de învățământ în care funcționează aceste structuri;
 • 1-2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi;
 • consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte;
 • consilierul şcolar/mediatorul şcolar, după caz.

(2)  calendarul de derulare a programului „Săptămâna verde”, care cuprinde:

 • perioada de identificare a nevoilor, intereselor și preocupărilor preşcolarilor/elevilor;
 • perioada de alcătuire a ofertei de activități pentru „Săptămâna verde”,
 • perioada de desfăşurare a programului;
 • perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.

Componenţa echipei de coordonare şi calendarul programului „Săptămâna verde” sunt propuse şi analizate în cadrul consiliului profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. La şedinţa consiliului profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai elevilor şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi, conform Art. 16.

Atribuţiile echipei de coordonare a programului „Săptămâna verde”:

 • identifică interesele/preocupările preșcolarilor/elevilor și stabilește forma de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului „Săptămâna verde”;
 • analizează oferta de propuneri de activități din platforma dedicată și/sau alte oferte locale;
 • centralizează propunerile de activităţi, durată, număr optim de preșcolari/elevi
  participanţi, spaţiu şi materiale necesare;
 • centralizează opţiunile elevilor;
 • întocmește orarul pentru „Săptămâna verde”;
 • programează atât utilizarea spaţiilor şi a altor facilităţi ale unităţii de învăţământ cât și a deplasărilor în teren/vizite;
 • monitorizează desfăşurarea programului „Săptămâna verde”;
 • analizează rezultatele programului „Săptămâna verde” şi elaborează raportul sintetic,
  conform modelului din anexa la prezenta metodologie;
 • prezintă raportul sintetic în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului Reprezentativ al
  Părinților;
 • încarcă raportul pe platforma dedicată, conform Art. 17.

Atribuţiile profesorului responsabil de mediu:

 • promovarea principiilor dezvoltării durabile, care să contribuie și la deschiderea școlii spre comunitate pe teme de mediu, schimbări climatice;
 • gestionarea poștei electronice a adresei dedicate de e-mail a unității de învățământ pentru desfășurarea programului „Săptămâna verde”;
 • asigurarea comunicării pe platforma dedicată pentru desfășurarea programului
  „Săptămâna verde”, conform Art. 17.
DOCUMENT  Model de raport pentru școli – Proiect
DOCUMENT Metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde”  – Proiect
Citește și:
BREAKING Părinții pot plăti excursiile în Săptămâna „Școala altfel”, dar este interzis ca elevii și profesorii să strângă fonduri. Ordinul cu noua metodologie, publicat în Monitorul Oficial
Guvernul introduce Programul „Săptămâna Verde” din școli în lista programelor finanțabile prin Fondul de Mediu. Urmează să fie adoptată și o hotărâre de Guvern, deci alte săptămâni de întârziere
Școala trebuie să se asigure că pot participa toți elevii unei clase la o activitate care implică costuri din „Săptămâna verde”, părinții pot contribui financiar prin asociația de părinți / Absenţele elevilor se pun în catalog la rubrica „Purtare” – proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 400 de pagini de amendamente și modificări la proiectele legilor Educației din partea ministerelor și instituțiilor obligatorii în procesul de avizare – surse / Greșeli de scriere, erori gramaticale, dezacorduri și virgule între subiect și predicat, printre reproșuri

Proiectele de legi ale educației au strâns peste 400 de pagini de amendamente și propuneri de modificare din partea celor 13 ministere avizatoare și a instituțiilor de la care Ministerul…
Vezi articolul

VIDEO Klaus Iohannis: Am reușit să cristalizăm domeniile unde putem să facem diferența cu banii din PNRR – digitalizarea educației, dotarea laboratoarelor, construirea de școli verzi / Peste 70% din totalul elevilor din România au reînceput fizic școala de luni, 8 februarie

Președintele Klaus Iohannis a anunțat domeniile din educație care vor fi finanțate din banii europeni prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). “Noi am căutat împreună cu ministerul…
Vezi articolul
Noul program Erasmus+ pentru 2021-2027

Recomandări europene în educație: statele UE să adopte strategii pentru competențe digitale, cu susținerea întregii administrații publice, pentru fiecare nivel de învățământ, de la școala primară la formarea continuă

Statele membre ale Uniunii Europene, printre care se numără România, sunt îndemnate de Consiliul UE să adopte strategii naționale sau chiar regionale pentru educație și competențe digitale, prin care să…
Vezi articolul